07 | 12 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота (документознавство)

ID Замовлення: WATS-210
Читач: Ольга
Читач Тема запиту
Читач: Ольга Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для курсової роботи з предмету "документознавство" на тему: "Книжкові памятки України. Експертиза цінності артефактних документів"!!!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:


Беспянська, Г. Експертиза цінності документів: науково-практичні засади. Діловодство [Текст] / Г. Беспянська // Довідник кадровика : журнал. – 2008. – № 5. – С. 79–81.

Документ як артифакт [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://sites.google.com/site/dokumentozajciki24/assignments/homeworkforweekofoctober18th.– Заголовок з титулу екрана.

Документі потоки та масиви [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1766121451370/dokumentoznavstvo/dokumenti_potoki_masivi . – Заголовок з титулу екрана.

Експертиза цінності документів: науково-практичні засади [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1176
.– Заголовок з титулу екрана.

ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://on2.docdat.com/docs/4444010/index-10140.html?page=6 .– Заголовок з титулу екрана.

Зеленська Н. Україномовні видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського" (м. Кіровоград) [Електронний ресурс] / Н. Зеленська //Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 13-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_6

Кислий О. Є. Артефакти музеєзнавства та сучасність [Електронний ресурс] / О. Є. Кислий // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 40. - С. 207-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_40_28

Книжкові пам’ятки [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://ube.nplu.org/article/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8

КОВАЛЬЧУК Г. І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ [Електронний ресурс] / Галина Іванівна КОВАЛЬЧУК. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/publ/gik_aref.pdf

Ковальчук Г. І. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект // Бібл. вісн. — 2007. — № 5. — С. 29—36.

Колосова Н. А. Артефакт в ракурсе искусства и культурологии [Електронний ресурс] / Н. А. Колосова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 2. - С. 22-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_2_6

Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство» для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» [Електронний ресурс]. Ч. 1 / укл. Т. Л. Бірюкова. – Одеса : ОНПУ, 2011.– 255 с.– Лекція 27.–Режим доступу: http://uchni.com.ua/informatika/20453/index.html?page=14
.– Заголовок з титулу екрана.

76.031я73 К76
Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд. – К. : Знання, 2008. – 459 с. – (Вища освіта XXІ століття).
(документ как артефакт. Страница 354)

Наконечна О. В. Матеріальний артефакт як об’єкт культурологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. В. Наконечна //Культура України. - 2013. - Вип. 44. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_44_13

67.621.5я73 П12
Павлов, И. В.Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков [Текст] : учеб. пособие / И. В. Павлов, А. И. Потапов. – М. : Техносфера, 2006. – 472 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Принципи й критерії визначення цінності документів [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1373112056509/dokumentoznavstvo/printsipi_kriteriyi_viznachennya_tsinnosti_dokumentiv .– Заголовок з титулу екрана.

Про проведення експертизи цінності документів [Електронний ресурс] : постанова від 8 серп. 2007 р. № 1004 зі змінами та доп. від 28 листоп. 2012 р. № 1103 / Україна. Кабінет міністрів // Ліга-Закон : главный правовой портал Украины : [веб-сайт].–Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071004.html .– Назва з титулу екрана.

Трегуб Л. М. Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) [Електронний ресурс] / Л. М. Трегуб // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С. 391–399. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2007_12_31

Для ознайомлення приклади робіт:

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=49045
http://e-works.com.ua/work/4814_Arhivoznavstvo.html


Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Логистика
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки