11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота (документознавство)

ID Замовлення: WATS-210
Читач: Ольга
Читач Тема запиту
Читач: Ольга Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для курсової роботи з предмету "документознавство" на тему: "Книжкові памятки України. Експертиза цінності артефактних документів"!!!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:


Беспянська, Г. Експертиза цінності документів: науково-практичні засади. Діловодство [Текст] / Г. Беспянська // Довідник кадровика : журнал. – 2008. – № 5. – С. 79–81.

Документ як артифакт [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://sites.google.com/site/dokumentozajciki24/assignments/homeworkforweekofoctober18th.– Заголовок з титулу екрана.

Документі потоки та масиви [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1766121451370/dokumentoznavstvo/dokumenti_potoki_masivi . – Заголовок з титулу екрана.

Експертиза цінності документів: науково-практичні засади [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1176
.– Заголовок з титулу екрана.

ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://on2.docdat.com/docs/4444010/index-10140.html?page=6 .– Заголовок з титулу екрана.

Зеленська Н. Україномовні видання у фонді відділу рідкісних і цінних документів Комунального закладу "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського" (м. Кіровоград) [Електронний ресурс] / Н. Зеленська //Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 13-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_6

Кислий О. Є. Артефакти музеєзнавства та сучасність [Електронний ресурс] / О. Є. Кислий // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 40. - С. 207-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_40_28

Книжкові пам’ятки [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://ube.nplu.org/article/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8

КОВАЛЬЧУК Г. І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ [Електронний ресурс] / Галина Іванівна КОВАЛЬЧУК. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/publ/gik_aref.pdf

Ковальчук Г. І. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект // Бібл. вісн. — 2007. — № 5. — С. 29—36.

Колосова Н. А. Артефакт в ракурсе искусства и культурологии [Електронний ресурс] / Н. А. Колосова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 2. - С. 22-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_2_6

Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство» для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» [Електронний ресурс]. Ч. 1 / укл. Т. Л. Бірюкова. – Одеса : ОНПУ, 2011.– 255 с.– Лекція 27.–Режим доступу: http://uchni.com.ua/informatika/20453/index.html?page=14
.– Заголовок з титулу екрана.

76.031я73 К76
Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд. – К. : Знання, 2008. – 459 с. – (Вища освіта XXІ століття).
(документ как артефакт. Страница 354)

Наконечна О. В. Матеріальний артефакт як об’єкт культурологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. В. Наконечна //Культура України. - 2013. - Вип. 44. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_44_13

67.621.5я73 П12
Павлов, И. В.Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков [Текст] : учеб. пособие / И. В. Павлов, А. И. Потапов. – М. : Техносфера, 2006. – 472 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Принципи й критерії визначення цінності документів [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1373112056509/dokumentoznavstvo/printsipi_kriteriyi_viznachennya_tsinnosti_dokumentiv .– Заголовок з титулу екрана.

Про проведення експертизи цінності документів [Електронний ресурс] : постанова від 8 серп. 2007 р. № 1004 зі змінами та доп. від 28 листоп. 2012 р. № 1103 / Україна. Кабінет міністрів // Ліга-Закон : главный правовой портал Украины : [веб-сайт].–Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071004.html .– Назва з титулу екрана.

Трегуб Л. М. Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) [Електронний ресурс] / Л. М. Трегуб // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С. 391–399. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2007_12_31

Для ознайомлення приклади робіт:

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=49045
http://e-works.com.ua/work/4814_Arhivoznavstvo.html


Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Карьера менеджера
Християнство та жінки: двадцять століть історії
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки