23 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Літ-ра диплом

ID Замовлення: WATS-202
Читач: Костянтин
Читач Тема запиту
Читач: Костянтин Добрий день.

Допоможіть будь ласка, підібрати літературу за такой темой та таким планом.

Тема: Дослідження безпеки та конкурентоспроможності іграшок з пластичних мас.

План:

1. Стан ринку іграшок в Україні
2. Характеристика споживних властивостей іграшок.
3. Безпечність дитячих іграшок із пластичних мас
4. Класифікація іграшок з пластичних мас.
5. Показники якості іграшок з пластичних мас.
6. Оцінювання конкурентоспроможності іграшок із пластичних мас.
7.Складові конкурентоспроможності.
8. Розрахунок конкурентоспроможності іграшок із пластичних мас
9. Розрахунок скорегованої ціни досліджуваних іграшок із пластичних мас

Дякую за допомогу.
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми «Дослідження безпеки та конкурентоспроможності іграшок з пластичних масс» пропонуємо переглянути наступні джерела:

Література з фондів бібліотеки ПУЕТ

Іграшки // Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення / Л. І. Байдакова, О. І. Передерій, І. М. Байдакова. – Київ : Вища школа, 2009. –С. 191-207.
65.421.52я73 Б -18

Вовченко, Н. О. Що необхідно знати про дитячі іграшки [Текст] / Н. О. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 5. – С. 34─38. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Войнаш Л. Г. Товарознавство непродовольчих товарів / Л. Г. Войнаш, І. О. Дудла, Д. І. Козьмич та [ін.].– Київ : Укоопосвіта, 2004.– 436 с.

Експертиза непродовольчих товарів : навч.-метод. посібник.–Полтава : ПУЕТ, 2012.– 409 с.
65.421.52я73 Е-45

Ідентифікація пластмас [Текст] : підручник / А. А. Дубініна, В. В. Євлаш, Г. А. Синицина, Л. В. Кононенко. – Х. : Світ книг, 2014. – 242 с.
ББК 35.71я73 І-29

Исследование украинского рынка детских игрушек [Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2012. – № 1. – С. 48─51.

Кондратенко, О. Полезные и вредные детские игрушки : Товары для детей / О. Кондратенко, А. Выговский // Потребитель Украины : Журнал о качестве товаров и услуг. – 2004. – N1. – С.76-81.

Культурно-бытовые товары [Текст] : Школьно-письменные и канцелярские товары, фототовары, бытовая радиоэлектронная апаратура: аудиотехника, видеотехника, игрушки, приборы времени // Товароведение и экспертиза промышленных товаров [Текст] : учебник / под ред. А.Н. Неверов. – Москва : Междунар. центр финанс.-эконом. развития, 2006. – С.728-755.
65.421.52я73 Т50

Ляшко А. А. Товароведение и експертиза культтоваров. Товары для єстетического и интеллектуального развития : учеб. пособие / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин.–Москва : Дашков и К, 2007. – 298 с.

Молебна Л. І. Основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Л. І. Молебна, Ю. Г. Офіленко.–Полтава, 2001.– 71 с.

Осієвська, В. В. Стан ринку іграшок в Україні та їх конкурентоспроможність / В. В. Осієвська, А. В. Наконечна, Ю. М. Яценко // Товари XXІ століття. Ч.1 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 жовтня 2002 року. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С.178-182.
ББК Кн.65.421.5 Т50 Ан.65.9(4Укр)421.52

Пластические массы и изделия на их основе [Текст] : Материалы на основе высокомолекулярных соединений. Пластические массы, их классификация и состав. Характеристика ассортимента изделий из пластмасс // Товароведение и экспертиза промышленных товаров [Текст] : учебник / под ред. А.Н. Неверов. – Москва : Междунар. центр финанс.-эконом. развития, 2006. – С.367-415.
65.421.52я73 Т50

Прес-служба ДП "Укрметртестстандарт
Іграшки: де ховається небезпека? [Текст] / Прес-служба ДП "Укрметртестстандарт // Споживач. Інфо. – 2012. – № 21. – С. 9─11.

Радченко Л. О. Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посібник. – Харків : Світ книг, 2013.–493 с.
65.422.52я73 Т-50

Румянцева, Е. Е. Вредное воздействие других групп товаров на здоровье человека / Е. Е. Румянцева // Товары, вредные для здоровья + [Електрон. ресурс] / Е. Е. Румянцева. – Москва : Логос, 2005. – 250-284.
ББК 51.23 Р86

Салухіна, Н.Г. Сертифікація іграшок [Текст] / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська // Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст] : підручник / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – С.220-221.
30ця73 С16

Трескунов, О. Безпечні іграшки ─ безпека дітей [Текст] / О. Трескунов, Н. Казанцева // Стандартизація.Сертифікація.Якість. – 2012. – № 3. – С. 36─39.


Література з фондів бібліотеки ім. Вернадського


Трескунов О.
Безпечні іграшки — безпека дітей [Електронний ресурс] / О. Трескунов, Н. Казанцева //Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2012. - № 3. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ssia_2012_3_15.pdf

Царьова Н. С. Стан безпеки дитячих іграшок в Україні [Електронний ресурс] / Н. С. Царьова, А. В. Задорожний // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. - 2012. - Вип. 1. - С. 30-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zbodatr_2012_1_7.pdf


Шуміло О. М. Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Шуміло //Форум права. - 2009. - № 3. - С. 697-703. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_3_109.pdfМатеріали з Інтернет


Обзор рынка детских игрушек / marketing. vc [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marketing.vc/market_review/sub-igrushki (15.12.2015). – Назва з екрана

Рынок пластмассовых игрушек: аналитика рынка игрушек из пластмассы [Електронний ресур] // Режим доступу: http://kotleopold.ru/articles/7/ (15.12.2015). – Назва з екрана

На жаль, з технічних причин нам не вдалося розшукати літературу до п.п. 6-9 плану роботи.
Якщо Вам буде ще актуально, надішліть нам запит ще раз до необхідних пунктів плану.
Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Позиционирование: битва за умы
Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки