14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

дипломна робота

ID Замовлення: WATS-201
Читач: Оля Лимарь
Читач Тема запиту
Читач: Оля Лимарь Допоможіть будь-ласка з літературою до дипломної роботи! Дякую!
тема: "Аналіз ринку, форумаванняасортименту та експертиза якості розсільних сирів"
1.1 Аналіз ринку розсільних сирів в Україні та Світі
1.2 Формування сможивних властивостей розсільних сирів у процесі виробництва
1.3 Особливості приймання і методи відбору проб
1.4 Критерії ідентифікації і способи фальсифікації розсільних вирів
2.1 Методи проведення експертизи розсільних сирів
2.2 Характеристика торговельної діяльності
3.1 Експертна оцінка якості
3.2 Профільний етод оцінювання розсільних сирів
3.3 Встановлення відповідності терміну зберігання. Мікробіологічний аналіз
Бібліотека: Інформаційно-бібліографічний відділ Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

– з фонду бібліотеки ПУЕТ:

65.422.5я73 Б18
Байдакова, Л. I. Експертиза товарів [Текст] : підручник / Л. I. Байдакова, С. В. Ягелюк, І. М. Байдакова. – Київ : Слово, 2014. – 392 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Власова, Ж. А. Новый вид рассольного сыра [Текст] / Ж. А. Власова, Б.Г. Цугкиев // Сыроделие и маслоделие. – 2010. – № 5. – С. 34–35.

36.95 Г67
Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов / К.К. Горбатова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : ГИОРД, 2001. – 320 с. + Электрон. содержание.

6П8.72 Д-44
Диланян, З.Х. Сыроделие / З.Х. Диланян. – 3-е идз., прераб. и доп. – Москва : Легкая и пищ. пром-сть , 1984. – 278 с.

65.421.51я73 К28
Касторных, М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Текст] : учебник / М.С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова. – 3-е изд., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 328 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.421.51я73 М54
Методи визначення фальсифікації товарів [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / А. А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, С. О. Дубініна, Т.М. Летута, М. О. Науменко. – Київ : Професіонал, 2010. – 272 с. – Cпосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

36.95я73 М59
Мікробіологія молока і молочних продуктів [Текст] : практикум : навч. посібник / за ред. В.В. Касянчук. – Суми : Університетська книга, 2010. – 205 с.

36.95я73 М59
Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи [Текст] : навч. посібник / за ред. В.В. Касянчук. – Суми : Університетська книга, 2010. – 320 с.

Мусина, О.Н. Краткий обзор мировых тенденций по теме "мягкий сыр и творог" [Текст] / О.Н. Мусина, М.В. Желнов // Молочное дело. – 2010. – № 8. – С. 8.

65.422.51я73 Н19
Назаренко, Л. О. Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів) [Текст] : навч. посібник / Л. О. Назаренко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 312 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Обзор рынка сыра Украины [Текст] // Продукты & ингредиенты. – 2014. – № 10. – С. 20–23.

65.421.51я73 О-75
Основи експертизи продовольчих товарів [Текст] : навч. посібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л.В. Породіна, [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 296 с. + Електрон. зміст.

Рябченко, Н. Експертиза якості сирів [Текст] / Н. Рябченко // Продукты & ингредиенты. – 2014. – № 10. – С. 26–27.

Рябченко, Н. Ринок розсільних сирів в Україні [Текст] / Н. Рябченко // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 6. – С. 42–44. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.9(4Укр)421.51я73 Т50
Товарознавство молочних товарів : Навч. посібник / А.Б. Рудавська, Г. В. Дейниченко, В. М. Козлов, Г.I. Дюкарева. – Київ : Професіонал, 2004. – 312 с.

Учимся разбираться в рассольных сырах [Текст] = Урок сыроведения // Гастрономъ. – 2012. – № 7. – С. 86–87.

Шергин, А.Н. Продление сроков годности рассольных сыров [Текст] / А.Н. Шергин // Сыроделие и маслоделие. – 2008. – № 6. – С. 20–22.

Шергина, И.А. Мягкие сыры – расширение ассортимента, проблемы рентабельности производства + [Електрон. ресурс] / И.А. Шергина // Сыроделие и маслоделие. – 2006. – № 5. – С.14–16. – Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

– з мережі Інтернет:

Винник К. Дослідження асортименту та якості розсільних сирів на ринку м.Чернівців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chtei-knteu.cv.ua/REU2013/viewtopic.php?p=72

Класифікація сирів і вимоги до їх якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jackonzolo.at.ua/news/65_klasifikacija_siriv_i_vimogi_do_jikh_jakosti/2012-12-13-325

Мировой и российский рынок сыра [Электронный ресурс]. – 2015. – Вып. 5. – Режим доступа: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjslePH7dDJAhUlZ3IKHR7PB0IQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fresearch%2F562949995087790.shtml&usg=AFQjCNF1lxZ-W5FLX0eyGQ-cLLOUqsxPcA&bvm=bv.109395566,d.bGQ

Михайлицька О. Р. Актуальні проблеми вітчизняного сироваріння [Електронний ресурс] / О. Р. Михайлицька, Н. Б. Сливка, І. М. Турчин // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2013. – Вип. 3 (73). – С. 192–192. – Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/6875.pdf

Рябченко Н. Структурно-механічні властивості як складова якості м’якихрозсільних сирів [Електронний ресурс] / Н. Рябченко, В. Гуць, О. Губеня //Товари і ринки. – 2009. – № 2. – С. 129–135. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tovary_2009_2_20.pdf

Рябченко Н. Асортимент і якість м’яких розсільних сирів на ринку України[Електронний ресурс] / Н. Рябченко // Товари і ринки. – 2008. – № 2. – С. 101–107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tovary_2008_2_18.pdf

Технологічні процеси виготовлення розсільних сирів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1snau.ru/texnologichni-procesi-vigotovlennya-rozsilnix-siriv/

Экспертный анализ мирового рынка сыров [Электронный ресурс] / НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ КУБАНИ». – Краснодар, 2012. – Режим доступа: http://www.kubanexport.ru/download/cheese_analysis.pdf

Як правильно зберігати сир? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=11763
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A2. Deutsch als Fremdsprache
Международное предпринимательство
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки