05 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Функціональні напої з нетрадиційної сировини

ID Замовлення: WATS-199
Читач: Ануфрієва
Читач Тема запиту
Читач: Ануфрієва Добрий день, допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію (статті, автореферати, дисертації, магістерські, монографії) з теми " Функціональні напої на основі березового соку з використанням нетрадиційної дикорослої сировини: калина, горобина, терен, шипшина, обліпиха." та "Вплив вакуумної та ультразвукової обробки на екстракцію поживних речовин з плодів (калина, шипшина, терен, обліпиха, горобина)". Дякую)))
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня, Анастасіє!

Пропонуємо Вам переглянути інформацію:

до теми «Функціональні напої на основі березового соку з використанням нетрадиційної дикорослої сировини: калина, горобина, терен, шипшина, обліпиха» (цей список ми вже надсилали Вам на поштову скриньку.)

1. Биологически активные вещества надземной части калины обыкновенной [Текст] / М.В. Момотова, В. А. Иванов, Т. В. Борисова, Б.Д. Левин // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2009. – N5. – С.37-38.
2. Білик, Н. А.Антиоксидантні властивості червоноплідної горобини / Н. А. Білик, Г. Ф. Коршунова // Обладнання та технології харчових виробництв. Вип. 9 : Тематичний збірник наукових праць / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – С.156-162. ББК 36 О 16
3. Вебер, Г. Обогащенные функциональные продукты - новое направление [Текст] / Г. Вебер, С. Фишер // Мясные технологии. – 2010. – N3. – С.6-10.
4. Гінцевич, В.А. Кислотно - лужні перетворення червоноплідної горобини / В.А. Гінцевич, Н. А. Білик, В.О. Тімаков // Обладнання та технології харчових виробництв. Вип. 7 : Тематичний збірник наукових праць / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – с.51-56.
5. Гніцевич, В. А. Обгрунтування доцільності використання ферментних препаратів у технологіях переробки рослинної пектиновмісної сировини [Текст] / В. А. Гніцевич, А. В. Слащева, М. В. Іващенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Технічні науки. – 2014. – № 1. – С. 37─45 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
6. Гнусарева, Р. Соки с облепихой / Р. Гнусарева, Е. Грузинов, Т.В. Шленская // Питание и общество. – 2005. – N7. – С.19.
7. Гойко І. Ю. Перспективи використання дикорослої сировини для одержання безалкогольних напоїв антиоксидантної дії [Електронний ресурс] / І. Ю. Гойко, І. О. Сімахіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 6. - С. 219-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2014_20_6_30.pdf
8. Горбунчикова, М. С. Формирование и оценка качества функционального напитка на плодово-ягодной основе [Текст] / М. С. Горбунчикова, Г. А. Гореликова // Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – № 7. – С. 35-40. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
9. Дроздов, А. И. Безалкогольные напитки функционального назначения [Текст] / А. И. Дроздов, К.И. Шапкина // Продукты & ингредиенты. – 2010. – N7. – С.88-89.
10. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв функціонального призначення [Текст] / за ред. М. I. Пересічний. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 772 с. ББК 36.996 З-41
11. Зубкова К. В. Функціональні напої в концепції здорового харчування [Електронний ресурс] / К. В. Зубкова, М. Г. Ліганенко, К. Д. Кузнецова // Харчова наука і технологія. - 2012. - № 3. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Khnit_2012_3_9.pdf
12. Зубкова, К. В. Функціональні напої в концепції здорового харчування [Текст] / К. В. Зубкова, М. Г. Ліганенко, К. Д. Кузнецова // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 3. – С. 25─27 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
13. Иоаннесян, И. Золотые россыпи [Текст] + [Електронний ресурс] : Облепиха / И. Иоаннесян // Гастрономъ. – 2010. – N10. – С.54-56. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
14. Ипатов, Л. Г. Разработка напитков функционального нанзначения [Текст] / Л. Г. Ипатов, И. В. Козлов, М.В. Гернет // Пищевая промышленность. – 2009. – N12. – С.60-61.
15. Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари [Текст] : підручник / за ред. О. О. Шубін. – Київ : Знання, 2009. – 564 с. + Електрон. зміст. ББК 65.421-36 я73 І-74
16. Капліна Т. В. Технологія напоїв на основі водних екстрактів шипшини, обліпихи та калини [Електронний ресурс] / Т. В. Капліна, Д. А. Миронов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 5(11). - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2014_5(11)__8.pdf
17. Капрельянц, Л. В. Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів та основи дієтології [Текст] : підручник / Л. В. Капрельянц, А.П. Петросьянц. – Одеса : Друк, 2011. – 269 с. ББК 51.230я73 К20
18. Капрельянц, Л. В.Функціональні продукти + [Електрон. ресурс] : Монографія / Л. В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – Одеса : Друк, 2003. – 312 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. ББК 36-9 К20
19. Кожухар, В.В. Нові соки та напої на основі ферментованого березового соку: ожержання, властивості, технології виробництва [Текст] / В.В. Кожухар, Н. В. Рогова // ВІСТІ. Діловий випуск. – 13/03/2009. – С.1-8.-ДВ -вкладка.
20. Козонова Ю. О. Функціональні напої для спортсменів [Електронний ресурс] / Ю. О. Козонова, Д. Ю. Пруц // Холодильна техніка та технологія. - 2014. - № 3. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/htit_2014_3_13.pdf
21. Козонова, Ю.А. Производство энергетических функциональных напитков [Текст] / Ю.А. Козонова, Л.Н. Тележенко // Мясное дело. – 2008. – N8. – С.58-59.
22. Колтунов, В. А. Якість плодоовочевої продукції та технологія її зберігання : Монографія / В. А. Колтунов. – Київ : КНТЕУ, 2004. 36.91 К61
23. Колтунов, В. А. Ч.2 : Якість і збереженність плодів та ягід + [Електрон. ресурс] : Монографія / В. А. Колтунов. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 249 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. ББК 36.91 К61
24. Короткая, Е.В. Изменение физико-химических показателей плодов облепихи при замораживании / Е.В. Короткая, И.А. Короткий // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2006. – N2. – С.35-36.
25. Коршунова, Г. Ф. Використання калини у харчуванні як джерела вітаміну С / Г. Ф. Коршунова, Т.В. Нужна // Обладнання та технології харчових виробництв. Вип. 8 : Тематичний збірник наукових праць / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – С.39-43. ББК Кн. 36 О-16
26. Левіт, І. Б. Основні аспекти визначення кількісної оцінки екстракту полодів шипшини [Текст] / І. Б. Левіт, І.О. Миронова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Технічні науки. – 2010. – N1. – С. 149-156.
27. Нутриціологія [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. Н. В. Дуденко. – Х. : Світ книг, 2013. – 560 с. ББК 51.23я73 Н90
28. Павлишин, М. Л. Дослідження безалкогольних напоїв із нетрадиційної рослинної сировини [Текст] / М. Л. Павлишин // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2013. – № 1 (57). – С. 86─88.
29. Петыш, Я. Современные ингредиенты для напитков будущего [Текст] / Я. Петыш // Бизнес пищевых ингредиентов. – 2012. – № 6. – С. 36-39.
30. Прибильський В. Л. Використання нетрадиційної рослинної сировини в технологіях ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / В. Л. Прибильський, І. В. Мельник, С. В. Омельчук // Харчова наука і технологія. - 2014. - № 3. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Khnit_2014_3_12.pdf
31. або: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Naumenko1/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/29603-54380-1-PB.pdf
32. Прибильський, В. Л. Використання нетрадиційної рослинної сировини в технологіях ферментованих напоїв [Текст] / В. Л. Прибильський, І. В. Мельник, С. В. Омельчук // Харчова наука і технологія. – 2014. – № 3. – С. 47─51.
33. Рогова Н. В. Розробка технології виробництва напоїв на основі збродженого березового соку [Електронний ресурс] / Н. В. Рогова, Л. М. Пилипенко // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2010. - Вип. 38(2). - С. 8-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Np_2010_38(2)__4.pdf
34. Романова З. М. Особливості технології напоїв з нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / З. М. Романова, Л. О. Косоголова. // Проблеми екологічної біотехнології. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peb_2013_1_13.pdf
35. Рынок функциональных напитков [Текст] + [Електрон. ресурс] : современное состояние, перспективы и тенденции развития // Food Technologies & Equipment : пищевые технологии, оборудование, ингредиенты, упаковка. – 2008. – N6. – С.30-36. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ.
36. Сирохман, І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – Київ : Центр навч. л-ри, 2009. – 544 с. ББК 65.421.51я73 С40
37. Ферментований березовий сік та напої на його основі: одержання, властивості, лікувальна дія, технологія виробництва [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Л. М. Пилипенко, Н. В. Рогова, Л. П. Холодний, М.В. Кожухар ; за ред. В.В. Кожухар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 149 с. ББК 36.91 Ф43
38. Функциональные продукты питания [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. В. И. Теплов. – Москва : А-Приор, 2008. – 240 с. ББК 36-9я73 Ф94
39. Хомич, Г. П. Зміна вмісту біологічно активних речовин горобини чорноплідної при виробництві соків [Текст] / Г. П. Хомич // Харчова наука і технологія. – 2013. – № 4. – С. 35─38. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
40. Хомич, Г. П. Удосконалення технології виробництва соків із дикорослих ягід підвищеної біологічної цінності / Г. П. Хомич, Н. I. Ткач // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі : Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції, 24 жовтня 2002 року / відповід. ред. О. I. Черевко. – Х. : ХДАТОХ, 2002. – С.28-30.


До теми «Вплив вакуумної та ультразвукової обробки на екстракцію поживних речовин з плодів (калина, шипшина, терен, обліпиха, горобина»

1. Бородай А. Б. Динаміка інактивації мікроорганізмів під впливом вакууму та ультразвуку / А. Б. Бородай, Т. Ю. Суткович // Нові технології і обладнання харчових виробництв [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. семінару, м. Полтава, 23 трав. 2013 р. / наук. керів. В. О. Дорохін. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 36.81я431 Н73
2. Бородай, А. Б. Динаміка інактивації мікроорганізмів під впливом вакууму та ультразвуку [Текст] / А. Б. Бородай, Т. Ю. Суткович // Нові технології і обладнання харчових виробництв [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. семінару, м. Полтава, 23 трав. 2013 р. / наук. керів. В. О. Дорохін. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – С. 15─17. 36.81я431 Н73
3. Бошкова І. Л. Доцільніть мікрохвильового екстрагування біологічно активних речовин як природних пестицидів з рослинної сировини / І. Л. Бошкова, Н. В. Волгушева // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 24 : тем. зб. наук. пр. / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 146-153 ББК 36.81 О-16
4. Використання вакууму в харчових технологіях при попередній обробці сировини [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Т. Ю. Суткович, А. Т. Безусов,Г. П. Хомич, Ю. Г. Наконечна ; за ред. В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 149 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. 36.91-5 В43
5. Гонта І. А. Перехідні процеси в вакуумних технологіях стабілізації продукції [Електронний ресурс] / І. А. Гонта, В. М. Гіджеліцький, І. Ф. Максименко // Харчова промисловість. - 2014. - № 15. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Khp_2014_15_18.pdf
6. Домарецький, В. А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини : Підручник / В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, М. Г. Михайлов. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 408 с. + Електрон. зміст. 36.97я73 Д66
7. Домарецький, В. А. Технологія харчових продуктів : Підручник / В. А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.I. Українець. – Київ : Нац. ун-т харч. технологій, 2003. – 572 с. + [Електрон. зміст].
ББК 36я73 Д66
8. Капліна, Т. В. Прогресивні технології продуктів харчування з використанням електромагнітних полів [Електрон. ресурс] : монографія / Т. В. Капліна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 212 с.
9. Капрельянц, Л. В. Функціональні продукти + [Електрон. ресурс] : Монографія / Л. В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – Одеса : Друк, 2003. – 312 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. 36-9 К20
10. Лобода, В. Б. Фізичні основи вакуумної техніки [Текст]. Ч. 1 : навч. посібник / В. Б. Лобода. – Суми : Університетська книга, 2011. – 253 с. ББК 31.77я73 Л68
11. Лобода, В. Б. Фізичні основи вакуумної техніки [Текст]. Ч. 2 : навч. посібник / В. Б. Лобода. – Суми : Університетська книга, 2012. – 296 с. ББК 31.77я73 Л68
12. Мартинсон Екатерина Александровна. Технология комплексной переработки плодов шиповника [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Екатерина Александровна Мартинсон. – Москва, 2005.– 138 c. – Режим доступу: http://www.dslib.net/bio-technology/tehnologija-kompleksnoj-pererabotki-plodov-shipovnika.html .–Назва з екрана.
13. Михайлов В. М. Визначення якості харчової продукції на основі рослинної сировини за умов її обробки в НВЧ-полі з вакуумуванням [Електронний ресурс] / В. М. Михайлов, І. В. Бабкіна, С. В. Михайлова, А. О. Шевченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. - 2014. - № 49. - С. 36-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpiind_2014_49_6.pdf
14. Ростовський, В.С. Використання радіопротекторних властивостей нетрадиційних ягідних культур при розроблянні технологій солодких страв / В.С. Ростовський, Н. В. Дібрівська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер.: Технічні науки. – 10/2002. – N3. – С.93-96.
15. Ростовський, В.С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості [Текст] : навч. посібник / В.С. Ростовський, Н. В. Олейник. – Київ : Кондор, 2009. – 136 с. ББК 36.81я73 Р78
16. Сукманов В. О. Дослідження водного екстракту плодів шипшини, який отримано з використанням високого тиску / В. О. Сукманов, І. Б. Левіт, І. О. Миронова // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 23 : тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. –С. 205 - 211. ББК 36.81 О-16
17. Сукманов В. О. Створення дерева властивостей екстракту із плодів шипшини, отриманого обробкою високим тиском / В. О. Сукманов, І. Б. Левіт, І. О. Миронова // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 17. Т. 1 : темат. зб. наук. пр. / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. –С. 216-221 ББК 36.81 О-16
18. Суткович Т. Ю. Використання вакууму на початкових стадіях виробництва яблучного соку / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі [Текст]. Вип.1 : зб. наук. праць / відповід. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. – С. 187-191. ББК 36.81 П78


Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Грузинская кухня (кухни народов мира)
Основи хімічної екології
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки