14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

курсова робота

ID Замовлення: WATS-164
Читач: Анастасия тимченко
Читач Тема запиту
Читач: Анастасия тимченко Доброго дня!!Допоможіть будь ласка підібрати інформацію для написання курсової роботи на тему " Організація обслуговування дитячого свята на 20 осіб в кафе сім гномів".БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНА ЗА ДОПОМОГУ.
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами з фонду бібліотеки ПУЕТ:

1) 65.431.14-803.4я73 А87
Архіпов, В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 342 с.

2) Детское кафе: актуальные рецепты [Текст] // Общепит: бизнес и искусство. – 2012. – № 7. – С. 46─53.

3) Детский ресторан: быть или не быть? [Текст] // РестораторЪ Україна. – 2011. – № 10. – С. 12–14.

4) Детский ресторан – бизнес повышенного внимания // РестораторЪ Україна. – 2007. – № 11. – С. 24–30.

5) Детское кафе – это вам не игрушки // Ресторанные ведомости. – 2007. – № 1. – С. 40–43.

6) 65.431.1я73 З-17
Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. – М. : Магистр, 2011. – 557 с.

7) 65.424.1 К17
Калашников, А. Ю. Кафе, бары и рестораны [Текст] : организация, практика и техника обслуживания / А.Ю. Калашников. – М. : Проспект, 2008. – 384 с.

8) Корзун, K. Детское меню в ресторане [Текст] / K. Корзун // РестораторЪ Україна. – 2010. – № 10. – С. 22–25.

9) 65.431.1-803я73 М84
Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2012. – 388 с.

10) 65.431.1-803.4я73 О-64
Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник / за ред. Н. О. П'ятницька. – К. : Кондор, 2012. – 557 с. : іл.

11) 65.431.1-803.4я723 О-69
Оробейко, Е. С. Организация обслуживания: рестораны и бары [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шередер. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. – 320 с. : ил. – (ПРОФИль).

12) 65.431.1-803.4я723 Р15
Радченко, Л. А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания [Текст] : учебник / Л. А. Радченко. – М. : КноРус, 2013. – 328 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

13) Рецептура блюд для детского питания [Текст] // Общепит: бизнес и искусство. – 2012. – № 4. – С. 60─63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

14) 65.431я2 С16
Сало, Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа [Текст] : [довідник офіціанта] / Я. М. Сало. – Львів : Афіша, 2009. – 304 с.

15) Шаклеина, М. Недетский вопрос [Текст] : [Ребенок в ресторане] / М. Шаклеина // Шеф. Ресторатор. – 2011. – № 6. – С. 40─42.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Сага об ИКЕА
Деловая переписка
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки