13 | 12 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново

ID Замовлення: WATS-159
Читач: Аліна
Читач Тема запиту
Читач: Аліна Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти необхідні джерела для доповіді по темі "Боротьба з тінізацією економіки в Україні"
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Дворянінов, А. В. Стан та тенденції тінізації економіки України, напрями її подолання [Текст] / А. В. Дворянінов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 72–76.

Краус, Н. М. Регуляторні механізми детінізації національної економіки [Текст] / Н. М. Краус, М. О. Максименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), ч. 1. – С. 81–86.

Кухоль, І. М. Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення [Текст] / І. М. Кухоль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 49–53.

Мельник, Т. М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України [Текст] / Т. М. Мельник, Т. Л. Вишинська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 95–107. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Пальчук, О. І. Особливості тіньової економіки України та її вплив на рівень економічного розвитку [Текст] / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 5. – С. 170–175.

Півікова, О. С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України [Текст] / О. С. Півікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 41–46.

Ревякін, О. О. Удосконалення соціально-економічного механізму мотивації детінізації підприємницької діяльності малих та середніх підприємств [Текст] / О. О. Ревякін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 49–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Савченко, І. Г. Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації [Текст] / І. Г. Савченко, А. Є. Іорданов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 3. – С. 107–116. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Халковський, О. М. Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки [Текст] / О. М. Халковський // Економіка та держава. – 2014. – № 4. – С. 76–79. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

З мережі Інтернет:

Артус М. М. Детінізація економіки як засіб фінансово-економічної безпеки України [Електронний ресурс] / М. М. Артус // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 245–252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.4_42.pdf

Варналій З. С. Теоретичні засади детінізації економіки України [Електронний ресурс] / З. С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 46–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vvpi_2014_1_9.pdf

Дворянінов А. В. Напрями детінізації економіки України через застосування податкових механізмів [Електронний ресурс] / А. В. Дворянінов // Фінансовий простір. – 2013. – № 4. – С. 151–156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2013_4_19.pdf

Липчанський В. О. Деякі питання боротьби з тіньовою економікою [Електронний ресурс] / В. О. Липчанський, М. В. Фільштейн // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 21. – С. 37–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_21_7.pdf

Мазняк Ю. Г. Заходи протидії тіньовій економіці України [Електронний ресурс] / Ю. Г. Мазняк // Управління розвитком. – 2013. – № 21. – С. 110–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_21_46.pdf

Півікова О. С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України [Електронний ресурс] / О. С. Півікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 41–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_12_11.pdf

Руденок О. І. Тіньова економіка: причини, наслідки та шляхи подолання [Електронний ресурс] / О. І. Руденок // Управління розвитком. – 2013. – № 19. – С. 63–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_19_23.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч2
Турбо Паскаль 7.0. Учебный курс
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки