15 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново

ID Замовлення: WATS-159
Читач: Аліна
Читач Тема запиту
Читач: Аліна Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти необхідні джерела для доповіді по темі "Боротьба з тінізацією економіки в Україні"
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Дворянінов, А. В. Стан та тенденції тінізації економіки України, напрями її подолання [Текст] / А. В. Дворянінов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 72–76.

Краус, Н. М. Регуляторні механізми детінізації національної економіки [Текст] / Н. М. Краус, М. О. Максименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), ч. 1. – С. 81–86.

Кухоль, І. М. Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення [Текст] / І. М. Кухоль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 49–53.

Мельник, Т. М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України [Текст] / Т. М. Мельник, Т. Л. Вишинська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 95–107. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Пальчук, О. І. Особливості тіньової економіки України та її вплив на рівень економічного розвитку [Текст] / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 5. – С. 170–175.

Півікова, О. С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України [Текст] / О. С. Півікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 41–46.

Ревякін, О. О. Удосконалення соціально-економічного механізму мотивації детінізації підприємницької діяльності малих та середніх підприємств [Текст] / О. О. Ревякін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 49–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Савченко, І. Г. Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації [Текст] / І. Г. Савченко, А. Є. Іорданов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 3. – С. 107–116. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Халковський, О. М. Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки [Текст] / О. М. Халковський // Економіка та держава. – 2014. – № 4. – С. 76–79. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

З мережі Інтернет:

Артус М. М. Детінізація економіки як засіб фінансово-економічної безпеки України [Електронний ресурс] / М. М. Артус // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 245–252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.4_42.pdf

Варналій З. С. Теоретичні засади детінізації економіки України [Електронний ресурс] / З. С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 46–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vvpi_2014_1_9.pdf

Дворянінов А. В. Напрями детінізації економіки України через застосування податкових механізмів [Електронний ресурс] / А. В. Дворянінов // Фінансовий простір. – 2013. – № 4. – С. 151–156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2013_4_19.pdf

Липчанський В. О. Деякі питання боротьби з тіньовою економікою [Електронний ресурс] / В. О. Липчанський, М. В. Фільштейн // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 21. – С. 37–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_21_7.pdf

Мазняк Ю. Г. Заходи протидії тіньовій економіці України [Електронний ресурс] / Ю. Г. Мазняк // Управління розвитком. – 2013. – № 21. – С. 110–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_21_46.pdf

Півікова О. С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України [Електронний ресурс] / О. С. Півікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 41–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_12_11.pdf

Руденок О. І. Тіньова економіка: причини, наслідки та шляхи подолання [Електронний ресурс] / О. І. Руденок // Управління розвитком. – 2013. – № 19. – С. 63–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_19_23.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Психологический прессинг
Юридична деонтологія
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки