06 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Терміново

ID Замовлення: WATS-152
Читач: Вікторія
Читач Тема запиту
Читач: Вікторія Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання доповіді: "Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень".

З повагою Чаплинська Вікторія.
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

65.261.3 Р74
Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. I. Юрій, В. Г. Дем'янишин. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.

65.261.3я73 Б98
Бюджетна система [Текст] : підручник / В. М. Федосов, С. I. Юрій. – К. : Центр учбової літератури ; Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 871 с.

Глуха, Г. Я. Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки [Текст] / Г. Я. Глуха // Економіка та держава. – 2014. – № 7. – С. 45─49.

Лагутін, В. Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні [Текст] / В. Д. Лагутін // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 3–15. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Мороз, П. Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання [Текст] / П. Мороз // Банківська справа. – 2013. – № 9/10. – С. 86─96.

Сергієнко, Л. К. Шляхи підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах інтеграційних процесів [Текст] / Л. К. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 11. – С. 68─72.

Соловйова, Ю. М. Основні напрями і пріоритети вдосконалення бюджетної політики в країнах світового співтовариства [Текст] / Ю. М. Соловйова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 231–235. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Соловйова, Ю. М. Пропозиції щодо підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах системної трансформації суспільства [Текст] / Ю. М. Соловйова // Економіка і регіон. – 2012. – № 6. – С. 156─160.

Фещенко, Л. В. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни [Текст] / Л. В. Фещенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 3. – С. 117-121.

З мережі Інтернет:

Задорожний В. П. Шляхи розвитку бюджетної політики держави [Електронний ресурс] / В. П. Задорожний. – Режим доступу: http://donnasa.edu.ua/publish_house/journals/esgh/2012-3/10_zadorozhnyj.pdf

Мироненко М. Ю. Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / М. Ю. Мироненко. – Режим доступу: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/876.pdf

Мярковський А. І. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Анатолій Іванович Мярковський . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. – Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=65238

Рябушка Л. Б. Методичні засади оцінки ефективності пріоритетних напрямів бюджетної політики держави [Електронний ресурс] / Л. Б. Рябушка. – Режим доступу:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8285/1/Ryabushka-BP.pdf

Тулай О. І. Ефективність державної бюджетної політики у контексті пріоритетів сталого людського розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Тулай. – Режим доступу:
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7645.pdf

Шляхи покращення ефективності бюджетної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finalearn.com/lifers-1128-1.html
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Венгерский за 6 недель
Біржове право
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки