14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

ТЕРМІНОВО

ID Замовлення: WATS-150
Читач: Елена
Читач Тема запиту
Читач: Елена Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати в електронному вигляді літературу для написання доповіді: "Ідентифікація та облік нематеріальних активів при об'єднанні бізнесу".

Зі щирою повагою, О. Холодьон!
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Скоп, Х. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 10-19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

З мережі Інтернет:

Єременко А. В. Вплив нематеріальних активів на вартість підприємства (бізнесу) [Електронний ресурс] / А. В. Єременко // Економічний вісник університету . - 2013. - Вип. 20(1). - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_20(1)__20.pdf

Рилєєв С. В. Визнання та ідентифікація нематеріальних активів: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Рилєєв С.В., Чорна С. В. – Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2013_7_46.pdf

Капля І. В. Нематеріальні активи як внесок у статутний капітал підприємства, їх відображення та облік [Електронний ресурс] / Капля І. В., Ніколашин А. О. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Rbetu_2013_1_37.pdf

Побережець О. В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та
проблеми їх визначення [Електронний ресурс] / О. В. Побережець, К. В. Іванова. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No2/98-104.pdf

Нематеріальні активи // Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Електронний ресурс] : навчальний посібник / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. - 488 с. – Розділ 3.2. – Режим доступу: http://p-for.com/book_440_glava_23_3.2._NEMATERІALNІ_AKTIVI.html

Банасько Т. М. Ідентифікація і оцінка нематеріальних активів у
бухгалтерському обліку – дискусійні питання, можливості їх розв’язання [Електронний ресурс] / Т. М. Банасько. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/836/1/Банасько%20Т.М.%20Ідентифікація%20і%20оцінка%20нематеріальних%20активів%20у%20бухгалтерському%20обліку%20–%20дискусійні%20питання,%20можливості%20їх%20розв’язання.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тренинг? Почему системы корпоративного обучения не работают и как сделать их эффективными?
Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки