11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-143
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго дня!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Організація електронного документопотоку на підприємстві".
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Для написання курсової роботи за даною темою пропонуємо скористатися наступними джерелами:

Білоусько, Т.М. Електронний документообіг [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т.М. Білоусько. – Полтава : ПУЕТ, 2013 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Казиева, Н. Современные технологии электронного документооборота и их практическое применение [Текст] / Н. Казиева // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 3. – С. 28─32.

Казиева, Н. Основы электронного документооборота [Текст] / Н. Казиева // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 1/2. – С. 24─28.
Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 26─32.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 6. – С. 22─27. Продовження. Поч. у № 5/2012 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 7. – С. 12─21.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 9. – С. 17─27. Продовження. Поч. у № 5-7/2012. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

73.031я73 К63
Комова, М. В.
Документи на новітніх носіях інформації [Текст] / М. В. Комова // Документознавство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – Львів-К. : Тріада плюс : Алерта, 2007. – С.268-290.

73.031я73 К63
Комова, М. В.
Документознавство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – Львів-К. : Тріада плюс : Алерта, 2007. – 296 с.

Крутова, А. Електронний документообіг на підприємствах електронної комерції [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Крутова // Економіст. – 2011. – N3. – С.31-35. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Макарова, С. Этапы внедрения электронного документооборота в организации [Текст] / С. Макарова // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 4. – С.31─43 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Назаренко, А. А. Автоматизация документооборота в организации: распространенные мифы и заблуждения [Текст] / А. А. Назаренко // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 9. – С. 13–19.

Писаренко, В. П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності [Текст] / В. П. Писаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 157-160.

Плешакова-Боровинська, М. Системи електронного документообігу в діяльності промислових підприємств [Текст] / М. Плешакова-Боровинська // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 35─38.

Рулева, Е. Е. Внедрение электронного архива с нуля [Текст] / Е. Е. Рулева // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 5. – С. 53–60.

Сенченко, П. Применение WEB-ориентированных технологий при разработке систем электронного документооборота: обоснование целесообразности [Текст] + [Електронний ресурс] / П. Сенченко // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 6. – С. 33–39. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Серова, Г. А. Основные задачи и проблемы СЭД (с точки зрения совершенствования информационно-документационного обеспечения организации) [Текст] / Г. А. Серова // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 1. – С. 15─26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Храмцовская, Н. Разработка концепции электронного архива [Текст] / Н. Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2012. – № 4. – С. 68─78. – Те саме [Електроннийресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Шойдин, Ю. Этот простой сложный документооборот [Текст] / Ю. Шойдин // Администратор информационных технологий. – 2012. – № 9. – С. 8–15. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Історія української культури
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки