15 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір електронних джерел

ID Замовлення: WATS-136
Читач: Елена
Читач Тема запиту
Читач: Елена Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати в електронному вигляді літературу для написання доповіді: "Відображення в обліку витрат з формування субординованого боргу".

Зі щирою повагою, О. Холодьон!
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Литвин Н. Б.. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 608 с. – Режим доступу: http://all-sci.net/sistema-bankovskaya/finansoviy-oblik-bankah-konteksti-msfz.html

Облік і аудит у банках : навч. посібник / за ред. О. В. Васюренка. – К. : Знання, 2006. –Режим доступу: http://libfree.com/183980826-buhgalterskiy_oblik_ta_auditoblik_i_audit_u_bankah__vasyurenko_ov.html

Облік операцій, пов'язаних зі змінами величини капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aic-crimea.narod.ru/E-learn/BU-bank8/1-3.htm

Облік кредитно-розрахункових операцій в банках : конспект лекцій (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Економіка і
підприємництво” за спеціальністю 7.050106 – “Облік і аудит”, кваліфікаційно-
го рівня підготовки – спеціаліст) / Укл. Петрова В.Ф., Родченко С.С.; Харк.
нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 165 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12682/1/методичка_лекции_ОБЛІК.pdf

Облік субординованого боргу банку та інших статей додаткового капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://megos.org.ua/bankivskoj%20oblik.2.6.html

Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13351023/bankivska_sprava/finansoviy_oblik_u_bankah_-_tabachuk_gp

Ткачук Н. М. Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку [Електронний ресурс] / Н. М. Ткачук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1. – С. 333–337. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2006_1_56.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тренинг? Почему системы корпоративного обучения не работают и как сделать их эффективными?
Римське приватне право
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки