04 | 08 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-129
Читач: Елена
Читач Тема запиту
Читач: Елена Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання бакалаврської роботи на тему: "Облік і конроль витрат банку".

Зі щирою повагою, О. Холодьон!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До теми роботи пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

65.9(4Укр)262.10я73 В20
Васюренко, О.В.
Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 318 с. – (Вища освіта XXІ століття) .

65.052.9(4Укр)226.10я73 В67
Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О.Ю. Калініна. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 22─27.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40─45.

Красножон, С. В. Теоретичні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності комерційних банків України [Текст] / С. В. Красножон // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 45─47. (№ 7).

65.052.9(4Укр)226.10я73 М42
Медвідь, Л.Г.
Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 360 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 О-17
Облік у банках [Текст] : підручник / О.Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н.Г. Слав'янська, [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Омельченко, О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля [Текст] / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83-88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Семениченко, Ю.К. Аналіз витратної частини проекту карткової програми банку як складова частина оцінки ефективності операцій [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.К. Семениченко, А.М. Топоровська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3 Ч.2. – С.172-178. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html .─ Назва з титулу екрана.

Тьо Ю. В. Облік доходів та витрат комерційного банку як самостійної фінансової кредитної установи [Електронний ресурс] / Ю. В. Тьо // // Управління розвитком.─2012.─ № 1.─ С. 104─106.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Uproz/2012_10/u1210toy.pdf .─ Назва
з титулу екрана.

Хворостовська М. В. Визначення особливостей обліку доходів і витрат комерційного банку [Електронний ресурс] / М. В. Хворостовська // Управління розвитком.─2013.─ № 1.─ С. 25─27.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Uproz/2013_1/u1301khv.pdf . ─ Назва з титулу екрана.

Бажаємо успіхів!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До теми роботи пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

65.9(4Укр)262.10я73 В20
Васюренко, О.В.
Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 318 с. – (Вища освіта XXІ століття) .

65.052.9(4Укр)226.10я73 В67
Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О.Ю. Калініна. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 22─27.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40─45.

Красножон, С. В. Теоретичні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності комерційних банків України [Текст] / С. В. Красножон // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 45─47. (№ 7).

65.052.9(4Укр)226.10я73 М42
Медвідь, Л.Г.
Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 360 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 О-17
Облік у банках [Текст] : підручник / О.Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н.Г. Слав'янська, [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Омельченко, О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля [Текст] / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83-88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Семениченко, Ю.К. Аналіз витратної частини проекту карткової програми банку як складова частина оцінки ефективності операцій [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.К. Семениченко, А.М. Топоровська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3 Ч.2. – С.172-178. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html .─ Назва з титулу екрана.

Тьо Ю. В. Облік доходів та витрат комерційного банку як самостійної фінансової кредитної установи [Електронний ресурс] / Ю. В. Тьо // // Управління розвитком.─2012.─ № 1.─ С. 104─106.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Uproz/2012_10/u1210toy.pdf .─ Назва
з титулу екрана.

Хворостовська М. В. Визначення особливостей обліку доходів і витрат комерційного банку [Електронний ресурс] / М. В. Хворостовська // Управління розвитком.─2013.─ № 1.─ С. 25─27.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Uproz/2013_1/u1301khv.pdf . ─ Назва з титулу екрана.

Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Держава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки