11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

генезис

ID Замовлення: WATS-101
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, у підборі наукових статей чи підручників стосовно питання \"Генезис управлінських стратегій і тактик.\" Я пишу про засади формування управлінського персоналу торгівельних підприємств. Наперед вдячна
Бібліотека: Елена Нестеренко Шановний користувач!
На Ваш запит рекомендуємо переглянути наступну літературу:

1) Книга (аналит. описание)
65.290-21 М54
Гунченко, М.В.
Стратегія і тактика управління персоналом організації [Текст] / М.В. Гунченко, Т.В. Кладько // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст]. Ч. 2 + [Електронний ресурс] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. / редколегiя О.О. Нестуля, Л.Г. Войнаш, І.А. Маркіна . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010 . – С.210-212. – На укр. яз.

2) Книга (аналит. описание)
65.290-21 Ф34
Федулова, Л.I.
Стратегічне управління організацією [Текст] / Л.I. Федулова // Актуальні проблеми менеджменту в України [Текст] : монографія / Л.I. Федулова . – К. : Фенікс, 2005 . – С.81─124. – На укр. яз.

3) Электронный ресурс (аналит. описание)
65.052.2я73 О-16
Щекин, Г.В.
Теория и практика управления персоналом [Текст] : учеб.-метод. пособие / Г.В. Щекин // Облік і аудит [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / В.Б. Захожай, В.I. Пахомов, Л.В. Стрільчук, [та ін.] . – К. : МАУП, 2006 . – На рус. яз.

4) Книга
65.290-21я73 К53
Кнорринг, В.И.
Теория, практика и искусство управления : Учебник / В.И. Кнорринг . – 3-е изд., изм. и доп . – М. : Норма, 2004 . – 528 с. – На рус. яз. – ISBN 5-89123-853-5 : 44.92 .
ББК 65.290-21я73 К53
5) Книга
65.050.0я73 Г55
Глущенко, Е.В.
Теория управления : пер. с англ. / Е.В. Глущенко, Е.В. Захарова, Ю.В. Тихонравов . – М. : Изд-во \"Вестник\", 1997 . – 336 с. – ISBN 5-89457-004-2 .

6) Книга
65.290-21я73 М58
Мізюк, Б.М,
Стратегічне управління [Текст] : підручник / Б.М, Мізюк . – 2-ге вид., перероб. і доп . – Львів : Магнолія-2006 , 2007 . – 392 с. + [Електрон. зміст] . – На укр. яз. – ISBN 966-8340-57-4 : 60.01 .

7) Книга
65.290-21я73 Б73
Богдан, О.I.
Стратегічне управління підприємством [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.I. Богдан . – Кременчук : Вид-во Кременчук, 2007 . – 157 с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ . – На укр. яз. – ISBN 966-7513-67-X : 5.00 грн .


8) Статья
Рачинський, А.
Стратегічне управління персоналом: теорія і практика застосування / А. Рачинський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України . – 2007 . – N2 . – С.53-62 . – На укр. яз.
9) Статья
Трошихин, В.В.
Стратегия и тактика управления персоналом в условиях системного социально-экономического кризиса [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Трошихин, Л.В. Уколова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал . – 2008 . – N4 . – С.42-53. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ . – На рус. яз.

З повагою, бібліограф Олена Вікторівна.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Корпоративне управління і фондовий ринок
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки