24 | 10 | 2020
Головна

Архів довідок ВДС

Отримання УДК

ID Замовлення: WATS-270
Читач: Koroltatyana
Читач Тема запиту
Читач: Koroltatyana Король Т. Г. Розробка тестових завдань для оцінювання рівня сформованості окремих компонентів перекладацької компетентності у майбутніх філологів.
Ключові слова: контроль, декларативні перекладацькі знання, тест множинного вибору, об’єктивний та суб’єктивний тестовий контроль, тест з вільно конструйованою відповіддю, процедурні перекладацькі знання, майбутні філологи, тип і вид тестового завдання, перекладацька компетентність.

Дякую!
Читач: Андрей Арт Доброго дня! УДК до вашої статті:
811.111'25:378.091.2(045)