Електронний читальний зал на 100 робочих місць надає читачам доступ до електронної інформації: фонду повнотекстових електронних документів, віртуально-тренінгової системи навчання, сайту бібліотеки, електронного каталогу, нормативних баз даних, ресурсів Інтернет.