ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

Укладач І.О. Науменко

 

 

 

 

ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ ПЛАХОТІН

 

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава 2012

 

 

 

 

 

Валентин Якович Плахотін [Тест] : біобіліографічний покажчик / укладач І.О. Науменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. –  59 с.: іл.

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Від упорядника

 

Розділ І. Біографічні дані про життєвий і творчий шлях Плахотіна Валентина Яковича

Основні дати життя і діяльності В. Я. Плахотіна

Матеріали про науково-творчу діяльність В. Я. Плахотіна

 

Розділ ІІ. Науково-методичний доробок Валентина Яковича Плахотіна

Монографії

Підручники, навчальні та практичні посібники

Публікації В. Я. Плахотіна у наукових періодичних виданнях та збірниках конференцій, симпозіумів і з’їздів

Навчально - методичні розробки Плахотіна В.Я.

 

Іменний покажчик

Дипломи В. Я. Плахотіна про освіту, наукові ступені та наукові звання

Почесні нагороди Валентина Яковича Плахотіна

 

 

Від упорядника

 

В науку люди приходять по-різному. Здібності одних визначаються в ранньому дитинстві, у інших народжуються з набуттям життєвого та професійного досвіду. Цей шлях нелегкий та тернистий. Основні перешкоди, які зустрічаються на ньому, пов’язані, насамперед, з подоланням себе, вихованням у себе постійного бажання працювати над удосконаленням своєї особистості, перетинати кордони незнання та поступово крокувати до вершини досконалості у професії, в науці.

Саме таким шляхом ось уже на протязі багатьох років впевнено прямує Валентин Якович Плахотін, присвятивши своє життя відповідальній, практичній, керівній і викладацькій роботі в навчальних закладах споживчої кооперації України  і Росії. Валентин Якович – це досвічений керівник зі стратегічним баченням, який зробив вагомий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, організаторські здібності та постійний науковий пошук Валентина Яковича Плахотіна нагороджено дипломами та почесними нагородами.

В біобібліографічному покажчику представлено результати науково - практичної діяльності Валентина Яковича Плахотіна.

До складу покажчика увійшли монографії, книги, тексти лекцій, методичні матеріали, а також численні публікації у наукових  збірниках та у фахових періодичних виданнях.

Даний покажчик складається з двох розділів.

Розділ І. «Біографічні дані про життєвий і творчий шлях Плахотіна Валентина Яковича»  складається з автобіографії наданої вченим, основних дат життя і діяльності, а також містить матеріали про його науково – творчу діяльність.

Розділ ІІ. «Науково-методичний доробок Валентина Яковича Плахотіна» містить  монографії, підручники, навчальні та практичні посібники, публікації у наукових періодичних виданнях та збірниках конференцій, симпозіумів і з’їздів,    навчально - методичні розробки.

У межах розділу матеріал згруповано за видом документів  та по рокам. В межах років за алфавітом. Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна.  

Бібліографічний опис здійснено у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Покажчик забезпеченний довідковим апаратом–алфавітним  покажчиком співавторів.  Наприкінці подано фотодокументи:  дипломи та почесні нагороди.

Біобібліографічний покажчик адресований науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам.

 

[Вгору]

Розділ І. Біографічні дані про життєвий і творчий шлях
Плахотіна Валентина Яковича

 

 

Плахотін Валентин Якович народився 7 грудня 1940 року у невеличкому селищі Ново-Михайлівсь-кий Георгіївського району Ставропольського краю (нині Російська Федерація). У селищі була лише початкова (4-х річна) школа, яку він закінчив у 1951 році. Для продовження навчання йому довелося три роки щодня ходити пішки за 7 кілометрів до сусіднього селища Шаумянівський, де була семирічна школа, яку він з відмінними результатами закінчив у 1954 році.

Для того, щоб закінчити 10 класів йому потрібно було б ходити пішки (тому що транспортного сполучення до міста тоді не було) вже за 10 кілометрів до м. Георгієвська, де була десятирічна школа.


А тому мати, яка самотужки виховувала двох синів, прийняла рішення про  його вступ до кооперативного технікуму у м. П'ятигорську Ставропольського краю.

За три роки навчання на товарознавчому відділенні технікуму він набув спеціальність товарознавця продовольчих та промислових товарів. В ці роки у нього виявилась схильність і велике бажання до вивчення хімії, а тому після закінчення з відзнакою технікуму у вересні 1957 року він був направлений для продовження навчання на товарознавчому факультеті Львівського торгово-економічного інституту Центроспілки СРСР (ЛТЄІ).

Вже з другого курсу він активно займається дослідженнями у студентському науковому гуртку при кафедрі хімії під керівництвом проф. Пономаренка О.А. Через рік, у 1959 р., у збірнику наукових праць ЛТЄІ публікується його перша наукова стаття (у співавторстві з науковим керівником) про механізм хлорування ароматичних нітросполук.

Через скрутне матеріальне становище (мати померла у 1956 р. и допомагати було нікому) він поряд з відмінним навчанням і студентською науковою роботою вимушений був заробляти на життя, працюючи лаборантом кафедри організації і техніки торгівлі, яку в той час очолював ректор ЛТЄІ проф. Сіденко Семен Григорович.

Перед завершенням навчання завідувач кафедри хімії проф. Пономаренко О.А. пропонує йому залишитися лаборантом на кафедрі хімії, щоб продовжувати наукові дослідження, а в подальшому вступити до аспірантури. Він із задоволенням погоджується, але рішенням комітету комсомолу інституту весь випуск товарознавчого факультету 1961 року (близько 100 осіб) за комсомольськими путівками був направлений у розпорядження республіканської спілки споживчої кооперації Казахської РСР, на території якої в той час активно освоювалися целінні землі, будувались нові населенні пункти і створювалась торговельна мережа.

В Целіноградській облспоживспільці  він отримує направлення на посаду товарознавця міжрайонної торгової бази, що знаходилась на станції Джалтир, за 120 км  від м. Целіноград. Разом з ним на цю ж міжрайбазу отримує направлення також випускниця товарознавчого факультету ЛТЄІ Філоненко Жанна Єлісєївна, з якою він через деякий час одружується. Наступного року у них народжується донька.

За два роки роботи на міжрайбазі Плахотін В. Я. проходить шлях від товарознавця продовольчих товарів до заступника директора. Наприкінці 1962 року, у зв'язку з ліквідацією Целінної крайспоживспілки, Джалтирська міжрайбаза була передана в інше підпорядкування, а йому запропонована робота в апараті Целіноградської облспоживспілки, на що він не погоджується и повертається на Україну до м. Львів, де хоче знайти роботу і в подальшому навчатися в аспірантурі ЛТЄІ.

Через відсутність житла і прописки (обов'язкової на той час умови для отримання роботи) він не може працевлаштуватися у Львові і тому пристає на пропозицію управління торгівлі Прикарпатського військового округу переїхати до м. Житомир і працювати там у воєнторгу № 55, де йому обіцяно житло.

У 1964 році він вступає до лав Комуністичної партії і в цьому ж році, за рішенням Житомирського міському КПРС, як фахівець з торгової діяльності, він направляється на роботу до апарату КРУ Міністерства фінансів УРСР по Житомирській області. Але думки про наукову роботу його не полишають і тому, незважаючи на постійні відрядження, пов'язані з роботою, він знаходить час і складає кандидатські іспити у Житомирському сільськогосподарському інституті, а у 1966 році вступає до аспірантури на кафедру товарознавства продовольчих товарів ЛТЄІ.

Його науковим керівником знову стає проф. Пономаренко О.А., який одним з перших у Радянському Союзі, досліджує явище хемілюмінесценції люмінолу – світіння, що супроводжує певні хімічні реакції цієї сполуки. Розроблений Пономаренко О.А. метод кількісного хемілюмінесцентного аналізу знайшов успішне застосування при визначенні дуже малих домішок у хімічних реактивах для хроматографії, у виробництві напівпровідників та люмінофорів – речовин, що використовуються у лампах денного світла та телевізійних приймачах. Спроб застосування цього методу для дослідження харчових продуктів у той час не було.

Тому Плахотін В. Я., вивчивши цей метод, розпочав пошуки його впровадження для досліджень товарознавчих об'єктів: м'ясних, рибних, смакових та інших харчових продуктів. В грудні 1969 р. він завершує оформлення дисертаційної роботи „Про можливість застосування хемілюмінесцентного методу для дослідження автолітичних змін м'яса під час його зберігання“ і у березні 1970 р. успішно її захищає у спеціалізованій вченій раді біологічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка, що є підставою для присудження йому вченого ступеню кандидата біологічних наук.

Робота у новому, зовсім не дослідженому напрямі, цілком захоплює молодого науковця. Він знаходить всіляку підтримку з боку свого наукового керівника та ректорату інституту і залишається працювати асистентом на кафедрі хімії ЛТЄІ. Результатами його досліджень зацікавились вчені Інституту хімічної фізики АН СРСР, а також шведські та австрійські науковці, від яких він отримав запити надіслати результати своїх досліджень.

Разом з проф. Пономаренко О.А. він розширює сферу наукових пошуків, визначає коло питань для виконання докторської дисертації та починає їх досліджувати. Його переводять на посаду старшого викладача кафедри хімії, обирають секретарем партійного бюро товарознавчого факультету, заступником голови Ради молодих науковців інституту та членом Львівської міської Ради молодих вчених. За активну участь в роботі останньої він у 1971 році нагороджується путівкою до Угорщини у складі групи молодих науковців м. Львова.

Для здійснення закордонної поїздки у той час вимагалося оформлення купи офіційних паперів, у тому числі й характеристики з місця роботи. Під час візиту Плахотіна В.Я. до ректора інституту проф. Сіденка С.Г. з метою підписання характеристики між ними виникла тривала розмова, результатом якої стала його поїздка не до Угорщини, а в Полтаву.

Справа у тому, що саме в той час у щойно створеній Полтавській філії ЛТЄІ, тяжко захворів її директор  доц. Діанич Михайло Михайлович и була нагальна потреба у допомозі керівництву філії. Сіденко С.Г., знаючи Плахотіна В.Я. ще з часів його роботи лаборантом  на очолюваній ним кафедрі, та спостерігаючи за його зростанням як науковця і викладача, запропонував Валентину Яковичу поїхати працювати у Полтаву заступником директора філії з перспективою у подальшому увійти до керівництва майбутнього самостійного інституту. Той спочатку категорично відмовився, пояснюючи це своїми планами наукових досліджень та відсутністю досвіду адміністративної роботи у навчальних закладах.

Семен Григорович Сіденко був надзвичайно досвідченою і мудрою людиною, талановитим організатором, чесним і порядним керівником, а тому користувався у викладачів і студентів інституту глибокою повагою і беззаперечним авторитетом. Він умів вирішувати самі важкі кадрові питання без будь-якого тиску на підлеглих, вдало підбираючи індивідуальні підходи до серця і розуму кожного. 

Отримавши від нього таку пропозицію Плахотін В. Я. опинився у важкий ситуації. З одного боку, вдячність за багаторічну батьківську підтримку з боку ректора примушувала не відмовляти йому, а з другого – дуже не хотілося знову полишати улюблену справу – заняття хімічними дослідженнями, та ще й їхати у невідому для нього Полтаву. Тому він вирішив виграти час і попросив у ректора дозволу порадитися із дружиною та донькою.

На другий день, заручившись підтримкою родини, Плахотін В. Я. виклав всі свої доводи ректору і знову відмовився від його пропозиції. Але переграти досвідченого фахівця у таких справах, яким був Сіденко С.Г., йому не вдалося. Той попросив поїхати до Полтави тимчасово, самому, без родини і деякий час допомогти М. М. Діаничу. Якщо йому сподобається робота в Полтаві, тоді він забирає туди родину, а якщо ні - повертається до Львова, коли ректор знайде кандидатуру на його заміну. Далі вперто відмовлятися було б неповагою до ректора і в результаті – з 1 липня 1971 р. Плахотін В. Я. приступив до тимчасового виконання обов'язків заступника директора з навчальної роботи Полтавської філії ЛТЄІ, а через декілька тижнів і декана економічного факультету.

Тиха і напівсонна Полтава, до якої він приїхав уперше, справила на нього не кращі враження. Тутешнє життя ні в яке порівняння не йшло з бурхливим і цікавим життям шляхетного європейського міста Лева. Але робота напрочуд виявилась цікавою. Саме в той час завершувалось будівництво п'ятого поверху навчального корпусу, будувались перша черга студентського гуртожитку, бібліотека, спортивний корпус і навчально-виробничій харчовий комплекс. Формувався педагогічний колектив. Молоді, енергійні викладачі полтавських, харківських, донецьких вузів поповнювали його. Багато львівських колег, викладачів товарознавчого факультету ЛТЄІ, погодились переїхати до Полтави. Різноманітна динамічна оперативна робота імпонувала характеру Валентина Яковича і тому він одразу з головою занурився в неї.

Викладацьку діяльність у філії він розпочав у 1971 році на посаді старшого викладача кафедри товарознавства, а з 1973 року  продовжував – на посаді доцента кафедри товарознавства та технології переробки сільгоспродуктів. Але найбільше всього часу забирала поточна адміністративна робота.

Її було дуже багато. Щодня виникала маса проблем: будівельних, кадрових, методичних, наукових, соціально-побутових тощо. Діанич М.М., повернувшись після операції до роботи, заряджав усіх своєю енергією, впевненістю і вмінням чітко розподіляти сфери діяльності і відповідальності кожного у керівній команді. Величезну допомогу філії надавав головний вуз – ЛТЄІ, ректор якого дуже часто навідувався до Полтави і був в курсі всіх справ. При зустрічах він, кожного разу, хитрувато примруживши очі, запитував Плахотіна В.Я., коли відправляти до Полтави його родину. І це відбулося на початку 1972 року.

У 1974 році на базі філії ЛТЄІ був створений самостійний вуз – Полтавський кооперативний інститут, проректором з навчальної роботи якого був призначений Плахотін В. Я., як це й передбачав Сіденко Семен Григорович. У 1975 році рішенням ВАК СРСР Плахотіну В.Я було присвоєно вчене звання доцента.

З набуттям самостійності інституту все більше приділялось уваги з боку керівництва області і міста. Викладачі  ПКІ активно залучаються до суспільно-політи-чного та громадського життя міста і регіону. Не є виключенням і Плахотін В. Я. З 1974 по 1978 р. він працює членом Полтавського обласного комітету профспілки працівників державної торгівлі та споживчої кооперації, у 1976-1978 роках обирається депутатом Київської районної ради народних депутатів м. Полтави.

Маючи дуже обмежений вільний час, він все ж таки наполегливо продовжує розпочаті у Львові наукові дослідження з використання хемілюмінесцентного методу для аналізу якості основних груп харчових продуктів та біологічних об'єктів, приймає участь у багатьох наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах. Так, він бере участь у роботі ІІ-го Українського біохімічного з'їзду (м. Київ, 1973 р.). І-ї Всесоюзної конференції з питань хемілюмінесценції (м. Запоріжжя, 1976 р.), І-го Міжнародного конгресу науковців та працівників м'ясної промисловості (м. Москва, 1977 р.), ІІІ-го Українського біохімічного з'їзду (м. Донецьк, 1977 р.), Республіканської науково-технічної конференції з проблем хімічної технології (м. Іваново, 1978 р.).

Восени 1977 року до керівництва ПКІ звернулись працівники Білгородського обкому КПРС з проханням надати консультацію з питань створення кооперативного вузу. В той час у м. Бєлгород завершувалось будівництво навчального корпусу для кооперативного технікуму. Керівництво області вирішило на цій матеріальній базі створити самостійний кооперативний вуз, але фахівців цього профілю в області не було.

Плахотін В. Я. і Діанич М.М. з вересня 1977 р. по травень 1978 р. неодноразово виїжджали до Бєлгорода і надавали консультації з питань створення матеріально-технічної бази та організації роботи філії як перехідного етапу до самостійного вузу. В травні 1978 р. Бєлгородський обком КПРС і Правління Центроспілки СРСР остаточно приймають рішення про створення Бєлгородської філії Полтавського кооперативного інституту. Постало питання про призначення директора філії. За ініціативою Бєлгородського обкому КПРС та посередництва відділу освіти і науки Полтавського обкому КПРС на цю посаду було рекомендовано Плахотіна Валентина Яковича. Він приймає цю пропозицію і з 1 серпня 1978 року, вже в ролі директора філії, починає втілювати у життя ті рекомендації, що надавав до того в якості консультанта.

За півтора року було завершено будівництво комплексу споруд  філії (навчальний корпус, гуртожиток, їдальня), сформовано управлінські структури (навчальний відділ, бухгалтерію, відділ кадрів, адмінгосподарську частину тощо), підібрано кістяк колективу викладачів, проведено 1-й набір студентів, розпочалось створення фонду бібліотеки, навчально-методичної бази кафедр. Його обирають кандидатом в члени бюро Свердловського райкому КПРС м. Бєлгорода та членом правління Бєлгородської облспоживспілки. Знову напружені робочі дні, тижні, місяці. Активно допомагає керівництво області і міста, Правління Центроспілки СРСР і Бєлгородської облспоживспілки, головний вуз – ПКІ, а також особистий досвід, набутий у Полтавській філії ЛТЄІ.

Весь цей час родина Валентина Яковича залишається у Полтаві в очікуванні надання житла у Бєлгороді. Нарешті, у жовтні 1979 р. квартира отримана і є можливість забрати родину. Але цього не сталося. Родина відмовилась  полишати вже улюблену Полтаву. Доречи, далеко не кращі екологічні умови м. Бєлгорода виявилися більш переконливими аргументами у прийнятті такого рішення. Тому у грудні 1979 року Плахотін В. Я. повертається  в ПКІ. На його заміну до Бєлгорода виїхав декан заочного факультету ПКІ доц. Теплов Віталій Іванович, а Валентин Якович призначається замість нього деканом заочного факультету ПКІ і доцентом кафедри товарознавства продовольчих товарів.

Тепер у нього знову з'являється можливість зануритись в улюблену справу - наукові дослідження, чим він відразу і користується. Оновлюються тимчасово перервані наукові контакти, розробляється декілька варіантів нових приладів для хемілюмінесцентного аналізу, залучаються для проведення досліджень студенти-дипломники. З результатами досліджень він виступає на Всесоюзних науково-практичних конференціях (м. Харків, 1981 р.; м. Новосибірськ, 1983 р.; м. Уфа, 1986 р.), ІV-му Українському біохімічному з'їзді (м. Дніпропетровськ, 1982 р.), Міжнародній науковій конференції (м. Варна, Болгарія, 1982 р.), І – му  Всесоюзному біофізичному з'їзді (м. Москва, 1983 р.). У 1987 р. він отримує авторське свідоцтво на винахід „Спосіб хемілюмінесцентного аналізу біологічних матеріалів рослинного та тваринного походження“, яке засвідчує приорітет його робіт у новому напрямку наукових досліджень.

У 1984 році він залишає посаду декана і зосереджується цілком на педагогічній та науковій діяльності. Виникає потреба узагальнити накопичені результати власних досліджень, тому планується підготовка наукової монографії та навчального підручника. Укладаються відповідні угоди з видавництвами „Урожай“ (м. Київ) та „Экономика“ (м. Москва).

Але у 1986 році, всупереч його бажанням, Плахотіна В.Я. знову залучають до адміністративної роботи - призначають завідуючим галузевої науково-дослідної лабораторії з економіки та організації заготівель. Через рік він позбувається цієї посади і активно працює над монографією, яка видається у 1988 році. За багаторічну і плідну працю в галузі освіти рішенням виконкому Полтавської обласної ради народних депутатів у 1988 році його нагороджено медаллю „Ветеран праці“. Здається тепер все йде за наміченими планами, але доля, у черговий раз, готує сюрприз, який круто повертає його життя .

В цей період, відомий як „перебудова“, в Радянському Союзі відбувається суттєве реформування системи вищої освіти, в межах якої проводиться атестація всіх вищих навчальних закладів. З восьми, на той час, кооперативних вузів сім успішно проходять це випробування, але один з них, Карагандинський кооперативний інститут (ККІ), був не атестований. Причиною цього стали не тільки суттєві недоліки в організації навчального процесу, методичної та виховної роботі, а й фактичний розкол колективу на дві ворогуючі кланові групи, що активно протидіяли одна одній.

В цій ситуації Головне управління навчальних закладів Центроспілки приймає рішення про радикальну заміну керівного складу інституту: ректора, всіх проректорів та деканів факультетів. Для цього потрібні були фахівці, які б не тільки мали досвід керівництва вузом, а й знали б „тонку східну“ специфіку роботи в багатонаціональних колективах з розгалуженими родинно-клановими зв'язками. Одним з таких фахівців в картотеці ГУУЗу виявився Плахотін Валентин Якович. Він був викликаний до Москви, де в бесіді з заступником голови Правління Центроспілки Яшиним О.Г. йому прийшлось погодитись на пропозицію Правління Центроспілки бути переведеним на посаду проректора з навчальної роботи Карагандинського кооперативного інституту.

Таким чином, у липні 1988 року він опиняється в Караганді і в складі бригади з 12 фахівців різних кооперативних вузів приступає до реалізації програми з нормалізації відносин в педагогічному колективі, оновлення матеріальної, методичної та наукової бази інституту для того, щоб він відповідав критеріям атестації. Це були самі важкі роки його вузівської діяльності. Колектив вузу з мовчазним супротивом зустрічав більшість заходів нового керівництва, а іноді відверто бойкотував їх. Потрібні були не абиякі напруження волі, нервів, терпіння і наполегливості, щоб переконувати колектив у необхідності виконання цих заходів.

Крім адміністративної роботи проректора Валентин Якович працює доцентом кафедри товарознавства продовольчих товарів: читає лекції, проводить лабораторні заняття з товарознавчих дисциплін і паралельно освоює новий курс, що був введений в навчальних планах – Основи метрології, стандартизації та управління якістю. Вчена рада ККІ у вересні 1989 року обирає його на посаду професора кафедри товарознавства продовольчих товарів, а Правління Центроспілки звертається у Державний комітет з народної освіти СРСР з клопотанням про присвоєння йому вченого звання професора.

Він також приймає активну участь в громадській діяльності м. Караганди. У 1989 році його обирають членом Президії обкому профспілки робітників державної торгівлі та споживчої кооперації. У жовтні цього ж року він приймає участь в роботі ХІ Всесоюзного з'їзду цієї профспілки, що проходив у Москві.

Нова навчальна дисципліна з метрології майже не забезпечена методично: не має типової програми, підручників для товарознавців, методичних порад для лабораторних робіт тощо. Все це прийшлось терміново розробляти та видавати. В 1990 році у видавництві Карагандинського державного університету виходить його навчальний посібник „Основи метрології та метрологічне забезпечення товаропросування продовольчих продуктів“ обсягом 10,0 др. арк., а у видавництві „Экономика“ – підручник „Метрологія, стандартизація та управління якістю продовольчих продуктів“ обсягом 30,0 др. арк. і накладом 15 тис. примірників.

У жовтні 1990 року Карагандинський кооперативний інститут успішно проходить повторну атестацію, що дає змогу Плахотіну В.Я. поставити перед ГУУЗом Центроспілки питання про повернення на Україну, яка в той час вже готувалась до проголошення незалежності і у Валентина Яковича виникала реальна загроза втрати українського громадянства. Тому у січні 1991 року він вдруге повертається до Полтави і починає працювати в ПКІ на посаді доцента щойно створеної кафедри технології консервування.

31 січня 1991 р. рішенням Державного комітету з народної освіти СРСР Плахотіну Валентину Яковичу присвоюється вчене звання професора, а в травні цього ж року Вчена рада ПКІ обирає його на посаду професора кафедри технології консервування, яка з 1992 року отримує нову назву - кафедри технології та організації харчових виробництв.

Нова кафедра та нові навчальні дисципліни, які прийшлось освоювати, забирали багато часу, але вільного все ж було значно більше ніж у Караганді, тому він знову поринає у наукові дослідження, методичну та суспільно-громадську роботу. У відповідності з профілем кафедри зазнає суттєвих змін напрям його наукових інтересів. Приоритетними стають дослідження з технології виробництва, зберігання, консервування та переробки харчових продуктів. За період з 1991 по 1998 рік він бере участь у виконанні двох кафедральних науково-дослідних тем. Крім щорічних науково-практичних конференцій ПКІ, він приймає участь у роботі VІ Українського біохімічного з'їзду, одній міжнародній та чотирьох Всеукраїнських наукових конференціях, публікує у відомчому видавництві „Укоопосвіта“ (у співавторстві) навчальний посібник „Технологія зберігання сільськогосподарської продукції“, готує 27 навчально-методичних розробок з нових дисциплін.

 Повернувшись до Полтави він разом з групою викладачів ПКІ створює навчальне споживче товариство студентів, викладачів і співробітників інституту „Поступ“. Його обирають головою правління цього товариства, яке з липня 1991 року починає свою діяльність. Налагоджуються тісні зв'язки з правліннями облспоживспілок сусідніх з Полтавщиною регіонів, здійснюється гуртова закупівля значних партій промислових і продовольчих товарів та їх реалізація в колективі інституту. Крім реальної виробничої практики для студентів товарознавчого та заготівельного факультетів діяльність споживчого товариства допомагала задовольнити попит колективу на багато видів дефіцитних у той час товарів і послуг.

З наближенням пенсійного віку постало питання отримання сумісництва для підвищення розміру пенсії. В ПКІ такої можливості не було надано, тому він погодився з пропозицією ректорату Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ) прийняти участь у створенні в Полтаві його філії – Полтавського інституту бізнесу МНТУ. З 1998 р. по 2006 р.  він займає спочатку посаду проректора з навчальної роботи, а згодом, першого проректора цього новоствореного інституту. Тут було ефективно використано досвід попередньої роботи, набутий у філіях Полтави та Бєлгорода.

У 2006 - 2009 роках Плахотін В. Я. працює професором кафедри тільки в ПУСКУ і активно займається науковою та методичною роботою в сфері технології, якості та безпеки харчових продуктів. Він проходить навчання у Центрі підготовки персоналу „ПРИРОСТ – Академія“ Української асоціації якості і отримує у 2006 році кваліфікацію менеджера систем харчової безпеки та сертифікати Української асоціації якості і Європейської організації з якості. В цьому ж році він приймає участь в проведенні навчальних курсів для керівного складу виробничих підприємств та організацій системи Укоопспілки, матеріали яких публікуються у колективній монографії „Проблеми та перспективи впровадження систем управління якістю, підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації в зв’язку зі вступом України до Світової організації торгівлі“.

Разом з колегами по кафедрі він підготував навчальний посібник з дисципліни „Теоретичні основи технологій харчових виробництв“, який у 2006 році вийшов друком у видавництві „Центр навчальної літератури“ обсягом 40,0 др. арк., а у 2007 році видавництво „Укоопосвіта“ видає його „Рекомендації щодо розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на виробничих підприємствах споживчої кооперації України“ обсягом 5,2 др. арк. У 2009 році (у співавторстві) в РВВ ПУСКУ видається монографія „Використання вакууму в харчових технологіях при попередній обробці сировини“ обсягом 9,5 др. арк.

Всього ж його науковий та методичний доробок станом на 01.07.2011 р. налічує 240 праць, у тому числі 5 монографій, 9 підручників та навчальних посібників, 101 наукова стаття і тези доповідей на наукових конференціях, симпозіумах, з'їздах, 125 навчально-методичних розробок.

З вересня 2009 року і дотепер Плахотін Валентин Якович працює завідувачем кафедри технології та  організації харчових виробництв ПУЕТ. Він є членом вчених Рад  ПУЕТ та технологічного факультету, науково-методичних рад університету і факультету, членом редакційної колегії „Наукового віснику ПУЕТ, серія „Технічні науки“, менеджером систем харчової безпеки Європейської організації з якості та Української асоціації якості.

 

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності В. Я. Плахотіна

 

Дати

Етапи життя та діяльності

1940

Народився  7 грудня 1941 року в сел. Ново–Михайлівський

Георгіївського району Ставропольського краю (Росія)

1947-1951

Закінчив початкову загальноосвітню школу в сел. Ново–Михайлівський

1951-1954

Закінчив семирічну школу в сел. Шаумянівський Георгіївського району Ставропольського краю

1954-1957

Навчався на товарознавчому відділенні П'ятигорського кооперативного технікуму Ставропольської крайспоживспілки за спеціальністю «Товарознавство продовольчих та промислових товарів»

1957-1961

Навчався на товарознавчому факультеті Львівського торгово-економічного інституту Центроспілки СРСР

1961-1962

Товарознавець, старший товарознавець, заступник директора, директор Джалтирської міжрайонної торгової бази Целіноградської облспоживспілки Казахської РСР

1962-1964

Економіст, товарознавець воєнторгу № 55 Житомирського відділення Прикарпатського військового округу

1964-1966

Контролёр-ревізор Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів УРСР по Житомирській області

1966-1969

Навчався в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту Центроспілки СРСР

1969-1971

Асистент, старший викладач кафедри хімії Львівського торгово-економічного інституту

1971-1973

Старший викладач кафедри товарознавства, в.о. заступника директора з навчальної роботи, в.о. декана економічного факультету Полтавської філії ЛТЕІ (за сумісництвом)

1973-1974

Доцент кафедри товарознавства та технології переробки сільгосппродуктів, в.о. заступника директора з навчальної роботи Полтавської філії ЛТЕІ (за сумісництвом)

1974-1976

В.о. проректора з навчальної роботи Полтавського кооперативного інституту Центроспілки СРСР, доцент кафедри товарознавства та технології переробки сільгосппродуктів

1976-1978

Проректор з навчальної роботи Полтавського кооперативного інституту Центроспілки СРСР, доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів

1978-1979

Директор Бєлгородської філії Полтавського кооперативного інституту

1979-1980

Проректор з навчальної роботи Полтавського кооперативного інституту для роботи у Бєлгородській філії ПКІ

1980-1984

Доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів ПКІ, декан заочного факультету ПКІ (за сумісництвом)

1984-1986

Доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів ПКІ

1986-1987

Доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії економіки та організації заготівель ПКІ (за сумісництвом)

1988-1991

Постановою Правління Центроспілки СРСР направлений на посаду проректора з навчальної роботи Карагандинського кооперативного інституту Казахської РСР, доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів ККІ (за сумісництвом)

1991

Доцент кафедри технології консервування ПКІ

1991-1992

Професор кафедри технології консервування ПКІ

1992-1998

Професор кафедри технології та організації харчових виробництв ПКІ

1998-2006

Професор кафедри технології та організації харчових виробництв ПКІ (ПУСКУ); проректор з навчальної роботи, перший проректор Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково - технічного університету  (за сумісництвом)

2006-2009

Професор кафедри технології та організації харчових виробництв ПУСКУ

2009- дотепер

Завідувач кафедри технології та організації харчових виробництв ПУЕТ

 

[Вгору]

Матеріали про науково-творчу діяльність В. Я. Плахотіна

 

1.     Аліман М. Служіння студентству його високе покликання [Текст] : До 80річчя з дня народження М. М. Діанича / М. Аліман, Д. Козьмич // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 12 листоп. – С. 6.

 

2.     Артеменко В. М. Полтавський університет економіки і торгівлі (1961 2011) [Текст] : історичний нарис / В. М. Артеменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 2425, 3031, 3334, 38, 40, 48, 84, 8687, 109110, 118, 168169, 210, 357, 362, 365366, 436, 456.

 

3.     Дорогі колеги, співробітники, ветерани! [Текст] : [вітання з Різдвом Христовим та Новим роком ветеранів технологічного фак-ту] / Деканат технолог. фак-ту // Університетський вісник. – 2010. – № 4 (34). – С. 3.

 

4.     За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококва-ліфікованих фахівців для споживчої кооперації України та з нагоди 70-річчя відзначено „ПОДЯКОЮ“ правління Центральної спілки споживчої кооперації України (Укоопспілки) Плахотіна Валентина Яковича, завідувача кафедри технології та організації харчових виробництв ВНЗ УКС „Полтавський університет економіки і торгівлі“ [Текст] // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 9 груд. – С. 1.

 

5.     Заслужені відзнаки [Текст] :  [Про нагородження Почесною Грамотою прав-ління Укоопспілки та ЦК профспілки споживчої кооперації України Плахотіна Валентина Яковича, професора кафедри технології та організації харчових виробництв] // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2006. – 19 трав. – С. 1.

 

6.     Мар'їн Ю. Осередок творчості / Ю. Мар'їн,  Т. Федяй // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 9 квіт. – С. 12, 21.

 

7.     Полтавський кооперативний інститут. 1968 – 1993: Історичний нарис /  М.  В.  Аліман, С. М. Петренко, Л. М. Зенкова [та ін.]. – Полтава : Вид-во «Полтава», 1993. С. 1415, 61, 80, 8990, 97, 115, 123, 127, 134.

 

8.     Полтавський кооперативний інститут : Історичний нарис (1968 - 1998) / В. П. Косаріна, В. М. Артеменко, М. В. Кордон [та ін.]. – Полтава : Полт. кооп. ін-т, 1998. С. 66.

 

9.     Прийміть щирі привітання [Текст] : [До 70-річчя ювілею з дня народження і 50-річчям трудової науково- педагогічної діяльності Валентина Яковича Плахотіна] / ПУЕТ; технолог. ф-т // Університетський вісник. – 2010. – № 4 (34). – С. 9.

 

[Вгору]

Розділ ІІ. Науково-методичний доробок Валентина Яковича Плахотіна

 

Монографії

 

10.  Плахотин В. Я. Контроль качества пищевых продуктов / В. Я. Плахотин. К. : Урожай, 1988. 144 с.

 

11.  Розробка технологій, проектування і розробка рекомендацій по організації цехів малої потужності по переробці сільскогосподарської сировини : монографія / Н. В. Бутенко, В. В. Кожухар, В. Я. Плахотін [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 145 с.

 

12.  Плахотін В. Я. Система управління безпечністю харчових продуктів на основі аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР)  /  В.  Я. Плахотін // Проблеми та перспективи впровадження систем управління якістю, підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації в зв’язку зі вступом України до світової організації торгівлі : монографія / ПУЕТ.  – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 101 с.

 

13.    Плахотін В. Я. Рекомендації щодо розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на виробничих підприємствах споживчої кооперації України [Текст] : монографія / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова. – К. : Укоопосвіта, 2007. – 81 с.

 

14.  Використання вакууму в харчових технологіях при попередній обробці сировини : монографія / Т. Ю. Суткович, А. Т. Безусов, Г. П. Хомич, Ю. Г. Наконечна; за ред. В. Я. Плахотіна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 149 с.

 

[Вгору]

Підручники, навчальні та практичні посібники

 

15.  Плахотин В. Я. Метрология, стандартизация и управление качеством продовольственных продуктов [Текст] : учебник для студентов вузов /  В. Я. Плахотин. – М. :  Экономика, 1990. –  330 с.

 

16.  Плахотин В. Я. Основы метрологии и метрологическое обеспечение товародвижения продовольственных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов кооперативных вузов / В. Я. Плахотин. – Караганда : Изд-во КарГУ, 1990. – 180 с.

 

17.  Рибіцька Г. С. Технологія холодильного зберігання харчових продуктів [Текст] : навч. посібник для студентів кооп. вузів зі спеціальності 27.12 / Г. С. Рибіцька, І. І. Сухолотюк, В. Я. Плахотін. – Полтава : РИО ПКІ, 1991. 50 с.

18.  Рибіцька Г. С. Технологія зберігання сільськогосподарської продукції [Текст] : навч. посібник / Г. С. Рибіцька, І. І. Сухолотюк, В. Я. Плахотін.  – К. : Укоопосвіта, 1996. – 143 с.

 

19.  Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв [Текст] : навч. посібник / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Г. П. Хомич; заг. ред. В. Я. Плахотіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.

 

20.  Плахотін В. Я. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : навч. посібник / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 50 с.

 

21.  Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції. [Текст] : навч. посібник / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 57 с.; Те саме. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

22.  Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв  [Текст] : навч. посібник / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 197 с.+ Електрон. ресурс.

 

23.  Плахотін В. Я. Харчова хімія [Текст] : навч. посібник / В. Я. Плахотін. –Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 200 с.  + Електрон. ресурс.

 

[Вгору]

Публікації В. Я. Плахотіна у наукових періодичних виданнях
та збірниках конференцій, симпозіумів і  з'їздів

 

24.       Пономаренко А. А. Механизм термического хлорирования производных нитробензола [Текст] / А. А. Пономаренко, В. Я. Плахотин // Материалы ХIV науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : ЦУМК Центросоюза, 1959. – С. 37–41.

 

25.       Пономаренко А. А.  К вопросу о применении количественного и качественного хемилюминесцентного анализа для исследования пищевых продуктов [Текст] / А. А. Пономаренко, В. Я. Плахотин // Материалы ХХІI науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : ЦУМК Центросоюза, 1967. – С. 53–59.

 

26.       Плахотин В. Я. Применение хемилюминесцентного метода для исследования процессов, протекающих в мясе при хранении [Текст] / В. Я. Плахотин,  А. А. Пономаренко // Материалы ХХІIІ науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : ЦУМК Центросоюза, 1968. – С. 155–159.

 

27.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный метод исследования мяса [Текст] /  В. Я. Плахотин, А. А. Пономаренко // Материалы ХХІIІ науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : ЦУМК Центросоюза, 1968. – С. 222–224.

 

28.       Плахотин В. Я. Возможность применения хемилюминесцентного анализа для исследования процесса созревания мяса [Текст] / В. Я. Плахотин, А. А. Пономаренко // Мясная индустрия СССР. – 1969. – № 12. – С. 30–32.

 

29.       Исследование каталитического действия некоторых комплексних соединений меди с органическими лигандами на хемилюминесценцию люминола [Текст] / А. А. Пономаренко, Л. М. Амелина, Ю. Н. Вихорская  [и др.] // Материалы  ІХ–й респ. конф. по физической химии. – К. : Наукова думка, 1970. – С. 274–276.

 

30.       Плахотин В. Я. Медные производные некоторых компонентов мясного бульона и их влияние на хемилюминесценцию люминола [Текст] / В. Я. Плахотин, А. А. Пономаренко // Материалы  ХХIV науч. конф. проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : Издательство МКИ, 1970. – С. 204–211.

 

31.       Плахотин В. Я. О возможности  применения хемилюминесцентного метода для исследования автолитических изменений мяса в процессе хранения [Текст] : Автореферат дис…канд. біол. наук / В. Я. Плахотин. – Львов : Типография ЛТЭИ, 1970. – 18 с.

 

32.       Плахотин В. Я. О методике исследования процесса созревания мяса с помощью хемилюминесцентного анализа [Текст] / В. Я. Плахотин, А. А. Пономаренко // Материалы  ХХIV науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : Издательство МКИ, 1970. – С. 199–203.

 

33.       Пономаренко А. А. Определение оптимальних условий изучения мяса  хемилюминесцентным методом [Текст] / А. А. Пономаренко, В. Я. Плахотин // Пищевая технология. 1970. – № 3. – С. 177–180. – (Сер. Известия высших учебных заведений).

 

34.       Плахотин В. Я. Влияние белков мясного экстракта на хемилюминесценцию люминола [Текст] / В. Я. Плахотин, Ж. Е. Плахотина, А. А. Пономаренко // Улучшение ассортимента и повышение качества продовольственных товаров. – М. : Издательство МКИ, 1971. – С. 227–234.

 

35.       Плахотин В. Я. Исследование процесса комплексообразования аминокислот, пептидов и других продуктов автолиза мяса с ионами меди в щелочной среде хемилюминесцентным методом [Текст] / В. Я. Плахотин, А. А. Пономаренко // Материалы  ХХV науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : Издательство МКИ, 1971. – С. 82–90.

 

36.       Плахотин В. Я. Механизм ингибирования хемилюминесценции люминола продуктами автолиза мяса [Текст] / В. Я. Плахотин, А. А. Пономаренко // Материалы  ХХV науч. конф.  проф.-препод. состава ЛТЭИ. – М. : Издательство МКИ, 1971. – С. 74–81.

 

37.       Плахотин В. Я. Разработка конструкции портативного прибора для хемилюминесцентного анализа пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин,  И. М. Карнаух, Ф. С. Горишный // Материалы  ХХVII науч. конф. проф.-препод. состава ЛТЭИ. Львов : Типография ЛТЭИ, 1973. – С. 117–123.

 

38.       Плахотин В. Я. Применение хемилюминесцентного анализа для исследования пищевых продуктов [Текст] / Ж. Е. Плахотина,  В. Я. Плахотин // Проблемы качества и хранения продовольственных товаров. – М. : Издательство МКИ, 1974. – С. 216–224.

 

39.       Плахотин В. Я. Применение хемилюминесцентного анализа для исследования мяса кроликов при хранении [Текст] / В. Я. Плахотин, Ж. Е. Плахотина // Проблемы качества и хранения продовольственных товаров. – М. : Издательство МКИ, 1975. – С. 46–49.

 

40.       Плахотин В. Я. Применение хемилюминесцентного метода для исследования пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин // Хемилюминесценция : тезисы докладов Всесоюзного совещания по хемилюминесценции, 22-25 сент. 1976 г. – Запорожье : Типография ЗМИ им. В. Я. Чубаря, 1976. – С. 92–95.

 

41.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный метод исследования денатурации белков [Текст] / В. Я. Плахотин, Ж. Е. Плахотина // Хемилюминесцения : тезисы докладов Всесоюзного совещания по хемилюминесценции,  22-25 сент. 1976 г. – Запорожье : Типография ЗМИ им. В. Я. Чубаря, 1976. – С. 90–92.

 

42.       Плахотін В. Я. Дослідження білкових харчових продуктів методом хемілюмінесценції [Текст] / В. Я. Плахотин // ІІІ Український біохімічний з'їзд (серпень 1977 р.). – Донецьк : Вид–во АН  УРСР, 1977. – С. 272–274.

 

43.       Плахотін В. Я. Застосування хемілюмінесцентного методу для дослідження білків [Текст] / В. Я. Плахотін, Ж. Е. Плахотіна  // ІІІ Український біохімічний з'їзд (серпень 1977 р.). – Донецьк : Вид-во АН УРСР, 1977. – С. 275–278.

 

44.       Плахотин В. Я. Кинетический метод хемилюминесцентного анализа свежести мяса и мясных продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин // Материалы I Междунар. конгресса науч. и практ. работников мясной промышленности (г. Москва, ВНИИМП, 3–5 дек. 1977 г.). – М. : Изд–во лёгкой и пищевой промышленности, 1977. – С. 66–67.

 

45.       Хемилюминесцентный метод оценки степени деструкции триацетатних и вискозных волокон [Текст] / М. М. Дианич, В. Я. Плахотин, В. Д. Головня [и др.] // Новые полимерные материалы и перспективы их применения для повышения качества продукции в лёгкой и текстильной промышленности : респ. науч.-тех. конф. (окт. 1977 г.).  – Иваново : Типография ИТИ им.  М. В. Фрунзе, 1977. – С. 37–38.

 

46.       Плахотин В. Я. Новый метод тонкого химического анализа [Текст] /  В. Я. Плахотин // Новые методы исследования строительных материалов и конструкций : материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. – Белгород : Типография БГИСМ, 1978. – С. 163–167.

 

47.       Плахотин В. Я. Исследование конформационных изменений белков хемилюминесцентным методом [Текст] / В. Я. Плахотин // Экологические факторы окружающей среды: состояние и перспективы : материалы науч.-практ. конф. – Белгород : Белогорье, 1979. – С. 88–91.

 

48.       Плахотин В. Я. Новый способ определения готовности мясных продуктов после термической обработки [Текст] / В. Я Плахотин, Ж. Е. Плахотина // Проблемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов питания : тезисы докладов Всесоюзной науч. конф. (7-9 дек. 1981 г.). – Х. : ХИОП, 1981. – С. 223–224.

 

49.       Плахотин В. Я. Применение хемилюминесцентного метода для контроля качества синтетических материалов [Текст] / М. М. Дианич, В. Я. Плахотин, Н. В. Приходько // Международная научная конференция (Болгария, г. Варна, май 1982 г.) : тезисы докладов. – София, 1982. – С. 52–53.

 

50.       Плахотин В. Я. Разработка хемилюминесцентных методов исследования пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин // Современные проблемы товароведения продовольственных товаров : материалы Всесоюзной науч.-техн. конф. (г. Киев, КТЭИ, 4-6 окт. 1982 г.).М. : Типография МИНХ им. Г. В. Плеханова, 1982. – С. 12–13.

 

51.       Плахотин В. Я. Разработка экспресс-метода для оценки свежести мясных и рыбных кулинарных продуктов в условиях концентрации их производства [Текст] / В. Я. Плахотин, Ж. Е. Плахотина // Концентрация производства кулинарной   продукции в предприятиях общепита потребительской кооперации : материалы науч.-практ. конф. (г. Москва, МКИ, 11-12 окт. 1982 г.).  – М. : МКИ, 1982. – С. 47–53.

 

52.       Плахотин В. Я. Механизм тушения хемилюминесценции люминола саркоплазматическими белками [Текст] / В. Я. Плахотин // І Всесоюзный биофизический съезд (г. Москва, 2-5 нояб. 1982 г.) : тезисы докладов. – М., 1982. – С. 39–40.

 

53.       Плахотін В. Я. Хемілюмінесцентне дослідження комплексоутворюючої здатності білків у сильно розбавлених розчинах [Текст] / В. Я. Плахотін,  Ж. Є. Плахотіна // ІV Український біохімічний з'їзд : тези доповідей (м. Дніпропетровськ, липень 1982 р.). – К. : Наукова думка, 1982. – С. 144.

 

54.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный метод оценки качества мяса в процессе хранения [Текст]/ В. Я. Плахотин, Ж. Е. Плахотина // Продовольственные ресурсы и рационализация питания населения Крайнего Севера : материалы Всесоюзного совещания (г. Якутск, июнь 1983 г.) : тезисы докладов. – Новосибирск : Изд-во Сибирского отделения АСХН им. В.И. Ленина, 1983. – С. 34–35.

 

55.       Плахотин В. Я.  Повышение эффективности лабораторно–экзаменационных сессий студентов-заочников в кооперативных вузах [Текст] / В. Я. Плахотин // Проблемы кооперативного заочного образования и пути их решения : материалы Всесоюзного совещания  по вопросам кооперативного заочного образования (г. Чернигов, 23-25 июня 1983 г.). – М. : Типография ЦУМК Центросоюза СССР, 1983. – С. 29–32.

 

56.       Плахотин В. Я. О возможном применении хемилюминесцентного анализа для оценки степени обсеменённости пищевых продуктов микроорганизмами [Текст] / В. Я. Плахотин, Ж. Е. Плахотина // Биоповреждения, методы защиты : материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. : тезисы докладов. – Полтава : Типография ПКИ, 1985. – С. 67–68.

 

57.       Плахотин В. Я. Портативный хемилюминометр для анализа пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин, Ф. С. Горишний // Биохимическая люминесценция в сельском хозяйстве : тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (г. Ташкент, 12-15 сент. 1986 г.). – Ташкент, 1986. – С. 83–84.

 

58.       Плахотин В. Я. Прибор для хемилюминесцентного анализа пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин, И. М. Карнаух // Совершенствование технологии производства и хранения продовольственных продуктов.  М. : Издательство МКИ, 1986. – С. 112–115.

 

59.       Плахотин В. Я. Разработка портативного хемилюминометра для анализа пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин, Ф. С. Горишний, И. М. Карнаух // Реализация достижений НТП – магистральное направление в деятельности  потребительской кооперации : тезисы докладов областной науч.-практ. конф. (г. Полтава, ПКИ, 20-22 февр. 1986 г.). – Полтава : Типография ПКИ, 1986. – С. 138–139.

 

60.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный анализ чая [Текст] / В. Я. Плахотин //  І Всесоюзное совещание по хемилюминесценции : тезисы докладов.– Уфа, 1986. – С. 72.

 

61.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентные методы исследования и оценки качества мяса и мясопродуктов [Текст] / В. Я. Плахотин // Пути развития науки и техники в мясной и молочной промышленности. – М. : АгроНИИТЭИМПП, 1988. – С. 19–20.

 

62.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный экспресс-анализ пищевых продуктов и устройство для его осуществления [Текст] / В. Я. Плахотин // Роль потребкооперации в осуществлении новой економической политики партии : тезисы докладов областной науч.-теор. конф. (г. Полтава, ПКИ, 15–18 февраля 1988 г.). – Полтава : Типография ПКИ, 1988. – С. 120.

 

63.       Плахотин В. Я. Контроль качества продуктов питания забота товароведов [Текст] / В. Я. Плахотин // Кооперацию на службу социализму : тезисы докладов науч.-практ.  конф. Караганда : Типография КарГУ, 1989. – С. 31–35.

 

64.       Плахотін В. Я. Про безперервну підготовку товарознавців-інженерів в галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції  [Текст] /  В. Я. Плахотин // Актуальні проблеми товарознавства і підготовки товарознавців у період перебудови : матеріали ІV Всесоюзної наук.–практ. конф. (м. Київ, КТЄІ, вересень 1989 р.). – К. : Типографія КТЕІ, 1989. – С. 192–195.

 

65.       Плахотин В. Я. Проблемы подготовки специалистов по качеству в кооперативных вузах [Текст] / В. Я. Плахотин // Перестройка деятельности и ускорение научно-технического прогресса в потребительской кооперации : материалы отраслевого совещания  по вопросам перестройки кооперативного образования (г. Москва, МКИ 12-13 нояб. 1989 г.). М. : УМК ПК МКИ, 1989. – С. 39–43.

 

66.       Плахотин В. Я. Проблемы организации самостоятельной роботы студентов [Текст] / В. Я. Плахотин // Организация самостоятельной роботы студентов в условиях перестройки : тезисы докладов на региональной учебно-метод. конф. – Караганда : Типография КГМИ, 1990. – С. 38–41.

 

67.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентные экспресс-методы изучения состава и контроля качества пищевых продуктов [Текст] / В. Я. Плахотин //  ІІІ Всесоюзное совещание по хемилюминесценции : тезисы докладов. – Рига, 1990. – С. 74–75.

 

68.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный метод исследования и оценки качества чая [Текст] / В. Я. Плахотин // Товароведение.  1991. –   24.– С. 127–131.

 

69.       Плахотін В. Я. Результати досліджень процесу зберігання м'ясних та рибних продуктів хемілюмінесцентним методом [Текст] / В. Я. Плахотин // Тези доповідей VІ Українського біохімічного з'їзду. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 206.

 

70.       Плахотин В. Я. Изменения компонентов химсостава слив и абрикос в процессе переработки и хранения полуфабрикатов [Текст] / В. Я. Плахотин,  С.  М. Шамян // Тезиси докладов науч.-практ. конф. ПКИ (г. Полтава, ПКИ, апр. 1993 г.). – Полтава : Типография ПКИ, 1993. – С. 38–43.

 

71.       Сахно Т. В. Исследование спектрально-люминесцентных характеристик мясных продуктов [Текст] / Т. В. Сахно,  В. Я. Плахотин,  В. Е. Крикунова // Перспективы развития массового производства продуктов питания в условиях перехода к рыночной економике : материалы Республиканской науч.–техн. конф. (г. Харьков, ХИОП, 24-25 окт. 1994 г.). – Х. : Типография ХИОП, 1994. – С. 44–49.

 

72.       Сахно Т. В. К вопросу о возможности применения спектрально-люминес–центных методов для анализа загрязнения воды и пищевых продуктов [Текст] / Т. В. Сахно,  В. Я. Плахотин, В. Е. Крикунова // Сборник научных статей по итогам НИР ПКИ за 1994 г. – Полтава : Типография ПКИ, 1994. – С. 72–76.

 

73.       Плахотин В. Я. Изучение возможности использования вторичного сырья для получения пищевого белка [Текст] / В. Я. Плахотин, А. Н. Бурбак, Л. ПХолодный // Тезисы докладов науч.-практ. конф. (г. Полтава, ПКИ). – Полтава : Типография ПКИ, 1995. – С. 63–66.

 

74.       Плахотин В. Я. Консервированные овощные полуфабрикаты – важный источник биоактивных компонентов пищи [Текст] / В. Я. Плахотин, В. Е. Крикунова // Актуальные проблемы внедрения прогрессивных технологий в пищевую и перерабатывающую промышленность : материалы междунар. науч.-практ. конф. : тезисы докладов (г. Казань, июнь 1996 г.). – Казань: Изд–во КазГУ, 1996. – С. 174–175.

 

75.       Плахотин В. Я. Разработка технологии получения пищевого белка из вторичного молочного сырья [Текст] / В. Я. Плахотин, А. Н. Бурбак, В. Е. Крикунова // Актуальные проблемы внедрения прогрессивных технологий в пищевую и перерабатывающую промышленность : материалы междунар. науч.-практ. конф. : тезисы докладов (г. Казань, июнь 1996 г.). – Казань : Изд–во КазГУ, 1996. – С. 173–174.

 

76.       Рибіцька Г. С. Використання місцевих ресурсів сільгоспсировини для переробки у харчові продукти [Текст] / Г. С. Рибіцька, Г. П. Хомич, В. Я. Плахотін // Збірник наукових статей за підсумками НДР ПКІ за 1996 рік. – Полтава : Типогра–фія ПКІ, 1996. – С. 49–54.

 

77.       Плахотін В. Я. Методика прискореного хемілюмінесцентного аналізу біологічних об'єктів / В. Я. Плахотін // VІ Український біохімічний з'їзд. Ч. ІІ. : тези доповідей (м. Львів, квітень 1997 р.). – К. : Наук. думка, 1997. – С. 229.

 

78.       Плахотин В. Я. Хемилюминесцентный анализ качества колбасных изделий и мясных консервов [Текст] / В. Я. Плахотин, В. П. Демчишин // Товароведение : респ. науч. сборник. – К. : Наукова думка, 1997. – Вип. 30. – С. 74–78.

 

79.       Плахотин В. Я. Современные аналитические методы в практике пищевых производств [Текст] / В. Я. Плахотин // Научные труды ОТИПП : сборник. – Одесса : Изд–во ОТИПП, 1998. – Вип. 20. – С. 86–90.

 

80.       Плахотин В. Я. Усовершенствованный вариант портативного хемилюминометра для полевых исследований [Текст] / В. Я. Плахотин, И. М. Карнаух // Сборник научных трудов Междунар. науч.-тех. ун.-та. – К. : Изд–во КПІ, 1998. – Вып. 2. – С. 103–105.

 

81.       Плахотин В. Я. Практика применения хемилюминесцентного анализа для исследования сложных биохимических процессов [Текст] / В. Я. Плахотин // Сборник научных трудов Междунар. науч.-тех. ун.-та. – К. : Изд–во КПІ, 1999. – Вып. 3. – С. 263–267.

 

82.       Плахотин В. Я. Экспресс–методы оценки качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания [Текст] / В. Я. Плахотин // Научные труды ОТИПП : сборник. – Одесса : Изд–во ОТИПП, 1999. – Вип. 21. – С. 116–119.

 

83.       Плахотін В. Я. Нова методика аналізу м'ясних виробів хемілюмінесцентним методом [Текст] / В. Я. Плахотин // Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Л. : Вид–во ЛКА, 2000. – С. 136–140.

 

84.       Розробка технологій для цехів малої потужності по переробці сільськогосподарської сировини [Текст] / Г. С. Рибіцька, Г. П. Хомич, В. Я. Плахотін [та ін.] // Науковий вісник ПКІ. Сер. Технічні науки. – 2000. – № 1. – С. 46–47.

 

85.       Перспективні напрямки використання вітчизняних пряно–ароматичних сумішей в харчових виробництвах [Текст] / Г. М. Рибак, Л. Б. Олійник,  В. Я. Плахотін [та ін.] // Збірник наукових праць ДонДУЕТ ім. Туган–Барановського. – 2001. – № 1. – С. 83–85.

 

86.       Плахотин В. Я. Способы очистки реагентов для повышения чувствительности и точности хемилюминесцентного анализа [Текст] / В. Я. Плахотин // Сборник научных трудов Международного научно–технического университета. – 2001. – Вып. 5. – С. 137–142.

 

87.       М'ясо-рослинні консерви для функціонального харчування / А. М. Бурбак,  В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, А. О. Москаленко // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2002. – № 2. – С. 114–121.

 

88.       Розширення асортименту консервів з томатів зелених [Текст] / І. С. Тюрікова, В. Я. Плахотін, Н. В. Олійник [та ін.]   // Науковий вісник ПУСКУ. Сер. Технічні науки. – 2002. – № 3. – С. 90–92.

 

89.       Безусов А. Т. Вплив вакуумної обробки та способу вилучення яблучного соку  на його характеристики [Текст] / А. Т. Безусов, Т. Ю. Суткович,  В. Я. Плахотін // Наукові праці ОНАХТ. – 2003. – Вип. 25. – С. 42–45.

 

90.       Тюрікова І. С. Фактори оцінки якості знань у вузі / І. С. Тюрікова, Г. С. Рибіцька, В. Я. Плахотін // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності + [Електрон. ресурс] : матеріали міжвуз. наук.–метод. конф., 27–28 березня 2003 р. / Ред. В. I. Шепелєва, Н. I. Огуй, Н. М. Карпенко, Т. П. Іващенко. –Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – С. 256–259.

 

91.       Плахотін В. Я. Характеристика яблучного соку залежно від виду попередньої обробки і способу вилучення / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Технічні науки. – 2003. – № 2. – С. 37–41.

 

92.       Способи зберігання зелених томатів / Г. М. Рибак, І. С. Тюрікова, В. Я. Плахотін, О. А. Швець // Проблеми техніки і технології харчових виробництв : матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., 8–9 квітня 2004 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 138–140.

 

93.       Суткович Т. Ю. Дослідження впливу вакуумування та підігріву сировини на якість яблучного соку / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Проблеми техніки і технології харчових виробництв : матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., 8–9 квіт. 2004 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С.129–132.

 

94.       Плахотін В. Я. Болонський процес та проблеми кафедри з методичного забезпечення навчального процесу [Текст] / В. Я. Плахотін // Матеріали наук.–метод. конф. ПУСКУ. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 212–214.

 

95.       Суткович Т. Ю. Використання вакууму в сучасних технологіях обробки сировини для отримання соку з підвищеною біологічною цінністю [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін //  Збірник наукових праць  ДонДУЕТ ім. Туган–Барановського. – 2005. – Вип. 12. – С. 178–184.

 

96.       Плахотін В. Я. Розробка режимів вакуумування мезги у виробництві яблучного соку / В. Я. Плахотін, А. Т. Безусов, Т. Ю. Суткович // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Технічні науки. – 2005. – № 3. – С. 36–37.

 

97.       Плахотин В. Я. Модифицированная методика хемилюминесцентного анализа на основе реакции окисления люминола [Текст] /  В. Я. Плахотін  // Сборник научных трудов Междунар. науч.–тех. ун-та. – 2006. – Вып. 10. – С. 179–182.

 

98.       Плахотін В. Я. Основні проблеми розробки програм фахових дисциплін [Текст] / В.  Я. Плахотін, А. М. Бурбак //  Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали XXXІ міжнар. наук.-метод. конф., 30-31 бер. 2006 р.,  присвяч. 45–річчю університету / відповід. ред.  Л. М. Шимановська-Діанич ; Ред. В. I. Шепелєва, Т. П. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 148–149.

 

99.       Суткович Т. Ю. Нові ефективні способи попередньої  обробки плодів у виробництві яблучного соку [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін  // Науковий вісник ПУСКУ. Сер. Технічні науки. – 2006. – Вип. 19. – С. 82–87.

 

100.    Пат.24877. Україна. Спосіб виробництва яблучного соку / Т. Ю. Суткович,  А. Т. Безусов, В. Я. Плахотін. – Заявлено 25.07. 2007 р.

 

101.    Плахотін В. Я. Проблеми розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР [Текст] / В. Я. Плахотін., Т. Ю. Суткович // Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 32–34.

 

102.    Плахотін В. Я.  Якість вищої освіти – необхідна вимога вдосконалення навчального процесу [Текст] / В. Я. Плахотін., А. М. Бурбак // Матеріали ХХХІІ науково–методичної конференції ПУСКУ (м. Полтава, ПУСКУ). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 182–183.    

 

103.    Суткович В. Я. Спосіб виробництва яблучного соку [Текст] / Т. Ю. Суткович, А. Т. Безусов, В. Я. Плахотін.// Патент на корисну модель № 24877 від 25.07 2007 р. – 3 с.

 

104.    Суткович Т. Ю. Ступінь збереження БАР яблучного соку в залежності від способу попередньої обробки цілих плодів [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін  // Нові ресурсо– та енергозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 27–28.

 

105.    Плахотін В. Я. Використання вакууму на початкових стадіях виробництва яблучного соку [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я.  Плахотін // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : збірник наук. праць ХДУХТ –– Х. : Вид–во ХДУХТ, 2008. – Вип. 1 (7). – С. 187–192.

 

106.    Плахотін В. Я. Вплив відносної вологості повітря при вакуумуванні цілих плодів на технологічні показники отриманого соку [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я.  Плахотін // Обладнання та технології харчових виробництв: збірник наук. праць ДонНУЕТ ім. Туган–Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 19. – С. 247–251.

 

107.    Плахотін В. Я. Вплив розрідженої атмосфери на газовий склад м'якоті яблук та якість отриманого соку [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я.  Плахотін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 2 (120). – С. 342–345.

 

108.    Плахотін В. Я. Проблеми організації самостійної роботи студентів при кредитно–модульній системі навчання на технологічному факультеті [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів  на шляху входження України у європейський  освітній простір : матеріали ХХХІІІ міжнар.  наук.–практ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 297–299.

 

109.    Плахотін В. Я. Прогресивні методи попередньої обробки яблук для отримання збагачених соків та функціональних напоїв [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Збірник „Наукові праці ОНАХТ“. – О. : Вид–во ОНАХТ, 2008. – Т. 2, вип. 34 : Харчові технології–2008 : матеріали ІV міжнар. наук.–практ. конф. – С. 25–29.

 

110.    Плахотін В. Я. Дослідження екстрактів з плодів волоського горіху Сумського та Полтавського регіонів [Текст] / І. С. Тюрікова, Г. М. Рибак, В. Я. Плахотін // Науковий вісник ПУСКУ. Сер. Технічні науки. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – Вип. 1 (28). –  С. 88–92.

 

111.    Плахотін В. Я. Використання вакууму для отримання збагачених соків та функціональних напоїв  [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Збірник наукових праць ХДУХТ. – Вип. 2 (10) : Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. – Х. : Вид–во ХДУХТ, 2009. – С. 411–417.

 

112.    Плахотін В. Я. Вплив гіпобаричних умов та способу вилучення соку на зміни його в'язкості [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Харчова наука і технологія. – 2009. – № 3 (8). – С. 71–72.

 

113.    Плахотін В. Я. Впровадження системи НАССР – надійний шлях підвищення конкурентоспроможності харчових виробництв [Текст] / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства: збірник тез доповідей 1–ї Міжнар. наук.– практ. конф., присвяченої 35–річчю технологічного факультету (23–24 квіт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 168–171.

 

114.    Плахотін В. Я. Задоволення потреб споживачів – забезпечення конкурентоспроможності підприємства. [Текст] / І. С. Тюрікова, Г. М. Рибак, В. Я. Плахотін //  Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства: збірник тез доповідей 1–ї Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої 35–річчю технологічного факультету (23–24 квіт.2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 193–196.

 

115.    Плахотін В. Я. Наукові дослідження з розробки  технології  виробництва екстрактів з волоського горіху [Текст] / І. С. Тюрікова, Г. М. Рибак, В. Я. Плахотін //Збірник наукових праць ХДУХТ. – Вип. 2 (10) : Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. – Х.: Вид–во ХДУХТ, 2009. – С. 198–203.

 

116.    Плахотін В. Я. Отримання напоїв підвищеної якості та біологічної цінності з використанням екстракту волоського горіху [Текст] / І. С. Тюрікова, Г. М. Рибак, В. Я. Плахотін // Збірник наукових праць ДонНУЕТ ім. Туган–Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – С. 426–431. – ( Обладнання та технології харчових виробництв; вип. 22).

 

117.    Плахотін В. Я. Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення [Текст] / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Т. Ю. Суткович // Наукові праці ОНАХТ. – Т. 2, вип. 36. –  Одеса : Вид–во ОНАХТ, 2009. – С. 220–225.

 

118.    Плахотін В. Я. Тестові завдання з дисципліни „Теоретичні основи технологій харчових виробництв“ [Текст] / В. Я. Плахотін, Г. С. Рибіцька // Збірник тестових завдань до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади для студентів напряму підготовки „Харчові технології та інженерія“. – Х. : Вид–во ХДУХТ, 2009. – С. 62–104.

 

119.    Плахотин В. Я. Новые методы получения соков и функциональных напитков с высоким содержанием БАВ [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотин // Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки : В 7 ч.: материалы междунар. науч.–практ. конф. професорско–преподавательского состава и аспирантов (Белгород, БУПК 14–16 апреля 2010 г.). – Белгород : Изд–во БУПК, 2010. – Ч. 4. – С. 72–80.

 

120.    Плахотін В. Я. Розробка технології виробництва комбінованих м’ясних кулінарних виробів підвищеної біологічної цінності [Текст] / В. І. Гроб,  В. Я. Плахотін // Тези доповідей ХХХІІІ наукової студентської конференції за підсумками НДРС за 2009 рік : збірник. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 145–147.

 

121.    Плахотін В. Я. Розробка технології напою функціонального призначення із використанням   горіхового екстракту [Текст] / І. С. Тюрікова, Г. М. Рибак, В. Я. Плахотін // Обладнання та технології харчових виробництв : збірник наук. праць ДонНУЕТ ім. Туган–Барановського.  – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 23. – С. 130–134.

 

122.    Плахотін В. Я. Сучасні методи отримання соків і функціональних напоїв з високим вмістом БАР [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Наукові праці ОНАХТ. –  Т. 2, вип. 38.  – О. : Вид–во ОНАХТ, 2010. – С. 19–23.

 

123.    Плахотін В. Я. Удосконалення навчального процесу у відповідності з міжнародними стандартами ISO 9001:2008 – шлях вирішення проблем якості освіти [Текст] / І. С. Тюрікова, В. Я. Плахотін  // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9000:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення : тези доповіді на ХХХV міжнар. наук.–метод. конф. ПУСКУ (25–26 трав. 2010 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – Ч. 1. – С. 123–125.

 

124.    Плахотін В. Я. Наукова діяльність студентів – важливий інструмент у формуванні майбутніх фахівців [Текст] / Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу: матеріали міжвузівської ХХХVІ наук.–метод. конф. В 2 ч. Ч. ІІ. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 70–72.

 

125.    Плахотін В. Я. Системні методи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР [Текст] / В. Я. Плахотін, В. В. Селезньов // Проблеми якості продукції на сучасному етапі : матеріали міжвузівської науково–практичної студентської конференції (м. Полтава, ПУЕТ, 21 берез. 2011 р.). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 51–53.

 

126.    Плахотін В. Я. Розробка та впровадження на ВАТ „Кременчукм'ясо” системи управління безпечністю м'ясних продуктів [Текст] / В. Я. Плахотін,  В. В. Селезньов // Сучасні та майбутні технології харчових виробництв : збірник наукових статей магістрів 2010–2011 н. р. (напрям підготовки „Харчові технології та інженерія”). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 34–39.

 

[Вгору]

Навчально – методичні розробки Плахотіна В. Я.

 

129.    Амелина Л. М. Органическая химия :  задания для лабораторных занятий  для студентов товароведных специальностей [Текст] / Л. М. Амелина, В. Я. Плахотин, Б. И. Попов. – Львов :  ЛТЭИ, 1970. – 48 с.

 

130.    Пономаренко А. А. Органическая химия : метод. инструкции к лабораторным занятиям  для студентов товароведных специальностей [Текст] / А. А. Пономаренко, В. Я. Плахотин, Н. В. Цыбина. – Львов :  ЛТЭИ, 1970. – 23 с.

 

131.    Плахотин В. Я. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : метод. указания и задания к контрольным работам для студентов–заочников /  В. Я. Плахотин,  И. П. Могилко. – Полтава : ПФ ЛТЭИ, 1971. – 29 с.

 

132.    Пономаренко А. А. Учебная программа по дисциплине „Органическая химия“ для студентов специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами» [Текст] : / А. А. Пономаренко, В. Я. Плахотин. – Львов :  ЛТЭИ, 1971. – 9 с.

 

133.    Юрко В. С. Товароведение сельскохозяйственных продуктов и лекарственно–технического сырья [Текст]: учебная программа для студентов специальности „Экономика и организация заготовок сельхозпродуктов“ / В. С. Юрко, В. Я. Плахотин. – Полтава : ПФ ЛТЭИ, 1971. – 11 с.

 

134.    Плахотин В. Я. Товароведение сельскохозяйственных продуктов и лекарственно–технического сырья : метод. рекомендации к лабораторным работам  для студентов стационара специальности „Экономика и организация заготовок сельхозпродуктов“ [Текст] / В. Я. Плахотин, В. С. Юрко. – Полтава : ПФ ЛТЭИ, 1972. – 37 с.

 

135.    Юрко В. С. Товароведение сельскохозяйственных продуктов и лекарственно–технического сырья [Текст] : задания для самостоятельной работы и варианты контрольных работ для студентов–заочников  /  В. С. Юрко,  В. Я. Плахотин. – Полтава : ПФ ЛТЭИ, 1972. – 20 с.

 

136.    Плахотин В. Я. Товароведение продовольственных товаров. Раздел « Товароведение мясных и рыбных продуктов» [Текст] : метод. рекомендации к лабораторным работам / В. Я. Плахотин. – Полтава : ПФ ЛТЭИ, 1973. – 32 с.

 

137.    Варибрус В. Н. Товароведение продовольственных товаров животного происхождения” для студентов кооперативных вузов по специальности 1733 „ Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] : учебная програма по дисциплине  / В. Н. Варибрус, В. И. Хозяев, В. Я. Плахотин. – М. : ЦУМК ЦС, 1974. – 28 с.

 

138.    Журавлёва М. Н.  Теоретические основы товароведения и стандартизации [Текст] : учебная программа по дисциплине для студентов кооперативных вузов по специальности 1733 „ Товароведение и организация торговли продовольственными товарами” / М. Н. Журавлёва, В. Я Плахотин. – М. : ЦУМК ЦС, 1974. – 14 с.

 

139.    Плахотин В. Я.  Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] : программа производственной и общественно–политической практики студентов ІV курса специальности 1733 / В. Я. Плахотин, Д. І.  Козмич, І. І. Сухолотюк. – М. : ЦУМК ЦС, 1974. – 22 с.

 

140.    Плахотин В. Я. Послеубойные изменения мяса сельскохозяйственных животных и правила его длительного хранения [Текст] : текст лекции для студентов стационара специальности „Экономика и организация заготовок сельхозпродуктов“/ В. Я. Плахотин. – Полтава : ПКИ, 1975. – 36 с.

 

141.    Плахотин В. Я. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учебно–методический комплекс по дисциплине / В. Я. Плахотин, И. П. Могилко, И. С. Сухолотюк. – Полтава : ПКИ, 1975. – 46 с.

 

142.    Плахотин В. Я. Товароведение сельскохозяйственных продуктов и лекарственно–технического сырья : учебно–методический комплекс [Текст] / В. ЯПлахотин,  В. С.  Юрко, И. С. Сухолотюк. – Полтава : ПКИ, 1975. – 55 с.

 

143.    Плахотин В. Я. Товароведение мясных и рыбных продуктов // Товароведение продовольственных товаров [Текст] : задания для самостоятельной работы и варианты контрольных работ для студентов–заочников  / В. Я. Плахотин. – Полтава : ПКИ, 1976. – 27 с.

 

144.    Плахотин В. Я. Товароведение мясных и рыбных продуктов // Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учебные задания и методические указания к  лабораторным занятиям [Текст]. – Полтава : ПКИ, 1977. – 51 с.

 

145.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и стандартизации [Текст] : учебно–методический комплекс по дисциплине для студентов специальности 1733 „Товароведение и организация торговли продовольственными товарами” /  В.  ЯПлахотин. – Полтава : ПКИ, 1978. – 38 с.

 

146.    Плахотин В. Я. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] : программа производственной практики студентов специальности 1733 / В. Я. Плахотин, И. П. Могилко, І. І. Сухолотюк.– Полтава : ПКИ, 1979. – 15 с.

 

147.    Плахотин В. Я. Основные принципы и методы стандартизации продовольственных товаров [Текст] : текст лекции для студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я. Плахотин. – Полтава : ПКИ, 1980. – 33 с.

 

148.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и стандартизации [Текст] : программа, методические указания и задания к контрольним работам для студентов–заочников специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами/ В. Я. Плахотин, И. П.  Могилко, Л. І. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1980. – 25 с.

 

149.    Хозяев В. И. Теоретические основы товароведения и стандартизации [Текст] : програма, методические указания и задания к контрольным работам для студентов–заочников кооперативних вузов по специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами/ В. И. Хозяев, В. Я.  Плахотин. – М. : ЦУМК ЦС, 1980. – 32 с.

 

150.    Плахотин В. Я. Товароведение мясных и рыбных продуктов [Текст] / В. ЯПлахотин // Товароведение продовольственных товаров : задания для контрольных работ и метод. рекомендации к их выполнению для студентов-заочников. – Полтава : ПКИ, 1981. – 27 с.

 

151.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации [Текст] : комплексная программа по дисциплине для студентов кооперативных вузов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я.  Плахотин. – Полтава : ПКИ, 1982. – 24 с.

 

152.    Плахотин В. Я. Товароведение мясных и рыбных продуктов // Товароведение продовольственных товаров : комплексная программа для студентов кооперативних вузов по специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] / В. Я.  Плахотин, Р. В. Стробыкина. – Полтава : ПКИ, 1982. – 48 с.

 

153.    Плахотин В. Я. Мясные и рыбные продукты // Товароведение продовольственных товаров : метод.  рекомендации по организации самостоятельной  работы студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] / В. Я. Плахотин, Р. В. Стробыкина, Л. М. Назаренко. – Полтава : Типография ПКИ, 1983. – 44 с.

 

154.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации : методические  указания к выполнению лабораторных работ для студентов–заочников специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] / В. Я. Плахотин, А. А. Забелина, А. С. Рыбицкая. – Полтава : Типография ПКИ, 1984. – 42 с.

 

155.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации [Текст] : метод.  указания к выполнению лабораторных работ для студентов стационара специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1984. – 21 с.

 

156.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации [Текст] : учебно–методический комплекс дисциплины для специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами/ В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1984. – 67 с.

 

157.    Рыбицкая А. С. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : метод.  указания к выполнению дипломных работ для студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / А. С. РыбицкаяВ. Я. Плахотин,  А. П. Якивчук. – Полтава : Типография ПКІ, 1984. – 37 с.

 

158.    Плахотин В. Я. Товароведение продовольственных товаров [Текст]: учебно–метод. комплекс для студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / А. С. Рыбицкая,  И. С. Сухолотюк, В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1985. – 95 с.

 

159.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации [Текст] : метод.  рекомендации по организации самостоятельной  работы для студентов–заочников по специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами/ В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1986. – 16 с.

 

160.    Плахотин В. Я. Токсические загрязнения продовольственных продуктов нитратами, нитритами и пестицидами [Текст] //Теоретические основы товароведения и  стандартизации : текст лекции для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами/ В. Я. Плахотин. – Полтава : ПКИ, 1986. – 36 с.

 

161.    Плахотин В. Я. Комплексная программа по дисциплине „Теоретические основы товароведения и  стандартизации” для студентов кооперативных вузов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст]. – Полтава : ПКИ, 1987. – 29 с.

 

162.    Плахотин В. Я. Мясные и рыбные товары [Текст] // Товароведение продовольственных товаров : метод.  рекомендации по организации самостоятельной  работы  для студентов–заочников специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я. ПлахотинР. В. Стробыкина, Л. М. Назаренко. – Полтава : Типография ПКИ, 1987. – 28 с.

 

163.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации [Текст] : метод.  указания к проведению лабораторных занятий для студентов–заочников специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я. Плахотин, Л. И. Карякина. – Полтава : Типография ПКИ, 1987. – 32 с.

 

164.    Круглякова Г. В. Мясные, рыбные и яичные товары [Текст] // Товароведение продовольственных товаров : метод. указания к проведению лабораторных занятий для студентов кооперативных вузов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / Г. В. Круглякова, Г. М. Кругляков, В. Я. Плахотин. – Гомель : Типография ГКИ, 1988. – 26 с.

 

165.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации [Текст] : метод.  рекомендации по организации индивидуальной и самостоятельной  работы над дисциплиной студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1988. – 17 с.

 

166.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и стандартизации : учебная програма дисциплины для студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] / В. ЯПлахотин, В. П. Демчишин. – Караганда : ККИ, 1988. – 36 с.

 

167.    Плахотин В. Я. Метрология, стандартизация и управление качеством продовольственных товаров [Текст] : програма дисциплины для студентов специальности 27.12 „Товароведение продовольственных продуктов“ / В. Я. Плахотин, В. П. Демчишин, А. М. Хусенов. – Караганда : ККИ, 1989. – 46 с.

 

168.    Плахотин В. Я. Метрология, стандартизация и управление качеством продовольственных товаров [Текст] : метод.  указания к проведению лабораторных и индивидуальных занятий по дисциплине для студентов специальности 27.12Товароведение продовольственных продуктов“ / В. Я.  Плахотин. – Караганда : Типография ККИ, 1989. – 29 с.

 

169.    Плахотин В. Я. Мясные и рыбные товары [Текст] // Товароведение продовольственных товаров : метод. рекомендации по организации самостоятельной  и индивидуальной работы для студентов–заочников специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / В. Я. ПлахотинВ. П.  Демчишин, В. В. Якимова. – Караганда : Типография ККИ, 1989. – 23 с.

 

170.    Плахотин В. Я. Теоретические основы товароведения и  стандартизации : метод.  указания к проведению лабораторных занятий для студентов специальности 1733 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст] / В. Я. Плахотин, В. П. Демчишин, Х. И. Иманкулов. – Караганда : Типография ККИ, 1989. – 32 с.

 

171.    Салашинский Н. С. Метрология, стандартизация и управление качеством продовольственных товаров [Текст] :  типовая учебная программа для студентов кооперативных вузов по специальности 27.12 „Товароведение продовольственных продуктов“ / Н. С. Салашинский, В. Я. Плахотин. – М. : ЦУМК ЦС, 1989. – 24 с.

 

172.    Плахотин В. Я. Метрология, стандартизация и управление качеством продовольственных товаров [Текст] : программа, метод. указания и тематика контрольных заданий  для студентов–заочников специальности 27.12Товароведение продовольственных продуктов“  / В. Я. Плахотин, В. П. Демчишин, А. М. Хусенов. – Караганда : Типография ККИ, 1990. – 61 с.

 

173.    Плахотин В. Я. Товароведение мясных и рыбных продуктов [Текст] // Товароведение продовольственных товаров : учебные задания и метод. указания к  лабораторным занятиям / В. Я. Плахотин, В. П.  Демчишин, Х. И. Иманкулов.Караганда : Типография ККИ, 1990. – 45 с.

 

174.    Плахотин В. Я. Товароведение продовольственных продуктов [Текст] : программа производственной практики студентов специальности 27.12 /  В. Я. Плахотин, В. П.  Демчишин, В. В. Якимова. – Караганда : Типография ККИ, 1990. – 21 с.

 

175.    Плахотин В. Я. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : метод.  указания к выполнению курсовых работ для студентов специальности 27.12 „Товароведение продовольственных продуктов“ / В. Я. Плахотин, В. П. Демчишин. – Караганда : Типография ККИ, 1990. – 35 с.

 

176.    Плахотин В. Я. Химия пищевых производств [Текст] : лабораторный практикум для студентов специальности 27.07 „Технология консервирования“ / В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1991. 57 с.

 

177.    Плахотин В. Я. Химия пищевых производств [Текст] : программа, методические указания и тематика контрольных заданий для студентов–заочников специальности 27.07 „Технология консервирования“ В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1991. 31 с.

 

178.    Плахотин В. Я. Химия пищевых производств : учебная програма дисциплины для студентов специальности 27. 07 „Технология консервирования“ [Текст] /   В. ЯПлахотин. – Полтава : ПКИ, 1991. – 26 с.

 

179.    Рыбицкая А. С. Методические указания и программа  непрерывной практической подготовки для студентов специальности 27. 07 „Технология консервирования“ [Текст] / А. С. Рыбицкая, И. С. Сухолотюк, В. Я. Плахотин [и др.] – Полтава : Типография ПКИ, 1992. 28 с.

 

180.    Плахотин В. Я. Метрология, стандартизация и сертификация продукции [Текст] :  программа дисциплины для студентов специальности 27.07 „Технология консервирования“/ В. Я. Плахотин. – Полтава : ПКИ, 1992. – 39 с.

 

181.    Плахотин В. Я. Метрология, стандартизация и сертификация продукции [Текст] : метод.  указания к проведению лабораторных занятий для студентов специальности 27.07 „Технология консервирования“ / В. Я. Плахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1992. – 43 с.

 

182.    Плахотин В. Я. Химия пищевых производств [Текст] : метод. рекомендации по организации самостоятельной  и индивидуальной работы для студентов–заочников специальности 27.07 „Технология консервирования“ / В. ЯПлахотин. – Полтава : Типография ПКИ, 1992. – 27 с.

 

183.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції [Текст] : програма, метод. вказівки і тематика контрольних завдань для студентів–заочників спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 1993. – 33 с.

 

184.    Плахотін В. Я. Технологія консервування риби та іншої водної сировини [Текст] // Технології консервування сільськогосподарської сировини : програма дисціпліни для студентів спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ В. Я. Плахотін. – Полтава : ПКІ, 1993. – 13 с.

 

185.    Плахотін В. Я. Технологія консервування риби та іншої водної сировини [Текст] // Технології консервування сільськогосподарської сировини для студентів спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ [Текст] : метод. вказівки до лабораторних занять / В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 1993. – 39 с.

 

186.    Плахотін В. Я. Технологія консервування риби та іншої водної сировини [Текст] // Технології консервування сільськогосподарської сировини : програма, методичні вказівки і тематика контрольних завдань для студентів–заочників спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 1994. – 47 с.

 

187.    Плахотін В. Я. Хімія харчових виробництв [Текст] : програма, метод. вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни для студентів–заочників спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 1994. – 22 с.

 

188.    Бурбак А. М. Технологія консервування м'яса // Технології консервування сільськогосподарської сировини : програма та метод. вказівки для студентів–заочників спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ [Текст] /  А. М. Бурбак,  В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 1995. – 39 с.

 

189.    Плахотін В. Я. Забруднення продовольчої сировини і харчових продуктів нітратами, нітритами, пестицидами та шляхи запобігання забрудненню [Текст] // Хімія харчових виробництв : лекції  для студентів спеціальності 27.07 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПКІ, 1995. – 36 с.

 

190.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технології харчових виробництв [Текст] : програма дисципліни для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПКІ, 1996. – 19 с.

 

191.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технології харчових виробництв [Текст] : лабораторний практикум  для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1996. – 57 с.

 

192.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технології харчових виробництв [Текст] : програма, метод. вказівки и тематика контрольних завдань для студентів-заочників спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 1996. – 44 с.

 

193.    Плахотін В. Я. Методичні рекомендації для організації самостійної  та індивідуальної роботи над дисципліною „Технології консервування сільськогосподарської сировини. Розділ Технологія консервування риби та іншої водної сировини“ для студентів-заочників спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1997. – 25 с.

 

194.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції : програма для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В.  Я.  Плахотін.– Полтава : ПКІ, 1997. – 41 с.

 

195.    Плахотін В. Я. Програма, методичні вказівки и тематика контрольних завдань з дисципліни „Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції“ для студентів-заочників спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1997. – 44 с.

 

196.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технології харчових виробництв [Текст]: метод. рекомендації для організації самостійної  та індивідуальної роботи  для студентів–заочників спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1997. – 28 с.

 

197.    Плахотін В. Я. Експериментальна навчальна програма з  дисципліни „Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції“ для студентів спеціальності  7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПКІ, 1998. – 12 с.

 

198.    Плахотін В. Я. Експериментальна навчальна програма з  дисципліни „Управління якістю і конкурентоспроможність продукції“ для студентів спеціальності  8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : ПКІ, 1998. – 10 с.

 

199.    Плахотін В. Я. Лабораторний практикум з  дисципліни „Технології консервування сільськогосподарської сировини. Розділ. Технологія консервування риби та іншої водної сировини “ для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1998. – 35 с.

 

200.    Плахотін В. Я. Методичні вказівки до лабораторних занять з  дисципліни „Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції“  для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1998. – 38 с.

 

201.    Плахотін В. Я. Навчальна програма дисципліни „Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції“ для студентів спеціальності  7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : ПКІ, 1998. – 45 с.

 

202.    Плахотін В. Я. Навчальна програма дисципліни „Управління якістю і конкурентоспроможність продукції“ для студентів спеціальності  8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] /  В. Я. Плахотін.– Полтава : ПКІ, 1998. – 29 с.

 

203.    Плахотін В. Я. Кінетичні закономірності технологічних процесів на харчових виробництвах [Текст] : текст лекції з дисципліни „Теоретичні основи технології харчових виробництв“ для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“/ В. Я. Плахотін.– Полтава : ПКІ, 1999. – 30 с.

 

204.    Плахотін В. Я. Методичні вказівки до лабораторних занять з  дисципліни „Управління якістю і конкурентоспроможність продукції“ для студентів спеціальності  8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1999. – 37 с.

 

205.    Плахотін В. Я. Навчальна програма дисципліни „Технології консервування сільськогосподарської сировини. Розділ. Технологія консервування риби та іншої водної сировини “ для студентів спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : ПКІ, 1999. – 15 с.

 

206.    Плахотін В. Я. Програма, тематика контрольних завдань та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції“ для студентів–заочників спеціальності 7.0917.14 „Технологія консервування“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 1999. – 49 с.

 

207.    Плахотін В. Я. Методичні рекомендації для організації самостійної  та індивідуальної роботи над дисципліною „Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції“ для студентів спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 2000. – 25 с.

 

208.    Плахотін В. Я. Методичні рекомендації для організації самостійної  та індивідуальної роботи над дисципліною „Управління якістю і конкурентоспроможність продукції“ для студентів спеціальності  8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : Типографія ПКІ, 2000. – 31 с.

 

209.    Плахотін В. Я. Методичні рекомендації та вимоги до випускової роботи на здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня „магістр“ за фахом 8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / Плахотін В. Я., Рибіцька Г. С. – Полтава : Типографія ПКІ, 2000. – 21 с.

 

210.    Плахотін В. Я. Навчальна програма дисципліни „Теоретичні основи технології харчових виробництв“ для студентів спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : ПКІ, 2000. – 12 с.

 

211.    Плахотін В. Я. Програма переддипломної магістерської практики для студентів за фахом 8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін, Г. С. Рибіцька.– Полтава : Типографія ПКІ, 2000. – 14 с.

 

212.    Плахотін В. Я. Програма, тематика контрольних завдань та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Теоретичні основи технології харчових виробництв“  для студентів–заочників спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : Типографія ПКІ, 2000. – 58 с.

 

213.    Плахотін В. Я. Методичні рекомендації для організації самостійної та індивідуальної роботи над дисципліною „Теоретичні основи технології харчових виробництв“ для студентів–заочників спеціальностей: 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ та 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 38 с.

 

214.    Плахотін В. Я. Програма, методичні вказівки и тематика контрольних завдань з дисципліни „Технології консервування сільськогосподарської сировини. Розділ. Технологія консервування риби та іншої водної сировини “ для студентів–заочників спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін.– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 34 с.

 

215.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технології харчових виробництв : лабораторні роботи і методичні рекомендації до їх виконання, самостійного вивчення курсу і контрольні завдання для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ та 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ [Текст] /  В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 42 с.

 

216.    Плахотін В. Я. Завдання для рубіжного контролю знань з дисципліни „Технології консервування сільськогосподарської сировини. Розділ. Технологія консервування риби та іншої водної сировини“ для студентів спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“[Текст] /  В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2002. – 18 с.

 

217.    Плахотін В. Я. Самостійна та індивідуальна робота над дисципліною „Метрологія, стандартизація і сертифікація продукції“ [Текст] : метод. рекомендації для студентів–заочників спеціальностей: 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ та 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ /  В. Я. Плахотін.– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 38 с.

 

218.    Плахотін В. Я. Технологія консервування риби та іншої водної сировини [Текст] // Технологія галузі  : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення курсу; лабораторні роботи та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ денної та заочної форм навчання [Текст] / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. –  35 с.

 

219.    Плахотін В. Я. Технологія зберігання м'яса та м'ясопродуктів : навч. комплекс дисципліни [Текст] / Плахотін В. Я., Олійник Л. Б. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. –  66 с.

 

220.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація і сертифікація продукції : навч. комплекс дисципліни [Текст] / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 64 с.

 

221.    Плахотін В. Я. Навчальна програма дисципліни „Основи стандартизації, метрології та управління якістю“ для студентів спеціальностей : 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність“ та 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі“[Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 16 с.

 

222.    Плахотін В. Я. Навчальні завдання для самостійної роботи та індивідуальних занять з дисципліни „Теоретичні основи технології харчових виробництв“ студентам спеціальностей: 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ та 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 47 с.

 

223.    Хомич Г. П. Програма вступних фахових випробувань для випускників технікумів і коледжів, які вступають на спеціальність 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ [Текст] / Г. П Хомич, В. Я. Плахотін.– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 4 с.

 

224.    Хомич Г. П. Програма вступних фахових випробувань для випускників технікумів і коледжів, які вступають на спеціальність 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / Г. П. Хомич, В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 4 с.

 

225.    Плахотін В. Я. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. комплекс дисципліни [Текст] / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004.– 60 с.

 

226.    Плахотін В. Я. Програма  дисципліни „Управління якістю і конкурентоспроможність продукції” для підготовки магістрів з фахів 8.0917.07 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 8.0917.06 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”[Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2004.– 7 с.

 

227.    Плахотін В. Я. Проблеми якості і конкурентоспроможність продукції в Україні та шляхи її вирішення  [Текст] :  текст лекції / В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 28 с.

 

228.    Плахотін В. Я. Технологія галузі. (Технологія консервування риби та іншої водної сировини) : метод. рекомендації для організації самостійної  та індивідуальної роботи з вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.091706 Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів[Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 15 с.

 

229.    Плахотін В. Я. Експериментальна навчальна програма з дисципліни „Технологія зберігання м'яса та м'ясопродуктів“ для студентів спеціальності 7.091707 „Технологія   зберігання, консервування та переробки м'яса”[Текст] / В. Я. Плахотін, Л. Б. Олійник. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 16 с.

 

230.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація і управління якістю продукції. Положення про модульно–рейтингову систему оцінювання знань студентів спеціальності 7.091706 „Технологія   зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”[Текст] / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 10 с.

 

231.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація і управління якістю продукції [Текст] : завдання до контролю знань з освоєння дисципліни за модульно–рейтинговою системою навчання для студентів спеціальності 7.091706 „Технологія   зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”/  В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 19 с.

 

232.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції [Текст]: положення про модульно–рейтингову систему оцінювання знань студентів спеціальності 7.091707 „Технологія   зберігання, консервування та переробки м'яса” / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 11 с.

 

233.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація та сертифікація продукції [Текст]: завдання до контролю знань з освоєння дисципліни за модульно–рейтинговою системою навчання для студентів спеціальності 7.091707 „Технологія   зберігання, консервування та переробки м'яса”/ В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 20 с.

 

234.    Плахотін В. Я. Управління якістю і конкурентоспроможність продукції [Текст] : навч. комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”/ В. Я. Плахотін. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 38 с.

 

235.    Плахотін В. Я. Навчальні завдання для лабораторних робіт з дисципліни „Основи стандартизації, метрології та управління якістю“ для студентів спеціальностей: 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність“ та 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2006. – 48 с.

 

236.    Плахотін В. Я. Програма, тематика контрольних завдань та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Основи стандартизації, метрології та управління якістю“ для студентів спеціальностей: 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність“ та 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі“[Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 35 с.

 

237.    Хомич Г. П. Програма вступних фахових випробувань для випускників технікумів і коледжів, які вступають на спеціальність 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ [Текст] / Г. П. Хомич, В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 4 с.

 

238.    Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання для державної атестації студентів зі спеціальності 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” [Текст] / Г. П. Хомич, В. Я. Плахотін, Г. С. Рибіцька [та ін.]. – Полтава : ПУСКУ, 2007. – 42 с.

 

239.    Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання для державної атестації студентів зі спеціальності 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”[Текст] / Г. П. Хомич, В. Я. Плахотін, Л. Б. Олійник [та ін.]. – Полтава : ПУСКУ, 2007. – 40 с.

 

240.    Плахотін В. Я. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : метод. рекомендації для організації самостійної  та індивідуальної роботи з вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність“ та 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі“/ В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2007. – 29 с.

 

241.    Плахотін В. Я. Пакет  комплексних контрольних робіт (завдань)  з дисципліни „Теоретичні основи технологій харчових виробництв“  для  спеціальності  6.091706 „Технологія зберігання, консервування  та переробки  плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 42 с.

 

242.    Плахотін В. Я. Пакет  комплексних контрольних робіт (завдань)  з дисципліни „Теоретичні основи технологій харчових виробництв“  для  спеціальності  6.091707 „Технологія зберігання, консервування  та переробки  м'яса“ [Текст] / В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 39 с.

 

243.    Плахотін В. Я. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Електронний ресурс] : збірник тестів для контролю знань для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями :  7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність“ та 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі“ / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : ПУСКУ, 2009.– 21 с.– Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ. Система Opentest2.

 

244.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв [Текст] : лабораторний практикум та завдання до самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ та 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 38 с.

 

245.    Будник Н. В. Основи тваринництва та ветеринарно–санітарної експертизи [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник для самостійного вив­чення дисципліни за КМСОНП для студентів спеціальності 7.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ / Н. В. Будник,  В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 65 с. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

 

246.    Плахотін В. Я. Настановна лекція з дисципліни „Основи стандартизації, метрології та управління якістю“ для дистанційної освіти студентів заочної форми навчання за спеціальностями : 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність“ та 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі“[Електронний ресурс] / В. Я. Плахотін. – Електрон. данні. – Полтава : ПУЕТ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера.

 

247.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно– модульною системою організації навчального процесу для студентів за програмами професійного спрямування: 6.051701 та 6.051701і „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“  і 6.051701. та  6.051701і. „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : ПУСКУ, 2010. – 51 с. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

 

248.    Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв [Електронний ресурс] : збірник тестів для контролю знань студентів за програмами професійного спрямування: 6.051701 та 6.051701і „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“  і 6.051701. та  6.051701і. „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : ПУСКУ, 2010. – 24 с. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ. Система Opentest2.

 

249.    Плахотін В. Я. Харчова хімія [Текст] : лабораторний  практикум  та  завдання до самостійної роботи студентів  за програмами професійного спрямування  6.051701 та 6.051701і „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“  і 6.051701. та 6.051701і. „Технологія зберігання, консервування  та переробки м'яса“ / В. Я. Плахотін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 59 с. + Електрон. ресурс.

 

250.    Хомич Г. П. Методичні рекомендації  та вимоги до виконання магістерської випускової роботи для студентів спеціальностей   8.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”,  8.091707 „Технологія зберігання, консервування  та переробки м'яса” [Електронний ресурс] / Г. П. Хомич, Г. С. Рибіцька, В. Я. Плахотін. – Полтава : ПУСКУ, 2010. – 30 с. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

 

251.    Плахотін В. Я. Метрологія, стандартизація і управління якістю продукції [Електронний ресурс] : збірник тестів для контролю знань для студентів за програмами професійного спрямування  6.051701 та 6.051701і „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“  і 6.051701. та  6.051701і. „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ / В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 24 с. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ. Система Opentest2.

 

252.    Плахотін В. Я. Програма наскрізної практичної підготовки студентів за програмою професійного спрямування 6.051701. „Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса“ [Текст] / В. Я. Плахотін, В. І. Макарчук. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 20 с.

 

253.    Плахотін В. Я. Програма наскрізної практичної підготовки студентів за програмою професійного спрямування 6.051701. „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“ [Текст] / В. Я. Плахотін, В. І. Макарчук. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 20 с.

 

[Вгору]

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Аліман М.

1,7

Амелина А. Т.

29, 129

Артеменко В. М.

2, 8

Безусов А. Т.

14, 89, 96, 100, 103

Будник Н. В.

245,

Бурбак А. М.

87, 98, 102, 188

Бурбак А. Н.

73, 75

Бутенко Н. В.

11

Варибрус В. Н.

137

Вихорская  Ю. Н. 

29

Головня В. Д.

45

Горишный Ф. С.

37, 57, 59

Гроб В. І.

120

Демчишин В. П.

78, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174

Дианич М. М.

45, 49

Журавлёва М. Н.  

138

Забелина А. А.

154

Зенкова Л. М.

7

Иманкулов Х. И.

170, 173

Іващенко Т. П.

90, 98

Карнаух И. М.

37, 58, 59, 80

Карпенко Н. М.

90

Карякина Л. И.

163

Карякина Л. І.

148

Кожухар В. В.

11

Козьмич Д.

1, 139

Кордон М. В.

8

Косаріна В. П. 

8

Крикунова В. Е.

71, 72, 74, 75

Кругляков Г. М.

164

Круглякова Г. В.

164

Макарчук В. І.

252, 253

Мар'їн Ю.

6

Могилко И. П.

131, 141, 146, 148

Москаленко А. О.

87

Назаренко Л. М.

153, 162

Наконечна Ю. Г.

14

Огуй Н. I.

90

Олійник Л. Б.

85, 88, 218, 229, 239

Петренко С. М.

7

Плахотина Ж. Е.

34, 38, 39, 41, 43, 48, 51, 53, 54, 56

Пономаренко А. А

24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 130, 132

Попов Б. И.

129

Приходько Н. В.

49

Рибак Г. М. 

85, 92, 110, 114, 115, 116, 121

Рыбицкая А. С.

154, 157, 158, 179

Рибіцька Г. С.

17, 18, 76, 84, 90, 118, 209, 211, 238, 250

Салашинский Н. С.

171

Сахно Т. В.

71, 72

Селезньов В. В.

125, 126

Стробыкина Р. В.

152, 123, 162

Суткович Т. Ю.

14, 21, 22, 89, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 117, 119, 122, 124, 218, 230, 231, 232, 233, 251

Сухолотюк И. С.

141, 142, 158, 179

Сухолотюк І. І.

17, 18, 139, 146

Тюрікова І. С.

13, 19, 98, 88, 90, 92, 110, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 215, 218, 220, 225, 243, 244, 247, 248

 

Федяй Т.

6

Хозяев В. И.

137, 149

Холодный Л. П.

73

Хомич Г. П.

14, 19, 76, 84, 223, 224, 237, 239, 250

Хусенов А. М.

167, 172

Цыбина Н. В.

130

Шамян С. М.

70

Швець О. А.

92

Шепелєва В. I.

90, 98

Шимановська-Діанич Л. М.

98

Юрко В. С.

133, 134, 135, 142

Якивчук А. П.

157

Якимова В. В.

169, 174

 

 

[Вгору]

Дипломи В. Я. Плахотіна про освіту, наукові ступені та наукові звання

 

 

 

1. Диплом про закінчення П'ятигорського кооперативного технікуму
Центроспілки СРСР (1957 рік)

 

 

2. Диплом про закінчення Львівського торгово–економічного
інституту Центроспілки СРСР (1961 рік)

 

 

3. Диплом про присуджєння Плахотіну В.Я.
вченого ступеня кандидата біологічних наук (1970 рік)

 

 

4. Атестат про присвоєння Плахотіну В.Я. вченого звання доцента (1975 рік)

 

5. Атестат про присвоєння Плахотіну В.Я. вченого звання професора (1991 рік)

 

 

[Вгору]

Сертифікати про присвоєння кваліфікації

 

6. Сертифікат про присвоєння кваліфікації менеджер вищої освіти (2004 рік)

 

 

7. Свідоцтво про закінчення курсу підготовки менеджерів
„Системи управління безпечністю харчових продуктів“ (2005 рік)

 

 

8. Свідоцтво про закінчення курсу підготовки з  менеджменту організацій (2006 рік)

 

 

9. Сертифікат менеджера систем харчової безпеки
Української асоціації якості (2006 рік)

 

 

10. Сертифікат менеджера систем харчової безпеки
Європейської організації якості (2006 рік)

 

 

[Вгору]

Почесні нагороди Валентина Яковича Плахотіна

 

 

11. Медаль „Ветерана праці“ (1988 рік)

 

 

12. Грамота ректорату і профкому Полтавського кооперативного інституту
з нагоди 60– річчя  з дня народження Плахотіна В.Я.

 

 

13. Грамота ректорату і профкому Полтавського університету споживчої
кооперації України до 65 – річчя  з дня народження  Плахотіна В.Я.

 

 

14. Грамота Правління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України з нагоди 45 – річчя університету

 

 

15. Грамота ректорату і профкому Полтавського університету споживчої
кооперації України з нагоди Дня університету

 

 

15. Подяка Правління Укоопспілки до 70 – річчя
з дня народження Плахотіна В.Я.

 

 

16. Почесна грамота ректорату і профкому Полтавського університету
економіки і торгівлі з нагоди 50 – річчя університету