Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ)

Бібліотека

 

 

 

 

Назаренко Людмила Олександрівна

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА

ПУЕТ

2012

 

 

 

 

Назаренко Людмила Олександрівна [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури / укладач О. В. Нестеренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 51 с.

 

 

 

 


 

НАЗАРЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Розділ І. Життєвий і творчий шлях Назаренко Людмили Олександрівни

Розділ ІІ. Наукові дослідження Л. О. Назаренко в галузі товарознавства та експертизи продовольчих товарів

Розділ ІІІ. Наукові праці з питань педагогіки та викладання товарознавства продовольчих товарів

Розділ IV. Навчально-методичні праці з товарознавчих дисциплін

Іменний покажчик

Ілюстрації

Фотодокументи

Почесні нагороди за досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті

 

 

ВІД УПОРЯДНИКА

 

Біобібліографічний покажчик присвячений життю та діяльності Людмили Олександрівни Назаренко, доцента кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Даний покажчик має три розділи та містить 147 бібліографічних описів публікацій автора, а саме: навчально-методичні посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, методичні матеріали, навчальні комплекси.

Розділ І «Життєвий і творчий шлях Назаренко Людмили Олександрівни» містить її біографію, основні дати життя і діяльності.

Розділ ІІ «Наукові дослідження Л. О. Назаренко в галузі товарознавства та експертизи продовольчих товарів» присвячений її роботі над вивченням якості і безпеки продовольчих товарів, підвищення їх конкурентоспроможності.

Розділ ІІІ «Наукові праці з питань педагогіки та викладання товарознавства продовольчих товарів» висвітлює питання підготовки студентів, методики викладання товарознавства.

Розділ ІV «Навчально-методичні праці з товарознавчих дисциплін» містить навчально-методичні матеріали, навчальні комплекси за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, а також методичні матеріали на електронних носіях.

Документи згруповано за прямою хронологією, а в середині кожного року − за алфавітом прізвищ авторів та назв праць. Бібліографічний опис складено у відповідності ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Для зручності користування біобібліографічним покажчиком підготовлено іменний покажчик прізвищ співавторів, відомості про яких зустрічаються у бібліографічних описах. Наприкінці подано ілюстрації та фотодокументи.

Висловлюємо подяку Людмилі Олександрівні Назаренко та колективу кафедри товарознавства продовольчих товарів за надання списку праць та допомогу у складанні покажчика.

Видання призначене для науковців, студентів, викладачів.

 

РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
НАЗАРЕНКО ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

 

В освіті важлива роль належить вищій школі, а отже – науково-педагогічним працівникам. Професія науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу – одна з найбільш творчих і складних професій, у якій поєднано науку та мистецтво. Це висококваліфікована розумова праця щодо підготовки фахівців вищої кваліфікації. У цій діяльності поєднано знання та ерудицію вченого і мистецтво педагога, високу культуру з інтелектуальною і моральною зрілістю, усвідомленням обов’язку і почуттям відповідальності.

Головне завдання науково-педагогічного працівника – формувати в студентів мотивацію самовдосконалення, прищеплювати навички та вміння вдосконалювати свою особистість упродовж усього життя. Упоратися з цим дуже складним завданням вдається не кожному, а тільки тим, хто є справжніми майстрами своєї справи.

Людмила Олександрівна Назаренко має всі вище перераховані якості педагога, відповідну фахову та педагогічну освіту, високий рівень професійної підготовки.

Назаренко Людмила Олександрівна народилася 26 серпня 1955 року в м. Полтава. З 5-ти років проживала в м. Раквере Естонської РСР. В 1973 році закінчила ІІ Раквереську середню школу. Вибором фаху Назаренко Людмила Олександрівна завдячує своїм батькам. З 1974 року вона почала свою трудову діяльність продавцем магазину, потім працювала економістом. У 1978 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами» з присвоєнням кваліфікації товарознавця вищої кваліфікації.

З 1979 р. працює на кафедрі товарознавства продовольчих товарів, назавжди пов’язавши свою долю з рідною кафедрою і вузом та присвятивши себе улюбленій справі на освітянській ниві, передаючи свої знання молодому поколінню. За свою більш як тридцятирічну науково-педагогічну працю Назаренко Л. О. пройшла сходинками росту від старшого лаборанта до доцента. З 1980 р. по 1983 р. вона навчалася на денній аспірантурі Московського кооперативного інституту. З 1983 р. по 1989 р. працювала на посаді асистента. У 1986 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу з теми «Качество и сохраняемость картофеля, обработанного етиленпродуцирующими препаратами», працювала на посаді старшого викладача до 1994 р., а з 1994 р. і по теперішній час – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів.

Назаренко Людмила Олександрівна є висококваліфікованим спеціалістом з глибокими професійними знаннями та практичною підготовкою. Її лекції та практичні заняття супроводжуються розробленими мультимедійними презентаціями, активно застосовуються інтерактивні методи навчання.

Вона постійно підвищує свій професійний рівень, здійснює активну науково-методичну роботу. Підготувала та видала понад 140 науково-методичних розробок, навчальних комплексів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, посібник з грифом МОН України. Розробила та впровадила в навчальний процес навчально-методичний комплекс з дисципліни «Експертиза продовольчих товарів». Понад 13 років Назаренко Л. О. керувала секцією «Методичне забезпечення навчального процесу Університету». В даний час є членом тимчасового творчого колективу для виконання науково-дослідної теми «Товарознавчо-технологічні аспекти виробництва, експертизи і конкурентоспроможності продовольчої продукції підприємств Полтавського регіону».

За успіхи у професійній праці та громадському житті Людмилу Олександрівну нагороджено Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради за багаторічну плідну працю, значний внесок у підготовку спеціалістів для народного господарства, велику громадську роботу та з нагоди 30-річчя від дня заснування кооперативного інституту (1998 р.), Почесною грамотою Полтавського кооперативного інституту до дня освіти за досягнення в розвитку творчих здібностей студентів та високу педагогічну майстерність (1999 р.), Подякою Полтавського університету споживчої кооперації України за якісну розробку навчально-методичної літератури та її активне використання в навчальному процесі (2006 р.), Подякою Полтавського університету споживчої кооперації України за співпрацю, розуміння, підтримку та за кращу організацію студентів з нагоди проведення Днів товарознавчо-комерційного факультету (2007 р.), Подякою Полтавського університету споживчої кооперації України за багаторічну сумлінну працю в справі підготовки фахівців та за відданість товарознавчо-комерційному факультету з нагоди 55-річного ювілею (2010 р.), Почесною грамота ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій, виробничій і громадській діяльності та з нагоди Дня працівників освіти України (2010 р.), Почесна грамота ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців споживчої кооперації та з нагоди 50-річчя освітньої діяльності університету (2011 р.).

Ця талановита, енергійна, цілеспрямована жінка є наставницею і в житті, і в роботі, як студентів так і молодих викладачів. Як викладач і куратор вона передає студентам свій досвід і знання, які вони пронесуть через все своє життя і збережуть свою любов і повагу до рідної Альма-матер.

 

 

Основні дати життя і діяльності Л. О. Назаренко

 

1955

Народилася 26 серпня 1955 року у м. Полтава

1973

Закінчила ІІ Раквереську середню школу у м. Раквере Естонської РСР

1973–1978

Навчалася в Полтавському кооперативному інституті

1978–1979

Працювала зав. лабораторією на кафедрі технології виробництва продуктів громадського харчування Полтавського кооперативного інституту

19801983

Навчалася в аспірантурі Московського кооперативного інституту

1983–1989

Асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів Полтавського кооперативного інституту

1986

Здобула вчений ступінь кандидата технічних наук

1989

Підвищення кваліфікації при факультеті підвищення кваліфікації викладачів вузів Московського інституту народного господарства ім. Г.В. Плеханова

1989

Старший викладач кафедри товарознавства продовольчих товарів Полтавського кооперативного інституту

1990–1994

Старший викладач кафедри товарознавства продовольчих продуктів і сільськогосподарської сировини Полтавського кооперативного інституту

1993–1994

Підвищення кваліфікації на факультеті Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації при Полтавському кооперативному інституті

1994–2004

Доцент кафедри товарознавства продовольчих продуктів і сільськогосподарської сировини Полтавського кооперативного інституту

1995

Присвоєно вчене звання доцента

2001

Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Полтавському кооперативному інституті

2002

Навчання на педагогічному факультеті Полтавського університету споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійне навчання»

2004 – по даний час

Доцент кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Л. О. НАЗАРЕНКО В ГАЛУЗІ ТОВАРОЗНАВСТВА
ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

 

1982

1.          Журавлева, М. Н. Влияние обработки гидрелом на качество клубней картофеля [Текст] / М. Н. Журавлева, А. Н. Першутин, Л. А. Назаренко // Современные проблемы товароведения продовольственных товаров в свете решений ХХVI cъезда КПСС и прордовольственной программы СССР : материалы Всесоюзной научно-технической конференции. – М. : МИНХ, 1982. – С. 72–73.

2.          Першутин, А. Н. Экономическая эффективность применения гидрела для сокращения потерь картофеля [Текст] / А. Н. Першутин, В. Ф. Быков, Л. А. Назаренко // Экономика и организация торговли. – М. : ВНИИЭТсистем, 1982. – С. 183–188.

 

1983

3.          Першутин, А. Н. Использование противоростковых препаратов для сокращения потерь картофеля при хранении [Текст] / А. Н. Першутин, Л. А. Назаренко. – М. : ЦНИИНТЭИторговли, 1983. – 12 с. – (Государственная торговля. Сер. «Хранение плодоовощей, торговля плодоовощами»; вып. 4).

 

1984

4.          Влияние этиленпродуцирующих веществ на пищевую ценность картофеля при длительном хранении [Текст] / М. Н. Журавлева, Л. А. Назаренко, Л. С. Сухова, Н. П. Кораблева // Консервная и овощесушильная промышленность. – 1984. – № 3. – С. 35–37.

5.          Гидрел против прорастания клубней [Текст] / М. Н. Журавлева, Л. А. Назаренко, Л. С. Сухова, Н. П. Кораблева // Консервная и овощесушильная промышленность. – 1984. – № 9. – С. 8.

 

1985

6.          Назаренко, Л. А. Качество и сохраняемость картофеля, обработанного этиленпродуцирующими препаратами [Текст] / Л. А. Назаренко : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата техн. наук. – М. : ЦУМК, 1985. – 17 с.

7.          Сухова, Л. С. Влияние доноров этилена на устойчивость клубней картофеля к фитопатогенным микроорганизмам [Текст] / Л. С. Сухова, Л. А. Назаренко, Н. П. Кораблева // Фитонциды. Бактериальные болезни растений. – К. : Наукова думка, 1985. – С. 31.

 

1986

8.          Назаренко, Л. А. Влияние этиленпродуцирующих веществ на пищевую ценность клубней картофеля [Текст] / Л. А. Назаренко // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации : тезисы докладов областной научно-практической конференции, посвященной ХХVІІ съезду КПСС. – Полтава : ПКИ, 1986. – С. 149–150.

 

1987

9.          Назаренко, Л. А. Снижение потерь картофеля, обработанного этиленпродуцентами, от прорастания [Текст] / Л. А. Назаренко // Сборник тезисов докладов областной научно-теоретической конференции. – Полтава : ПКИ, 1987. – [б. с.].

1988

10.       Назаренко, Л. А. Ионометрический контроль качества картофеля [Текст] / Л. А. Назаренко, В. Ф. Ещенко, А. С. Рыбицкая // Роль потребительской кооперации в осуществлении социально-экономической политики партии : тезисы докладов областной научно-теоретической конференции. – Полтава : ПКИ, 1988. – С. 121.

11.       Рыбицкая, А. С. О содержании нитратов в картофеле [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко // Материалы конференции по итогам НИР за 1987 г. – Баку: БКИ, 1988. – [б. с.].

 

1989

12.       Рыбицкая, А. С. Ионометрический контроль уровня нитратов в картофеле и овощах, выращенных в левобережной Лесостепи Украины [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, В. Ф. Ещенко // Использование местных ресурсов и потенциала кооперации в реализации продовольственной программы СССР : тезисы докладов и сообщений к Всесоюзной научно-практической конференции. – Новосибирск : НИСКТ, 1989. – [б. с.].

13.       Рыбицкая, А. С. Нитраты в овощах в период вегетации и хранения [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко // Актуальные проблемы товароведения продовольственных товаров и подготовка товароведов в период перестройки : тезисы докладов на ІV Всесоюзной научно-технической конференции. – К. : КТЭИ, 1989. – [б. с.].

14.       Рыбицкая, А. С. Содержание нитратов в картофеле, вырощенном в Полтавской области [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, А. А. Забелина // Проблемы индустриализации общественного питания страны : тезисы докладов ІІ Всесоюзной научной конференции. – Х. : ХДУХТ, 1989. – С. 353–364.

15.       Рыбицкая, А. С.     Товароведная характеристика соленой моркови [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко // Материалы конференции по итогам НИР за 1988 г. – Баку : БКИ, 1989. – [б. с.].

16.       Рыбицкая, А. С. Факторы, влияющие на содержание нитратов в картофеле [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко // Перестройка деятельности и ускорение научно-технического прогреса на основе закона СССР «О кооперации» : тезисы докладов на Всесоюзной научной конференции. – М. : ЦУМК, 1989. – С. 109.

 

1992

17.       Рыбицкая, А. С. Содержание нитратов в коренеплодах свеклы и моркви [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, В. Ф. Ещенко // Товароведение : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – К. : Тэхника, 1992. – Вып. 25. – С. 16–20.

 

1993

18.       Назаренко, Л. А. Контроль качества пищевых продуктов ИК-спектроскопическим методом [Текст] / Л. А. Назаренко // Потребительская кооперация в переходный период. Проблемы и перспективы [Текст] : материалы (тезисы) международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза. – Полтава : ПКИ, 1995. – С. 41.

19.       Рыбицкая, А. С. Нитраты в картофеле, выращенном в Полтавской области [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, В. Ф. Ещенко // Товароведение. Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – К. : Тэхника, 1993. – Вип. 26. – С. 24–27.

20.       Рыбицкая, А. С. О содержании нитратов в соленой моркови / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, Л. Б. Олейник // Потребительская кооперация в переходный период. Проблемы и перспективы [Текст] : материалы (тезисы) международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза. – Полтава : ПКИ, 1995. – С. 40.

 

1996

21.       Жук, Ю. Т. Розробка експрес-методів оцінки якості харчових продуктів на основі ІЧС-аналізу [Текст] / Ю. Т. Жук, Л. О. Назаренко, В. М. Грицюк // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава по итогам бюджетных научных исследований кафедр за 1991–1995 гг. – Полтава : ПКИ, 1996. – С. 26–28.

22.       Жук, Ю. Т. Розробка експрес-методів оцінки якості харчових продуктів на основі ІЧС-аналізу / Ю. Т. Жук, Л. О. Назаренко, В. М. Грицюк // Сучасні проблеми розвитку ринку, сертифікації та конкурентоспроможності товарів та послуг [Текст] : матеріали науково-практичної конференції. – Львів : ЛКА, 1996. – С. 167–169.

1997

23.       Назаренко, Л. О. Пестицидна забрудненість продуктів харчування [Текст] / Л. О. Назаренко // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення : матеріали науково-практичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1997. – С. 123–124.

1999

24.       Валентинова, Н. І. Вивчення конкурентоспроможності продовольчих товарів вітчизняного виробництва [Текст] / Н. І. Валентинова, В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Матеріали наукової конференції за результатами досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Полтавського кооперативного інституту за 1996–1998 рр. (Полтава, 14–16 квітня 1999 р.). В 2книгах. Кн. 2. – Полтава : ПКІ, 1999. – С. 3–9.

2000

25.       Назаренко, В. О. Показники безпеки харчових продуктів [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення : матеріали науково-практичної конференції. – Полтава : ПКІ, 2000. – С. 136–138.

 

2001

26.       Назаренко, В. О. Исследование конкурентоспособности зерномучных и молочных товаров / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг [Текст] : материалы международной научно-практической конференции. – Орел : ОГТУ, 2001. – С. 109–110.

27.       Назаренко, Л. О. Якість і конкурентоспроможність продовольчих товарів [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 3. – С. 33–35. – (Сер. Технічні науки).

 

2002

28.       Назаренко, В. О. Рівень якості і конкурентоспроможність продовольчих товарів місцевих виробників [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Товари ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24–25 жовтня 2002 р.). Ч. 2. – Полтава : ПУСКУ, 2002. – С. 77–80.

2003

29.       Дослідження потреб населення і оцінювання рівня якості окремих груп продовольчих товарів [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко, І. В. Коваленко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2003. – № 2 (9). – С. – 24–27. – (Сер. Технічні науки).

2004

30.       Назаренко, В. О. Оцінювання конкурентоспроможності рибних товарів [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті : збірник тез міжнародної науково-методичної конференції. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – С. 54–56.

31.       Назаренко, Л. О. Визначення конкурентоспроможності молочних товарів [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 2. – С. 21–24. – (Сер. Технічні науки).

 

2008

32.       Назаренко, Л. О. Визначення якості та конкурентоспроможності сичугових сирів на ринку України [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 1. – С. 65–71. – (Сер. Технічні науки).

33.       Назаренко, Л. О. Оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності сирокопчених ковбас, що виготовляються вітчизняними підприємствами [Текст] / Л. О. Назаренко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 1. – С. 61–65. – (Сер. Технічні науки).

 

2009

34.       Дослідження сенсорних характеристик варених ковбасних виробів [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко, Г. С. Демчук // Вісник ДонДУЕТ. – Донецьк : ДонДУЕТ. – 2009. – № 1. – С. 200–205. – (Сер. Технічні науки).

35.       Назаренко, В. О. Дослідження сенсорних характеристик сосисок та сардельок місцевих виробників [Текст] / В. О. Назаренко, Г. С. Демчук, Л. О. Назаренко // Товарознавство і торгівельне підприємництво: фахова професіоналізація, дослідження, інновації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНТЕУ, 2009. – С. 136–138.

36.       Назаренко, Л. О. Застосування експертних методів при оцінюванні конкурентоспроможності харчових продуктів вітчизняних виробників [Текст] / Л. О. Назаренко // Науковий вісник ПУСКУ. – Полтава : ПУСКУ, 2009. – № 1. – С. 68–73. – (Сер. Технічні науки).

37.       Назаренко, Л. О. Конкурентоспроможність шоколаду, що виробляють вітчизняні підприємства кондитерської промисловості [Текст] / Л. О. Назаренко // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю технологічного факультету. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 161–163.

2010

38.       Назаренко, В. А. Применение экспертных методов при оценивании качества колбасных изделий [Текст] / В. А. Назаренко, Л. А. Назаренко // Потребительская кооперация: теория, методология, практика. – Казань : ККИ, 2010. – С. 289–294. То же // Модернизация кооперативной экономики: теория и практика (Казань, АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации, 22 апреля 2010 г.»). – Казань, 2010. – С. 85–90.

39.       Назаренко, В. О. Дослідження сенсорних властивостей сардельок профільним методом [Текст] / В. О. Назаренко, Г. С. Демчук, Л. О. Назаренко // Обладнання та технології харчових виробництв : тематичний збірник наукових праць. – О. : ОНАХТ, 2010. – С. 65–70.

40.       Назаренко, Л. А. Использование профильного метода для оценки сенсорных характеристик вареных колбас [Текст] / Л. А. Назаренко, В. А. Назаренко // Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки : материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. – Белгород : БКУ, 2010. – С. 51–54.

41.       Назаренко, Л. О. Експертна оцінка якості чорного байхового чаю, який використовується для приготування напоїв на підприємствах харчування [Текст] / Л. О. Назаренко, А. М. Гаврик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю з дня заснування факультету обладнання та технічного сервісу. – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 99–100.

42.       Назаренко, Л. О. Оцінювання конкурентоспроможності ковбасних виробів з використанням експертних методів [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць. Вип.1 (11). – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 322–329.

43.       Назаренко, Л. О. Оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності карамелі вітчизняних виробників / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2010. – № 1. – С. 91–95. – (Сер. Техн. науки).

44.       Пільгун, О. В. Товарознавча експертиза майонезів [Текст] / О. В. Пільгун, Л. О. Назаренко // Техніка та технологія харчових виробництв : збірник тез наукових студентських праць. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – [б. с.].

 

2011

45.       Назаренко, Л. О. Оцінювання конкурентоспроможності закусочних овочевих консервів / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Обладнання та технології харчових виробництв. Вип. 26. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 416–421.

 

РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВІ ПРАЦІ З ПИТАНЬ
ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКЛАДАННЯ
ТОВАРОЗНАВСТВА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

 

1994

46.       Назаренко, Л. О. Проблеми використання наукової інформації, досягнень технології і практики в навчальному процесі [Текст] / Л. О. Назаренко // Шляхи підвищення педагогічної майстерності та нові підходи до організації навчального процесу у вищій школі : матеріали ХХ-ї науково-методичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1994. – С. 138–139.

 

1995

47.       Назаренко, В. А. Проблемы практической подготовки студентов в современных условиях [Текст] / В. А. Назаренко, Л. А. Назаренко // Методичні проблеми підготовки спеціалістів для ринкової економіки в нових умовах роботи вищої школи України : тези доповідей на конференції, присвяченій 75-річчю центральної спілки споживчої кооперації України. – Полтава : ПКИ, 1995. – С. 77.

 

1996

48.       Назаренко, В. О. Проблеми формування професійної культури товарознавців-комерсантів на сучасному етапі / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста [Текст] : матеріали ХХІ науково-методичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1996. – С. 60.

 

1997

49.       Назаренко, Л. О. Використання інтенсивних технологій при викладанні товарознавства продовольчих товарів [Текст] / Л. О. Назаренко // Інтенсивні технології у навчальному процесі – головна умова покращення якості підготовки фахівців : матеріали ХХІІ науково-методичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1997. – С. 31–32.

 

2000

50.       Назаренко, В. О. Методи самостійної роботи і форми її контролю при підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з товарознавства продовольчих товарів [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями : матеріали науково-методичної конференції. – Полтава : ПКІ, 2000. – С. 107–112.

 

2001

51.       Назаренко, В. О. Нетрадиційні форми контролю знань студентів із товарознавчих дисциплін [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали ХХVІ міжвузівської науково-методичної конференції, присвяченої 10-й річниці незалежності України. – Полтава : ПКІ, 2001. – С. 80–83.

52.       Назаренко, Л. О. Використання комп’ютерної техніки при викладанні дисципліни «Товарознавча експертиза продовольчих товарів» [Текст] / Л. О. Назаренко // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали ХХVІ міжвузівської науково-методичної конференції, присвяченої 10-й річниці незалежності України. – Полтава : ПКІ, 2001. – С. 183–186.

 

2002

53.       Назаренко, Л. О. Управління організацією самостійної роботи студентів при вивченні товарознавчих дисциплін [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності [Текст] : матеріали міжнародної науково-методичної конференції, 22–24 травня 2002 р. Ч. 2. – Полтава : ПУСКУ, 2002. – С. 7–11.

 

2003

54.       Назаренко, Л. О. Моніторинг якості підготовки та використання методичного забезпечення навчального процесу / Л. О. Назаренко, О. В. Дроздова, Г. М. Мазур // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності [Текст] : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції, 27–28 березня 2003 року. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – С. 51–53.

 

2004

55.       Назаренко, В. О. Моніторинг навчальної діяльності студентів-заочників [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвузівської науково-методичної конференції, 20–21 трав. 2004 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 29–31.

 

2005

56.       Назаренко, В. О. Застосування модульно-рейтингової системи при викладанні товарознавчих дисциплін студентам заочної форми навчання [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвузівської науково-методичної конференції. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – С. 198–200.

2007

57.       Назаренко, Л. О. Спільна навчальна діяльність викладачів і студентів при вивченні дисципліни «Експертиза продовольчих товарів» [Текст] / Л. О. Назаренко // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 22–23.

 

2008

58.       Назаренко, В. О. Значення організації роботи профільних класів у формуванні контингенту студентів університету [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Модернізація освітньої діяльності: проблеми і завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 207–209.

 

2009

59.       Назаренко, В. О. Досвід і шляхи вдосконалення самостійної та індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України : матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 204–206.

 

2010

60.       Назаренко, Л. О. Управління навчальною діяльністю при викладанні товарознавчих дисциплін [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001: 2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення : міжнародна науково-методична конференція. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 71–73.

 

2011

61.       Назаренко, В. О. Наукова діяльність студентів-магістрів як основа становлення майбутніх фахівців [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу : матеріали ХХХVІ міжвузівської науково-методичної конференції (Полтава, 22–23 березня 2011 р.). В 2-х ч. Ч. 2. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 36–38.

 

РОЗДІЛ ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

З ТОВАРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

 

1987

62.       Плахотин, В. Я. Задания для лабораторних работ для студентов специальности 1733 заочного факультета по разделам «Мясные и рыбные товары» [Текст] / В. Я. Плахотин, Р. В. Стробыкина, Л. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1987. – 28 с.

63.       Плахотин, В. Я. Методические указания для проведения лабораторных работ по товароведению продовольственных товаров (раздел «Мясные товары», «Рыбные товары») для студентов 5 курса заочного факультета по специальности 1733 «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами» [Текст] / В. Я. Плахотин, Р. В. Стробыкина, Л. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1987. – 31 с.

 

1988

64.       Забелина, А. А. Индивидуальные занятия по товароведению продовольственных товаров для студентов 1 курса стационара специальности № 07.09 [Текст] / А. А. Забелина, Л. А. Назаренко, Л. И. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1988. – 22 с.

65.       Методические указания для самостоятельной работы студентов по товароведению продовольственных товаров (разделы «Мясные товары» и «Рыбные товары») [Текст] / А. С. Рыбицкая, Р. В. Стробыкина, Л. А. Назаренко, Л. И. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1988. – 59 с.

66.       Рыбицкая, А. С. Задания для индивидуальной работы студентов специальности 1011 [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, Л. И. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1988. – 71 с.

67.       Рыбицкая, А. С. Методические рекомендации для индивидуальной работы студентов технологического факультета по курсу «Товароведение пищевых продуктов» [Текст] / А. С. Рыбицкая, Л. А. Назаренко, Л. И. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1988. – 86 с.

 

1990

68.       Жук, В. А. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов ІІІ курса стационара специальности № 27.12 по товароведению продуктов растительного происхождения (раздел «Пищевые жиры») [Текст] / В. А. Жук, Л. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1990. – 25 с.

69.       Забелина, А. А. Индивидуальные занятия по товароведению продовольственных товаров для студентов стационара специальности 07.09 [Текст] / А. А. Забелина, Л. А. Назаренко, Л. И. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1990. – 25 с.

70.       Забелина, А. А. Методические указания для индивидуальных занятий по товароведению продовольственных товаров для студентов 1 курса стационара специальности № 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / А. А. Забелина, Л. А. Назаренко, Л. И. Карякина. – Полтава : ПКИ, 1990. – 18 с.

 

1991

71.       Жук, В. А. Задания для индивидуальной работы по курсу «Товароведение продовольственных товаров» (раздел «Пищевые жиры») для студентов специальности 27.12 «Товароведение продовольственных продуктов» [Текст] / В. А. Жук, Л. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1991. – 19 с.

72.       Назаренко, Л. А. Задания для лабораторных работ по курсу «Основы товароведения продовольственных товаров» для студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Л. А. Назаренко, В. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1991. – 43 с.

73.       Назаренко, Л. А. Основы товароведения продовольственных продуктов [Текст] : задания для самостоятельной подготовки к лабораторным заняттям для студентов специальности 06.08 «Бухгалтерський учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» / Л. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1991. – 23 с.

74.       Сборник ситуационных задач по товароведению продуктов растительного и животного происхождения для студентов специальности № 27.12 «Товароведение продовольственных продуктов» [Текст] / И. С. Сухолотюк, А. С. Рыбицкая, В. А. Жук [и др.]. – Полтава : ПКИ, 1991. – 40 с.

 

1992

75.       Назаренко, Л. А. Товароведение продовольственных продуктов. Раздел «Молоко и молочные продукты» [Текст] : задания для индивидуальных занятий преподавателей со студентами : для студентов специальности 27.12 «Товароведение продовольственных товаров» / Л. А. Назаренко, В. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1992. – 17 с.

76.       Стробыкина, Р. В. Товароведение продуктов животного происхождения [Текст] : программа, методические указания для самостоятельной работы и задания для подготовки к аудиторной контрольной работе для студентов заочного факультета спец. 27.12 «Товароведение продовольственных продуктов» / Р. В. Стробыкина Р.В., Л. А. Назаренко. – Полтава : ПКИ, 1992. – 20 с.

 

1993

77.       Жук, В. А. Товарознавство продовольчих продуктів. Розділ «Смакові товари» [Текст] : методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / В. А. Жук, Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1993. – 13 с.

78.       Жук, В. А. Товарознавство продовольчих продуктів. Розділ «Харчові жири» [Текст] : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / В. А. Жук, Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1993. – 17 с.

79.       Назаренко, Л. О. Товарознавство продуктів тваринного походження [Текст] : програма для студентів кооперативних інститутів зі спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / Л. О. Назаренко, Р. В. Стробикіна. – К. : Укоопспілка, 1993. – 18 с.

80.       Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих продуктів [Текст] : програма для студентів кооперативних інститутів зі спеціальності 06.08 «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності» / Л. О. Назаренко. – К. : Укоопспілка, 1993. – 17 с.

81.       Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих продуктів. Розділи: «Молоко і молочні продукти», «Яйця і яєчні продукти» [Текст] : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / Л. О. Назаренко, В. А. Жук. – Полтава : ПКІ, 1993. – 22 с.

82.       Стробикіна, Р. В. Товарознавство продовольчих продуктів. Розділ «М’ясо і м’ясні продукти» [Текст] : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / Р. В. Стробикіна, Л. О. Назаренко, Г. С. Демчик. – Полтава : ПКІ, 1993. – 18 с.

83.       Стробикіна, Р. В. Товарознавство продовольчих продуктів. Розділ «М’ясо і м’ясні продукти» [Текст] : методичні рекомендації до індивідуальних занять викладача зі студентами спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / Р. В. Стробикіна, Л. О. Назаренко, Г. С. Демчик. – Полтава : ПКІ, 1993. – 21 с.

 

1994

84.       Жук, В. А. Товарознавство товарів рослинного походження. Розділ: «Смакові товари» [Текст] : завдання для індивідуальної роботи викладача зі студентами спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / В. А. Жук, Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1994. – 12 с.

85.       Назаренко, Л. О. Основи товарознавства продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної підготовки студентів спеціальності 06.08 «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко. – Полтава : ПКВ, 1994. – 39 с.

86.       Назаренко, Л. О. Товарознавство товарів тваринного походження. Розділ: «Харчові жири» [Текст] : завдання для індивідуальної роботи викладача зі студентами спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» / Л. О. Назаренко, В. А. Жук. – Полтава : ПКІ, 1994. – 14 с.

 

1995

87.       Валентинова, Н. І. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : методичні вказівки до лабораторних занять, індивідуальні завдання зі спеціальності 7.050301 «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» / Н. І. Валентинова, Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1995. – 30 с.

88.       Назаренко, Л. О. Основи товарознавства продовольчих товарів [Текст] : завдання для індивідуальних занять зі студентами спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» та 7.050104 «Фінанси і кредит» / Л. О. Назаренко, Л. І. Карякіна. – Полтава : ПКІ, 1995. – 16 с.

89.       Назаренко, Л. О. Програма виробничої товарознавчо-технологічної практики для студентів спеціальності 7.050301 «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» [Текст] / Л. О. Назаренко, Л. І. Карякіна, В. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1995. – 16 с.

90.       Назаренко, Л. О. Товарознавство продуктів тваринного походження [Текст] : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих продуктів» заочного факультету / Л. О. Назаренко, Р. В. Стробикіна, Г. С. Демчик. – Полтава : ПКІ, 1995. – 25 с.

91.       Назаренко, Л. О. Товарознавство товарів тваринного походження. Розділи: «Молоко і молочні продукти», «Яйця і яєчні продукти» [Текст] : завдання для індивідуальних занять викладача зі студентами спеціальності 27.12 «Товарознавство продовольчих товарів» / Л. О. Назаренко, В. А. Жук. – Полтава : ПКІ, 1995. – 16 с.

 

1996

92.       Назаренко, Л. О. Основи товарознавства. Розділ «Продовольчі товари» [Текст] : методичні рекомендації для проведення ділової гри на тему «Приймання і зберігання зерноборошняних товарів» для студентів спеціальності 7.0501.03 «Облік і аудит», 7.0501.04 «Фінанси і кредит» / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1996. – 13 с.

93.       Назаренко, Л. О. Основи товарознавства. Розділ «Товарознавство продовольчих товарів» [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи і тематика домашніх контрольних робіт для студентів заочного факультету спеціальностей 7.0501.04 «Фінанси і кредит», 7.050106 «Облік і аудит» / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко, О. П. Юдічева. – Полтава : ПКІ, 1996. – 42 с.

 

1997

94.       Назаренко, Л. О. Основи товарознавства. Розділ «Товарознавство продовольчих товарів» [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи і тематика домашніх контрольних робіт для студентів заочного факультету спеціальностей 7.050104 «Фінанси і кредит», 7.050106 «Облік і аудит» / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко, О. П. Юдічева. – Полтава : ПКІ, 1997. – 33 с.

95.       Назаренко, Л. О. Товарознавство продуктів тваринного походження [Текст] : методичні вказівки і завдання для контрольної роботи для студентів заочної форми навчання 4–5 курсів спеціальності 7.050301 «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1997. – 31 с.

96.       Назаренко, Л. О. Товарознавство продуктів тваринного походження. Розділ «Молоко і молочні товари» [Текст] : методичні рекомендації для проведення ділової гри на тему: «Приймання, експертиза і зберігання молочних товарів» для ІІІ курсу спеціальності 7.0503.01 «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1997. – 15 с.

 

1998

97.       Козьмич, Д. І. Експертиза товарів народного споживання [Текст] : Навчальна програма для підготовки магістрів зі спеціальності 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» / Д. І. Козьмич, Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1998. – 10 с.

98.       Назаренко, Л. О. Товарознавча експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 7.0503.01 «Товарознавство та комерційна діяльність» («Товарознавство і торгівля продовольчими товарами») / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1998. – 15 с.

99.       Назаренко, Л. О. Товарознавча експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні вказівки для проведення лабораторних занять зі студентами спеціальності 7.0503.01 «Товарознавство та комерційна діяльність» («Товарознавство і торгівля продовольчими товарами») / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1998. – 34 с.

100.    Назаренко, Л. О. Товарознавча експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації і завдання для самостійної і контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0503.01 «Товарознавство та комерційна діяльність» («Товарознавство і торгівля продовольчими товарами») / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1998. – 23 с.

101.    Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих товарів. Розділ «Харчові жири» [Текст] : методичні рекомендації для проведення ділової гри на тему: «Приймання, експертиза та зберігання харчових жирів» для студентів ІІІ курсу спеціальності 7.0503.01 «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 1998. – 18 с.

102.    Основи товарознавства (Розділ: продовольчі товари) [Текст] : збірник ситуаційних задач для студентів спеціальностей 7.0501.06 «Облік і аудит», 7.0501.04 «Фінанси» («Фінанси і кредит»), 7.0502.01 «Менеджмент організацій» («Менеджмент у виробничій сфері») 7.0501.07 «Економіка підприємства» / В. А. Жук, В. М. Грицюк, Л. О. Назаренко [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 1998. – 17 с.

103.    Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : збірник комплексних завдань для студентів спеціальності 7.0503.01 «Товарознавство і комерційна діяльність» («Товарознавство і торгівля продовольчими товарами») денної форми навчання / Ю. Т. Жук, В. А. Жук, Н. І. Валентинова [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 1998. – 47 с.

 

1999

104.    Назаренко, Л. О. Основи товарознавства [Текст] : експериментальна навчальна програма для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» / Л. О. Назаренко, І. О. Дудла. – Полтава : РВВ ПКІ, 1999. – 16 с.

105.    Назаренко, Л. О. Основи товарознавства (Розділ: Продовольчі товари) [Текст] : завдання для лабораторних занять і самостійної підготовки студентів ІІ курсу спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 1999. – 27 с.

106.    Назаренко, Л. О. Основи товарознавства (Розділ: Продовольчі товари) [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 1999. – 15 с.

107.    Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих товарів (Розділ: Харчові жири) [Текст] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» («Товарознавство і торгівля продовольчими товарами») / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 1999. – 13 с.

108.    Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих товарів (Розділ: Молоко і молочні товари) [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 1999. – 19 с.

 

2000

109.    Козьмич, Д. І. Експертиза товарів народного споживання [Текст] : збірник документів, які використовуються при проведення експертизи і методичні рекомендації з їх оформлення для проведення лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.050301, 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» і 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», які займаються за повним і скороченим терміном навчання та інтегрованими навчальними планами денної та заочної форм навчання / Д. І. Козьмич, Л. О. Назаренко. – К. : НМЦ «Укоопспілка», 2000. – 129 с.

110.    Міголь, Т. М. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : методичні рекомендації для самостійного вивчення та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання (в тому числі скороченої та інтегрованої) зі спеціальностей 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 7.050108 «Маркетинг» / Т. М. Міголь, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 2000. – 41 с.

111.    Назаренко, Л. О. Основи товарознавчої експертизи [Текст] : текст лекції з дисципліни «Товарознавча експертиза продовольчих товарів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 2000. – 38 с.

112.    Назаренко, Л. О. Товарознавча експертиза продовольчих товарів [Текст] : навчальні завдання до аудиторних занять та самостійної роботи з використанням ПЕОМ для студентів, які навчаються за інтегрованими навчальними планами та скороченим терміном спеціальності 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 2000. – 33 с.

 

2001

113.    Козьмич, Д. І. Експертиза товарів народного споживання [Текст] : навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання (з використанням ПЕОМ) / Д. І. Козьмич, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПКІ, 2001. – 63 с.

114.    Козьмич, Д. І. Експертиза товарів народного споживання. Товарознавча експертиза продовольчих товарів. Товарознавча експертиза непродовольчих товарів [Текст] : збірник документів і методичні рекомендації з їх використання для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.050301, 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Д. І. Козьмич, Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 2001. – 117 с.

115.    Назаренко, В. О. Програма і методичні рекомендації навчальної товарознавчо-технологічної практики для студентів спеціальності 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» [Текст] / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко, Г. С. Демчук. – Полтава : ПКІ, 2001. – 31 с.

116.    Назаренко, Л. О. Експертиза товарів народного споживання. Товарознавча експертиза продовольчих товарів [Текст] : збірник ділових ситуацій і завдання для проведення лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форм навчання / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 2001. – 83 с.

117.    Назаренко, Л. О. Етапи проведення експертизи [Текст] : текст лекції з дисципліни «Експертиза продовольчих товарів», «Експертиза товарів народного споживання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» / Л. О. Назаренко. – Полтава : ПКІ, 2001. – 44 с.

118.    Назаренко, Л. О. Основи товарознавства [Текст] : методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит» / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко, М. В. Приходько. – Полтава : РВВ ПКІ, 2001. – 66 с.

119.    Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих товарів. Розділ: «Харчові жири» [Текст] : навчальні завдання до проведення лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» усіх форм навчання / Л. О. Назаренко, Н. В. Тютюнник. – Полтава : РВВ ПКІ, 2001. – 33 с.

120.    Назаренко, В. О. Товарознавство продуктів тваринного походження [Текст] : курс лекцій / В. О. Назаренко, Г. С. Демчук, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 96 с.

 

2002

121.    Козьмич, Д. І. Експертиза товарів народного споживання [Текст] : програма, методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» / Д. І. Козьмич, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 42 с.

122.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 23 с.

123.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : опорний конспект лекції для слухачів факультету підвищення кваліфікації МІПК. Ч. 1 [Текст] / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 48 с.

 

124.    Назаренко, Л. О. Товарознавство продовольчих товарів. Розділ «Молоко і молочні товари» [Текст] : навчальні завдання до проведення лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форм навчання / Л. О. Назаренко, Н. В. Тютюнник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 56 с.

 

2003

125.    Експертиза [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Д. І. Козьмич, В. М. Ханко, Л. О. Назаренко
[та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 35 с.

 

2004

126.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 95 с.

127.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 6.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2004. – 38 с.

128.    Назаренко, Л. О. Навчальний комплекс дисципліни «Експертиза продовольчих товарів» для студентів спеціальності 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» [Текст] / Л. О. Назаренко, Н. В. Тютюнник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 53 с.

129.    Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / В. А. Жук, Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко, Н. М. Дзундза. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 47 с.

 

2005

130.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 60 с.

 

2006

131.    Експертиза товарів [Текст] : методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Д. І. Козьмич, В. М. Ханко, Л. О. Назаренко та ін. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 34 с.

132.    Козьмич, Д. I. Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : програма та методичні рекомендації передмагістерської експертної практики для студентів спеціальності 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Д. І. Козьмич, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 15 с.

 

2007

133.    Експертиза продовольчих товарів [Текст] : опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». Ч. 2 / Л. О. Назаренко.Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 47 с.

134.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації для лабораторних занять, самостійної роботи і контрольні завдання за кредитно-модульною системою навчання для студентів спеціальностей 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». Ч. 1 / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 51 с.

135.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів закордонного виробництва [Текст] : текст лекції з дисципліни «Експертиза продовольчих товарів» для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко.Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 39 с.

 

2008

136.    Назаренко, В. О. Товарознавчо-технологічний практикум [Електронний ресурс] : методичні рекомендації та завдання для самостійного виконання практикуму за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 6.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та комерційна діяльність» / В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко, З. Я. Котова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

137.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальностей: 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 51 с.

138.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації для лабораторних занять, самостійної роботи і контрольні завдання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». Ч. 2 / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 51 с.

139.    Товарознавство продовольчих товарів [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. А. Жук, Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко, О. П. Юдічева. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

140.    Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою навчання студентів спеціальностей 6.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та комерційна діяльність» / В. А. Жук, В. О. Назаренко, Л. О. Назаренко та ін. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 127 с.

 

2009

141.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи за кредитно-модульною системою навчання для студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

142.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» за кредитно-модульною системою організації навченого процесу. ЧІІ / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 28 с.

143.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» та 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

144.    Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : методичні рекомендації до лабораторних занять, самостійної роботи і контрольні завдання для студентів спеціальності 6.050108 «Маркетинг» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Л. О. Назаренко, О. П. Юдічева, А. П. Кайнаш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 66 с.

 

2010

145.    Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» та 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». Ч. 2 / Назаренко Л.О. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

2011

146.              Козьмич, Д. I. Експертиза товарів [Текст] : навч. посібник / Д. I. Козьмич, А. Д. Кобищан, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 373 с.

 

147.              Назаренко, Л. О. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 8.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 107 с.

 

ПЕРЕЛІК НАЗВ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ РОБІТ, ВИКОНАНИХ ПІД
КЕРІВНИЦТВОМ Л. О. НАЗАРЕНКО

 

Гаврюк, А. М. «Експертна оцінка якості та конкурентоспроможність чорного байхового чаю»

 

Гаврюк А. М. «Формування ринку, асортименту, експертиза якості та конкурентоспроможність чорного байхового чаю»

 

Ковальова В. І. «Ринок, структура асортименту, експертиза якості та конкурентоспроможність молока»

 

Криворучко, І. І. «Визначення ступеня мікробного обсіменіння чорного шоколаду без добавок, який виробляє ВАТ «Полтавакондитер»

 

Кудря К. О. «Формування ринку, асортименту, експертна оцінка якості та конкурентоспроможності твердих сичужних сирів»

 

Тарасу В. М. «Асортимент, експертиза якості, конкурентоспроможність та організація торгівлі морозивом»

 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Быков, В. Ф.

2

Валентинова, Н. І., див. також Валенитова Н. И.

24, 87, 103

Валентитова, Н. И., см. также Валентинова Н. І.

74

Гаврик, А. М.

41

Грицюк, В. М.

21, 22, 102, 103

Демчук, Г. С.

34, 35, 39, 82, 83, 90, 102, 103, 115, 120

Дзундза, Н. М.

129

Дроздова, О. В.

54

Дудла, І. О.

104

Ещенко, В. Ф.

10, 12, 17, 19

Жук, В. А.

68, 71, 74, 77, 78, 81, 84, 86, 91, 102, 103, 129, 139, 140

Жук, Ю. Т.

21, 22, 103

Журавлева, М. Н.

1, 4, 5

Забелина, А. А.

14, 64, 69, 70, 74

Іващенко, О. Д.

125

Кайнаш, А. П.

144

Карякина, Л. И., см. также Карякіна Л. І.

64, 65, 66, 67, 69, 70, 74

Карякіна, Л. І., див. також Карякина Л. И.

88, 89

Кобищан. А. Д.

146

Коваленко, І. В.

29

Козьмич, Д. І.

97, 109, 113, 114, 121, 125, 131, 132, 146

Кораблева, Н. П.

4, 5, 7

Котова, З. Я.

136

Мазур, Г. М.

54

Міголь, Т. М.

110

Назаренко, В. А.

38, 40, 47, 72, 75

Назаренко, В. О.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 85, 89, 93, 94, 95, 102, 103, 115, 118, 120, 129, 136, 139, 140

Олейник, Л. Б.

20

Першутин, А. Н.

1, 2, 3

Пільгун. О. В.

44

Плахотин, В. Я.

62, 63

Приходько, М. В.

118

Рыбицкая, А. С.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 65, 66, 67, 74

Стробикіна, Р. В., див. також Стробыкина Р. В.

79, 82, 83, 90

Стробыкина, Р. В., см. также Стробикіна Р. В.

62, 63, 65, 74, 76

Сухова, Л. С.

4, 5, 7

Сухолотюк, И. С.

74

Тютюнник, Н. В.

119, 124, 128

Юдічева, О. П.

93, 94, 139, 144

Ханко, В. М.

125, 131

 

ІЛЮСТРАЦІЇ

 

 

Вручення диплому Полтавського кооперативного інституту. 1978 р.

 

 

Після заняття з товарознавства продовольчих товарів із студентами групи

спеціальності «Маркетинг». 1991 р.

 

Останній дзвоник у ПКІ. 1992 р.

 

 

 

На кафедрі товарознавства продовольчих товарів. 1993 р.

 

Кураторська група спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність». Останній дзвоник. 2001 р.

 

 

На лекції з дисципліни «Експертиза продовольчих товарів». 2004 р.

 

Заняття з дисципліни «Експертиза продовольчих товарів»

з групою ТКД-41. 2004 р.

 

 

 

Після заняття з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів»

з групою М-41. 2004 р.

 

 

 

Назаренко Людмила Олександрівна. 2005 р.

 

 

 

В День освіти з колегами. 2005 р.

 

 

Міжвузівська Всеукраїнська конференція. 2005 р.

 

 

 

 

 

Після суботника в Дендропарку з кураторською групою ТКД-35і. 2006 р.

 

 

 

На лабораторних заняттях з дисципліни «Експертиза продовольчих товарів». 2006 р.

 

 

 

Останній дзвоник. Із студентами кураторської групи ТКД-53. 2009 р.

 

 

 

 

Заняття зі студентами. 2010 р.

 

 

Заняття з учнями комерційного технікуму «Стань на день студентом ПУЕТ». 2011 р.

 

 

 

 

Заняття з учнями комерційного технікуму «Стань на день студентом ПУЕТ». 2011 р.

 

ФОТОДОКУМЕНТИ

 

 

 

 

Диплом про закінчення Полтавського кооперативного університету. 1978 р.

 

Диплом про присвоєння вченого ступеня кандидата технічних наук. 1986 р.

 

 

 

Посвідчення про підвищення кваліфікації при факультеті підвищення кваліфікації викладачів вузів Московського інституту народного господарства ім. Г.В. Плеханова. 1989 р.

 

Посвідчення про підвищення кваліфікації на факультеті Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації при Полтавському кооперативному інституті. 1994 р.

 

 

Диплом про присвоєння вченого звання доцента. 1995 р.

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Полтавському кооперативному інституті. 2001 р.

 

 

Диплом про перепідготовку на педагогічному факультеті Полтавського університету споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійне навчання». 2002 р.

 

Сертифікат про участь у семінарі «Інноваційні технології навчання,

орієнтовані на розвиток особистості». 2003 р.

 

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Центрі тренінгових технологій. 2007 р.

 

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ ЗА ДОСЯГНУТІ УСПІХИ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАЦІ ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ

 

 

Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради. 1998 р.

 

Почесна грамота ПУЕТ. 1999 р.

 

Подяка ПУСКУ. 2006 р.

 

Подяка ПУСКУ. 2007 р.

 

Почесна грамота ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». 2010 р.

 

 

Подяка ПУЕТ. 2010 р.

 

 

Почесна грамота ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». 2011 р.