ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

 

Бібліотека

 

 

 

 

 

КОСАРІНА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2011

 

 

 

 

 

 

Косаріна Валентина Петрівна [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури / уклад. В.І. Матяш, О.В. Нестеренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 53 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Вступна стаття

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Косаріної В. П

Публікації про В.П.Косаріну

Розділ ІІ. Відображення питань споживчої кооперації в працях В. П. Косаріної

Розділ ІІІ. Науковий доробок В. П. Косаріної в галузі фінансів

Розділ IV. Праці В. П. Косаріної з питань реформування вищої освіти в умовах ринкових перетворень

Розділ V. Методичні матеріали, навчальні комплекси

Алфавітний покажчик співавторів і авторів

 

 

 

 

 

 

 

 

Від упорядника

В цьому біобібліографічному покажчику представлено науково-педагогічну діяльність Косаріної Валентини Петрівни, колишнього першого проректора Полтавського університету економіки і торгівлі.

Покажчик розкриває постать Косаріної Валентини Петрівни як фахівця високої компетентності в галузі фінансів, успішного організатора наукової роботи університету.

До покажчика увійшли монографії, книги, тексти лекцій, методичні матеріали, численні публікації у наукових вітчизняних збірниках та у фахових періодичних виданнях.

У покажчику представлено результати наукової діяльності Валентини Петрівни Косаріної за довгі роки плідної праці, які згруповано у 5-ти розділах.

Розділ І «Життєвий і творчий шлях» складається з біографії Косаріної Валентини Петрівни, основних дат її життя і діяльності, а також містить матеріали про науково-творчу діяльність. При підготовці цього розділу було використано наукову роботу колишньої студентки факультету «Фінанси та облік» Баші Юлії Валеріївни «Університет та його проректор».

До розділу ІІ «Відображення питань споживчої кооперації в працях В. П. Косаріної» увійшли книги та статті із збірників та періодичних видань.

Розділ ІІІ «Науковий доробок В. П. Косаріної в галузі фінансів» містить праці Валентини Петрівна з цієї теми.

Джерела подані в розділі ІV «Науковий доробок Валентини Петрівни Косаріної з питань педагогіки, методики викладання, виховання молоді та управління університетом» висвітлюють питання якісної підготовки студента, входження України в європейський освітній простір, ефективного управління ВНЗ. Розділ містить переважно матеріали науково-практичних конференцій.

Розділ V містить методичні матеріали, навчальні комплекси.

У межах розділів матеріал згруповано в алфавітно-хронологічному порядку. Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна. Бібліографічний опис здійснено у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Користуватися посібником допоможе алфавітний покажчик співавторів, до якого включено всі прізвища, що зустрічаються в бібліографічному описі. (У ньому зазначено номери позицій у бібліографічному покажчику.)

Висловлюємо подяку кафедрі фінансів ПУЕТ за надання списку наукових праць Валентини Петрівни Косаріної, а також Баші Юлії Валеріївні за допомогу у складанні покажчика. Сподіваємось, що це видання стане у пригоді науковцям, студентам, викладачам.

 

 

[Вгору]

Вступна стаття

Зараз ПУЕТ являє собою яскравий зразок сучасного навчального закладу в системі споживчої кооперації. Університет вносить вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців, поліпшення економічної, комерційної, організаційно-управлінської та інженерно-технологічної підготовки спеціалістів, виховання спроможності випускників до адаптації у швидкозмінюваних умовах роботи та здатності працювати на рівні міжнародних стандартів.

За роки існування Полтавського університету економіки і торгівлі в навчальному процесі відбулися значні зміни, скеровані на його вдосконалення. Відповідно до вимог часу вводилися нові навчальні дисципліни, зростали обсяги підготовленої та виданої наукової та навчально-методичної літератури, розроблялися навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни. Але неможливо уявити, яким би був розвиток університету без участі та самовідданої роботи людей, які тут працювали та працюють; які вклали в цей навчальний заклад всі свої думки та зусилля; які пов’язують з ним всі свої мрії та сподівання і всі свої знання та вміння віддають студентам з благородною метою - навчити, виховати та зробити з них гідних спеціалістів, здатних вміло та правильно будувати не тільки своє життя, а й майбутнє для своїх нащадків.

Зараз мова піде саме про таку людину, про людину, яка стояла у самих витоків історії університету і пройшла разом з ним весь нелегкий шлях його розвитку. Ця людина - колишній перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі Валентина Петрівна Косаріна.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ
ШЛЯХ КОСАРІНОЇ В. П.

 

 

Всі ми родом з дитинства

Валентина Петрівна Косаріна, яку пам’ятають ще як Валентину Баранову, народилася в селищі Щербакти Цюрупинського району Павлодарської області Казахської РСР 16 червня 1940 року в сім’ї службовців, де жили скромно, шанували вірність сімейним традиціям, поважали відданість людини своїм обов’язкам, цінували добру книгу, міцну дружбу, вірну любов. Люди того часу пізнали всі тяготи війни, розрухи, людських втрат та жертв. Але надія та віра в краще майбутнє ніколи не покидали їх. Дивлячись, як поступово налагоджується мирне життя, вони робили все для його поліпшення. Люди того часу мали особливу закалку і не пасували перед труднощами, а долали їх, чому і вчилася в них Валентина Петрівна. З самого дитинства її матір, Таїсія Григорівна, виховувала в дочці віру в добро, почуття колективізму, міцність характеру, ту цілеспрямованість у майбутнє, яка допомогла не тільки їй самій, але й усім, кого зустріла вона на своєму життєвому шляху. Саме мати дуже сильно вплинула на подальший розвиток особистості Валентини Петрівни, на її духовний світ. Це вона з самого дитинства прививала доньці повагу та любов до творів світової культури.

Шкільні роки Валентини Баранової пройшли у місті Тячеві, районному центрі на Закарпатті, куди її родина змушена була переїхати. Саме та обстановка та уклад життя виховали у Валентини Петрівни величезну любов і повагу до інших людей, розуміння, співчуття та постійне бажання допомагати.

 

Щасливі студентські роки

Одразу після школи Валентина Баранова влаштувалась на роботу в Тячівську районну спілку споживчих товариств на посаду бухгалтера кількісного обліку.

Валентині Петрівні, яка цікавилася зовсім іншими речами, такими, як ядерна фізика та астрономія, і мала зовсім інші плани на майбутнє, ця робота була зовсім не до душі. Побачивши суцільні дебети-кредити, нетто-брутто, сальдо, рахунки, вона з жахом подумала: «Боже мій, куди я потрапила?» Але згодом призвичаїлася і, навіть, полюбила свою роботу. В цьому їй значно допоміг її начальник - головний бухгалтер Юрій Михайлович Бендик. Ця людина відкрила Валентині Петрівні всі переваги та позитивні сторони її професії. Саме під його впливом вона зробила свій остаточний вибір, зовсім протилежний попередньому рішенню, і в 1959 році вступила до Львівського торгівельно-економічного інституту на економічний факультет за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». Саме з цим вищим навчальним закладом Валентина Баранова пов’язала розвиток своєї подальшої кар’єри - студентка, аспірантка, старший викладач, доцент, кандидат економічних наук, професор, завідуюча кафедрою, заступник декана, декан і перший проректор.

Ще будучи студенткою Валентина Баранова швидко звернула на себе увагу своїх викладачів не тільки природною привабливістю та рано виявившимся талантом, але й серйозним, творчим відношенням до справи, терплячістю, сумлінністю, щирим та глибоким інтересом до навчання та вмінням працювати з економічною літературою. Її відрізняли самостійність в оцінці досліджуваних проблем, наявність продуманої та аргументованої власної точки зору. Найбільш цікавими стали для Валентини Петрівни такі дисципліни, як політична економія, вища математика, філософія та німецька мова. Багато викладачів, відзначаючи її глибокі знання, особливо з математики, рекомендували перевестись до Львівського університету, але Валентина Петрівна залишилась вірна своєму вибору. Ці фундаментальні дисципліни і стали для неї основою для подальшого сходження складними сходинками науки. Але наукова робота студентки Баранової тісно поєднувалась з активною громадською роботою - членством в комітеті комсомолу, парткомі, а також із заняттями легкою атлетикою. З якого боку не подивитись - Валентина Петрівна була просто ідеальною студенткою, тому й одержала після навчання в інституті дипломом з відзнакою.

Ще на першому курсі Валентина Петрівна Баранова познайомилась із своїм майбутнім чоловіком - Леонідом Михайловичем Косаріним. Весь свій студентський шлях вони пройшли пліч-о-пліч: разом навчалися, займалися громадською роботою, відвідували театральні вистави, вечори поезії, виставки, разом працювали в студентських сільськогосподарських загонах на Кіровоградщині, а на п’ятому курсі проходили переддипломну практику в Пологівській райспоживспілці на Запоріжжі. З практики вони повернулись вже одруженими. Леонід Михайлович став для Валентини Петрівни щирим другом на все життя, завжди її підтримував, давав цінні поради та вболівав за становлення дружини як вченого та керівника.

 

Початок трудової діяльності та професійне становлення

Після закінчення інституту, як краща його випускниця, Валентина Петрівна Косаріна була рекомендована на посаду викладача кооперативного технікуму. Їй було надане право самій вибрати майбутнє місце роботи. Спільне з чоловіком рішення було зроблено одразу ж - місто Владивосток Приморського краю. Так вийшло, що не встигла Валентина Петрівна переїхати до нового міста, як одразу ж її забрали працювати в апарат крайспоживспілки, звернувши увагу на її досвід роботи та диплом з відзнакою. Прекрасне місто Владивосток залишило у пам’яті Валентини Петрівни тільки приємні спогади: по-перше, тут народилася її дочка - Вікторія, а, по-друге, саме це місто дало їй можливість реалізувати себе як висококваліфікованого фахівця.

Пропрацювавши тут півроку старшим економістом, Валентина Петрівна була призначена заступником начальника фінансового управління. Працюючи тут, Косаріна зустрілася з деякими труднощами. Адже це були часи змін, коли в споживчій кооперації запроваджувався новий господарський механізм, пов’язаний з новими, більш прогресивними методами управління та організації. Не дивлячись ні на що, Валентина Петрівна вистояла в цих умовах, адже за характером завжди була лідером та борцем. Вона неодноразово була нагороджена за високі показники в роботі почесними грамотами правління крайспоживспілки.

Весь цей час Валентину Косаріну не залишала думка продовжити своє навчання. Врешті решт після нетривалої підготовки вона як завжди на відмінно склала три кандидатських іспити з фінансів, філософії та німецької мови до Далекосхідного філіалу Сибірського відділення Академії наук СРСР і у 1968 році повернулася до свого рідного інституту у Львів, де була зарахована до аспірантури за фахом «Фінанси, грошовий обіг та кредит».

Молода аспірантка одразу ж включилась в науково-дослідницьку роботу кафедри фінансів і кредиту. Вона вибирала для дослідження найактуальніші та складні теми, які потребували обробки об’ємного фактичного матеріалу та глибокого аналізу. Так, Валентина Петрівна довгий час займалась проблемою витратомісткості реалізації товарів народного споживання, при цьому детально вивчивши досвід роботи аж п’яти облспоживспілок.

В 1969 році Косаріна прийняла участь в Першій науково-теоретичній конференції молодих вчених на тему: «Питання розвитку економіки споживчої кооперації в умовах господарської реформи», де вона виступила зі своєю першою доповіддю на тему «Аналіз динаміки та структури витрат обігу споживчої кооперації».

Після успішного захисту кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук при Московському університеті споживчої кооперації СРСР, Валентина Косаріна була направлена до міста Полтави у філіал Львівського торгово-економічного інституту старшим викладачем кафедри фінансів та статистики. Тут їй було доручено зовсім новий курс «Фінансування та кредитування заготівельних організацій споживчої кооперації» для студентів нової спеціальності «Економіка та організація заготівель продукції сільського господарства». Це й стало для неї початком створення цілого курсу та дозволило підготувати та видати в 1983 році підручник у провідному всесоюзному видавництві «Экономика» (Москва).

Вже в жовтні 1971 року Валентина Петрівна Косаріна вперше в житті прочитала лекцію студентам заочного факультету за фахом «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами», які були значно досвідченіші та старші за неї, але це анітрохи не завадило молодому викладачу, а навіть зробило роботу більш цікавою та насиченою. Адже ці люди, навчаючись в інституті, обіймали важливі та відповідальні посади в системі споживчої кооперації. Серед них були директори міжрайонних торговельних баз, голови правлінь районних спілок, споживчих товариств та їх заступники, провідні спеціалісти апарату облспоживспілок.

З лютого 1972 року Валентина Петрівна була залучена до підготовки фахівців вищої кваліфікації заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації всього Радянського Союзу. В інституті готували економістів-організаторів, які були направлені на навчання зі всіх кінців СРСР. Студентами Валентини Петрівни були представники Узбекистану, Туркменістану, Киргизії, Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусії, Латвії, Естонії. Величезна кількість студентів приїжджали з Північного Кавказу, Дагестану, Чечено-Інгушетської, Калмицької АССР. Зрозуміло, що більша частина студентів були з України. Це були кращі представники своїх регіонів, майбутні керівники споживчої кооперації, які створили могутню матеріально-технічну базу заготівельно-переробного комплексу.

Випускники Валентини Петрівни Косаріної роз’їхалися по всьому Радянському Союзу, але через багато років, приїжджаючи до Полтави, вони в першу чергу приходили до свого викладача, щоб віддячити їй за ті професійні знання та високу духовність, які так їм знадобились у житті. Приємний відбиток у пам’яті Валентини Петрівни залишив такий випадок: в жовтні 2001 року на II з’їзді представників освіти вона зустріла свого випускника - голову Полтавської облради Олександра Полієвця, який, представляючи Валентину Петрівну голові Полтавської облдержадміністрації Євгену Томіну, сказав: «Це моя перша вчителька». На здивований погляд Томіна він додав: «Хоч Валентина Петрівна і не навчала мене у школі, але по ролі, яку вона зіграла у моєму житті, - це насправді моя перша вчителька. Хоч я і перескладав їй три рази екзамен, вона добилася своєї мети - я отримав необхідні та глибокі знання з фінансів».

 

Від завкафедрою до проректора:
щастя пізнається в праці

Влітку 1972 року молодого старшого викладача Косаріну помітили: директор філіалу професор Михайло Михайлович Діанич запропонував їй попрацювати відповідальним секретарем приймальної комісії. Це була дуже відповідальна робота, адже філіал вперше отримав право самостійно здійснити набір студентів. Валентина Петрівна з честю витримала випробування і у вересні того ж року посіла посаду заступника декана, а через деякий час і декана економічного факультету. Але на цій посаді вона не довго затрималася і в 1974 році за власним бажанням перейшла на посаду завідуючої кафедрою статистики і фінансів. З цього часу розпочалося становлення кафедри, її науково-педагогічного потенціалу, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Під керівництвом Валентини Петрівни кафедра багаторазово перемагала в соціалістичних змаганнях, отримувала право на розміщення на міській та обласній дошках пошани. Сама завідуюча за високі показники в організації навчально-виховного процесу, формування і підвищення кадрового потенціалу, особистий внесок у розбудову вищої кооперативної освіти, значний вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, інтенсивну науково-дослідницьку роботу і плідну педагогічну діяльність була нагороджена Правлінням Центроспілки СРСР знаками «Переможець дев’ятої і десятої п’ятирічки», «Відмінник радянської споживчої кооперації», Міністерством вищої освіти СРСР - «За відмінні успіхи в роботі вищої школи», а згодом, у 1981 році, була відзначена Президією Верховної Ради СРСР медаллю «За трудову доблесть» і Міністерством освіти України знаком «Відмінник освіти України» у 1993 році. В 1977 році Валентині Петрівні було присуджене вчене звання доцента.

В цей період на кафедрі під керівництвом Валентини Петрівни Косаріної розпочалася плідна робота із створення та підготовки до друку текстів лекцій та інших навчально-методичних матеріалів, які видавалися Центральним навчально-методичним кабінетом Центроспілки СРСР. Валентина Петрівна в цей час опублікувала наступні тексти лекцій: «Фінансовий контроль та ефективність заготівельної діяльності споживчої кооперації», «Валовий дохід, прибуток та рентабельність заготівельних організацій споживчої кооперації», «Ефективність оборотних засобів в кооперативній торгівлі», «Організація розрахунків в кооперативних заготівлях», «Короткострокове кредитування заготівельних організацій споживчої кооперації», «Короткострокове банківське кредитування торгової діяльності споживчої кооперації». Саме ці публікації в майбутньому стали підґрунтям для видання в 1983 році та перевидання в 1994 році підручника «Фінансування і кредитування заготівель споживчої кооперації». Тим часом кафедра формувалась як єдиний колектив, спроможний не тільки забезпечити навчальний процес з циклу фінансових та статистичних дисциплін, а й проводити наукові дослідження на замовлення кооперативних організацій та підприємств України, Латвії, Литви, Білорусії, Грузії.

Посилення ролі циклу фінансових дисциплін у підготовці спеціалістів з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, економіки та організації торгівлі, заготівель продукції сільського господарства, товарознавства і організації торгівлі дозволило кафедрі поставити перед ректоратом питання про її перейменування у кафедру фінансів та кредиту. Кафедра зростала як за чисельністю професорсько-викладацького складу, так і за якісним рівнем. В цей час молоді викладачі кафедри захистили кандидатські дисертації, а на роботу були прийняті доценти і кандидати наук, тобто під керівництвом Валентини Петрівни йшов процес формування та вдосконалення кадрового потенціалу кафедри.

В 1983 році Валентина Петрівна Косаріна була призначена проректором з наукової роботи і затверджена на цій посаді правлінням Центроспілки СРСР. Але при цьому вона не поривала контактів з рідною кафедрою. Валентина Петрівна працювала за сумісництвом завідуючою, доцентом, а з березня 1990 р. - професором кафедри. Діяльність на посаді проректора з наукової роботи вимагала від Валентини Петрівни визначення принципово нових методів і форм організації наукової роботи кафедр і факультетів. Інститут продовжував складну і напружену роботу з формування науковців-однодумців, яких об’єднували творчий пошук, бажання постійного самовдосконалення, а головне - визначення конкретних шляхів розвитку багатогалузевої діяльності системи споживчої кооперації СРСР. Саме на цей період припадає створення галузевої науково-дослідницької лабораторії з економіки та організації заготівель на чолі з талановитим вченим, доцентом, кандидатом економічних наук Б. В. Зимою. В цей час Валентина Петрівна разом з колегами підготувала наукові розробки: «Методичні рекомендації з аналізу та планування доходів, витрат обертання та прибутку по заготівлях сільськогосподарських продуктів та сировини», «Порядок розрахунку потреб заготівельних організацій та підприємств споживчої кооперації в тарі для плодоовочевої продукції та джерел їх покриття» та «Аналіз і планування валового доходу, прибутку і рентабельності по заготовкам сільськогосподарських продуктів та сировини в райспоживспілці». Валентина Петрівна як проректор з наукової роботи забезпечила ефективну організацію наукових досліджень кафедр інституту і факультетів, що дозволило суттєво підняти авторитет інституту серед вищих навчальних закладів торгово-економічного профілю. Високий рівень організаторської роботи Валентини Петрівни та престиж інституту в цілому підтверджувало те, що правління Центроспілки СРСР систематично замовляло інституту виконання найскладніших наукових розробок. Під час роботи на посаді проректора з науки Валентиною Петрівною було забезпечено суттєве покращення наукових досліджень з економіки, планування, організації управління галузями діяльності споживчої кооперації.

В цей час Валентина Петрівна стала ініціатором організації та проведення на базі Полтавського кооперативного інституту двох всесоюзних науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, учасниками яких були вчені багатьох наукових установ тa вищих навчальних закладів зі всього Радянського Союзу. Ці конференції, організовані і проведені під керівництвом Валентини Петрівни, були дуже важливими та результативними для інституту. Як згадує ректор Київського національного торгово-економічного університету та голова науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки з торгівлі професор А. А. Мазаракі, він був дуже здивований, коли, приїхавши до Полтавського кооперативного інституту, побачив тендітну жінку, яка взялася за організацію та проведення Всесоюзної конференції з проблем перспективного розвитку торгівлі і громадського харчування.

В квітні 1987 року Валентина Петрівна Косаріна стала на наступну сходинку своєї професійної кар’єри, очолила найскладнішу галузь освітньої діяльності інституту - посіла посаду проректора з навчальної роботи, а з грудня 1993 року - посаду першого проректора Полтавського кооперативного інституту. З тих пір вона забезпечує організацію і управління науково-педагогічним кадровим потенціалом і навчальним процесом, навчально-методичною діяльністю факультетів і кафедр, представляє інститут в усіх органах, організаціях, установах та підприємствах системи споживчої кооперації України та за її межами. Валентина Петрівна очолює роботу з визначення штатного розкладу професорсько-викладацького складу кафедр, забезпечує формування науково-педагогічних кадрів кафедр, постійно працює над вдосконаленням освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і робочих навчальних планів з підготовки фахівців. Багато уваги приділялося вдосконаленню виробничої практики студентів, поліпшенню якості магістерських робіт і дипломних проектів. Значне місце в її роботі було відведено контролю за організацією і проведенням навчального процесу. Під її керівництвом відбувається розподіл молодих спеціалістів, видавнича діяльність, робота бібліотеки і навчального відділу.

Близько 20 років вона очолювала науково-методичної раду університету. В умовах переходу вищих навчальних закладів на нові державні стандарти вищої освіти, кардинальних змін змісту підготовки фахівців, впровадження освітньо-професійних програм, які передбачають багатоступеневу підготовку фахівців, ефективна діяльність науково-методичної ради стала запорукою успіху університету на освітянському ринку України.

Як перший проректор Валентина Петрівна очолювала роботу з розроблення освітньо-професійних програм, навчальних планів з усіх спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців, підготовки і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін, передбачених навчальними планами, методичного забезпечення виробничих практик та дипломного проектування, комплексних контрольних кваліфікаційних завдань для проведення державних іспитів, контролювала якість проведення навчальних занять, організовує самоатестацію факультетів і спеціальностей, яка передує ліцензуванню, атестації та акредитації навчального закладу, встановлювала контакти та організовувала роботу з налагодження творчої співдружності з вищими навчальними закладами України, країн СНД, США, Німеччини, організовувала навчально-методичні і науково-практичні конференції випускників.

Творча співпраця з колегами-однодумцями, проректорами, деканами факультетів, завідуючими кафедр, вміння зацікавити новими ідеями і проблемами, глибоке володіння змістом освітньої діяльності, бажання вивести університет на нові висоти дозволили Валентині Петрівні в 1990-1998 роках відкрити підготовку спеціалістів за перспективними фахами «Фінанси», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Товарознавство і експертиза в митній справі», «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса» і завершення формування НМК зазначених фахів. Забезпечено підготовку і проведення в 2000 році першого випуску фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з 8 спеціальностей. Під керівництвом і безпосередньою участю Валентини Петрівни було створено принципово нову систему програмного забезпечення навчальних дисциплін на основі комп’ютерних технологій з використанням структурованої мережі ПЕОМ Центру комп’ютерних технологій, впроваджено віртуально-тренінгову технологію самостійної роботи студентів в позааудиторний час, завершено роботи з об’єднання в єдиний Центр комп’ютерних технологій навчальних лабораторій, комп’ютерних класів кафедр. На цей період припадає здійснення комплексу заходів щодо підготовки до державної атестації інституту в 2000 р. Державною інспекцією навчальних закладів при Міністерстві освіти України.

Під безпосереднім керівництвом Валентини Петрівни Косаріної в інституті протягом 1991-2002 рр. відбулися докорінні позитивні зміни в навчальному процесі з урахуванням перебудови вищої освіти в Україні. Всебічна ерудиція, розвинута творча наукова інтуїція, педагогічний талант і постійний пошук новітніх методів навчання студентів і викладання дисциплін допомагало їй визначити найбільш перспективні напрями розвитку кафедр і факультетів. 16 квітня 1996 року Валентина Петрівна Косаріна була обрана академіком Української академії наук національного прогресу.

За активною участю Валентини Петрівни на базі Полтавського університету споживчої кооперації України згідно з постановою правління Укоопспілки в 1995 р. було створено Полтавський навчальний комплекс Укоопспілки «Освіта», мета якого полягає у створенні гнучкої системи підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами з числа випускників кооперативних технікумів і коледжів, координації змісту та форм реалізації багатоступеневої вищої освіти та поліпшення якості їхньої підготовки. З метою визначення шляхів удосконалення процесу управління освітньою діяльністю та оптимізації управлінських рішень під керівництвом Валентини Петрівни здійснювалося наукове дослідження щодо розроблення системи якості Полтавського кооперативного інституту у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO серії 9000. Дослідження дозволили сформувати внутрівузівські стандарти з організації і управління навчально-виховним процесом, наукової та навчально-методичної роботи. Робота охоплює всі напрямки діяльності структурних підрозділів інституту: управлінську, кадрову, навчальну, методичну, науково-дослідницьку, інформаційно-сервісну, бібліотечну, фінансово-економічну, господарську, редакційно-видавничу.

Перший проректор, спираючись на ініціативу професорсько-викладацького складу кафедр, за підтримки ректора організовувала конкурси: на кращий підручник, навчальний посібник та науково-методичну розробку з дисциплін, передбачених навчальними планами з усіх спеціальностей та на кращу постановку роботи щодо впровадження і використання в навчальному процесі комп’ютерних технологій.

Протягом 1996-2002 років Валентина Петрівна брала участь в міжвузівських науково-методичних конференціях з наступних питань: в 1996 році - «Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста», де виступила з доповіддю «Проблеми формування професійної культури спеціаліста в умовах переходу до ринкової економіки»; в 1997 р. - «Інтенсивні технології у навчальному процесі - головна умова покращення якості підготовки фахівців» з доповіддю «Інтенсифікація навчального процесу за рахунок впровадження комп’ютерних технологій»; в 1998 р. - «Методологічні, дидактичні і психологічні аспекти проблемного навчання в умовах реформування вищої освіти» з доповіддю «Проблемне навчання в умовах реформування вищої освіти»; в 1999 р. - «Соціальні та морально-психологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу» з доповіддю «Виховання в підготовці фахівців з економіки та підприємництва»; в 2000 році - «Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти» з доповіддю «Використання вітчизняного і міжнародного досвіду багаторівневої вищої економічної освіти навчальними закладами споживчої кооперації України»; в 2001 році - «Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою» з доповіддю «Нові технології навчання студентів як засіб забезпечення якісної підготовки фахівців у постіндустріальний (інноваційно-інформаційний) період» і в 2002 році - «Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності» з доповіддю «Управління якістю освітніх послуг з використанням міжнародних стандартів ISO серії 9000».

Валентина Петрівна очолювала наукову школу кафедри фінансів і кредиту, під її керівництвом працювали аспіранти над кандидатськими дисертаціями за фахом «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

Окрім широкого спектру наукової та педагогічної діяльності, Валентина Петрівна активно займалася громадською діяльністю: з 1996 р. була членом Президії двох науково-методичних комісій Міністерства освіти України: з економічної освіти та з торгівлі; в 1998 році обрана членом двох фахових рад Державної акредитаційної комісії України за напрямами «Економіка і підприємництво» і «Торгівля та менеджмент». Також Валентина Петрівна протягом десяти років очолювала Київську районну організацію «Знання» в місті Полтава.

За весь період своєї професійної діяльності Валентина Петрівна Косаріна написала монографії: в 1982 р. - «Удосконалення управління фінансами споживчої кооперації», в 1985 р. - «Ефективність основних фондів заготівельних організацій споживчої кооперації», в 1990 р. - «Фінансові ресурси споживчої кооперації» та п’яти підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти СРСР та України: в 1983 р. - «Фінансування заготівель продуктів сільського господарства», в 1991 р. - «Основи бухгалтерського обліку та фінансування заготівель», в 1994 р. - «Фінансування та кредитування заготівельно-виробничих підприємств споживчої кооперації», в 1998 р. - «Податки і оподаткування підприємств споживчої кооперації» і в 1999 р. - «Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації». Загальний творчий доробок Валентини Петрівни налічує понад 140 наукових і науково-методичних праць.

Глибока науково-педагогічна підготовка, організаторські здібності дозволили їй згуртувати навколо себе потужний колектив новаторів-педагогів, запровадити в реальну практику навчального процесу новітні освітні технології, забезпечити підготовку фахівців за новими спеціальностями, високу якість навчання та виховання студентів, що сприяло утвердженню Полтавського університету споживчої кооперації як одного з провідних навчальних закладів України. Серед її учнів - студенти, аспіранти, вчені, відомі господарські керівники і підприємці, державні діячі. Своїм навчанням, працею, інтелектом та натхненням, запозиченими від щедрої душі Валентини Петрівни, вони примножують багатство і славу України.

З впевненістю можна сказати, що постать Валентини Петрівни Косаріної помітно виділяється серед плеяди славетних педагогів-новаторів, вчених, організаторів наукової та навчально-виховної діяльності вищої школи України. За плечима Валентини Петрівни понад 40 років життя, пов’язаних з рідним університетом, де вона пройшла шлях від старшого викладача до першого проректора. Завдяки самовідданій творчій праці, щедрості душі і таланту, любові до своєї справи Валентина Петрівна Косаріна назавжди вписала своє ім’я в літопис розбудови не тільки свого рідного університету, а й всієї країни.

Валентина Петрівна Косаріна, яка досягла у житті неймовірних висот, ніколи не покладала рук і не боялася ніяких труднощів, не дарма її девізом на все життя стали слова О. С. Пушкіна: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!».

 

 

[Вгору]

Публікації про В. П. Косаріну

1.  Вітальне слово Валентині Петрівні Косаріній // Полтавський вісник. –2000. –16 червня. – [б/с].

 

2.  Все життя віддане кооперативній освіті [Текст] // Полтавський вісник. – 2010. – 16 квітня – С. 20.

 

3. Карцева, В. В.

Вони були першими... [Текст] : Інтерв’ю з першим проректором ПУСКУ, професором – Валентиною Петрівною Косаріною / В. В. Карцева // Університетський вісник. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – 2006. –№ 8(13) . – С. 2 .

 

4.  Косаріна Валентина Петрівна [Текст] // Жінки України : біографічний енциклопедичний словник / гол. ред. М. А. Орлик. − К. : Фенікс, 2001.− С. 215–216.

 

5.  Косаріна, В. П.

Моя доля – університет [Текст] : ПУСКУ / В. П. Косаріна // Освіта. – 2006. –19 липня. – С. 6.

 

6.  Передусім – кадри [Текст] : На базі Рівенського кооперативного економіко-правового коледжу відбулося засідання ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів Укоопспілки (в тому числі першого проректору ПУСКУ – Косаріної В. П.) // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2003. – 25 липня – С. 1.

 

 7.  УКООПСПІЛКА, Правління.

Все життя віддане кооперативній освіті [Текст] : Пішла з життя Валентина Петрівна Косаріна... / Правління УКООПСПІЛКА, ПУСКУ, Ректорат // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 16 квітня – С. 2.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. ВІДОБРАЖЕННЯ ПИТАНЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПРАЦЯХ В. П. КОСАРІНОЇ

 

Книги

8.  Косарина, В. П.

Эффективность оборотных средств в кооперативной торговле [Текст] / В. П. Косарина. – К. : Вища школа, 1980. – [2,1 пл.].

 

9.  Косарина, В. П.

Эффективность основных фондов заготовительных организаций потребительской кооперации [Текст] : монография / В. П. Косарина. – К. : Техніка, 1985. – [6,6 п. л.].

 

10. Косарина, В. П.

Порядок расчета потребностей заготовительных организаций и предприятий потребительской кооперации в таре для картофеля и плодоовощной продукции и источников ее покрытия [Текст] : научная разработка / В. П. Косарина, И. П. Швачко. – М. : Центросоюз, 1986. – [2,0 п. л.].

 

11. Косаріна, В. П.

Методичні рекомендації з нормування оборотних коштів організацій і підприємств споживчої кооперації. Затверджені постановою правління Укоопспілки від 10.03.95 № 34 [Текст] : наукова розробка / В. П. Косаріна, О. Г. Біла. – К. : Укоопспілка, 1995. – [1,0 д. а.].

 

12. Методические рекомендации по анализу и планированию доходов, издержек обращения и прибыли по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья [Текст] : научная разработка / В. П. Косарина, Г. О. Никитина. – М. : Центросоюз, 1986. – [10,0 п. л.].

 

Статті із збірників та періодичних видань

13. Косарина, В. П.

Экономическая реформа и совершенствование планирования издержек обращения кооперативной торговли [Текст] / В. П. Косарина // Экономика кооперативной торговли в новых условиях : сб. научных трудов. – М. : МКИ, 1970. – [0,2 пл].

 

14. Косарина, В. П.

Использование экономических группировок в анализе издержек обращения кооперативной торговли [Текст] / В. П. Косарина // Совершенствование экономики и организации кооперативной торговли Украинского потребсоюза : сб. научных трудов. – М. : МКИ, 1971. – [0,2 пл.].

 

15. Косарина, В. П.

Применение экономико-математических методов в анализе зависимости издержек обращения от размера товарооборота [Текст] / В. П. Косарина // Вопросы экономической работы в организациях потребительской кооперации : сб. научных трудов. – М. : МКИ, 1972. – [0,5 пл.].

 

16. Косарина, В. П.

Вопросы экономического обоснования планов в торговле [Текст] / В. П. Косарина // Хозрасчет, финансы и кредит : научно-технический сборник. – К. : Техніка, 1973. – Вип. 15. – [0,4 пл.].

 

17. Косарина, В. П.

Источники финансирования капитальных вложений в матеріально-техническую базу кооперативной торговли [Текст] : сборник научных трудов вузов Центросоюза / В. П. Косарина. – М. : МКИ, 1978. – [0,5 пл.].

 

18. Косарина, В. П.

Ускорение оборачиваемости товаров – важный фактор повышения рентабельности кооперативной торговли [Текст] : тезисы / В. П. Косарина // Экономические стимулы научно-технического прогресса : материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции. – Тарту : ТДУ, 1979. – Т. II. – [0,1 пл.].

 

19. Косарина, В. П.

Некоторые направления реализации хозрасчетных интересов кооперативной торговли в XI пятилетке [Текст] : тезисы / В. П. Косарина // Методологические проблемы совершенствования управления торговлей в свете решений XXVI съезде КПСС : материалы Всесоюзного симпозиума специалистов. – М. : МКИ, 1981. – [0,1 п. л.].

 

20. Косарина, В. П.

Ускорение оборачиваемости товаров – важное направление повышения эффективности кооперативной торговли [Текст] / В. П. Косарина, М. С. Зязюн // Проблемы теории и практики определения и планирования экономической эффективности кооперативной торговли : тезисы докладов научно-практической конференции (Полтава, 14–16 мая 1984 г.) – Полтава : ПКИ, 1984. – [0,1 п. л.].

 

21. Косарина, В. П.

Основные направления развития сети хранилищ в общественном питании потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина // Проблемы интенсификации воспроизводственного процесса в потребительской кооперации (Самарканд, 22–24 апреля 1986 г.). – Самарканд : СКИ, 1986. – [0,1 п. л.].

 

22. Косарина, В. П.

Собственность потребительской кооперации и финансовые ресурсы [Текст] / В. П. Косарина // Кооперативная демократия и ее роль в социально-экономическом преобразовании села : материалы Всесоюзной научно–практической конференции. – Новосибирск, НИРКТ, 1991. – [0,1 п. л.].

 

23. Косаріна, В. П.

Шляхи покращення фінансового стану споживчої кооперації України в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] : тези / В. П. Косаріна // Споживча кооперація України в перехідний період: проблеми і перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1995. – [0,1 д. а.].

 

24. Косаріна, В. П.

Вплив податкової політики держави на господарську діяльність споживчої кооперації України [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми вдосконалення податкової системи України : тези міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 жовтня 1996 р.). – К. : ПВКП, Укртиппроект, 1996. – [0,2 д. а.].

 

25. Косаріна, В. П.

Зменшення податкового тиску держави на господарську діяльність споживчої кооперації в умовах реформування економіки України [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі : збірник наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. – Львів : Коопосвіта, 1998. – [0,3 д. а.].

 

26. Косаріна, В. П.

Споживча кооперація як чинник відродження національного кооперативного руху [Текст] / В. П. Косаріна // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття : збірник наукових праць учасників конференції (Київ, 26–27 червня 2001 р.) – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 166–171.

 

27. Косаріна, В. П.

Споживча кооперація як чинник відродження національного кооперативного руху [Текст] / В. П. Косаріна // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2001. – 13 липня. –С. 21.


28. Косаріна В. П.

Про співпрацю кредитних спілок і комерційних банків [Текст] / В. П. Косаріна, М. Б. Чижевська // Науковий вісник ХНЕУ. – 2005 – № 1. – [0,3 д. а.].

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВИЙ ДОРОБОК В. П. КОСАРІНОЇ
В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ

 

Книги

29. Косарина, В. П.

Совершенствование управления финансами потребительской кооперации [Текст] : монография / В. П. Косарина. – К. : Техніка, 1982. – [7,0 п. л.].

 

30. Косарина, В. П.

Финансовые ресурсы потребительской кооперации [Текст] : монографія / В. П. Косарина. – Полтава : ПКИ, 1990. – [10,0 п. л.].

 

Статті із збірників та періодичних видань

31. Косарина, В. П.

О планировании транспортных расходов в потребительском обществе [Текст] / В. П. Косарина // Вопросы совершенствования экономической работы в организациях и предприятиях потребительской кооперации : сб. научных трудов. – М. : МКИ, 1973. – [0,4 пл.].

 

32. Косарина, В. П.

Финансирование капитальных вложений в потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина // Центросоюз-ревю. – 1974. – № 1. – [0,6 пл.].

 

33. Косарина, В. П.

Краткосрочное банковское кредитование заготовительной деятельности потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина // Центросоюз-ревю. – 1976. – № 2. – [0,5 пл.].

 

34. Косарина, В. П.

Некоторые вопросы эффективности капитальных вложений на развитие материально-технической базы кооперативных заготовок [Текст] / В. П. Косарина // Пути повышения эффективности заготовительной деятельности потребительской кооперации : сб. науч. трудов. – М. : МКИ, 1980. – [0,3 п. л.].

 

35. Косарина, В. П.

Совершенствование планирования валового дохода и прибыли заготовительных организаций [Текст] : тезисы / В. П. Косарина // Проблемы совершенствования планирования отраслей деятельности потребительской кооперации : материалы Всесоюзной научно-практической конференции – М. : МКИ, 1983. – [0,2 п. л.].

 

36. Косарина, В. П.

Совершенствование управления капитальными вложениями заготовительных организаций потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина // Совершенствование хозяйственного механизма заготовительной деятельности потребительской кооперации : сборник научных трудов – М. : МКИ, 1984. – [0,4 п. л.].

 

37. Косарина, В. П.

Совершенствование хозяйственного расчета заготовительных организаций потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина // Проблемы перспективного развития отраслей деятельности потребительской кооперации : материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции (Москва, 21–23 мая 1984 г.) – М. : ВНИИЭКТ, 1984. – [0,4 п. л.].

 

38. Косарина, В. П.

Хозрасчет в заготовках [Текст] / В. П. Косарина // Советская потребительская кооперация. – 1985. – № 12. – [0,4 п. л.].

 

39. Косарина, В. П.

К вопросу о финансовых ресурсах потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина, М. С. Зязюн // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации : материалы обласной научно-практической конференции (Полтава, 16–18 ноября 1986 г.) – Полтава : ПКИ, 1986. – [0,1 п. л.].

 

40. Косарина, В. П.

Некоторые вопросы формирования финансовых ресурсов на восстановление основных фондов [Текст] / В. П. Косарина // Роль потребительской кооперации в осуществлении социально-экономической политики партии : тезисы докладов обласной научно–практической конференции (Полтава, 20–22 октября 1988 г.). Полтава.: ПКИ, 1988. – [0,1 п. л.].

 

41. Косарина, В. П.

Актуальные вопросы формирования финансовых ресурсов на воспроизводство основных фондов [Текст] : тезисы / В. П. Косарина // Актуальные проблемы развития торговли, гостиничного хозяйства и туризма в условиях рыночных отношений : материалы международной научной конференции. – К. : КТЕИ, 1993. – [0,1 п. л.].

 

42. Косаріна, В. П.

Удосконалення методики визначення потреб господарюючих суб’єктів в оборотних коштах в умовах формування ринкових відносин [Текст] / В. П. Косаріна, С. І. Мельник, В. І. Єрмаков // Збірник наукових статей професорсько-викладацького складу за підсумками бюджетних досліджень кафедр за 1991–1995 рр. – Полтава : ПКІ, 1996. – [0,3 д. а.].

 

43. Косаріна, В. П.

Фінансові ресурси споживчої кооперації в умовах формування ринкової економіки [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми фінансування і кредитування у споживчій кооперації : матеріали науково-практичної конференції (Львів, 14–15 травня 1996 р.). – Львів, ЛКА, 1996. – [0,2 д. а.].

 

44. Косаріна В. П.

Комерційний ризик та його місце в системі управління фінансовими ресурсами споживчої кооперації [Текст] / В. П. Косаріна, М. В. Лазарєва // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Вип. 210, Т. I. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – [б/с].

 

45. Косаріна, В.П.

Зарубіжний досвід підтримки розвитку малого бізнесу [Текст] / В. П. Косаріна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 1. – С. 40–41. – (Сер. Економічні науки).

 

46. Косаріна, В. П.

Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційного процесу [Текст] / В. П. Косаріна, Н. І. Гришко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 3 (34). – С. 131–136. – (Сер. Економічні науки).

 

47. Косаріна, В. П.

Оцінка виконання бюджетів за доходами і видатками, їх регулювання [Текст] / В. П. Косаріна, А. Ф. Шевченко, В. Ю. Ігнатенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 1 (32).– С. 87–91. – (Сер. Економічні науки).

 

48. Косаріна, В. П.

Фінансове забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу [Текст] / В. П. Косаріна, Т. В. Третяк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 2 (33). – С. 138–141. – (Сер. Економічні науки).

 

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІV. ПРАЦІ В. П. КОСАРІНОЇ З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

 

Книги

49. Десять років разом на ринку освітніх послуг [Текст] : історичний нарис / В. П. Косаріна, В. О. Дорохін [та ін.] – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – [3,9 д. а.].

 

50. Комплексна програма розвитку Полтавського кооперативного інституту на 1996–2000 рр. [Текст] / В. П. Косаріна, О. П. Шеляков [та ін.] – Полтава : ПКІ, 1996. – [2,0 д. а.].

 

51. Комплексна програма розвитку Полтавського університету споживчої кооперації України на 2001–2005 роки [Текст] / В. П. Косаріна, В. М. Артеменко, Н. В. Герман [та ін.] – Полтава : ПКІ, 2001. – [5,0 д. а.].

 

52. Концепція діяльності Полтавського кооперативного інституту [Текст] / В. П. Косаріна, Л. М. Грищишина [та ін.] – Полтава : ПКІ, 1993. – [1,5 д. а.].

 

53. Концепція діяльності Полтавського кооперативного інституту щодо формування контингенту студентів в умовах ринкових перетворень [Текст] / В. П. Косаріна, М. О. Сидоренко, В. Г. Шкарупа, Г. М. Моцар – Полтава : ПКІ, 1998. – [1,2 д. а.].

 

54. Концепція діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] / В. П. Косаріна, Н. В. Герман [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 2000. – [1,3 д. а.].

 

55. Косарина, В. П.

Пути совершенствования подготовки специалистов [Текст] / В. П. Косарина // Методические рекомендации по усилению профессиональной подготовки специалистов в условиях перестройки высшего образования. – Полтава : ПКИ, 1990. – [0,3 п. л.].

 

56. Косарина, В. П.

Опыт подготовки кадров в государственных двухгодичных колледжах штата Массачусетс США [Текст] / В. П. Косарина. – К. : Укоопспілка, 1992. – [1,0 д. а.]. – (Сер. Кооперативна освіта).

 

57. Косаріна, В. П.

Концепція практичної підготовки студентів на весь період навчання в Полтавському кооперативному інституті для роботи в ринковій економіці [Текст] / В. П. Косаріна – Полтава : ПКІ, 1995. – [1,1 д. а.].

 

58. Косаріна, В. П.

Віртуально-тренінгові технології самостійної роботи студентів у Полтавському кооперативному інституті [Текст] : методичний посібник / В. П. Косаріна, М. В. Макарова, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [2,5 д. а.].

 

59. Косаріна, В. П.

Концепція інформатизації діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] / В. П. Косаріна. – Полтава : ПУСКУ, 2001. – [0,5 д. а.].

 

60. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 1 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 242 с.

 

61. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 2 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 239 с.

 

62. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 3 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 226 с.

 

63. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 4 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 254 с.

 

64. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 5 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 248 с.

 

65. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 6 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 254 с.

 

66. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 7 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 243 с.

 

67. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 8 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. –236 с.

 

68. Модернізація освітньої діяльності університету [Текст] Т. 9 : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 192 с.

 

69. Нестуля, О. О.

Інноваційні технології підготовки фахівців – запорука конкурентоспроможності випускників університету : монографія / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 110 с.

 

70. Полтавський кооперативний інститут. 1968–1993 роки [Текст] : історичний нарис / В. О. Дорохін, В. П. Косаріна, В. М. Артеменко [та ін. ]. – Полтава : ПКІ, 1993. – 144 с.

 

71. Полтавський кооперативний інститут [Текст] : історичний нарис / В. П. Косаріна, М. В. Аліман, В. М. Артеменко [та ін. ]. – Полтава : ПКІ, 1998. – 88 с.

 

72. Програма розвитку Полтавського університету споживчої кооперації України на 2006–2010 рр. [Текст] / В. П. Косаріна [та ін.] – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – [б/с].

 

73. Програма формування і розвитку науково-педагогічного потенціалу університету «Кадри – 2010» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. М. Шимановська-Діанич, К. С. Дзеверіна, Н. М. Гармаш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – [б/с].

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

74. Використання електронних технологій у підготовці фахівців з відривом від виробництва [Текст] / В. П. Косаріна, М. Б. Чижевська, Н. І. Левчук, Т. І. Романовська // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Спеціальний випуск. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – [б/с].

 

75. Дорохін, В. О.

Використання міжнародних стандартів ІSO серії 9000 в забезпеченні якісних освітніх послуг Полтавським університетом споживчої кооперації України [Текст] / В. О. Дорохін, В. П. Косаріна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1. Вип. 3. – С. 131–133. – (Сер. Економічні науки).

 

76. Дорохін, В. О.

Управління якістю освітніх послуг вищих навчальних закладів [Текст] / В. О. Дорохін, В. П. Косаріна // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2002. – 13 вересня. – С. 20–21.

 

77. Дорохін, В. О.

Управління якістю освітніх послуг вищих навчальних закладів з використанням міжнародним стандартів ІSO серії 9000 / В. О. Дорохін, В. П. Косаріна // Науково–методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності. Ч. І. [Текст] : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 22–24 травня 2002 р.) – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 11–17. 

 

78. Дорохін, В. О.

Навчальна діяльність студента як умова формування високої професійної якості фахівця [Текст] / В. О. Дорохін, В. П. Косаріна // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (Полтава, 27–28 березня 2003 р.) / Ред. В. I. Шепелєва, Н. I. Огуй, Н. М. Карпенко, Т. П. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – С. 15–20.

 

79. Івченко, Є.І.

Удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців з обліку і аудиту за рахунок сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / Є. І. Івченко, О. М. Коросташов, В. П. Косаріна // Проблеми управління навчальним процесом при підготовці фахівців напрямку «Облік і аудит» : зб. тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (Суми, 10–11 грудня 2009 р.). – Суми, 2010. – С. 84–86.

 

80. Косарина, В. П.

Роль ситуационных задач в повышении качества подготовки специалистов по финансам [Текст] / В. П. Косарина // Эффективность новых методов обучения в высшей школе : материалы республиканской научно-методической конференции. – Одесса : 1980. – [0,1 п. л.].

 

81. Косарина, В. П.

Вузовская наука и научно–технический прогресс в потребительской кооперации [Текст] / В. П. Косарина // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации : материалы обласной научно-практической конференции (Полтава, 16–18 ноября 1986 г.). – Полтава : ПКИ, 1986. – [0,1 п. л.].

 

82. Косарина, В. П.

Роль самостоятельной работы студентов в перестройке учебного процесса в вузе [Текст] / В. П. Косарина // Коммунистическое воспитание студентов в условиях развития студенческого самоуправления : тезисы докладов научно–практической конференции (Полтава, 24–25 апреля 1988 г.). – Полтава : ПКИ, 1988. – [0,1 п. л.].

 

83. Косарина, В. П.

Усиление финансовой подготовки экономистов для системы потребительской кооперации в условиях перестройки экономики [Текст] / В. П. Косарина // Перестройка деятельности и ускорение научно-технического прогресса : тезисы Всесоюзной научной конференции – М. : Н–МКСК МКИ, 1989. – [0,1 п. л.].

 

84. Косарина, В. П.

Совершенствование учебных планов – важное направление улучшения качества подготовки специалистов [Текст] / В. П. Косарина // Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации : тезисы докладов обласной научно-методической конференции. – Полтава : ПКИ, 1990. – [0,1 п. л.].

 

85. Косарина, В. П.

О работе Полтавского кооперативного института по переходу на компьютерную технологию обучения студентов [Текст] / В. П. Косарина // Интенсификация учебного процесса на основе компьютерной технологии обучения : материалы научно-методической конференции. – Полтава : ПКИ, 1991. – [0,3 п. л.].

 

86. Косарина, В. П.

Профессиональные вступительные испытания – важный фактор улучшения качества подготовки специалистов [Текст] / В. П. Косарина // Поиск путей совершенствования подготовки специалистов в условиях перехода к рынку : сборник статей. – Полтава : ПКИ, 1993. – [0,2 п. л.].

 

87. Косарина, В. П.

Информационные ресурсы, инновационные технологии и качество обучения студентов [Текст] / В. П. Косарина // Современные проблемы экономического роста национальной экономики, государственный, региональный и отраслевой аспекты в условиях глобализации и модернизации : материалы международной научно-практической конференции. – Караганда, Казахстан: КЕУК, 2005 р. – [0,8 д. а.]

 

88. Косарина, В. П.

Бизнес-образование Украины в условиях европейской интеграции [Текст] / В. П. Косарина, А. А. Нестуля // Инновационные технологии в бізнес-образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2008. – Ч. 1. – 276 с. [0,5 п. л.].

 

89. Косарина, В. П.

Сотрудничество высших учебных заведений потребительской кооперации Украины [Текст] / В. П. Косарина, В. О. Дорохін // Фундаментальные и прикладные исследования. – 2004. – № 2–3. – [0,4 д. а.].

 

90. Косарина, В. П.

Об опыте подготовки управленческого резерва высших учебных заведений в школе управленческого персонала Полтавского университета потребительской кооперации Украины [Текст] / В. П. Косарина, А. А. Нестуля // Материалы Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потребительской кооперации России. По итогам научно-исследовательской работы в 2005 г. – М. : Наука и кооперативное образование, 2006. – [б/с].

 

91. Косаріна, В. П.

Про зміст підготовки фахівців в умовах ступеневого навчання [Текст] : тези / В. П. Косаріна // Методичні проблеми підготовки фахівців для ринкової економіки за нових умов роботи вузів в Україні : матеріали республіканської науково-методичної конференції. – К. : КТЕІ, 1994. – [0,2 д. а.].

 

92. Косаріна, В. П.

Інтелект викладача – необхідна умова якісної підготовки фахівців [Текст] / В. П. Косаріна // Шляхи підвищення педагогічної майстерності та нові підходи до організації навчального процесу у вищій школі : матеріали XX науково-методичної конференції (Полтава, 22–24 березня 1994 р.) – Полтава : ПКІ, 1994. – [0,3 д. а.].

 

93. Косаріна, В. П.

Завдання навчальних закладів щодо поліпшення змісту вищої освіти [Текст] : тези / В. П. Косаріна, В. О. Дорохін // Методичні проблеми підготовки спеціалістів для ринкової економіки в нових умовах роботи вищої школи України : матеріали науково-методичної конференції. – Полтава : ПКІ, 1995 р. – [0,4 д. а.].

 

94. Косаріна, В. П.

Формування професійної культури фахівців в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] / В. П. Косаріна // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста : матеріали XXI науково-методичної конференції (Полтава, 10–12 квітня 1996 р.) – Полтава : ПКІ, 1996. – [0,3 д. а.].

 

95. Косаріна, В. П.

Формування ринкових відносин в Україні та зміст вищої економічної освіти [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: теорія і стратегія IЄС–У 96 : збірник наукових праць учасників міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – [0,6 д. а.].

 

96. Косаріна, В.П. Взаємодія – шлях до успіху : «Освіта» визначає пріоритети [Текст] / В. П. Косаріна, Л. В. Поліщук // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 25 грудня. –С. 6.

 

97. Косаріна, В. П.

Деякі напрямки входження навчальних закладів Укоопспілки у світову мережу освіти [Текст] : тези / В. П. Косаріна, Ю. А. Верига // Проблеми інтеграції науково–освітнього потенціалу в державотворчому процесі : матеріали I Міжнародного симпозіума (Севастополь, 20–27 травня 1997 р.) – Севастополь–Фарос, 1997. – [0,3 д. а.].

 

98. Косаріна, В. П.

Інтенсивні технології навчання і якість вищої освіти [Текст] / В. П. Косаріна // Інтенсивні технології у навчальному процесі – головна умова покращення якості підготовки фахівців : матеріали XXII науково-методичної конференції (Полтава, 3–5 квітня 1997 р.). – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,3 д. а.].

 

99. Косаріна, В. П.

Підготовка фахівців з менеджменту в умовах реформування вищої освіти України [Текст] / В. П. Косаріна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спеціальний випуск – 1997. – № 1. – [0,4 д. а.].

 

100. Косаріна, В. П.

Ступенева вища освіта: погляд у майбутнє [Текст] / В. П. Косаріна, Ю. М. Гавриленко // Вісті ЦССТУ – 1997. – 22 травня. – С. 5.

 

101. Косаріна, В. П.

Завдання споживчої кооперації щодо розбудови вищої освіти та деякі питання фінансування навчальних закладів [Текст] / В. П. Косаріна // Споживча кооперація України і кооперативна освіта в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 25–річчю створення Полтавського кооперативного інституту (Полтава, 2–4 жовтня 1998 р.). – Полтава : ПКІ, 1998. – [0,3 д. а.].

 

102. Косаріна, В. П.

Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу в умовах реформування вищої освіти в Україні [Текст] / В. П. Косаріна, В. О. Дорохін // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28–30 жовтня 1998 р.). – К. : МО України, АПН України, ДАККО, ІЗМН, 1998. – [0,4 д. а.].

 

103. Косаріна, В. П.

Проблемне навчання в умовах реформування вищої освіти України [Текст] / В. П. Косаріна // Методологічні, дидактичні і психологічні аспекти проблемного навчання в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХШ науково-методичної конференції, присвяченої 30-річчю Полтавського кооперативного інституту (Полтава, 18–20 березня 1998 р.). – Полтава : ПКІ, 1998. – [0,4 д. а.].

 

104. Косаріна, В. П.

Формування контингенту студентів вищих закладів освіти в умовах реформування економіки України [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: регіональні і соціально-eкономічні аспекти. ІЄС–У 98 : збірник наукових праць учасників третьої міжнародної наукової конференції. – Львів, 1998. – [0,3 д. а.].

 

105. Косаріна, В. П.

Чого ми досягли [Текст] / В. П. Косаріна // Вісті ЦССТУ – 1998 р. – 24 вересня. – С. 6–7.

 

106. Косаріна, В. П.

Виховання в підготовці фахівців з економіки і підприємництва [Текст] / В. П. Косаріна // Соціальні та морально-психологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу : матеріали ХХIV науково-методичної конференції (Полтава, 24–26 березня 1999 р.). –  Полтава : ПКІ, 1999. – [0,4 д. а.].

 

107. Косаріна, В. П.

Джерела фінансування вищих закладів освіти споживчої кооперації в умовах реформування економіки [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 січня 1999 р.) / під ред. Ю. А. Вериги. – Полтава : ПКI, 1999. – С. 348–354.

 

108. Косаріна, В. П.

З досвіду організаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу в ПКІ [Текст] / В. П. Косаріна // Регіональні перспективи. – 1999. – № 2–3. – [0,5 д. а.].

 

109. Косаріна, В. П.

Використання вітчизняного і міжнародного досвіду багаторівневої вищої економічної освіти навчальними закладами споживчої кооперації [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями : матеріали науково-методичної конференції (Полтава, 22–24 березня 2000 р.). – Полтава : ПКІ, 2000. – [0,6 д. а.].

 

110. Косаріна, В. П.

Підготовка фахівців у закладах освіти Укоопспілки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями : матеріали науково-методичної конференції (Полтава, 22–24 березня 2000 р.). – Полтава, 2000. – С. 6–18.

 

111. Косаріна, В. П.

Про співпрацю вищих навчальних закладів споживчої кооперації в галузі харчових технологій [Текст] : тези / В. П. Косаріна, В. О. Дорохін // Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (Київ, 18–19 травня 2000 р.). – К. : НТУУ, 2000. – [0,1 д. а.].

 

112. Косаріна, В. П.

За інтегрованими планами [Текст] : Обрії ступеневої освіти / В. П. Косаріна // Вісті ЦССТУ. – 2001. – 18 жовтня. – С. 5.

 

113. Косаріна, В. П.

Запровадження міжнародної системи менеджменту освітньої діяльності в університеті [Текст] / В. П. Косаріна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. Вип. 2. – С. 117–120. –(Сер. Економічні науки).

 

114. Косаріна, В. П.

Нові технології навчання студентів як засіб забезпечення якісної підготовки фахівців у постіндустріальний (інформаційно-інноваційний період) [Текст] / В. П. Косаріна // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали XXVI міжвузівської науково-методичної конференції (Полтава, 21–23 березня 2001 р.). – Полтава, 2001. – С. 3–9.

 

115. Косаріна, В. П.

Про досвід підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у Полтавському університеті споживчої кооперації України [Текст] / В. П. Косаріна // Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах : збірник доповідей учасників науково-практичної конференції / В. П. Левицький, Л. Ф. Криштафович, Л. Г. Войнаш, В. П. Косаріна. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001. – С. 41–49.

 

116. Косаріна, В. П.

Досвід підготовки товарознавців-комерсантів в умовах трансформації економіки України [Текст] / В. П. Косаріна // Товари XXI століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. 1. – С. 15–17.

 

117. Косаріна, В. П.

Еволюція змісту курсу «Економічний аналіз» і його роль в підготовці фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. О. Цвєткова // Проблеми формування ринкової економіки : міжвідомчий науковий збірник. Спецвипуск «Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства». – К. : КНЕУ, 2002. – [0,4 д. а.].

 

118. Косаріна, В. П.

Хто володіє інформацією, – той володіє світом [Текст] : З досвіду впровадження інформаційних технологій навчання в Полтавському університеті споживчої кооперації України / В. П. Косаріна, М. Макарова // Освіта. – 2002. –23 січня. – С. 4.

 

119. Косаріна, В. П.

Інформаційні ресурси та комп’ютерні технології, спрямовані на поліпшення якості навчальної діяльності студентів-заочників [Текст] / В. П. Косаріна // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали XXІX міжвузівської науково-методичної конференції (Полтава, 20–21 травня 2004 р. ) / відповідальний редактор Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 7–14.

 

120. Косаріна, В. П.

Інноваційні інформаційні ресурси та технології : якість підготовки фахівців [Текст] / В. П. Косаріна // Інформаційні ресурси та поcлуги: нові види, проблеми розвитку та використання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8–9 червня 2004 р. / Відповідальний редактор О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 3–11.

 

121. Косаріна, В. П.

Ціннісні характеристики вищої освіти та європейський освітній простір [Текст] / В. П. Косаріна, О. О. Нестуля // Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : ПУСКУ, 2004. – [0,3 д. а.].

 

122. Косаріна, В. П.

Навчально-методичні аспекти використання модульно-рейтингової системи навчальної діяльності студента [Текст] / В. П. Косаріна, Н. І. Огуй // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – № 5 (25). Спецвипуск. – [0,4 д. а.].

 

123. Косаріна, В. П.

Особливості професійної підготовки управлінського персоналу Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] / В. П. Косаріна, Л. М. Шимановська-Діанич // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2005. – № 12 (94). – [б/с].

 

124. Косаріна, В. П.

Якість вищої освіти як основа створення загальноєвропейського освітнього і наукового простору [Текст] / В. П. Косаріна // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищого навчального закладу щодо входження в Європейський освітній простір : матеріали XXX міжвузівської науково-методичної конференції (Полтава, 25–26 березня 2005 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – [0,5 д. а.].

 

125. Косаріна, В. П.

Якість освітніх послуг як фактор підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу [Текст] / В. П. Косаріна, Н. І. Огуй // Національні програми якості, національні нагороди якості – інструменти розвитку руху за якість і досконалість : матеріали п’ятої міжнародної конференції країн Центральної і Східної Європи. – К. : Українська асоціація якості, 2005. – [б/с].

 

126. Косаріна, В. П.

Гармонізація змісту вищої освіти як головна умова входження вищих навчальних закладів України і загальноєвропейський освітній простір [Текст] / В. П. Косаріна // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 30–31 березня 2006 р.) / Відповідальний редактор Л. М. Шимановська-Діанич, редактори В. I. Шепелєва, Т. П. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 16–21.

 

127. Косаріна, В. П.

Управління інформаційними ресурсами освітньої діяльності університету в умовах Європейської інтеграції / В. П. Косаріна, В. О. Назаренко, С. В. Садова // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали XXXІ міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 30–31 березня 2006 р.) / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич, ред. В. I. Шепелєва, Т. П. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 132–134.

 

128. Косаріна, В. П.

Інтерактивні методи навчання і можливості реалізації творчого потенціалу студентів [Текст] / В. П. Косаріна // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – [0,8 д. а.].

 

129. Косаріна, В. П.

Організація і планування роботи науково-педагогічних працівників і якість навчальної і наукової діяльності кафедр [Текст] / В. П. Косаріна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2007. – № 3 (34). – С. 162–164. – (Сер. Економічні науки).

 

130. Косаріна, В. П.

Вартість підготовки фахівців і фінансове забезпечення освітньої діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / В. П. Косаріна, Л. В. Гнипа-Черневецька // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 1 (26). – С. 263–267. – (Сер. Економічні науки).

 

131. Косаріна, В. П.

Інформаційні ресурси та комп’ютерні технології в навчальному процесі Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] : тези / В. П. Косаріна // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава.: РВВ ПУСКУ, 2008. – [0,1 д. а.].

 

132. Косаріна В. П.

Організаційно-економічне забезпечення реалізації програми розвитку університету [Текст] : тези / В. П. Косаріна, Л. В. Гнипа-Черневецька // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк : РВВ «Вежа», ВДУ ім. Лесі Українки, 2008. – [0,1 д. а.].

 

133. Косаріна В. П.

Удосконалення управління якістю освітньої діяльності університету [Текст] / В. П. Косаріна, Н. Огуй // Вища освіта України – 2008. – Т. ІІІ (10). Дод. 3. Тематичний випуск. – [0,4 д. а.].

 

134. Косаріна В. П.

Запровадження програм професійного спрямування підготовки бакалаврів у відповідності до потреб ринку праці [Текст] : тези доповіді / В. П. Косаріна // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 22–23 жовтня 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.[0,3 д. а.].

 

135. Косаріна В. П.

Підвищення якості освітньої діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України засобами інноваційних інформаційних технологій [Текст] : тези доповіді / В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 22–23 жовтня 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – [0,3 д. а.].

 

136. Косаріна, В. П.

Теоретичні та методологічні засади індивідуалізації навчального процесу / В. П. Косаріна // Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 26–27 березня 2009 р.). – Полтава, 2009. – С. 12–18.

 

137. Косаріна В. П.

Шляхи набуття нових конкурентних переваг і досягнення нового рівня конкурентоспроможності випускників університетів економічного профілю [Текст] : тези доповіді / В. П. Косаріна, О. О. Нестуля // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 22–23 жовтня 2009 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – [0,3 д. а.].

 

138. Нестуля, О. О.

Економіко-організаційні засади розвитку системи управління Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна // Регіональні перспективи. – 2004. – Вип. 3–5. – С. 431–433.

 

139. Нестуля, О. О.

Модернізація вищої освіти України та завдання університету щодо інтеграції в європейський освітній простір / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна // Модернізація освітньої діяльності : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції. (Полтава, 27–28 березня 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ. – [0,8 д. а.].

 

Електронні ресурси

140. Косаріна, В. П.

Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : навчальна програма з підготовки магістрів за напрямом «Економіка і підприємництво» зі спеціальності 8.050104 «Фінанси» за кредитно-модульною системою навчання / В. П. Косаріна. – 2006. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

141. Косаріна, В. П.

Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи в Полтавському університеті споживчої кооперації України [Електронний ресурс] : (ДПСЯ ПД–9–7.5.2–74–54–06) / В. П. Косаріна, Н. I. Огуй, Н. М. Карпенко. – 2006. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

142. Косаріна, В. П.

Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПУСКУ [Електронний ресурс] / В. П. Косаріна, Н. В. Герман, Н. I. Огуй. – 2006. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

143. Косаріна, В. П.

Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. П. Косаріна. – 2008. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

144. Модернізація освітньої діяльності університету : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження. У 9 т. [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

 

145. Косаріна, В. П.

Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : збірник ситуаційних завдань / В. П. Косаріна, О. В. Карпенко. – 2010. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

 

[Вгору]

 

РОЗДІЛ V. ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ, МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

 

146. Косарина, В. П.

Краткосрочное кредитование заготовительных организаций потребкооперации [Текст] : методические указания для студентов экономического и заготовительного факультетов высших учебных заведений Центросоюза / В. П. Косарина. – Полтава : Полтавский филиал ЛТЕИ, 1973. – [1,9 пл.].

 

147. Косарина, В. П.

Финансы потребительской кооперации [Текст] : практические задания для студентов заготовительного факультета высших учебных заведений Центросоюза / В. П. Косарина. – Полтава : Полтавский филиал ЛТЕИ, 1973. – [1,3 пл.].

 

148. Косарина, В. П.

Краткосрочное банковское кредитование торговой деятельности потребительской кооперации [Текст] : лекции для студентов высших учебных заведений / В. П. Косарина, О. Г. Била. – М. : ЦНМК, Центросоюз, 1975. – [2,0 д.а.].

 

149. Косарина, В. П.

Краткосрочное кредитование заготовительных организаций потребительской кооперации [Текст] : лекции для студентов высших учебных заведений / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК, Центросоюз, 1978. – [3,2 пл.].

 

150. Косарина, В. П.

Краткосрочное кредитование заготовительных организаций потребительской кооперации [Текст] : учебные задания для студентов заготовительного и экономического факультетов высших учебных заведений Центросоюза / В. П. Косарина. – Полтава : ПКИ, 1979. – [1,0 пл.].

 

151. Косарина, В. П.

Пути совершенствования хозяйственного расчета и экономического стимулирования в потребительской кооперации [Текст] : учебные задания / В. П. Косарина, О. М. Коротченко, С. Т. Скибенко. – Полтава : ПКИ, 1979. – [2,5 п.л.].

 

152. Косарина, В. П.

Пути совершенствования хозяйственного расчета и экономического стимулирования в потребительской кооперации [Текст] : учебные задания для студентов заготовительного и экономического факультетов высших учебных заведений Центросоюза / В. П. Косарина. – Полтава : ПКИ, 1979. – [2,0 пл.].

 

153. Косарина, В. П.

Финансы потребительской кооперации [Текст] : учебная программа для студентов кооперативных институтов / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК Центросоюз, 1979 – [1,2 пл.].

 

154. Косарина, В. П.

Организация расчетов в кооперативных заготовках [Текст] : лекции для студентов высших учебных заведений / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК, Центросоюз, 1980. [3,0 пл.].

 

155. Косарина, В. П.

Финансы потребительской кооперации [Текст] : задания для практических занятий для студентов высших учебных заведений Центросоюза / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК, Центросоюз, 1980. – [3,5 п. л.].

 

156. Косарина, В. П.

Валовый доход, прибыль и рентабельность заготовительных организаций потребительской кооперации [Текст] : лекции для студентов высших учебных заведений / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК, Центросоюз, 1981. – [2,6 п. л.].

 

157. Косарина, В. П.

Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Финансы потребительской кооперации» для студентов вузов Центросоюза [Текст] / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК Центросоюза, 1982. – [3,0 п. л.].

 

158. Косарина, В. П.

Финансы потребительской кооперации [Текст] : планы семинарских и практических занятий для студентов кооперативных вузов / В. П. Косарина. – Полтава : ПКИ, 1982. – [1,7 п. л.].

 

159. Косарина, В. П.

Анализ и планирование валового дохода, прибыли и рентабельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в райпотребсоюзе [Текст] : методические рекомендации / В. П. Косарина. – М. : Центросоюз, 1983. – [10,0 п. л.].

 

160. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование заготовок [Текст] : ситуационные задания для студентов кооперативних институтов / В. П. Косарина. – М : Центросоюз, 1983. – [1,6 п. л.].

 

161. Косарина, В. П.

Финансирование заготовок продуктов сельского хозяйства [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / В. П. Косарина. – М. : Экономика, 1983. – [11,6 п. л.].

 

162. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование заготовок [Текст] : учебная программа для студентов кооперативных институтов / В. П. Косарина. – М. : ЦНМК Центросоюза, 1984. – [1,2 п. л.].

 

163. Косарина, В. П.

Методические указания и задания контрольной работы для студентов V курса кооперативных институтов по курсу «Финансирование и кредитование заготовок» [Текст] / В. П. Косарина, С. Т. Скибенко, С. Р. Вахтин. – М. : ЦНМК Центросоюз, 1985. – [2,2 п. л.].

 

164. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование заготовок [Текст] : планы семинарских и практических занятий для студентов кооперативных вузов / В. П. Косарина – Полтава : ПКИ, 1986. – [1,8 п. л.].

 

165. Косарина, В. П.

Финансовый контроль и эффективность заготовительной деятельности потребительской кооперации [Текст] : лекции для студентов высших учебных заведений / В. П. Косарина. – К. : Вища школа, 1986. – [1,5 п. л.].

 

166. Порядок расчета потребностей заготовительных организаций и предприятий потребительской кооперации в таре для картофеля и плодоовощной продукции и источников ее покрытия [Текст] : методические рекомендации / В. П. Косарина, И. П. Швачко [и др.]. – М. : Центросоюз, 1986. – [2,0 п. л.].

 

167. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование заготовок [Текст] : учебная программа для студентов кооперативных институтов / В. П. Косарина – М. : ЦНМК Центросоюза, 1987. – [1,0 п. л.].

 

168. Учитесь учиться [Текст] : методические рекомендации студентам первого курса / В. П. Косарина, В. И. Шепелєва [и др.]. – Полтава : ПКИ, 1988. – [1,8 п. л.].

 

169. Косарина, В. П.

Общие теоретические основы индивидуализации обучения в вузе [Текст] / В. П. Косарина, Г. И. Шевченко, В. И. Шепелєва // Методичні рекомендації з індивідуалізації навчання в Полтавському кооперативному інституті. – Полтава : ПКІ, 1989. – [0,5 д. а.].

 

170. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование заготовительно-перерабатывающих предприятий потребительской кооперации [Текст] : учебная программа для студентов кооперативных институтов / В. П. Косарина – М. : Центросоюз, 1990. – [1,5 п. л.].

 

171. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование потребительской кооперации [Текст] : планы семинарских и практических занятий для студентов кооперативных вузов / В. П. Косарина – Полтава : ПКИ, 1990. – [1,0 п. л.].

 

172. Косарина, В. П.

Основы бухгалтерского учета и финансирования заготовок [Текст] : учебник для техникумов / В. П. Косарина, О. В. Заец. – М. : Экономика, 1991. – [16,0 п. л.].

 

173. Косарина, В. П.

Финансирование и кредитование заготовительно-производственных предприятий потребительской кооперации [Текст] : учебник для студентов кооперативных высших учебных заведений / В. П. Косарина. – К. : Вища школа, 1994. – [1,5 п. л.].

 

174. Косаріна, В. П.

Плани семінарських і практичних занять з курсу «Фінансування і кредитування підприємств заготівельно-переробного комплексу» [Текст] / В. П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1993. – [2,0 д. а.].

 

175. Косаріна, В. П.

Фінансування і кредитування заготівельно-виробничих підприємств споживчої кооперації [Текст] : навчальна програма для студентів кооперативних інститутів / В. П. Косаріна. – К. : Укоопспілка, 1993. – [1,5 д. а.].

 

176. Косаріна, В. П.

Податки і система оподаткування [Текст] : навчальна програма для студентів кооперативних інститутів / В. П. Косаріна – Полтава : ПКІ, 1994. – [1,0 д. а.].

Косаріна, В. П. Плани семінарських і практичних занять з курсу «Податки і система оподаткування» [Текст] / В. П. Косаріна, А. В. Мурейко. – Полтава : ПКІ, 1995. – [1,5 д. а.].

 

177. Косаріна, В. П.

Плани семінарських і практичних занять з курсу «Фінансування і кредитування заготівельно-виробничих підприємств споживчої кооперації» [Текст] / В. П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1995. – [2,0 д. а.].

 

178. Косаріна, В. П.

Методичні рекомендації з виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Економіка підприємств» з курсу «Фінансування і кредитування заготівельно-переробних підприємств споживчої кооперації» [Текст] / В. П. Косаріна, І. В. Нартова. – Полтава : ПКІ, 1996. – [1,0 д. а.].

 

179. Косаріна, В. П.

Навчальні завдання з курсу «Фінансування і кредитування заготівельно-переробних підприємств споживчої кооперації для студентів спеціальності «Економіка підприємств» [Текст] / В. П. Косаріна, І. В. Нартова. – Полтава : ПКІ, 1997. – [1,2 д. а.].

 

180. Косаріна, В. П.

Програма виробничої фінансової переддипломної практики студентів спеціальності «Фінанси і кредит» [Текст] / В. П. Косаріна, С. І. Мельник, В. І. Єрмаков. – Полтава : ПКІ, 1997. – [1,0 д. а.].

 

181. Косаріна, В. П.

Фінансові ресурси споживчої кооперації [Текст] : лекції з курсу «Фінанси підприємств» / В. П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1997. – 63 c.

 

182. Косаріна, В. П.

Організація розрахунків і касового господарства [Текст] : лекції з курсу «Фінанси підприємств» / В. П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1998. – 61 c.

 

183. Косаріна, В. П.

Податки і оподаткування підприємств споживчої кооперації [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1998. – [10,0 д. а.].

 

184. Косаріна, В. П.

Методичні рекомендації щодо написання і захисту випускової магістерської роботи студентами спеціальності «Фінанси» [Текст] / В. П. Косаріна, С. Т. Скибенко, Л. О. Цвєткова. – Полтава : ПКІ, 1999. – [2,5 д. а.].

 

185. Косаріна, В. П.

Методичні рекомендації щодо написання і захисту дипломних робіт студентами спеціальності «Фінанси» [Текст] / В. П. Косаріна, С. Т. Скибенко, Л. О. Цвєткова. – Полтава : ПКІ, 1999. – [2,0 д. а.].

 

186. Косаріна, В. П.

Місцеві податки і збори : текст лекції / В.П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1999. – 47 с.

 

187. Косаріна, В. П.

Навчальна програма, навчальні завдання, методичні рекомендації та контрольні роботи студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за фахом «Фінанси» з курсу «Методика викладання спеціальних дисциплін» [Текст] / В. П. Косаріна. – Полтава : ПКІ, 1999. – [1,2 д. а.].

 

188. Косаріна, В. П.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з фаху «Менеджмент організацій» [Текст] / В. П. Косаріна, І. А. Маркіна, Н. В. Герман – Полтава : ПКІ, 2000. – [2,0 д. а.].

 

 

189. Косаріна, В. П.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з фаху «Облік і аудит» [Текст] / В. П. Косаріна, Ю. А. Верига, Н. В. Герман – Полтава : ПКІ, 2000. – [2,0 д. а.].

 

190. Косаріна, В. П.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів з фаху «Маркетинг» [Текст] / В. П. Косаріна, Н. В. Карпенко, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [3,5 д. а.].

 

191. Косаріна, В. П.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з фаху «Економіка підприємства» [Текст] / В. П. Косаріна, Г. О. Нікітіна, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [2,0 д. а.].

 

192. Косаріна, В. П.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів з фаху «Фінанси» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. О. Цвєткова, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [2,0 д. а.].

 

193. Косаріна В. П.

Вища освіта України і європейський освітній простір [Текст] : лекція для студентів першого курсу Полтавського університету споживчої кооперації України з навчальної дисципліни «Університетська освіта» / В. П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – [1,2 д. а.].

 

194. Косаріна В. П.

Методика викладання у вищій школі [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення студентами дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – [5,0 д. а.].

 

195. Косаріна В. П.

Фінанси [Текст] : методичні рекомендації до написання курсової роботи студентами спеціальності 6.050104 «Фінанси» / В. П. Косаріна, І. Нартова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – [1,7 д. а.].

 

196. Косаріна, В. П.

Фінанси малого бізнесу [Текст] + [Електронний ресурс] : робочий зошит студента / уклад. В. П. Косаріна, Л. М. Дьорова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 92 с.

 

197. Косаріна В. П.

Фінанси торговельного підприємств [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність» і «Товарознавство і експертиза у митній справі» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна, Ю .Ю. Журавльова // Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 225 с.

 

198. Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів з фаху «Міжнародна економіка» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. В. Руденко, О. В. Горячов, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [2,0 д. а.].

 

199. Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів з фаху «Фінанси» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. О. Цвєткова, Ю. В. Моторний, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [3,5 д. а.].

 

200. Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів з фаху «Облік і аудит» [Текст] / В. П. Косаріна, О. М. Губачова, Л. І. Жидєєва, Н. В. Герман. – Полтава : ПКІ, 2001. – [3,5 д. а.].

 

201. Фінанси [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 6.050201 «Менеджмент організацій», 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна, О. І. Комаріст, Г. М. Ярова, О. В. Тимошенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – [10,0 д. а.].

 

202. Фінанси. [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси» за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» / В. П. Косаріна, О. І. Комаріст, Г. М. Ярова, О. В. Тимошенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 189 с.

 

203. Фінанcи [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами, які вивчають галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна, О. І. Комаріст, Г. М. Ярова, О. В. Тимошенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – [12,0 д. а.].

 

204. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації [Текст] : підручник для вищих закладів освіти / В. П. Косаріна, О. Г. Біла, С. І. Мельник, О. І. Мосциховська. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 1999. – 520 c.

 

Електронні ресурси

 

205. Косаріна, В. П.

Університетська освіта [Електронний ресурс] : навч. програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля», «Прикладна математика», «Харчова технологія та інженерія» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна, Н. В. Герман, Н. М. Карпенко. – 2006. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

206. Косаріна, В. П.

Вища освіта України і європейський освітній простір [Електронний ресурс] : лекція / В. П. Косаріна. – 2007. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

207. Косаріна, В. П.

Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

 

208. Косаріна, В. П.

Робоча програма виробничої передмагістерської практики [Електронний ресурс] / В. П. Косаріна, О. I. Комаріст, В. М. Шапошніченко. – 2008. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

209. Косаріна, В. П.

Робоча програма виробничої передмагістерської фінансово-аналітичної практики [Електронний ресурс] / В. П. Косаріна, В. М. Поліщук, І. В. Нартова. – 2008. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

210Косаріна, В.П.

Фінанси [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна, О. I. Комаріст, Г. М. Ярова, О. В. Тимошенко. – 2008. – Спосіб доступу :

http://194.44.39.214/OpacUnicode/. –Заголовок з титулу екрана.

 

211. Косаріна, В.П.

Фінанси [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Косаріна, І. В. Нартова, Г. М. Ярова, О. В. Тимошенко. – 2009. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

212. Косаріна, В. П.

Робоча програма виробничої практики студентів в органах державного казначейства [Електронний ресурс] / В. П. Косаріна, О. I. Комаріст, О. В. Чепурний. – 2009. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

213. Косаріна, В. П.

Фінанси [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / В. П. Косаріна, І. В. Нартова. – 2009. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

214. Косаріна, В. П.

Робоча програма виробничої передмагістерської практики [Електронний ресурс] / В. П. Косаріна, Н. С. Педченко. – 2010. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

215Косаріна, В. П.

Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : збірник ситуаційних завдань / В. П. Косаріна, О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

 

216. Положення про робочу навчальну програму [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / В. П. Косаріна, Н. В. Герман, Г. М. Мазур [та ін.]. – 2003. – Спосіб доступу : http://194.44.39.214/OpacUnicode/. – Заголовок з титулу екрана.

 

 

[Вгору]

Алфавітний покажчик співавторів і авторів

Аліман, М. В. 71

Артеменко, В. М. 51, 70, 71

Біла, О. Г. 11, 148, 204

Вахтин, С. Р. 163

Верига, Ю.А. 97, 189

Войнаш, Л. Г. 115

Гавриленко, Ю. М. 100

Гармаш, Н. М. 73

Герман, Н. В. 51, 54, 58, 142, 188, 189, 190, 191, 192, 198, 199, 200, 205, 216

Гнипа–Черневецька, Л. В. 130, 132

Горячов, О. В. 198

Гришко, Н. І. 46

Грищишина, Л. М. 52

Губачова, О. М. 200

Дзеверіна, К. С. 73

Дорохін, В. О. 49, 70, 75, 76, 77, 89, 93, 102, 111

Дьорова, Л. М. 196

Єрмаков, В. І. 42, 180

Жидєєва, Л. І.  200

Журавльова, Ю.Ю. 197

Заец, О. В. 172

Зязюн, М. С. 20, 39

Іващенко, Т.П. 78, 126

Івченко, Є.І. 79

Ігнатенко, В. Ю. 47

Карпенко, Н.В. 190

Карпенко, Н. М. 78, 141, 205

Карпенко, О. В. 145, 215

Комаріст, О. І. 201, 202, 203, 208, 210, 212

Коросташов, О.М. 79

Коротченко, О. М. 151

Криштафович, Л. Ф. 115

Лазарєва, М. В. 44

Левицький, В.П. 115

Левчук, Н. І. 73

Мазур, Г. М. 216

Макарова, М. В. 58, 118

Маркіна, І.А. 188

Мельник, С. І. 42, 180, 204

Мосциховська, О. І. 204

Моторний, Ю. В. 199

Моцар, Г. М. 53

Мурейко, А. В. 176

Назаренко, В. О. 127

Нартова, І. В. 178, 179, 195, 209, 211, 213

Нестуля, О. О. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 90, 120, 121, 137, 138, 139, 144

Нікітіна, Г. О. 12, 191

Огуй, Н. І. 78, 122, 125, 133, 141, 142

Педченко, Н. С. 214

Поліщук, В. М. 209

Поліщук, Л. В. 96

Рогоза, М. Є. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 135, 144

Романовська, Т. І. 74

Руденко, Л. В. 198

Садова, С. В. 127

Сидоренко, М. О. 53

Скибенко, С. Т. 151, 163, 184, 185

Тимошенко, О. В. 201, 203, 210, 211

Третяк, Т В. 48

Цвєткова, Л. О. 117,184, 185, 192, 199 

Чепурний, О. В. 212

Чижевська, М. Б. 28, 74

Шапошніченко, В. М. 208

Швачко, И. П. 10, 166

Шевченко, А. Ф. 47

Шевченко Г.И. 169

Шеляков, О. П. 50

Шепелєва, В. И. 78, 126, 168, 169

Шимановська–Діанич, М. 73, 119, 123, 126

Шкарупа, В. Г. 53

Ярова, Г. М. 201, 202, 203, 210, 211