ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

ЛИСЕНКО Л.В.

 

 

 

ЮСТИНА АНДРІЇВНА

ВЕРИГА

 

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

Полтава 2009

 

 

 

 

 

ВЕРИГА

ЮСТИНА АНДРІЇВНА

 

 

“Зроби добро людині і забудь.
Воно тобі сторицею віддасться.
Бо це єдина й непохибна путь
І до твого, і до чийогось щастя
.”

 

О. Підсуха

 

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Розділ I. Життєвий та творчий шлях Юстини Андріївни Вериги

Розділ II. Науковий доробок Юстини Андріївни Вериги в галузі обліку і аудиту

Розділ III Автореферати кандидатських дисертацій за фахом 08.06.04 “Бухгалтерський облік і аудит” та 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, опонентом яких виступала кандидат економічних наук професор Верига Юстина Андріївна

Розділ IV. Відображення аспектів діяльності підприємств консервної промисловості та підприємств системи споживчої кооперації у роботах Юстини Андріївни Вериги

Розділ V. Творчий доробок Юстини Андріївни Вериги з питань вищої освіти в Україні та викладання бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах

Алфавітний покажчик співавторів

Алфавітний покажчик прізвищ кандидатів економічних наук, опонентом яких виступала кандидат економічних наук професор Верига Ю.А.

Дипломи Ю. А. Вериги по середню спеціальну, вищу освіту та дипломи про здобуття наукових ступенів

Сертифікати про присвоєння кваліфікації

 

 

 

 

 

[Вгору]

Від упорядника

 

В біобібліографічному покажчику представлено результати науково-педагогічної діяльність Юстини Андріївни Вериги, кандидата економічних наук, професора, завідуючої кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

 У виданні висвітлено науково – педагогічну діяльність Юстини Андріївни Вериги  у галузі бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та  аудиту,  організації роботи підприємств консервної промисловості  системи споживчої кооперації України, вищої освіти та методики викладання бухгалтерського обліку та аудиту у вищих навчальних закладах.

До покажчика  увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, статті, тези доповідей, автореферати дисертацій, опонентом яких виступала професор Верига Ю.А., навчально – методичні матеріали. Усі документи  згруповано в п’яти тематичних розділах :

·         розділ І „Життєвий і творчий шлях  Юстини Андріївни Вериги” ;

·         розділ  ІІ Науковий  доробок Юстини Андріївни Вериги в галузі обліку і аудиту ;

·         розділ III  Автореферати  кандидатських дисертацій за фахом 08.06.04  “Бухгалтерський облік і аудит” та 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, опонентом яких виступала кандидат економічних наук професор Верига Ю.А.

·          розділ VI “Відображення аспектів діяльності підприємств  консервної промисловості та підприємств системи  споживчої кооперації у роботах Юстини Андріївни Вериги”;

·   розділ V “Творчий доробок  Юстини Андріївни Вериги з питань вищої освіти в Україні  та викладання бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах, удосконалення підготовки фахівців з обліку та аудиту”.

У межах I та II розділів матеріал згруповано в алфавітно-хронологічному  порядку. 

Бібліографічний опис складено згідно ГОСТу  7.1 : 2006 „Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання”.

Покажчик адресований  науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто вивчає або ж займається професійною бухгалтерською та  аудиторською діяльністю, цікавиться питаннями викладання у вищій школі.

 

 

[Вгору]

Розділ I. Життєвий і творчий шлях Юстини Андріївни Вериги

 

Верига Юстина Андріївна народилася  27 лютого 1941 року. Дитячі роки провела у селі Бордуляки Бродовського району Львівської області.

Після закінчення школи в 1955–1958 роках, вона навчалася в Якутському фінансово-кредитному технікумі, де здобула фах фінансиста.

Вибором фаху Юстина Андріївна Верига завдячує своєму батькові. На все життя вона запам’ятала батьківські слова: „Вчися, дочко, на бухгалтера. Хоч би  де ти жила, такий фахівець потрібен людям.”

Здобувши середню фахову освіту, Юстина Андріївна у 1958–1959 роках працювала бухгалтером-ревізором у Міністерстві охорони здоров’я Якутської АРСР.

У 1959 році вона вступила на навчання до Ленінградського фінансово-економічного інституту, а у 1961 році перевелася до Львівського торгово-економічного інституту.

У період проходження виробничої практики протягом 1962 року Юстина Андріївна працювала бухгалтером Доротицького споживчого товариства, а згодом – бухгалтером Сарненської райспоживспілки Рівненської облспоживспілки.

Після здобуття вищої фахової освіти Ю. А. Верига плідно працювала в різноманітних установах: у 1964 році – економістом воєнторгу у м. Рівне, у 1964−1971 роках бухгалтером, а потім старшим бухгалтером на Полтавському підприємстві електричних мереж.

У 1971 році розпочався викладацько-науковий етап у діяльності Юстини Андріївни. Вона працювала старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором Полтавського кооперативного інституту (нині Полтавський  університет споживчої кооперації України).

З 1974 по 1978 рік Юстина Андріївна навчалася в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту при кафедрі бухгалтерського обліку за заочною формою.

У 1982 році захистила кандидатську дисертацію, виконану під науковим керівництвом кандидата економічних наук доцента Ольги Романівни Кміцікевич, у Московському ордена Дружби народів кооперативному інституті Центроспілки.

Здобула наукові ступені кандидата економічних наук (1982 р.), доцента (1985 р.) а потім і професора (1992 р.).

З 1983 по 1988 рік Юстина Андріївна Верига вдало поєднувала науково-викладацьку діяльність з творчістю. В цей період вона була активною учасницею хору народної пісні „Явір”.

З 1987  по 2001 рік Юстина Андріївна очолює кафедру бухгалтерського обліку, контролю  та аналізу Полтавського кооперативного інституту.

З 2001 по 2002 навчальний рік працювала деканом факультету підвищення кваліфікації при МІПК і професором кафедри, а з 2006 року очолює кафедру бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ.

Юстина Андріївна є автором і співавтором понад 300 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографій „ Екаунтинг ефективності  вкладання капіталу в торговельну сферу” (2002 р.), „Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності” (2008 р.); підручників, навчальних посібників: “ Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на плодоовочевих консервних підприємствах” (1986 р.), “Організація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації при журнально-ордерній формі” (1993 р.), “Організація бухгалтерського обліку на спільних підприємствах” (1993 р.), “Організація бухгалтерського обліку в США” (1999 р.), „ Бухгалтерський облік в основних галузях споживчої кооперації” (1996 р.); навчальних посібників “Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах” (2005 р.), „Бухгалтерська фінансова звітність підприємства” (2008 р.), „Бухгалтерський облік. Нормативно- правові документи ” (2009 р.) та ін.

На теперішній час Юстина Андріївна є :

·        членом підкомісії „Облік і аудит” Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України;

·        членом Методологічно-консультативної ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю;

·        керівником секції бухгалтерського обліку і звітності Науково-консультативної ради Укоопспілки;

·        головою науково - методичної групи зі спеціальності „Облік і аудит” ПУСКУ;

·        членом  вченої ради ПУСКУ;

·        член науково - методичної ради  ПУСКУ;

·        член методичної ради факультету фінансів і обліку.

За плідну викладацько-наукову діяльність і активну життєву позицію Юстину Андріївну було неодноразово нагороджено медалями, почесними знаками та грамотами.

 

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності Ю.А. Вериги

 

1941

Народилася 27 лютого 1941 року у селі  Бордуляки Бродівського району Львівської області

1955

Закінчила семирічну школу № 13 у м. Якутськ, Якутської АРСР

1955–1958

Навчалася в Якутському фінансово-кредитному технікумі

1958–1959

Працювала бухгалтером-ревізором у Міністер­стві охорони здоровя Якутської АРСР

1959−1961

Навчалася у Ленінградському фінансово-економічному інституті

1961–1964

Навчалася у Львівському торгово-економічному інституті

1962–1963

Проходила виробничу практику в системі  Сарненської райспоживспілки Рівненської облспоживспілки

1964

Працювала економістом воєнторгу у м. Рівне

1964−1971 

 

Працювала бухгалтером, старшим бухгалтером на Полтавському підприємстві електричних мереж

1971

Початок викладацько-наукової діяльності

1974–1978

Навчалася в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту за заочною формою

1982

Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук

1985

Було присвоєно вчене звання доцента

1987–2001

2006 – дотепер

Завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

1992

Було присвоєно вчене звання професора

1989 –дотепер

Член підкомісії „Облік і аудит” Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України

1989 –2009

Експерт Вищої акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України за фахом ”Облік і аудит”

1998−дотепер

Член  Методологічно - консультативної ради  з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю

2006

Диплом доктора філософії

 

[Вгору]

Матеріали про науково – творчу діяльність Ю.А. Вериги

 

 

1.       Аліман, М. Батьківська порада [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ.− 1998.− 5 берез.− С.5.

2.        Верига О. Любій бабусі [Текст] / О.Верига // Університетський вісник.−2009.− № 1.− С.6.

3.       Верига, Ю.А. [Текст] // Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2-х ч. : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” : в 2 т. / Ф.Ф. Бутинець. − 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 1999−   . − Ч.I.− C. 871, 883. Ч. II.− C. 165.

4.       Верига, Юстина Андріївна [Текст] // Жінки України : біографічний  енциклопедичний словник / гол. ред. М.А. Орлик. − К. : Фенікс, 2001.− С.65.

5.       Верига, Юстина Андріївни [Текст] // Львівська комерційна академія : нарис історії / С. Гелей. − Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2008.− С.319.

6.       Заслуженi відзнаки : за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розбудову i зміцнення споживчої кооперації та з нагоди ювілейних дат нагороджено Веригу Юстину Андріївну [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск.− 2006.− 24 груд. − С.1.

7.        Заслуженi вiдзнаки [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск.− 2009.− 2 лип. − С.3.

8.       Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту [Текст]: [Юстина Андріївна Верига] // Університетський  вісник.− 2006.− N 8.− C4.

9.        Переможці конкурсу [Електронний ресурс].− Режим доступу : http://www.pusku.edu.ua/news.php?id=3468.– Заголовок з титулу екрану.

10.  Тарасов С. Она учится отлично [Текст] / С. Тарасов // Социалистическая Якутия.− 1957.−5 ноября.− С.3.

11.   [Участь Ю.А. Вериги в  конкурсі „Міс і Містер Баланс - 2001”] [Текст] // Баланс − 2001.− № 52.− Щомісячний  додаток – вкладка до  всеукраїнського тижневика «Баланс».− С.4.

 

[Вгору]

Розділ II. Науковий  доробок Юстини Андріївни Вериги в галузі обліку і аудиту

 

 

Монографії

 

 

12.  Верига, Ю.А. Еккаунтинг ефективності  вкладання капіталу в торговельну сферу [Текст] : монографія / Ю.А. Верига, С.М. Деньга .− Полтава : ПУСКУ, 2002. − Ч. 1 : Теоретичні аспекти системи еккаунтингу. – 355 с.

13.  Верига, Ю.А. Некоторые аспекты организации стратегического эккаунтинга [Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции  : монография / отв. ред. Ф.Ф. Бутынец.− Житомир : ПП «Рута», 2005.− Гл.3.4.− С.246-261.

14.  Верига Ю.А. Забезпечення наступних витрат і платежів [Текст] / Ю.А. Верига, М.М. Астахова // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання : колективна наукова монографія / за наук. ред. М.М. Єрмоленка.− К. : Національна академія управління, 2008.− Гл. 5.7.− С.428-434.

15.  Верига, Ю.А. Товарні запаси : проблеми обліку, контролю та звітності [Текст] : монографія / Н.В.Хоменко, О.В.Карпенко Ю.А. Верига.− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.

16.  Верига, Ю.А. Облік і звітність при реорганізації суб’єктів господарювання : досвід України та Російської Федерації [Текст] /  Ю.А. Верига // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : колективна монографія / за ред. О.М. Губачової. − Полтава : РВВПУСКУ, 2009. − [ С. 29-39].

 

Підручники, навчальні та практичні  посібники

 

17.  Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації [ Текст] : підручник для кооперативних вищих навчальних закладів / Ю.А. Верига, О.С. Гусакова, І.В. Ополонський, Л.В. Руденко. − К. : Основи, 1996. – 288 с.

18.  Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посібник /  Ю.А. Верига ; за ред. Д. М. Фесенка. – Полтава : ВАТ «Видавництво «Полтава», 2005. – 500 с.

19.  Бухгалтерська фінансова звітність підприємства [Текст] : навч. посібник /за ред. Ю.А. Вериги.− [ 2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : ПП „Видавничий дім „Комп’ютерпрес”, 2008. – 472 с.

20.  Бухгалтерський облік : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни [Текст] / Ю.А.Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких [та ін].− К. : ЦНЛ, 2008. – 395 с.

21.  Бухгалтерський облік в основних галузях господарства споживчої кооперації : у 2 т. [ Текст] : підручник / Ю.А. Верига, О.В. Заєць,  В.А. Левченко, С.I. Мельник,.− К. : Основи, 1995−   . − Т.1.− 1995.−230 с. Т.2.− 1997.− 308 с.

22.  Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / [Ю.А. Верига]; за ред.

Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги.− Житомир : Рута, 2002.−576 с.

23.  Верига, Ю.А. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на плодоовощных консервных предприятиях потребительской кооперации [Текст] : учеб. пособие для студентов кооперативных вузов по спец. № 1737 / Ю.А. Верига.М. : ЦУМК, 1986.− [ 5,0 друк. арк.].

24.  Верига, Ю.А. Организация взаимоотношений и учет расчетов потребительской кооперации с бюджетом [Текст] : учеб. пособие для слушателей ФПК и студентов вузов / Ю.А. Верига, О.М. Губачова. – М. : ЦУМК, 1989.− [5, 75/3,75 друк. арк.].

25.  Верига, Ю.А. Організація бухгалтерського обліку у споживчій кооперації при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Ю.А. Верига.− К. : УКС, 1993. − 93 с.

26.  Верига, Ю.А. Організація бухгалтерського обліку на спільних підприємствах [Текст] : навч. посібник / Ю.А. Верига, М.С. Козьмич. − К. : Укоопспілка, 1994. − 110 с.

27.  Верига, Ю.А. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства [Текст] : навч. посібник / Ю.А. Верига, А.М. Волошин.− К. : НМЦ “Укоопосвіта”, 2002 – 320 с.

28.  Верига, Ю.А. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : практ. посібник / Ю.А. Верига. – Полтава : ПУСКУ, 2002.−133 с.

29.  Верига, Ю.А.Бухгалтерський облiк [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. Ю.А. Верига.− К. : ЦУЛ , 2008. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з екрану.

30.  Верига, Ю.А. Звітність підприємств для студентів спеціальності 7.050106, 8.050106 „Облік і аудит”[Текст] : навч. посібник / Ю.А.Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля.− К. : ЦНЛ, 2008. – 775 с.

31.  Верига, Ю.А. Звiтнiсть пiдприємств [Електронний ресурс] : навч. посiбник / проф. Ю.А. Верига, З.М. Левченко, I.Д. Ватуля. −2-е вид., доп. i перероб. − К. : ЦУЛ , 2008. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з екрану.

32.  Верига Ю.А. Бухгалтерський облік : нормативно-правові документи. Коментар [Текст] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.А. Верига, Г.І. Зима. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.

33.  Звітність підприємств [Текст] : навч. посібник для студентів вузів спеціальності “Облік і аудит” / за ред. Ю.А. Вериги, Д.М. Фесенка, З.М. Левченко.− Полтава : ІнтерГрафіка, 2003.− 544 с.

34.  Звітність підприємств [Текст] : навч. посібник для студентів вузів спеціальності “Облік і аудит” / за ред. Ю.А. Вериги, Д.М. Фесенка, З.М. Левченко.− К : ЦУЛ, 2005.− 656 с.

35.  Звiтнiсть пiдприємств [Текст] : навч. посiбник / за ред.  Ю.А. Вериги,  З.М. Левченко, I.Д. Ватуля . − 2-ге вид., доп. i перероб . − К. : ЦУЛ , 2008. − 776 с.

36.  Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі [Текст] : навч. посібник / [ Ю. А. Верига ]; за ред. Ф.Ф.Бутинця, Н.М. Малюги.− Житомир : ЖІТІ, 2000.− 608 с.

 

Довідкові видання

 

37.  Верига, Ю.А. Словник термінів з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності у споживчій кооперації [Текст] : російсько - український / Ю.А. Верига, О.В. Заєць.− Полтава : ПКИ, 1991. − 37 с.

38.  Верига, Ю.А. Словник термінів з бухгалтерського обліку, контролю і фінансів та АГД [Текст] : російсько - український / Ю.А. Верига, О.В. Заєць.− К. :  УКС, 1993. − [4,5 друк. арк.].

 

Навчально – методичні  розробки та лекції

 

39.        Бухгалтерский учет, анализ и ревизия основных фондов организаций и предприятий потребительской кооперации [Текст] : методические рекомендации для слушателей ФПК и студентов / Ю.А. Верига, М.С. Козьмич, В.А. Левченко, В.А. Подольская. – К. :  Укоопсоюз, 1991.− 126 с.

40.        Верига, Ю.А. Задания и методические указания по курсу «Бухгалтерский учет в промышленности и сельском хозяйстве» для студентов специальности «Бухгалтерский учет» заочной формы обучения [Текст] / Ю.А. Верига, И.Д. Козак. − Полтава : ПКИ, 1976.− [2,0/1,5 друк. арк. ].

41.        Верига, Ю.А. Методические указания и задания для контрольных работ по курсу «Бухгалтерский учет» для студентов – заочников по специальности «Экономика и организация заготовок продуктов сельского хозяйства» [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Левченко.− Полтава : ПКИ, 1977.− [1,75/0,8 друк. арк. ].

42.        Верига, Ю.А. Анализ оборотных средств производственных предприятий потребительской кооперации [Текст] : лекция / Ю.А. Верига, Е.И. Нетыкша.− М. : МКИ, 1983.− [2,5/1,25 друк. арк.].

43.        Верига, Ю.А. Методические указания по решению задач по курсу «Бухгалтерский учет в потребительской кооперации» : для учащихся кооперативных техникумов спец. № 1728 и институтов, спец. 1737 [Текст] / Ю.А. Верига.− М. : ЦУМК, 1985.− [ 0,25 друк. арк.].

44.        Верига, Ю.А. Автоматизация бухгалтерского учета : программа для кооперативных институтов по специальности 1737 [Текст] / Ю.А. Верига.– Полтава : ПКИ, 1988.− [ 0,1 друк. арк.].

45.        Верига, Ю.А. Методические указания и тематика рефератов по курсу «Введение в специальность» для студентов 1 курса специальности 06.08 «Учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А.  Верига. – Полтава : ПКИ, 1988.− [ 0,5 друк. арк.].

46.        Верига, Ю.А. Учет и контроль фондов экономического поощрения на промышленных предприятиях потребительской кооперации [Текст] : текст лекций для студентов кооперативных вузов / Ю.А. Верига, А.В. Заец. − М. : ЦУМК, 1988.− [3,5/1,75друк. арк.].

47.        Верига, Ю.А. Методические указания и план счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций и предприятий потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига. – Полтава : ПКИ, 1989.– [1,2 друк. арк.].

48.        Верига, Ю.А. Методические указания и программа непрерывной практической подготовки студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига.– Полтава : ПКИ, 1989.– [1,0 друк. арк.].

49.        Верига, Ю.А. Методические указания и программа практики по бухгалтерскому учету товарных операций в оптовых и розничных предприятиях потребительской кооперации для студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига.– Полтава : ПКИ, 1989.– [1,0 друк. арк.].

50.        Верига, Ю.А. Методические указания и учебные задания для проведения практических занятий по курсу «Бухгалтерский учет в заготовительно-перерабатывающем комплексе потребительской кооперации» для студентов дневного отделения специальности 07.08 «Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса» [Текст] / Ю.А. Верига, Н.И. Котляренко, С.И. Мельник. – Полтава : ПКИ, 1989.– [1,0/0,3 друк. арк.].

51.        Верига, Ю.А. Методические указания по учету в кооперативах в сфере производства и услуг [Текст] : для слушателей ФПК и студентов / Ю. А. Верига, Т.В. Гладких.– Полтава : ПКИ, 1989.–  64 с.

52.        Верига, Ю.А. Оборотные средства консервных предприятий потребительской кооперации и эффективность их использования [Текст] : лекция / Ю.А. Верига, Е.И. Нетыкша.− М. : ЦУМК, 1989.– [3,5/1,75 друк. арк.].

53.        Верига, Ю.А. Программа производственной практики студентов 4 курса заочного факультета специальности 1737 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, М.Д. Лебедева. –  Полтава : ПКИ, 1989.– [1,0/0,5 друк. арк.].

54.        Верига, Ю.А. Учебные задания по бухгалтерскому учету в оптовых предприятиях потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига.–  Полтава : ПКИ, 1989.– [2,0 друк. арк.].

55.        Верига, Ю.А. Методические указания и задания контрольной работы для студентов заочного факультета кооперативных институтов специальности 07.06 «Экономика и управление в отраслях АПК» [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Левченко.− Полтава : ПКИ, 1990.– [ 2,1/1,1 друк. арк.].

56.        Верига, Ю.А. Методические указания и программа практики по бухгалтерскому учету товарных операций на оптовых предприятиях потребительской кооперации для студентов 2 курса специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКИ, 1990.– [ 0,5 друк. арк.].

57.        Верига, Ю.А. Методические указания и сборник задач по курсу «Бухгалтерский учет в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации» для студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» заочной формы обучения [Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, В.А. Левченко.− Полтава : ПКИ, 1990.– Ч.1.– [ 4,0/1,2 друк. арк.].

58.        Верига, Ю.А. Методические указания по выполнению и защите курсовой научно-исследовательской работы по курсу «Анализ хозяйственной деятельности предприятий и организаций потребительской кооперации» для студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Подольская. − Полтава : ПКИ, 1990.− [ 1,5/0,75 друк. арк.].

59.        Верига, Ю.А. Учебные задания по бухгалтерскому учету в потребительском обществе для студентов 2  курса специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Левченко, Н.И. Котляренко. – Полтава : ПКИ, 1990.– [ 3,0/1,0 друк. арк.].

60.        Верига, Ю.А. Методические указания  для индивидуальной работы студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» по курсу «Бухгалтерский учет в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации» [Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКИ, 1991.− [ 0,5 друк. арк.].

61.        Верига, Ю.А. Методические указания  по использованию экономико-математических методов и инструкция по эксплуатации ПЭВМ при выполнении НИР  для студентов специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, Г.П. Кибкало.− Полтава : ПКИ, 1991.− [ 1,4/1,3 друк. арк.].

62.        Верига, Ю.А. Организация учета товарообменных операций, осуществляемых на бартерной основе и на совместных предприятиях [Текст] : лекция для студентов вузов и слушателей ФПК / Ю.А. Верига.− М. : МКИ, 1991. − 26 с.

63.        Верига, Ю.А. Программа по курсу «Бухгалтерский учет в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации» для высших учебных заведений Укоопсоюза [Текст] / Ю.А. Верига, М.С. Козьмич.− Полтава : ПКИ, 1991.− [ 1,0/0,75 друк. арк.].

64.        Верига, Ю.А. Программа повышения квалификации главных бухгалтеров и их заместителей объединений общественного питания по курсу “Организация бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания в условиях рынка” [Текст] / Ю.А. Верига.− К. : Укоопсоюз, 1991.− [ 1,0 друк. арк.].

65.        Верига, Ю.А. Бухгалтерский учет в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации : методические указания и задания контрольной работы для студентов-заочников специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, Н.Н. Мирная. − Полтава : ПКИ, 1992. − [ 4,2/ 3,0 друк. арк.].

66.        Верига, Ю.А. Методические рекомендации по организации  и ведению оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода учета товарно-материальных ценностей на предприятиях и организациях потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКИ, 1992. − [ 0,1 друк. арк.].

67.        Верига, Ю.А. Методические и учебные задания для проведения практических занятий по курсу «Бухгалтерский учет в предприятиях заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации» для студентов дневного отделения специальности 07.06. [Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКИ, 1992. − Ч.1 .− [ 1,2 друк. арк.].

68.        Верига, Ю.А. Методические указания и задания контрольной работы по курсу «Бухгалтерский учет на производственных предприятиях потребительской кооперации» для студентов заочного факультета специальности 06.08 [Текст] / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко.− Полтава : ПКИ, 1992. − [ 2,0/1,0 друк. арк.].

69.        Верига, Ю.А. Методические указания и темы курсовых работ по анализу хозяйственной деятельности для студентов 5 курса заочного факультета специальности 06.08 на 1993-1997 учебные годы [Текст] / Ю.А. Верига, Л.Г. Швиндт. − Полтава : ПКИ, 1992. − [ 1,1/0,55 друк. арк.].

70.        Верига, Ю.А. Методические указания по отражению на счетах бухгалтерского учета налога на добавленную стоимость в различных отраслях деятельности потребительской кооперации для слушателей ФПК, студентов специальности 06.08 [Текст] / Ю.А. Верига, Н.Н. Мирная.− Полтава : ПКИ, 1992. − [ 1,1/0,55 друк. арк.].

71.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки і план рахунків бухгалтерського обліку господарської діяльності організацій  і підприємств споживчої кооперації [Текст] / Ю.А. Верига, О.В. Заєць.− Полтава : ПКИ, 1992. − [1,3/0,75 друк. арк.].

72.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки щодо написання і захисту дипломних робіт студентами спеціальності 06.08 [Текст] / Ю.А. Верига, Л.О. Цвєткова.− Полтава : ПКИ, 1992. − [ 3,0/1,5 друк. арк.].

73.         Верига, Ю.А. Организация бухгалтерского учета в потребительской кооперации при журнально-ордерной форме учета [Текст] : методическое пособие для слушателей ФПК и студентов вузов  / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКИ, 1992. − 102 с.

74.         Верига, Ю.А. Программа по курсу « Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета и потребительской кооперации» для студентов вузов потребительской кооперации специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, Н.Н. Мирная.− Полтава : ПКИ, 1992. − [ 0,3 друк. арк.].

75.         Верига, Ю.А. Програма спецкурсу «Бухгалтерський облік на спільних підприємствах»для студентов спеціальності 06.08 [Текст] / Ю.А. Верига, М.С. Козьмич.− Полтава : ПКИ, 1992. − [ 0,5/0,25 друк.   арк.].

76.        Верига, Ю.А. Организация бухгалтерского учета в потребительской кооперации при журнально-ордерной форме учета [Текст] : методическое пособие для слушателей ФПК и студентов вузов  / Ю.А. Верига.− К. : Укоопсоюз, 1993. − 91 с.

77.        Верига, Ю.А. Завдання для проведення індивідуальних навчальних занять з курсу "Бухгалтерський облік в банках і фінансово – розрахункових центрах споживчої кооперації для спеціальності 01.04.01.06 [Текст] / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко. − Полтава : ПКІ, 1995.− [ 0,15 друк. арк.].

78.        Верига, Ю.А. Збірник задач для практичних занять студентів спеціальності 01.06 з курсу "Бухгалтерський облік в основних галузях господарства споживчої кооперації" [Текст] / Ю.А. Верига,  Л.І. Жидєєва. − Полтава : ПКІ, 1995.− 105 с.

79.        Верига, Ю.А. Навчальна програма з курсу "Бухгалтерська звітність" для спеціальності 01.06 [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1995.− [ 0,5 друк. арк.].

80.        Верига, Ю.А. Навчальні завдання для практичних занять студентів спеціальності 01.04 і 01.06 з курсу "Бухгалтерський облік в банках" [ Текст] / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко, Т.В. Гладких. − Полтава : ПКІ,   1995.− [ 4 друк. арк.].

81.        Верига, Ю.А. Організація бухгалтерського обліку бартерних (товарообмінних) операцій та їх оподаткування [ Текст] : текст лекції для студентів спеціальності 01.04,01.06 / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1995.− 18 с.

82.        Верига, Ю.А. Аналіз фінансового стану споживчого товариства [ Текст] : методичні рекомендації для слухачів МІПКа / Ю.А. Верига, В.О. Подольська.− К : Укоопспілка, 1996.− 23 с.

83.        Верига, Ю.А. Аналіз фінансового стану споживчого товариства [ Текст] : методичні рекомендації для слухачів МІПКа / Ю.А. Верига, В.О. Подольська.− Полтава : ПКІ, 1997.− 20 с.

84.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Бухгалтерський облік в банках і фінансово – розрахункових центрах споживчої кооперації” спеціальність 01.04,01.06 / Ю.А. Верига.  − Полтава : ПКІ, 1996.− [ 0,25 друк. арк.].

85.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки і контрольні роботи для студентів-заочників спеціальності 01.06 з курсу "Бухгалтерський облік зарубіжних країн" [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1996.− [ 0,8 друк. арк.].

86.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки та план рахунків бухгалтерського обліку господарської діяльності організацій і підприємств споживчої кооперації на 1996-97 навчальний рік [ Текст] / Ю.А. Верига, О.В. Заєць.− Полтава : ПКІ, 1996.− [ 1,25 друк. арк.].

87.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки щодо вивчення курсу і завдання контрольної роботи з курсу "Бухгалтерська звітність" для  спеціальності 01. 06 [ Текст] / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна. − Полтава : ПКІ, 1996.− [ 0,5 друк. арк.].

88.        Верига, Ю.А. Методичні вказівки щодо написання науково-дослідницької роботи для студентів Ш-IV курсів спеціальності 01.04,01.06 з курсу "Аналіз господарсько-фінансової діяльності" [ Текст] / Ю.А. Верига, В.О. Подольская. – Полтава : ПКІ, 1996.− [ 2,5 друк. арк.].

89.        Верига, Ю.А. Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану споживчого товариства [ Текст] / Ю.А. Верига, В.О. Подольская. – К. : Укоопосвіта 1996.− 24 с.

90.        Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо написання і захисту дипломних робіт студентами спеціальності 01.06 [ Текст] / Ю.А. Верига, Л.О. Цвєткова. − Полтава : ПКІ, 1996.− [ 3,0 друк. арк.].

91.        Верига, Ю.А. Навчальні завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 01.06 з курсу "Бухгалтерська звітність" [ Текст] / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна. − Полтава : ПКІ, 1996.− [ 1,5 друк. арк.].

92.        Верига, Ю.А. Навчальні завдання з курсу "Бухгалтерський облік" для спеціальності 01.06 спецфакультету МІПКа [ Текст] / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична.− Полтава : ПКІ, 1997.− [ 1,0 друк.   арк.].

93.        Верига, Ю.А. Типова програма з курсу "Теорія бухгалтерського обліку" для спеціальності 01.06 :скорочений термін навчання [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1997.− [ 0,5 друк. арк.].

94.        Верига, Ю.А. Навчальні завдання з курсу "Бухгалтерська звітність" для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 01.06 [ Текст] / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна. − Полтава : ПКІ, 1997.− [ 1,5 друк. арк.].

95.        Верига, Ю.А. Вплив податкової політики на демографічний стан в Україні [ Текст] : тези / Ю.А. Верига. − Ірпінь, 1998.− [ 0,2 друк. арк.].

96.        Верига, Ю.А. Облік товарних запасів і методи їх оцінки : текст лекції [ Текст] / Ю.А. Верига .− Полтава : ПКІ, 1998.− 17с.

97.        Верига, Ю.А. Облік товарних запасів і методи їх оцінки : текст лекції [ Текст] / Ю.А. Верига .− К : Укоопосвіта, 1998.− 17с.

98.        Верига, Ю.А. Програма з дисципліни "Бухгалтерська звітність" для студентів спеціальності 01.06 "Облік і аудит" [ Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 1998.− [ 0,4 друк. арк.].

99.        Верига, Ю.А. Програма державного екзамену зі спеціальності 7.0501.06 "Облік і аудит" [ Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 1998.− [ 0,5 друк. арк.].

100.   Верига, Ю.А. Програма методів та технології проведення державного іспиту зі спеціальності 01.06 [ Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 1998.− [ 1 друк. арк.].

101.   Верига, Ю.А. Бухгалтерська звітність підприємств та її удосконалення з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [ Текст] : тези / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 1999.− [ 0,25 друк. арк.].

102.   Верига, Ю.А. Бухгалтерський облік [ Текст] : опорний конспект лекцій для студентів спецфаку МІПКа за напрямом "Економіка і підприємництво / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична .− Полтава : ПКІ, 1999.−  Розділ. І : Теорія бухгалтер­ського обліку.− 33 с.

103.   Верига, Ю.А. Завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерська звітність” для підготовки магістрів спеціальності 01.04.01.06 [ Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1,0 друк. арк.].

104.   Верига, Ю.А. Методичні вказівки і завдання контрольної роботи для студентів магістерської підготовки з дисципліни „Бухгалтерська звітність” зі спеціальності 8.0501.04 і 8.0501.06 [ Текст] / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна.− Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1, 8 друк. арк.].

105.   Верига, Ю.А. Методичні вказівки по написанню рефератів : для студентів 1 курсу спеціальності 7.0501.06 „Облік і аудит” [ Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга.− Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1,8 друк. арк.].

106.   Верига, Ю.А. Методичні вказівки щодо написання і захисту дипломних робіт : для студентів 7.0501.06 „Облік і аудит” [ Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга. − Полтава : ГОО, 1999. − [ 2 друк. арк.].

107.   Верига, Ю.А. Методика розрахунку, облік та аудит резервів підприємства [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко.− Полтава : ПКІ, 1999.− 20 с.

108.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 8.0501.06 „Облік і аудит” за напрямком „Економіка і підприємництво [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 2,1 друк. арк.].

109.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерська звітність” або „Податковий облік і звітність” : для підготовки магістрів зі спеціальності 8.0501. „Облік і аудит” [ Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 0,8 друк. арк.].

110.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації з дисципліни "Базовий зміст дисциплін" : для педфакультету МІПК спеціальності 7.0101.04 [ Текст] / Ю.А. Верига . − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1,4 друк. арк.].

111.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо написання випускової бакалаврської роботи для студентів 6.0501.06 „Облік і аудит” всіх форм навчання [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1,2 друк. арк.].

112.   Верига, Ю.А. Методрекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік" спеціальності 01.06 МІПК [Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1,5 друк. арк.].

113.   Верига, Ю.А. Навчальна програма з дисципліни „Бухгалтерська звітність” для підготовки магістрів спеціальності 8.0501.06 „Облік і аудит” [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 0,5 друк. арк.].

114.   Верига, Ю.А. Навчальні завдання для практичних і лабораторних занять з дисципліни „Бухгалтерська звітність” для підготовки магістрів спеціальності 8.0501.04 і 8.0501.06 [ Текст] / Ю.А. Верига,  Ю.О. Ночовна. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1,1 друк. арк.].

115.   Верига, Ю.А. Навчальні завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік” для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 01.04, 01.06 та МІПК [ Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 2,75 друк. арк.].

116.   Верига, Ю.А. Навчальні завдання для студентів спеціальностей 7.0501.04,7.0501.063 дисципліни „Бухгалтерський облік” [ Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких. − Полтава : ПКІ, 1999. − [0,5 друк. арк.].

117.   Верига, Ю.А. Облік основних засобів і нематеріальних активів: текст лекції [ Текст] / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 1999.− 29 с.

118.   Верига, Ю.А. Організація бухгалтерського обліку в США [ Текст] : тексти лекцій / Ю.А. Верига.− [ вид. 2-е доп.].− Полтава. : ПКІ, 1998.− 75 с.

119.   Верига, Ю.А. Організація бухгалтерського обліку в США [ Текст] : тексти лекцій / Ю.А. Верига.− [ вид. 2-е доп.].− К. : Укоопспілка, 1999.− 78 с.

120.   Верига, Ю.А. Розв’язування облікових задач і задач аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства засобами електронного табличного процесора Microsoft Excel для спеціальностей 7.0501.06 та 8.0501.06 [ Текст] / Ю.А. Верига, М.В. Макарова,  Н.І. Кліменко.− Полтава : ПКІ, 1999.− [4 друк. арк.].

121.   Верига, Ю.А. Звіт про власний капітал та методика його складання за НП(С)БО [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига. – Полтава : ПКІ, 2000. − 24 с.

122.   Верига, Ю.А. Звіт про власний капітал та методика його складання за НП(С)БО [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига. – К. : Укоопосвіта, 2000.−24 с.

123.   Верига, Ю.А. Звіт про рух грошових коштів та методика його складання за НП(С)БО [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига, О.М. Губачова. – К. : Укоопспілка, 2000.− [2,13 друк. арк.].

124.   Верига, Ю.А. Звіт про фінансові результати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з дисципліни “Фінансова звітність”, спеціальність 01.06, МІПК [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 2000.− 31 с.

125.   Верига, Ю.А. Експериментальна навчальна програма : для студентів спеціальності 7.0501.06 з дисципліни “Бухгалтерська звітність” [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 2000. − [ 0,7 друк. арк.].

126.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації та завдання контрольної роботи : для студентів спеціальності факультету МІПКа 7.050106 з дисципліни “Бухгалтерський облік”[Текст] / Ю.А. Верига, Т.В Гладких . − Полтава : ПКІ, 2000. − 16 с.

127.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи: для студентів спеціальності 7.0501.03 “Облік і аналіз зовнішньоекономічна діяльність підприємства” [Текст] / Ю.А. Верига, О.В.Карпенко, Т.В. Гладких .− Полтава : ПКІ, 2000.− [1,3/035 друк. арк.].

128.   Верига, Ю.А. Програма державного екзамену за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму “Економіка і підприємництво” :  для спеціальності 6.0501.06 [ Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 2000. − [ 0,8/0,4 друк. арк.].

129.   Верига, Ю.А. Аналіз фінансового стану підприємства за балансом, складеним згідно П(С)БО [ Текст] : текст лекції /

Ю.А. Верига, В.О. Подольська. − Полтава : ПКІ, 2001.− [ 0,5 друк. арк.].

130.   Верига, Ю.А. Баланс підприємства і методика складання за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  [ Текст] : текст лекції з курсу “Фінансовий облік” для студентів спеціальності 7.0501.06 “Облік і аудит”/ Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 2001. − [ 2,9 друк. арк.].

131.   Верига, Ю.А. Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій [ Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких. − Полтава : ПКІ, 2001. − 16 с.

132.   Верига, Ю.А. Бухгалтерський облік. Теорія бухгалтерського обліку [ Текст] : опорний конспект лекцій для  МІПКа, спеціальність 7.0501.06 “Облік і аудит” / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична.− Полтава : ПКІ, 2001.− [ 3,0 друк. арк.].

133.   Верига, Ю.А. Звіт про власний капітал та методика його складання за НП(С)БО [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига. – К. : Укоопосвіта, 2001.− [ 1,5 друк. арк.].

134.   Верига, Ю.А. Навчальна програма, методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної та контрольної роботи: для  студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит з дисципліни “Бухгалтерська звітність” [ Текст] / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, Ю.О. Ночовна.− Полтава : ПКІ, 2001.− 41 с.

135.   Верига, Ю.А. Навчальний комплекс з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” : для студентів спеціальності 7.050106, 7.050104, 8.050106 [ Текст] / Ю.А. Верига, Н.В. Хоменко.− Полтава : ПКІ, 2001.− 155 с.

136.   Верига, Ю.А. Наскрізна програма безперервної практичної підготовки : для студентів спеціальності 01.06 [ Текст] /

Ю.А. Верига. – Полтава : ПКІ, 2001.− 12 с.

137.   Верига, Ю.А. Примітки до річної фінансової звітності та методика їх складання [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига.− Полтава : ПКІ, 2001.− 40 с.

138.    Верига, Ю.А. Примітки до річної фінансової звітності та методика їх складання [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига.− К. : Укоопосвіта, 2001.− 45с.

139.   Верига, Ю.А. Прогнозний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства [ Текст] : текст лекції / Ю.А. Верига, Ю.О. Ночовна.− Полтава : ПКІ, 2001.− 28 с.

140.   Верига, Ю.А. Фінансовий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 01.04. та МІПКа 01.04 та 01.06  / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких.− Полтава : ПКІ, 2001.− [2,8/1,4 друк. арк.]

141.   Верига, Ю.А. Фінансовий облік [Текст] : навч. завдання для практичних занять студентів МІПКа спеціальності 7.0501.04 “Фінанси”, 7.0501.06 “Облік і аудит”/ Ю.А. Верига, Т.В. Гладких.− Полтава : ПКІ, 2001.− [1,0 друк. арк.].

142.   Верига, Ю.А. Бухгалтерська звітність. Податковий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи студентами спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» / Ю.А. Верига, О.С. Гусакова. − Полтава : ПУСКУ, 2002. − [ 2,1 друк. арк.].

143.   Верига, Ю.А. Галузевий стандарт вищої освіти : освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 05.01 «Економіка і підприємництво [Текст] / Ю.А. Верига. − К. : Міністерство світи і науки України, 2002. − [ 0,3 друк. арк.].

144.   Верига, Ю.А. Методика викладання бухгалтерського обліку [Текст] / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, М.О. Корнильченко. – Полтава : ПУСКУ, 2002.− 73 с.

145.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за фахом 8.050106 “Економіка і підприємництво” [Текст] / Ю.А. Верига, О.М. Губачова.  – Полтава : ПУСКУ, 2002. − 27 с.

146.   Верига, Ю.А. Методичнi рекомендацiї щодо виконання магiстерської роботи на отримання освiтньо - квалiфiкацiйного рiвня магiстра зi спецiальностi 8.050106 "Облiк i аудит" за напрямом "Економiка i пiдприємництво" [Електрон. ресурс] : методичнi рекомендацiї / Ю.А. Верига, О.М. Губачова .−  [Полтава] : ПУСКУ, 2002. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2002/6/CVeriga/026mrdCL/index.htm.

147.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за фахом 7.050106 “Облік і аудит”[Текст] / Ю.А. Верига, О.М. Губачова. – Полтава : ПУСКУ, 2002.− 51 с.

148.   Верига, Ю.А. Навчальний комплекс з дисципліни “Бухгалтерська звітність” для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” [Текст] / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, О.Ю. Ночовна. – Полтава : ПУСКУ, 2002.− 203 с.

149.   Верига, Ю.А. Навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спец факультету і усіх форм навчання зі  спеціальності 7.050104 “Фінанси” з дисципліни “Бухгалтерський облік” [Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких. – Полтава : ПУСКУ, 2002. − [ 2,8/ 1,4 друк. арк.].

150.   Верига, Ю.А. Аналіз фінансово - господарської діяльності [Текст] : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни  студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” та МІПК / Ю.А. Верига, В.О. Подольська.− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004.− 35 с.

151.   Верига, Ю.А. Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi [Електрон. ресурс] : методичні рекомендацiї / Ю.А. Верига, В.О. Подольська.− [Полтава] : ПУСКУ, 2004. Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2004/6/CVeriga/046anaCL/index.htm.

152.   Верига, Ю.А. Програма державного екзамену зі спеціальності, методи та технологія його проведення для студентів ОКР “Спеціаліст” за фахом 7.050106 “Облік і аудит” [Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПУСКУ, 2004. − [ 1,75 друк. арк.].

153.   Верига, Ю.А. Звiтнiсть пiдприємств [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї / Ю.А. Верига, М.М. Астахова, Н.В. Прохар. −  [Полтава] : ПУСКУ, 2005. – Режим доступу : 

http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CVeriga/056zpiCL/index.htm.

154.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи : для студентів спеціальності 7.0501.06 “Облік і аудит” з дисципліни “Звітність підприємства[Текст] / Ю.А. Верига, Н.В. Прохар, М.М. Астахова.− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – [ 2,5 друк. арк.].

155.   Верига, Ю.А. Автоматизація складання звітності [Текст] : навч. комплекс / Ю.А.Верига. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 41 с.

156.   Верига, Ю.А. Автоматизацiя складання звiтностi [Електрон. ресурс] : навч. комплекс дисциплiни за модульно-рейтинговою системою / Ю.А. Верига, О.В. Клименко. −  [Полтава] : ПУСКУ, 2006. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CVeriga/066avtCL/index.htm.

157.   Верига, Ю.А. Автоматизація складання звітності [Текст] : навч. комплекс дисципліни / Ю.А.Верига, О.В. Клименко. − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007.− [ 6,6 друк. арк.].

158.   Верига, Ю.А. Автоматизацiя складання звiтностi [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисциплiни за кредитно-модульною системою навчання / Ю.А. Верига,  О.В. Клименко.−  [Полтава] : ПУСКУ, 2007. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CVeriga/076avtCL/index.htm.

159.   Верига, Ю.А. Звітність підприємства [Текст] : навчальний комплекс дисципліни / Ю.А.Верига, М.М. Астахова, С.С. Котова. − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. − 43 с.

160.   Верига, Ю.А. Звiтнiсть пiдприємства [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисциплiни / Ю.А. Верига, М.М. Астахова, С.С. Котова. −  [Полтава] : ПУСКУ, 2007; 2008. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CVeriga/076zviCL/index.htm.

http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CVeriga/086zviCL/index.htm.

161.   Верига, Ю.А. Програма навчальної науково – дослідної практики [Текст] / Ю.А.Верига, О.В. Карпенко, Н.В. Фірсова. − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007.− 10 с.

162.   Верига, Ю.А. Програма навчальної науково-дослiдної практики [Електрон. ресурс] / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, Н.В. Фiрсова. −  [Полтава] : ПУСКУ, 2007. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CVeriga/076proCL/index.htm.

163.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.050106, 8.050106 денної, заочної форми навчання, слухачів МІПК та ФПК. „Оцінка фінансового стану сучасного підприємства” [Текст]  / Ю.А. Верига, В.О. Подольська. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 27с.

164.   Верига, Ю.А. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної (магістерської) роботи на отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» за фахом 7.050106 «Облік і аудит», «магістр» за фахом 8.050106 «Облік і аудит» за напрямом «Економіка і підприємництво» [Текст] / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, Г.О. Соболь. − Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2008. – 27с.

165.   Верига, Ю.А. Облiк i аудит [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, Г.О. Соболь. −  [Полтава] : ПУСКУ, 2008. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CVeriga/086oblCL/index.htm.

166.   Верига, Ю.А. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. комплекс дисципліни / Ю.А. Верига, С.І. Мельник, Н.В. Хоменко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 63 с.

167.   Верига Ю.А. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч.- метод. посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності 6.030503 “Міжнародна економіка” / Ю.А Верига, С.І. Мельник,  Н.В. Хоменко. − Полтава :  РВВ ПУСКУ, 2009. – 252 c.

168.   Звiтнiсть пiдприємства [Електрон. ресурс] : навч. комплекс дисциплiни за модульно-рейтинговою технологiєю навчання / Ю.А. Верига , О.М. Губачова , Ю.О. Ночовна, М.М. Астахова.− [Полтава] : ПУСКУ, 2005 ; [Полтава] : ПУСКУ, 2006. Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CVeriga/056zviCL/index.htm.

http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CVeriga/066avtCL/index.htm.

169.   Кробот,  Д. Організація бухгалтерського обліку в США [Текст] : тексти лекції / Д. Кробот, Ю.Верига.− К. : Укоопспілка, 1993.− 66 с.

170.   Методические рекомендации по проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей в розничной торговле и использование ее данных в управлении хозяйственной деятельности [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Левченко, Н.И. Котляренко, М.С. Козьмич.– Полтава : ПКИ, 1990.– [ 6,0/2,0 друк. арк.].

171.   Методические рекомендации по проведению комплексных ревизий колбасных цехов потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Левченко, Н.И. Котляренко, М.С. Козьмич. – Полтава : ПКИ, 1990.– [ 3,0/1,0 друк. арк.].

172.   Методические рекомендации по организации оперативного контроля на предприятиях общественного питания потребительской кооперации [Текст] : для слушателей ФПК и студентов / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, В.А. Левченко [и др.]. − Полтава : ПКИ, 1992. − [ 6,1/1,2 друк. арк.].

173.   Методические указания и сборник задач по курсу «Бухгалтерский учет в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации» : для студентов специальности 06.08 заочной формы обучения «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига,  В.А. Левченко, Т.В. Гладких, М.С. Козьмич.− Полтава : ПКИ, 1991.− [ 5,6/1,5 друк. арк.].

174.   Методические указания по выполнению оформлению и защите дипломных работ студентов 4 курса специальности 1737 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига,     А.В. Заец, Е.И. Нетыкша, Л.А. Цветкова. − Полтава : ПКИ, 1989. – [ 2,5/1,0 друк. арк.].

175.   Методрекомендації по виконанню курсових, дипломних і магістерських робіт з використанням ПЕОМ : для студентів спеціальностей  7.0501.04 і 7.0501.06, 8.0501.04 та 7.0501.06 [ Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Валентинов, Ю.А. Литвиненко [та ін.]. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 1 друк. арк.].

176.   Навчальний комплекс з дисципліни “Звітність підприємства” : для студентів спеціальності 7.0501.06 і 8.0501.06 “Облік і аудит” [Текст] / Ю.А.Верига, О.М. Губачова, Ю.О. Ночовна, А.М. Астахова. − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. − 47 с.

177.   Програма виробничої практики для студентів випускних курсів спеціальності 01.06 “Облік і аудит” заочної форми навчання [Текст] / Ю.А. Верига, О.В. Заєць, О.В. Карпенко [та ін.]. − Полтава : ПКІ, 2001. − [1,0/ 0,25 друк. арк.].

178.   Програма виробничої практики для студентів заочної форми навчання для студентів спеціальності 7.050106 [Текст] / Ю.А. Верига, Л.І. Жидєєва, О.В. Карпенко. − Полтава, ПКІ, 2001.− [ 5 друк. арк.].

179.   Программа государственного экзамену по специальности 1737 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, С.И. Мельник, Е.И. Нетыкша, И.Д. Козак. − Полтава : ПКИ, 1989. – [1,0/0,25  друк. арк.].

180.   Програма державного екзамену [Електрон. ресурс] / Ю.А. Верига, С.I . Мельник [та ін. ]. − [Полтава] : ПУСКУ, 2007. – Режим доступу : http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CVeriga/066prdCL/index.htm.

181.   Програма державного екзамену зі спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” [Текст] / Ю.А.Верига, О.В. Карпенко, С.І. Мельник [та ін.].− Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 33 с.

182.   Програма державного екзамену зi спецiальностi, методи та технологiя його проведення [Електрон. ресурс] / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, Л.I. Жидєєва [та ін.].−  [Полтава] : ПУСКУ, 2007. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CVeriga/076ekzCL/index.htm.

 

183.   Програма комплексного державного іспиту та тести за фахом 6.050106 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”  денної та заочної форм навчання [Текст] / Ю.А. Верига, О.М. Губачова, С.І. Мельник [ та ін.]. − Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. –  171 с.

184.   Програма курсу «Бухгалтерський облік в основних галузях народного господарства споживчої кооперації” для студентів спец. 06.08 / Ю.А. Верига, О.В. Заєць, М.І. Котляренко [та ін].− Полтава : ПКИ, 1993. − [ 1,0/0,25 друк. арк.].

185.   Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” [Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга, Л.І. Жидєєва [та ін.]. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. − [1,2 друк. арк.].

186.   Програма передмагістерської практики студентів магістерської підготовки зі спеціальності 8.0501.06 „Облік і аудит” [ Текст] / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, О.С. Гусакова  [ та ін.]. − Полтава : ПКІ, 1999. − [ 0,8 друк. арк.].

187.   Програма передмагiстерської (переддипломної) практики [Електрон. ресурс] : програма практики / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, О.С. Гусакова, В.О. Подольська.−  [Полтава] : ПУСКУ, 2006. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CVeriga/066proCL/index.htm.

188.   Программа преддипломной практики студентов 4 курса специальности 1737 [Текст] / Ю.А. Верига, И.Д. Козак,

Е.И. Нетыкша, В.А. Левченко. – Полтава : ПКИ, 1988.– [ 1,0/0,25 друк. арк.].

189.   Программа преддипломной практики студентов специальности 1737 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, И.Д. Козак, В.А. Левченко, С.Т. Скибенко. – Полтава : ПКИ, 1990.– [ 1,0/0,25 друк. арк.].

190.   Программированные задачи по курсу «Основы бухгалтерского учета» : для специальности «Экономика и организация заготовок сельскохозяйственных продуктов» [Текст] / Ю.А. Верига, М.Д. Лебедева, В.А, Левченко, С.И. Мельник. − М.: МКИ, 1976. − [ 5,6/1,6 друк. арк. ].

191.   Сборник задач по бухгалтерскому учету в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации для студентов кооперативных вузов по специальности 06.08 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» [Текст] / Ю.А. Верига, Г.И. Зима, В.А. Левченко, С.И. Мельник. − М.: ЦУМК, 1991. − 174 с.

 

Публікації Юстини Андріївни Вериги  у наукових періодичних виданнях та збірниках наукових конференцій

 

192.   Верига, Ю.А. Орендный подряд в потребительской кооперации: опыт и проблемы организации учета  [Текст] / Ю.А. Верига, С.А. Михайлинчик // Материалы XI-й научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / Белгородский кооперативный институт. – Белгород : БКИ, 1990. – [ 0,6/0,5 друк. арк.].

193.   Верига, Ю.А. Особенности организации бухгалтерского учета на совместных предприятиях, созданных на территории СРСР [Текст] / Ю.А. Верига // Проблемы совершенствования бухгалтерского учета в отраслях деятельности потребительской кооперации. – Полтава, ПКИ, 1990. – [ 0,5 друк. арк.].

194.   Верига, Ю.А. Проблемы организации бухгалтерского учета на заготовительных предприятиях потребительской кооперации при передаче имущества в аренду [Текст] / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких // Проблемы совершенствования бухгалтерского учета в отраслях деятельности потребительской кооперации. – Полтава : ПКИ, 1990. – [ 0,2/0,1 друк. арк.].

195.   Верига, Ю.А. Національний план рахунків – за та проти [Текст] / Ю.А. Верига // Бухгалтерський облік і аудит. − 1994.− № 6.− [б.с.]

196.   Верига, Ю.А. Фінансова звітність фірм США [Текст] / Ю.А. Верига // Бухгалтерський облік і аудит. − 1994.− № 7.− [б.с.]

197.   Верига, Ю.А. Про планування аудиторських перевірок [ Текст] : тези статті / Ю.А. Верига // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : зб. матеріалів Республіканської наук.− практ. конф., ( Львів, 19 трав. 1995 р.). − Львів : ЛКА, 1995. − [ 0,1 друк. арк.].

198.   Верига, Ю.А. Вимоги до аудиторів у Франції і в Україні [ Текст] / Ю.А. Верига // Економіка перехідного періоду : проблеми і рішення : матеріали міжнар. наук. – практ. конф., ( Херсон, 27-29 трав. 1996 р.). −  Херсон : Міжрегіональний інститут бізнесу, 1996. − [ 0,01 друк. арк.].

199.   Верига, Ю.А. Облік і аудит резервів, створюваних на підприємстві [ Текст] / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко // Бухгалтерський облік та аудит.− 1997.− № 5-9.− [ 0,5 друк. арк.].

200.   Верига, Ю.А. Аудит бухгалтерського балансу: реальність і проблеми [ Текст] / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична // Світ бухгалтерського обліку. – 1997.− №3 – С.44 – 49.

201.   Верига, Ю.А. Відображення товарних операцій у фінансовому та управлінському обліку в бухгалтерії торгового підприємства [ Текст] / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання : матеріали наук. – практ. конф. − Львів : Львівська комерційна академія, 1997.− [ 0,25 друк. арк.].

202.   Верига, Ю.А. Особливості аудиту бухгалтерського балансу  [ Текст] / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична // Бухгалтерський облік і аудит.− 1997.− № 11.− [ 0,4 друк. арк.].

203.   Верига, Ю.А. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: практика застосування в Україні [ Текст] : зб. наук. праць / Ю.А. Верига. − Харків, 1998.− Ч. І.− [0,2 друк. арк.].

204.   Верига, Ю.А. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: практика застосування в Україні [ Текст] / Ю.А. Верига // Проблемы становления рыночной экономики : информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур : сб. трудов первой междунар. науч.− практ. конф., (Севастополь, 6-8 мая 1998).- Севастополь: Изд-во СевГУ, 1998. − [ 0,4 друк. арк.].

205.   Верига, Ю.А. Облік і аудит резервів : українська практика та міжнародний досвід [ Текст] / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко // Світ бухгалтерського обліку. − 1998.− № 2.− С. 66-74.

206.   Верига, Ю.А. Вибір облікової політики підприємства [ Текст] / Ю.А. Верига, Н.В. Фірсова // Матеріали наукової конференції за результатами досліджень професорсько - викладацького складу аспірантів та студентів ПКІ за 1996 – 1998 рр.− Полтава : ПКІ, 1999.− Кн. І.− [0, 25 друк. арк.].

207.   Верига, Ю.А. Взаємозв'язок податкового та бухгалтерського обліку [ Текст] / Ю.А. Верига, Н.В. Шабанова // Матеріали наукової конференції за результатами досліджень професорсько − викладацького складу аспірантів та студентів ПКІ за 1996 – 1998 рр.− Полтава : ПКІ, 1999.− Кн. IІ.− [0, 25 друк. арк.].

208.   Верига, Ю.А. Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Полтава, 22 січ. 1999 р. ) [ Текст] / під ред. Ю.А. Вериги. – Полтава : ПКІ, 1999. − 390 с.

209.   Верига, Ю.А. Облік знижок: зарубіжний досвід та управлінська практика [Текст] : тези доповіді / Ю.А. Верига // Розвиток науки про бухгалтерський облік : зб. тез та текстів виступів на міжнар. наук. конф., ( Житомир, 23-24 листоп.2000 р. ).− Житомир : ЖІТІ, 2000.− С.32-39.

210.   Верига, Ю.А. Облікова політика підприємства – основа ведення фінансового обліку і складання фінансової звітності [Текст] : тези доповіді / Ю.А. Верига // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні : міжнар. наук. - практ. конф., (Київ, 16-18жовт. 2000 р.) / відповідальний за вип. В.М. Івахненков. − К. : КНЕУ, 2000 – 268 с.

211.   Верига, Ю.А. Предмет і метод бухгалтерського обліку: погляд на проблему [Текст] : тези доповіді / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Розвиток науки про бухгалтерський облік : зб. тез та текстів виступів на міжнар. наук. конф., ( Житомир,  23-24 листоп. 2000 р. ).− Житомир : ЖІТІ, 2000.− С.119-130.

212.   Верига, Ю.А. Проблеми обліку затрат на ремонт основних засобів [Текст] : тези доповіді / Ю.А. Верига // Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне і фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур : тези другої міжнар. наук. - практ. конф., ( Севастополь, 4-6 трав. 2000 р). – Севастополь : Вид. СевДУ, 2000. – Ч. I.− [ 0,1 друк. арк.].

213.   Верига, Ю.А. Реформування бухгалтерського обліку: проблеми і реальність [ Текст] / Ю.А. Верига // Проблеми реформування економіки : міжвідомчий наук. зб.− К. : КНЕУ, 2000.− Спеціальний випуск : Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа .− 420 с.

214.   Верига, Ю.А. Реформування діяльності споживчої кооперації – запорука її розвитку [ Текст] / Ю.А. Верига // Регіональні перспективи.− 2000.− № 5.− [ 0,5 друк. арк.].

215.   Верига, Ю.А. Власний капітал: подання інформації у фінансовій звітності [ Текст] / Ю. А. Верига, А.І. Рудяк // Матеріали Всеукр. наук. конф., (Хмельницький, 23 листоп. 2001 р.).− Хмельницький : Еврика, 2001.− [ 0,3 друк. арк.].

216.   Верига, Ю.А. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств[ Текст] : тези / Ю.А. Верига // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття : Всеукр. наук. - практ. конф., ( Полтава, 22-23 листоп. 2001 р.). – Полтава, 2001.− Т.2 .−С.7-8.

217.   Верига, Ю.А. Особливості фінансового аналізу в умовах дії національних стандартів [ Текст] / Ю.А. Верига, В.О. Подольська // Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні : зб. наук. праць за матеріалами наук. - практ. конф., ( Тернопіль, 1-2 червн. 2001 р.).− Тернопіль: Економічна думка, 2001.−С. 151-158.

218.   Верига, Ю.А. Предмет бухгалтерського обліку у суспільно-господарському бутті [ Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. / за ред. проф. Є.В. Мних. – Львів, ЛДУ, 2001.− Спецвипуск 7 : Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України.− [б.с.].

219.   Верига, Ю.А. Стандартизація звіту про фінансові результати та методи його аналізу [ Текст] / Ю.А. Верига // Вісник економіста. – 2001.− Вип. 53.−С.5-9.

220.   Верига, Ю.А. Фінансова звітність підприємств України: сучасний стан і шляхи удосконалення [Текст] / Ю.А. Верига // Регіональні перспективи. –2001.− № 2-3.− С.22.

221.   Верига, Ю.А. Влияние эффективности использования оборотных активов на финансовую безопасность торгового предприятия [Текст] / Ю.А. Верига, В.А. Подольська // Торговля в экономической системе: теория и практика : тезисы докладов междунар. науч.- практ. конф., ( Минск, 7-8 мая 2002 р.).− [ 0,1 друк. арк.].

222.   Верига, Ю.А. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік і звітність в системі споживчої кооперації України [Текст] / Ю.А. Верига // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2003.− Спецвипуск : Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки.−  С. 362-365.

223.   Верига, Ю.А. Історичний аспект розвитку Балансу та використання його в аудиті [Текст] / Ю.А. Верига //  Економічна думка. – 2002.− Вип. 3. – С.152-157.

224.   Верига, Ю.А. Баланс підприємства: історичний аспект [Текст] / Ю.А. Верига // Вісник Полтавської аграрної академії.− 2003.− № 6. − С.92-94.

225.   Верига, Ю.А. Баланс підприємства: історичний аспект та удосконалення в Україні [Текст] / Ю.А. Верига // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003.− № 1. – С. 66-71.

226.   Верига, Ю.А. Оприлюднення звітності підприємств : історичний досвід [Текст] / Ю.А. Верига // Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля.− 2003.− № 1.− С.26-30.

227.   Верига, Ю.А. Розмежування і закріплення власності споживчої кооперації в Миколаївській області [Текст] / Ю.А. Верига, І.С. Вербицька // Регіональні перспективи.− 2003.− № 2-3. − С.226-227.

228.   Верига, Ю.А. Види обліку в Україні: світовій і національній досвід [Текст] / Ю.А. Верига // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004.− Вип.16.− С.22-25.− (Серія економічна).

229.   Верига, Ю.А. Деякі методичні прийоми до викладання теми “Бухгалтерський баланс” [Текст] / Ю.А. Верига // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. / відповід. ред. С.М. Пушкар.− Тернопіль : Карт-бланш, 2004.− Вип. 9.− 73 с.

230.   Верига, Ю.А. Захист інформації в комп’ютерних інформаційних системах бухгалтерського обліку [Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Бухгалтерський облік і аудит.− 2004.− № 5.− С.59-64.

231.   Верига, Ю.А. Класифікація дебіторської заборгованості та подання інформації у фінансовій звітності [Текст] / Ю.А.Верига // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць.. – Рівне : НУВГП, 2004.− Вип. 1.−С.17-25.− ( Економіка ).

232.   Верига, Ю.А. Комп’ютеризація обліку процесу виробництва за допомогою бухгалтерської програми “1С: Підприємство : версія 7.7” [Текст] / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності : зб. наук. праць міжнар. наук. - практ. конф., ( Київ, 19-20 трав. 2004 р.).− К. : КНЕУ, 2004.− С.398-412.

233.   Верига, Ю.А. Оцінка платоспроможності підприємства [Текст] / Ю.А. Верига, О.Ф. Власенко // Економіка і підприємництво організаційно методичні аспекти обліку, фінансів, аудиту і аналізу : зб. наук. праць. − Полтава : ПДАА, 2004.− Вип. 2.− [ 0,3 друк. арк.].

234.   Верига, Ю.А. Процедури документальної перевірки нематеріальних активів [Текст] / Ю.А.Верига, А.Ж. Пшенична // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць Державної академії статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2004. – 250 с.

235.   Верига, Ю.А. Резерви підприємств України: види, методи створення і подання інформації у фінансовій звітності [Текст] / Ю.А. Верига // Науковий вісник ПУСКУ.− 2004.− № 1.− С. 116-119.−(Серія “Економічні науки”).

236.   Верига, Ю.А. Склад фінансової звітності з основних засобів [Текст] / Ю.А. Верига, О.Ф. Бабійчук // Економіка і підприємництво організаційно методичні аспекти обліку, фінансів, аудиту і аналізу : зб. наук. праць.− Полтава : ПДАА, 2004.− Вип. 2.− [0,3 друк. арк.].

237.   Верига, Ю.А. Соціально-економічна сутність власного капіталу [Текст] / Ю.А. Верига, Л.Л. Тягнирядно // Економіка і підприємництво організаційно методичні аспекти обліку, фінансів, аудиту і аналізу : зб. наук. праць.− Полтава : ПДАА, 2004.− Вип. 2. − [0,3 друк. арк.].

238.   Верига, Ю.А. Управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / Ю.А. Верига, Я.О. Гальос // Економіка і підприємництво організаційно методичні аспекти обліку, фінансів, аудиту і аналізу : зб. наук. праць.− Полтава : ПДАА, 2004.− Вип. 2.− [ 0,3 друк. арк.].

239.   Верига, Ю.А. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу [Текст] / Ю. А. Верига, Л.Л.Тягнирядно // Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємств: сучасні проблеми..− Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2004 .− Т 2.− С.37-41.

240.   Верига, Ю.А. Аудит в комп’ютерних системах [Текст] / Ю.А.Верига // Удосконалення інформаційного середовища прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті : зб. тез та текстів виступів на міжнар. наук.-практ. конф., ( Мукачево, 15-16 верес. 2005 р.). – Мукачево, 2005.− [0,2 друк. арк.].

241.   Верига, Ю.А. Інформаційні системи обліку в управлінні підприємством [Текст] / Ю.А.Верига, С.М. Деньга // Наукові праці національного університету харчових технологій. − 2005.− № 17 : Спеціальний випуск „Економічні науки”.− С.11-13.

242.   Верига, Ю.А. Окремі аспекти організації стратегічного еккаунтингу [Текст] / Ю.А.Верига, С.М. Деньга // Вісник ЖДТУ. – 2005. – № 2. – С. 67-79.− ( Економічні науки).

243.   Верига, Ю.А. Основні засоби подання інформації у фінансовій звітності  [Текст] / Ю.А.Верига // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні : тези міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 25-26 берез. 2005 р.).− Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.−. [ 0,2 друк. арк.].

244.   Верига, Ю.А. Фінансова звітність про грошові кошти та використання її в управлінні [Текст] / Ю.А.Верига // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції, (Київ, 20-22 квіт. 2005 р.) : тези доповідей / ред. А.Д. Бутко. – К. : КНТЕУ, 2005. – Ч. 2.− [ 0,3 друк. арк.].

245.   Верига, Ю.А. Відображення результатів діяльності у звітності підприємства [Текст] / Ю.А.Верига //Обліково – аналітичні проблеми: глобальний і національний аспекти : матеріали міжнар. наук. – практ. конф., (Полтава, 16-17 трав. 2006 р.).– Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006.− Ч.2.− С. 1.

246.   Верига, Ю.А. Звітність підприємства про фінансові результати [Текст] / Ю.А.Верига // Проблеми теорії і практики обліку, аналізу, аудиту та шляхи їх вирішення : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., ( Севастополь,  3-5 трав. 2006 р.). – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2006. – С.10-13.

247.   Верига, Ю.А. Особливості фінансового обліку витрат в торговельних підприємствах споживчої кооперації [Текст] / Ю.А.Верига, Н.В. Фірсова // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / відп. ред. В.Г.Лінник. – К.: КНЕУ, 2006. – С.105-112.− Спеціальний випуск.

248.   Верига, Ю.А. Ресурси підприємства, як об’єкт аудиту: теорія і практика [Текст] / Ю.А.Верига, А.Ж. Пшенична // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування.− 2006.− № 4. – [ 0,4 друк. арк.].− ( Економіка. Ч. 3 : Реформування обліку і  аудиту економічних ресурсів в контексті євро інтеграції).

249.   Верига, Ю.А. Роль учета в управлении дебиторской задолженностью [Текст] / Ю.А.Верига // Материалы междунар. науч. конф. профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, посвящённой 175-летию потребительской кооперации России по итогам научной работы в 2005 г. – М. : Наука и кооперативное образование, 2006. – С.73-74.

250.   Верига, Ю.А. Управління сільськогосподарського  підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] / Ю.А.Верига, Ю. Каплаух // Економіка і підприємництво: організаційно – методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу. – Полтава : ПДАА, 2006.− С. 4-9.

251.   Верига, Ю.А. До питання обліку і контролю талонів на паливо в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Ю.А.Верига, О.А. Кондратюк // Економіка і підприємництво : організаційно – методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу. – Полтава : ПДАА, 2007. – С. 10-13.

252.   Верига, Ю.А. Економічний механізм управління: проблемні питання отримання аудитором розуміння суб’єкта господарювання та його середовища [Текст] / Ю.А.Верига, А.Ж. Пшенична // Науковий вісник Ужгородського університету.− 2007.− Ч. II, Спецвипуск 22.− C. 68-71.− (Серія “Економіка”).

253.   Верига, Ю.А. Облік грошових коштів та організація розрахунків підприємств [Текст] / Ю.А.Верига, О.О. Пархоменко // Збірник наукових праць. – Полтава: ПДАА, 2007. – Т.1, вип.5. − С. 227-230.

254.   Верига, Ю.А. Організаційні аспекти обліку інвестицій у вищих навчальних закладах [Текст] / Ю.А. Верига // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. − 2007.− Ч.2, вип. 12. − [ 0,5 друк. арк.].

255.   Верига, Ю.А. Організаційно – методологічні засади формування облікової політики у вищих навчальних закладах [Текст] / Ю.А. Верига, І.В. Лісна // Становлення облікової політики в Україні : тези доп. Всеукр. наук. конф. ( Тернопіль, 18-19 трав. 2007 р.).− Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С.52-53.

256.   Верига, Ю.А. Особливості обліку та калькулювання собівартості продукції цукрових буряків [Текст] / Ю.А.Верига, М. Федосина  // Збірник наукових праць. – Полтава: ПДАА, 2007. – Т.1, вип.5. − С. 230-234.

257.   Верига, Ю.А. Трансферне ціноутворення у підприємствах харчування [Текст] / Ю.А.Верига // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : тези доповідей міжнар. наук. – практ. конф., ( Харків, 17 жовт. 2007 р.) / редкол.: О.І. Черевко (відпов. ред.) [та ін.].− Харків :  Харк. держ. ун – т харчування та торгівлі, 2007 – Ч. 2.− С. 13-14.

258.   Верига, Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності [Текст] / Ю.А.Верига // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”.− 2007.− № 557.− С. 54-58.− (Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку).

259.   Верига, Ю.А. Автоматизація обліку праці та її оплати [Текст] / Ю.А.Верига, О.В.Клименко // Управління персоналом у XXI столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці : міжнар. наук. - практ. конф., (Полтава, 15 – 16 листоп. 2007 р.).− Полтава, ПУСКУ, 2008.− [б.с.].

260.   Верига, Ю.А. Аудит оплати праці: проблеми в умовах компютеризації управління персоналом [Текст] / Ю.А.Верига, А.Ж. Пшенична // Управління персоналом у XXI столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці : міжнар. наук. – практ. конф., (Полтава, 15 – 16 листоп. 2007 р.).− Полтава, ПУСКУ, 2008.− [б. с.].

261.   Верига, Ю.А. Ефективність функціонування системи складських документів на зерно [Текст] / Ю.А.Верига, Г. О. Одарюк // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук. - практ. конф.− Полтава : ПДАА, 2008. − [ 0,1 друк. арк.].

262.   Верига, Ю.А. Организация бухгалтерского учёта в потребительской кооперации Украины [Текст] / Ю.А. Верига // Материалы международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ по итогам научно-исследовательской работы в 2007 г.М. : Российский университет кооперации, 2008. – С.145-146.

263.   Верига, Ю.А. Організація внутрішнього контролю в системі споживчої кооперації України [Текст] / Ю.А. Верига // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнар. наук. - практ. конф., (Київ, 10-11 жовт. 2008 р. ) / відп. за вип. М.М. Коцупатий. − К. :КНЕУ, 2008. – Ч.І.− [0,1 друк. арк.].

264.   Верига, Ю.А. Організація фінансової звітності за сегментами [Текст] / Ю.А. Верига, З.М. Левченко / Вісник ХНТУСГ.−2008.− № 72.− C.43-48.

265.   Верига, Ю.А. Реформування вітчизняного бухгалтерського обліку: правові аспекти відповідальності бухгалтера за фінансову звітність [Текст] / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична // Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., (м. Кривий Ріг, 1 груд. 2008 р.) : тези доповідей / редкол. : Л.М. Крапивко, В.Я. Нусінов, О.М. Барановська. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С.33-35.

266.   Верига, Ю.А. Аудит оплати праці : проблеми отримання аудиторських доказiв в умовах комп’ютеризації управління персоналом [Текст] / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України .− 2008. − N1. − С.202-205.− (Серiя : Економiчнi науки).

267.   Верига, Ю.А. Удосконалення звітності та аналізу товарних запасів підприємства [Текст] / Ю.А. Верига, В.О. Подольська // Вісник Національного технічного університету− 2008.− №54 : Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва −. С.95-100.

268.   Верига, Ю. А. Управлінський облік як центр інформаційного забезпечення виробничої діяльності суб’єктів господарювання [Текст] / Ю. Верига / / ВIСТI. Діловий випуск. − 2009.− 17 квіт.− С.4-5.

269.   Верига Ю.А. Облік і аудит фінансової звітності при реорганізації суб’єктів господарювання [Текст ] / Ю.А Верига, А.Ж. Пшенична // Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні : зб. всеукр. наук. - практ. конф. /за ред. В.Д. Базилевича.− К. : ВЦП „Київський університет”, 2009.−С.48-50.

270.   Верига Ю.А. Учёт и отчётность при реорганизации субъектов хозяйствования: опыт Украины и Российской Федерации [Текст ] / Ю.А Верига // Счетоводство и одита в информационната глобализация : сб. научни статии : междунар. науч.- практ. конф., ( Свищов 4-5 наября 2009 г.). − Свищов, 2009.− С. 280-288.

 

[Вгору]

Науково – дослідні роботи, виконані кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту за участі Ю. А. Вериги

 

271.   Аналіз показників бухгалтерської звітності та розробка заходів щодо покращення фінансового стану Васильківського районного споживчого товариства [Рукопис] / ПУСКУ ; керів. О.В. Заєць, Ю.А. Верига : виконавці : В.О. Подольська, В. Токар, А.Ж. Пшенична [та ін.].− Полтава, 1999.− [ 154 л.]

272.   Аналіз фінансового стану системи Кіровоградської облспоживспілки та розробка практичних заходів щодо покращення ефективності господарювання [Рукопис] / ПУСКУ ; керів. Ю.А. Верига : виконавці : В. О. Подольська, М.М. Орищенко .− Полтава, 2009.− [ 130 c.]

273.   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Рукопис] : звіт про НДР / ПУСКУ ; керів. О.М. Губачова ; виконавці: Ю.А. Верига , О.М. Губачова, О.В. Карпенко [та ін.].− Полтава, 2009.− [200 c.]

274.   Методичнi рекомендацiї з аналiзу фiнансового оздоровлення Гребiнкiвської райспоживспiлки  [Текст] : звiт про НДР / ПУСКУ; керів. Ю. А. Верига ; виконавці В.О. Подольська,  Т.В. Гладких  А.Ж. Пшенична [та ін.]. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 1999. − 92 с.

275.   Проблемы совершенствования бухгалтерского учета в заготовительных организациях потребительской кооперации : заключительный [Рукопис] : отчет о НИР (заключительный) / ПКИ ; рук . А.В. Заец ; исполн. : Ю.А. Верига, О.М. Губачева, Г.И. Зима [и. др.].− Полтава, 1990.− [ 125 л.].

276.   Разработка методологии определения издержек обращения и прибыли (убытка) по заголовкам отдельных видов сельскохозяйственных продуктов и сырья [Рукопис] : отчет о НИР/ ПКИ ; рук. А.В. Заец ; исполн. :  Б.В. Нетыкша, Ю.А. Верига, Н.И. Котляренко [и. др.] . − Полтава, 1984.− [ 134 л.].

277.   Разработка методических рекомендаций по проведению инвентаризаций товарно – материальных ценностей в розничной торговле и использование ее данных в управлений хозяйственной деятельностью [Рукопис] : отчет о НИР (заключительный) / ПКИ ; рук. Ю.А. Верига ; исполн. : В.А. Левченко, О.В. Карпенко, Н.И. Котляренко [и. др.].− Полтава, 1991.− [ 147 л.].

278.   Удосконалення бухгалтерського облiку i контролю в галузях дiяльностi споживчої кооперацiї [Текст] : звiт про НДР / ПУСКУ; керів. О.В. Заєць, Ю. А. Верига ; виконавці : О.М. Губачова, В.А. Левченко, Л.І, Жидєєва [та ін.]. − Полтава , 2000. − 131 с.

279.   Удосконалення обліку на підприємствах споживчої кооперації з заготовки і переробки сільськогосподарської продукції [Рукопис] : звіт про НДР / ПКІ ; керів. О.В. Заєць ; виконавці : Ю.А. Верига, О.М. Губачова, Г.І. Зима.− ПКІ, 1995.− [137 л.].

280.   Удосконалення облiку та аудиту в умовах переходу до мiжнародних i нацiональних стандартiв [Текст] : звiт про НДР / ПУСКУ ; керiв. О.В. Заєць, Ю.А. Верига ; виконавці : О.М. Губачова,  С.М. Деньга, Л.І. Жидєєва [та ін.].−  Полтава , 2006.− 180 с.

 

[Вгору]

Розділ III. Автореферати  кандидатських дисертацій за фахом 08.06.04  “Бухгалтерський облік і аудит” та 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, опонентом яких виступала кандидат економічних наук професор Верига Ю.А.

 

281.   Абдель-Вахаб, М. Д. Равашдех Облік і аналіз нематеріальних активів підприємств торгівлі в умовах комп’ютеризації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / М.Д. Равашдех Абдель-Вахаб.− Х., 2004. – 18 c.

282.   Аль Фасфус, Фуад Сулейман Махмуд Облік і аудит запасів : світова практика та особливості в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / Фуад Сулейман Махмуд Аль Фасфус. − К., 2003. – 19 c.

283.   Афанас’єва, І. І. Облік та контроль виробничих запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит / І.І. Афанас’єва.− Х., 2006.− 19 c.

284.   Белявцева, В. В. Організація управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / В.В. Белянцева .− К., 2005.− 17 c.

285.   Богатко, Н.Г. Облік та аналіз фінансових інвестицій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / Н.Г. Богатко− Х., 1998. – 17 с.

286.   Іванюта, П. В. Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”   / П.В. Іванюта.− К., 2005.− 20 c.

287.   Калайтан, Т. В. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”    / Т.В. Калайтан. − Львів, 2004. − 20 c.

288.   Козак, В. Г. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів [ Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / В.Г. Козак. − К., 2001. – 20 с.

289.   Кондрашова, Т. М. Управлінський облік в державних вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит / Т. М. Кондрашова .− К., 2007.− 20 c.

290.   Леонтьєва, В. І. Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / В.І. Леонтьева .− К., 2008.− 20 c.

291.   Ломонос-Чанкселіані М. В. Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук: : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.В. Ломонос - Чанкселіані.− К., 2007. − 20 с.

292.   Михайлова, Т. П. Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”   / Т.П. Михайлова.− К., 2004. − 20.

293.   Назарова, І. Я. Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І. Я. Назарова − К., 2009.−20 с.

294.   Пацула, О. І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.І. Папула.− К., 2008.− 21 c.

295.   Погрібна О. П. Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”   / О.П. Погрібна. − К., 2001. –20 c.

296.    Рура, О. В. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / О.В. Рура. − К., 2005.− 19 c.

297.   Сагова, С. В. Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій  (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України ) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”/ С. В. Сагова.− К., 2006.− 21 c.

298.   Смирнова, Н. В. Облік в ресторанному господарстві: організація та методика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / Н.В. Смирнова.− К., 2006.− 19 c.

299.   Сметанко, О.В. Методика та організація обліку і аудиту у туристичній галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”   / О.В. Сметанко.− К., 2004.− 20 c.

300.   Стефаненко, М. М. Стратегічний аналіз і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / М.М. Стефаненко.− Х., 2002.17 с.

301.   Сухоребра, О. П. Облік і контроль витрат виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / О.П.Сухоребра.− К., 2003.19 c.

302.   Тарасова, Т.О. Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”  / Т.О. Тарасова. − Х., 2001. − 18 c.

303.   Топоркова О. В. Облік і аналіз товароруху у зовнішньоекономічній діяльності торгових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / О.В. Топоркова − Х., 1998. – 16 с.

304.   Чумакова, І. Ю.  Аналіз і аудит реальних інвестицій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / І.Ю. Чумакова.− К., 2001. – 20 c.

305.   Шульга, Н. В. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз  ефективності використання трудових ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Н.В. Шульга.− К., 2008.− 21 c.

306.   Янчев, А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит” / А.В. Янчев. −Х., 2004. − 18 c.

307.   Яценко, В. Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами виробництва на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік і аудит”/ В.Ф. Яценко.− К., 2006.− 20 c.

 

[Вгору]

Розділ IV. Відображення аспектів діяльності підприємств  консервної промисловості та підприємств системи  споживчої кооперації у роботах Юстини Андріївни Вериги

 

308.   Верига, Ю.А. Техническое перевооружение главный резерв роста производительности труда в консервной промышленности [Текст] / Ю.А. Верига, А.В. Заец // Ускорение темпов технического развития основных отраслей потребительской кооперации республики на основе внедрения передового опыта, научно-технических достижений и его эффективность: тезисы доклада Республиканский научно-технической конференции. – К. : Укоопсоюз, 1978.− [0,3/0,15друк. арк. ].

309.   Верига, Ю.А.  Техническое перевооружение главный резерв роста производительности труда в кооперативной промышленности [Текст] : обзорная информация / Ю.А. Верига, А.В. Заец.− М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1979.− [0,3/0,15друк. арк.].− ( Серия : В помощь экономическому образованию специалистов; №3).

310.   Верига, Ю.А.  Интенсификация использования основных фондов-главное направление повышения эффективности работы плодоовощеперерабатывающих предприятий [Текст] / Ю.А. Верига // Проблемы и практические задачи по дальнейшему развитию потребительской кооперации / Казпотребсоюз. Карагандинский кооперативный институт.− Караганда, КПИ, 1980.− [ 0,2 друк. арк.].

311.   Верига, Ю.А. Пути повышения эффективности использования основных фондов плодоперерабатывающих предприятий [Текст] : экспресс-информация / Ю.А. Верига, А.В. Заец. − М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1980.− [1,5/1,0 друк. арк.].− (Серия : Консервная промышленность; №3).

312.   Верига, Ю.А. Пути повышения эффективности плодоовощеконсервного производства в потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига // Пути повышения эффективности заготовительной деятельности потребительской кооперации : cб. науч. трудов / Московский кооперативный институт Центросоюза.− М. : МКИ, 1980.− [ 0,4 друк. арк.].

313.   Верига, Ю.А. Резервы экономии на консервных заводах потребительской кооперации [Текст] : экспресс-информация / Ю.А. Верига, А.В. Заец.− М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1982.− ( Серия : Консервная промышленность; №2 ). − 16 с.

314.   Верига, Ю.А. Роль учета и контроля в снижении материалоемкости продукции консервного производства [Текст] / Ю.А. Верига // Совершенствование планирования, учета, контроля и статистики по рациональному расходованию ресурсов народного хозяйства : cб. материалов республиканской научно-технической конференции.− К. : ЦСУ УССР, 1983.− [ 0,4 друк. арк.].

315.   Верига, Ю.А. Вопросы учета и хозяйственного расчета в тарном хозяйстве заготовок потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига, Е.И. Нетыкша // Совершенствование хозяйственного механизма заготовительской кооперации. сб.науч. трудов Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза.− М. : МКИ, 1984.− [ 0,25/0,12 друк. арк.].

316.   Верига, Ю.А. Факторный анализ использования основных фондов в консервной промышленности [Текст] / Ю.А. Верига, А. В. Заец // Консервная и овощесушильная промышленность.− 1984.− № 3.− [ 0,4/0,2 друк. арк.].

 

317.   Верига, Ю.А. Производство консервной продукции в межсезонный период на предприятиях  [Текст] : экспресс-информация / Ю.А. Верига.− М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1984.− ( Серия : Консервная промышленность; №4).− [ 0,75друк. арк.].

318.   Верига, Ю.А. Анализ показателей эффективности производства консервных предприятий потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига // Совершенствование бухгалтерского учета и ревизии в условиях отраслевого управления : сб. науч. трудов.− М. : МКИ, 1985.− [ 0,3 друк. арк.].

319.   Верига, Ю.А. Бригадная форма организации оплаты труда на промышленных предприятиях Полтавского облспотребсоюза [Текст] : экспресс-информация / Ю.А. Верига. − М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1985.− [ 0,5 друк. арк.]. − ( Серия : Консервная промышленность; №2).

320.   Верига, Ю.А. Внедрение бригадной формы организации и стимулирования труда на Острожском плодоконсервном заводе Ровенского облпотребсоюза [Текст] : экспресс-информация / Ю.А. Верига.− М.: ЦБТЭИ Центросоюза, 1986.− ( Серия : Консервная промышленность; № 2).− 8 с.

321.   Верига, Ю.А. Критерий и система показателей эффективности производства консервных предприятий потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига // Новая советская литература по общественным наукам : библиографический указатель ИНИОН АН СССР. – М. : Экономика, 1986.− [ 0,5 друк. арк.].

322.   Верига, Ю.А. О внедрении нормативного метода учета затрат на производство на промышленных предприятиях Укоопсоюза [Текст] / Ю.А. Верига // Совершенствование бухгалтерского учета в народном хозяйстве : тезисы докладов и выступлений конференции.− [М.], 1986.− [ 0,2 друк. арк.].

323.   Верига, Ю.А. Совершенствование организации учета валового дохода в заготовительных предприятиях потребительской кооперации [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление деятельности потребительской кооперации. − Полтава : Полтавский кооперативный институт Центросоюза, 1986.− [ 0,1 друк. арк.].

324.   Верига, Ю.А. Вопросы организации сравнительного экономического анализа на заготовительных предприятиях [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига, Е.И Нетыкша // Роль потребительской кооперации в осуществлении социально-экономической политики : тезисы доклада областной научно-теоретической конференции. – Полтава : ПКИ, 1988.− [ 0,1 друк. арк.].

325.   Верига, Ю.А. Роль межзаводского экономического анализа в выявлении резервов повышения эффективности производства [Текст] / Ю.А. Верига // Новая советская литература по общественным наукам : депонированный библиографический указатель ИНИОН АН СССР. – М. : Экономика, 1988. − [ 0,5 друк. арк.].

326.   Верига, Ю.А. Улучшение учета издержек обращения – важнейшее условие повышения рентабельности заготовительной деятельности Текст] / Ю.А. Верига, Е.И Нетыкша // Роль потребительской кооперации в осуществлении социально-экономической политики : тезисы доклада областной научно-теоретической конференции. – Полтава, ПКИ, 1988. – [ 0,1/0,05друк. арк.].

 

[Вгору]

Розділ V. Творчий доробок Юстини Андріївни Вериги з питань вищої освіти в Україні  та викладання бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах

 

327.   Верига, Ю.А. Повышаем качество подготовки экономических кадров [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига, Н.Ф. Байдаков // Организация учебного процесса – новые подходы.– Полтава : ПКИ, 1988.– [0,1/0,05 друк. арк.].

328.   Верига, Ю.А. О некоторых вопросах перестройки обучения студентов-заочников [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига // Проблемы перестройки подготовки специалистов без отрыва от производства.– Полтава : ПКИ, 1989.– [ 0,1 друк. арк.].

329.   Верига, Ю.А. О путях повышения качества подготовки бухгалтерских и ревизорских кадров в вузах [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига // Совершенствование хозяйственного механизма в потребительской кооперации в условиях действия закона СССР «О кооперации в СССР» : сборник тезисов Всесоюзной конф., ( Воронеж, 1989).– М., 1989.– Ч. 2. – [0,1 друк. арк.].

330.   Верига, Ю.А. О совершенствовании качества подготовки экономических кадров [Текст] : тезисы  доклада / Ю.А. Верига // Новые походы к организации подготовки кадров в Полтавском кооперативном институте : обзорная информация. – М. : ЦБТЭИ, 1989.– [0,1 друк. арк.]. – ( Серия : Организационно-массовая работа и подготовка кадров ; №2).

331.   Верига, Ю.А. Об опыте совместного преподавания бухгалтерского учета и его механизации [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига // Преподавание учетных дисциплин (методические разработки) : cб. науч. тр.− Минск : Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбишева, 1982.− [ 0,2 друк. арк.].

332.   Верига, Ю.А.  Использование ЭВМ при изучении бухгалтерского учета [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига // Роль перспективных разработок программного обеспечения АСУ и функционирования системы ОФАП в повышении эффективности работы вычислительных предприятий в новых условиях хозяйствования : тезисы докладов Всесоюзного семинара, ( Кишинев, 16-22 октября 1988 г.).– Кишинев, 1989.– [ 0,2 друк. арк.].

333.   Верига, Ю.А. Роль филиалов кафедры на производстве в формировании специалиста [Текст] : тезисы доклада /

Ю.А. Верига // Интеграция обучения и воспитания студентов в условиях перестройки высшего образования : тезисы докладов XV научно-методической конференции преподавателей и студентов. –  Полтава : ПКИ, 1989.– [ 0,1 друк. арк.].

334.   Верига, Ю.А. Дифференцировать профессиональную подготовку студента-заочника  [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига // Методические рекомендации по усилению специалистов в условиях перестройки высшего образования. Полтава, 1990.– [ 0,5друк. арк.].

335.    Верига, Ю.А. Связь обучения с производством в процессе подготовки специалистов по учету, контролю и анализу хозяйственной деятельности потребительской кооперации: [Текст] : тезисы доклада / Ю.А. Верига, С.И. Чепенко, В.А. Зинченко // Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации : тезисы докладов областной научно-практической конференции.− Полтава, 1990.– [ 0,2/0,1друк. арк.].

336.   Верига, Ю.А. Деякі напрямки входження навчальних закладів Укоопспілки у світову мережу освіти [ Текст] / Ю.А. Верига, В.П. Косаріна // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі.− Тернопіль-Севастополь-Форос, 1997.− [ 0,25 друк. арк.].

337.   Верига, Ю.А. Деякі напрямки інтенсифікації навчального процесу з курсу бухгалтерський облік[ Текст] :тези / Ю.А. Верига // Інтенсивні технології у навчальному процесі-головна умова якості підготовки фахівців : матеріали XXII наук.-метод. конф., (Полтава, 3-5 квіт. 1997 р.).− [ 0, 1 друк. арк.].

338.   Верига, Ю.А. Дистанційне навчання: сучасний стан і проблеми [ Текст] / Ю.А. Верига, С.А. Татаров // Матеріали міжнар. міждисциплінарної наук. - практ. конф. − Керч, 2001.− Ч. II.− C.163-165.

339.   Верига, Ю.А. Підготовка магістрів: перший досвід і деякі напрямки удосконалення [ Текст] / Ю.А. Верига // Підготовка фахівців шляхом інтеграції навчання і наукових досліджень : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. підготовки фахівців шляхом інтеграції навчання і наукових досліджень.− Полтава : ПДТУ, 2001.− С.228-231.

340.   Верига, Ю.А. Проблеми реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням “Облік і аудит”[ Текст] / Ю.А. Верига // Шляхи вдосконалення підготовки молодих спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах : зб. доповідей учасників наук.- практ. конф. – К. : Укоопосвіта, 2001. – 275 с.

341.   Верига, Ю.А. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 05.01 «Економіка і підприємництво [Текст] / Ю.А. Верига.− К. : Міносвіти і Науки України, 2002.− [ 0,3 друк. арк.].

342.   Верига, Ю.А. Впровадження системи дистанційної освіти: проблеми і перспективи  [Текст] / Ю.А. Верига // Концептуальні підходи до підготовки спеціалістів з обліку і аудиту в сучасних умовах України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ( Харків, 19 берез. 2004 р.).− Харків : ХІБМ, 2004.−С.63-67.

343.    Верига, Ю.А. Кредитно-модульна система при вивченні обліково-аналітичних дисциплін [Текст] / Ю.А.Верига, С.М. Деньга // Модернізація змісту і технологія підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський економічний простір : матеріали ХХХ міжвузівської наук. - метод. конф., (Полтава, 26 берез. 2005 р.).− Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005.− С. 236-237.

344.   Верига, Ю.А. Совершенствование подготовки специалистов в учебных заведениях потреб кооперации Украины [Текст] / Ю.А.Верига // Актуальне проблемы учета и финансов в организациях потреб кооперации других сферах и отраслях. Финансы – кредит – налоги : материалы к междунар. науч. - практ. конф., посвященной 175 - летию потребкооперации России / под ред. М.В. Лычагина.− Новосибирск : СИБУПК, 2006. – С. 25 – 27.

345.   Верига, Ю.А. ECTS - iнформацiйний пакет. Галузь 0305 "Економiка та пiдприємництво". Напрям 6.030504 "Облiк i аудит" [Електрон. ресурс] / Ю.А. Верига].−  [Полтава] : ПУСКУ, 2007. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2007/6/Veriga/076oblva/index.htm.

346.   Верига, Ю.А. Освіті бухгалтерів світовий рівень [Текст] / Ю.А.Верига, М.О. Виноградова // Вісті ЦССТУ. Діловий виспуск. – 2007.− 16 лют.

347.   Верига, Ю.А. Вимоги до бухгалтера в ХХІ столітті [Текст] / Ю.А.Верига // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти :матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 15-16 трав. 2008 р.).– Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. − Ч.ІІ. − С.258-259.

348.   Верига, Ю.А. Дистанційна освіта в умовах застосування Інтернет [Текст] : тези / Ю.А.Верига, Н.В. Фірсова // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., ( Полтава,  24-25 квіт. 2008 р. ). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 71-72.

349.   Верига, Ю.А. Досвід формування контингенту майбутніх студентів спец. „Облік і аудит”[Текст] / Ю.А.Верига,

Н.В. Костянник // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України у Європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., ( Полтава, 6-8 берез. 2008 р.). − Полтава : РВВ ПУСКУ,  2008. − [ 0,1 друк. арк.].

350.   Верига, Ю.А. Унiверситетська освiта [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї / Ю.А. Верига. − [Полтава] : ПУСКУ, 2008. – Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CVeriga/086univa/index.htm

351.   Верига, Ю.А. Використання інноваційних технологій в навчальному процесі [Текст] / Ю.А. Верига // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр., наук.-практ. конф., (Полтава, 22-23 жовт. 2009 р.). − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. − C. 186-188.

352.   Верига, Ю.А. Досвід підготовки бакалаврів за напрямом „облік і аудит” на базі ОКР „молодший спеціаліст” [Текст] / Ю.А. Верига // Інноваційні технології підготовки фахівців за спеціальностями «облік і аудит» та  «фінанси» : тези доповідей всеукр. наук. – практ. конф., (Харків, 28-29 жовт. 2009 р.).− Харків, 2009.− С.133-136.

353.   Верига, Ю.А. Індивідуалізація практичної підготовки фахівців з обліку і аудиту [Текст] / Ю.А. Верига // Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України : матеріали ХХХІУ міжнар. наук. - метод. конф., ( Полтава, 26-27 берез. 2009 р.).− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.− [ 0,1 друк. арк.].

354.   Верига, Ю. Слово про талановитого педагога  [Текст] / Ю.А. Верига // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. − 2009. − 8 жовт. − С.2-.3.

355.   Університетська освіта [Текст] : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спец. 6.050106 „Облік і аудит” / Ю.А.Верига, Г.І. Зима, О.М. Губачова [ та ін. ]. − Полтава :  РВЦ ПУСКУ, 2008. – 27 с.

 

[Вгору]

Алфавітний покажчик співавторів

 

Аліман, М. 1

Астахова, М.М. 14, 153, 154, 159, 160, 168

Бабійчук, О.Ф. 236

Байдаков, Н.Ф. 327

Барановська, О.М. 265

Бутинець, Ф.Ф. 3, 22,36

Валентинов, В.А.175

Ватуля, І.Д. 30, 31

Вербицька, І.С. 227

Верига, О. 2

Виноградова, М.О. 20, 187, 346

Власенко, О.Ф. 233

Волошин, А.М. 27

Гальос, Я.О. 240

Гелей, С. 5

Гладких, Т.В. 20, 51, 57, 80,109,112, 115,116, 126,127, 131,140, 149, 173,176, 194, 274

Губачова, О.М. 16, 24, 123, 134, 145, 146, 147, 148, 164, 165, 168,183, 273, 275, 278, 279, 355

Гусакова, О.С. 17,142,186,187

Деньга, С.М. 12, 13, 105, 106, 185, 211, 218, 230, 232, 241, 242, 243, 280, 343

Єрмоленко, М.М. 33

Жидєєва, Л.І. 78, 178, 182, 185, 278

Заєць, О.В. 21, 37, 38, 46, 71, 68, 174, 177, 184, 271, 275, 276, 278, 279, 280, 309, 311, 313, 316

Зима, Г.І. 32, 191, 275, 279, 355

Зинченко, В.А. 335

Каплаух, Ю. 250

Карпенко, О.В. 15, 68, 127, 144, 161, 162, 172, 177, 178, 181, 182,  186, 273, 277

Кибкало, Г.П. 61

Клименко, О.В.  156, 157, 158, 259

Кліменко, Н.І. 120

Козак, В. А. 189

Козак, И.Д. 40, 179, 188

Козьмич, М.С. 26, 39, 63, 75, 170, 171, 173

Кондратюк, О.А.251

Корнильченко, М.О. 144

Косаріна, В.П. 336

Костянник, Н.В. 349

Котляренко, М.І. 50,59,170,171,184,276,277

Котова, С.С. 159, 160

Коцупатий, М.М. 265

Крапивко, Л.М. 262

Кробот Д. 169

Лебедева, М.Д. 53, 190

Левченко, В.А. 21, 39, 41, 55, 59, 170, 171, 172, 173, 189, 190, 277, 278

Левченко, З.М. 30, 31, 33, 34, 35, 264

Литвиненко, Ю.А. 175

Лінник В.Г. 247

Лісна, І.В. 255

Макарова, М.В. 120

Малюга, Н.М. 22, 36

Мирная, Н.Н. 65, 70, 74

Михайлинчик, С.А.192

Мельник, С.І. 21, 50, 166, 167, 179, 180, 181, 183, 190, 191

Нетыкша, Е.И. 42, 52, 174, 179, 188, 276, 315, 324. 326

Ночовна, Ю.О. 87, 91, 94, 104, 114, 134, 139, 148, 168, 176

Нусінов, В.Я. 265

Одарюк, Г. О. 261

Ополонський, І.В. 17

Орищенко, М.М. 272

Орлик, М.А. 4

Пархоменко, О.О. 253

Подольская, В.О. 39, 58, 82, 83, 88, 89, 120, 150, 151, 163, 187, 217, 221, 267, 271, 272, 274

Прохар, Н.В. 153, 154

Пшенична, А.Ж. 92, 102, 132, 200, 202, 234, 248, 252, 260, 265, 266, 269, 271, 274

Пушкар, С.М. 229

Руденко, Л.В. 17, 77, 80, 107, 199, 201, 205

Рудяк, А.І. 215

Скибенко, С.Т. 189

Соболь, Г.О. 164, 165

Тарасов, С. 10

Татаров, С.А. 338

Токар, В. 271

Тягнирядно, Л.Л.  237, 239

Федосина, М. 256

Фесенко, Д. М. 18, 33, 34, 35

Фірсова, Н.В. 161, 162, 206, 247, 348

Хоменко, Н.В. 15, 135, 166, 167

Цвєткова, Л.О. 72, 90, 174

Чепенко, С.И. 335

Черевко, О.І. 259

Шабанова, Н.В. 207

Швиндт, Л.Г. 60

 

[Вгору]

Алфавітний покажчик прізвищ кандидатів економічних наук,
опонентом яких виступала кандидат економічних наук профессор
Верига Ю.А.

 

 

Абдель-Вахаб, М. Д. Равашдех  281

Аль Фасфус Фуад, Сулейман Махмуд 282

Афанас’єва, І. І. 283

Белявцева, В. В. 284

Богатко, Н.Г. 285

Іванюта, П. В. 286

Калайтан, Т. В. 287

Козак, В. Г. 288

Кондрашова, Т. М. 289

Леонтьєва, В. І. 290

Ломонос-Чанкселіані, М. В. 291

Михайлова, Т. П. 292

Назарова, І. Я. 293

Пацула, О. І. 294

Погрібна, О. П. 295

Рура, О. В. 296

Сагова, С. В. 297

Сметанко, О.В. 258

Смирнова, Н. В. 298

Стефаненко, М. М. 300

Сухоребра, О. П. 301

Тарасова, Т.О. 302

Топоркова, О. В. 303

Чумакова, І. Ю. 304

Шульга, Н. В. 305

Янчев, А. В. 306

Яценко, В. Ф. 307

 

 

[Вгору]

 

Дипломи Ю. А. Вериги по середню спеціальну, вищу освіту та дипломи про здобуття наукових ступенів, почесні дипломи

 

 

1

 

 

2

  1. Диплом з відзнакою про закінчення  Якутського фінансово – кредитного технікуму
  2. Диплом про закінчення Львівського торговельно – економічного інституту

 

3

 

4

 

  1. Диплом кандидата наук
  2. Атестат про присвоєння вченого звання  доцента

 

5

 

6

 

  1. Атестат про присвоєння вченого звання професора
  2. Додаток ЭК № 013801  до диплому„Доктор філософії”

 

[Вгору]

Сертифікати про присвоєння кваліфікації

 

 

      7. Сертифікат аудитора

 

Членські квитки видані Ю.А. Веризі про приналежність до професійних об’єднань

 

 

8. Членський квиток виданий Веризі Ю.А.  Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України