Полтавський університет споживчої кооперації України

 

 

 

Бібліотека

 

 

 

Укладач:  провідний бібліотекар інформаційно – бібліографічного відділу 

Матяш В.І.

 

 

Про нас пишуть : за матеріалами періодичних видань

 

(Бібліографічний покажчик літератури)

 

 

 

 

 

 

 

Полтава - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

Полтавський університет споживчої кооперації України, що пройшов шлях від факультету Львівського торгово-економічного інституту до самостійного вищого навчального закладу ІV рівня акредитації, займає гідне місце у європейському освiтньому просторі в галузі підготовці спеціалістів  економічного профілю.

Не випадково на сторінках періодичних  видань - як полтавських, так і всеукраїнських - знайшли своє відображення розповіді про історію і сьогодення університету, його  кращих викладачів, про новітні  освітні технології, що застосовуються в навчальному процесі.  Висвітлено участь вузу у науково-практичних конференціях, розкрито яскраві сторінки студентського життя навчального  закладу.

Покажчик поділено на розділи, що відповідають рокам виходу статей в періодичних виданнях.

Бібліографічний покажчик призначений для абітурієнтів, студентів та викладачів ПУСКУ.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі.

 

 

 

 

2000 рік

 

 

Алиман, М.В.

Лебедевы [Текст]: совсем недавно супружеская пара Лебедевых, преподавателей ПКИ отметили свои юбилеи / М.В. Алиман; Т.В. Онипко / / Донецкий кооператор. − 2000. − N1. − С.3. 

 

Дорохiн, В.О.

Альма-матер [Текст] : у споконвiчних традицiях споживчої кооперацiї - найперша турбота про виховання, моральне здоров’я своїх кадрiв... / В.О. Дорохiн / / Вiстi ЦССТУ. – 2000. − 4 трав.− С.1, 4-6.

 

Менеджмент: на порозi ХХI столiття [Текст]: 11-12 травня 2000 р. в Полтавському кооперативному iнститутi вiдбулася Мiжнародна науково-практ. конференцiя “Методологiя та практика менеджменту на порозi ХХI столiття: загальнодержавнi,галузевi та регiональнi аспекти “/ / Вiстi ЦССТУ. –2000. − 1 черв. − С.1.

 

 

2001 рік

 

 

 

Атаманчук, М.

Упевнений поступ [Текст] : Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї [Текст] /

М. Атаманчук / / Вiстi ЦССТУ. –2001. − 13 верес. −  С.5.

 

Атаманчук, М.

Упевнений поступ [Текст] :  Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї  /

М. Атаманчук / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2001. – 14 верес. − С.6.

 

Безнос, М.

Iменна стипендiя «Приватбанку»  для студентiв [Текст] / М. Безнос / / Зоря Полтавщини. –2001. − 23 жовт. −  С.2.

 

Дорохин, В.А.

Образовательная деятельность университета направлена в будущее [Текст]  + [Електрон. ресурс] / В.А. Дорохин / / Персонал. −  2001. − N12. − С.61- 64.

 

Кафедра бухгалтерського облiку i аудиту Полтавського коооперативного iнституту [Текст] : наш вклад у розвиток бухгалтерської науки вагомий / / Бухгалтерський облiк i аудит. −  2001. −  N3. − С.63-64.

Шеляков, О.П.

Полтавская новинка: «Жареный» факт [Текст] : поиски и открытия / О.П. Шеляков / / Вести. Деловой выпуск. –2001. − 19 янв. − С.22.

 

 

2002 рік

 

 

Алiман, М.В.

Один iз засобiв пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв [Текст] / М.В. Аліман, О.  Корягiн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2002.    27 верес. − С.21.

 

Алiман, М.В.

Товари XXI столiття [Текст]: такою була тема науково-практичної конференцiї , що вiдбулася в ПУСКУ / М.В.  Алiман [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. –2002.  7 листоп. − С.1

 

Алиман, М.В.

Одно из средств повышения качества подготовки специалистов [Текст]: полное информационное обеспечение учебного процесса (подготовка учебников, текстов лекций и др.) / М.В.  Алиман; А.  Корягин / / Вести. Деловой выпуск. –2002. − 27 сент. − С.21.

 

Балабан, П.Ю.

Обговорено актуальнi проблеми освiти [Текст]: 5 сесiя ради ректорiв кооперативних закладiв освiти країн СНД (ПУСКУ та iн.) / П.Ю. Балабан / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2002. − 4 жовт. − С.1.

 

Безпалько, М. 

Студентська парта - трамплiн у життя [Текст]: у вищих навч. закладах  споживчої кооперації України вiдзначили День знань / М. Безпалько, [та iн.] / / Вiстi ЦССТУ. – 2002. 5 верес. - С.6-7.

 

Валентинова, Н.I.

Днi якостi вiдбулися у Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України [Текст] : уп’яте в ПУСКУ вiдбулася низка заходiв у рамках Європейського тиждня пiд девiзом “Європейська якiсть:стабiльна якiсть у XXI столiччi”. / Н.I. Валентинова / / Вiстi ЦССТУ. –2002. −  7 лют. − С.5.

 

Дорохiн , В.О.

Управлiння якiстю освiтнiх послуг вищих навчальних закладiв [Текст]  / В.О.Дорохiн; В.П. Косарiна / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2002. 13 верес.−  С.20-21.

 

Засiдання ради ректорiв i директорiв вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї України [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2002.  21 черв. − С.1.

 

Зелик, О.

Досвiченим майстрам - достойна змiна [Текст] : конкурс серед студентiв технологiчних факультетiв (в т.ч. ПУСКУ ) / О.  Зелик / / Вiстi ЦССТУ. – 2002. − 19 груд.−  С.8-9.

 

Кордон, М.В. 

Зустрiчi у Полтаві [Текст] : зустрiч зарубiжних гостей з ректоратом ПУСКУ / М.В.  Кордон / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2002.  21 черв. − С.21.

 

Косарiна, В.П.

Хто володiє iнформацiєю, - той володiє свiтом [Текст] : з досвiду впровадження iнформацiйних технологiй навчання в Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України / В.П. Косаріна, М. Макарова / / Освiта. – 2002. −  23 січ. − С.4.

 

Нагiрняк, О.

Электронная библиотека  [Текст] : электронная биб-ка в ПУСКУ / О.  Нагiрняк / / Вести. Деловой выпуск. –2002. − 8 февр. − С.2.

 

Перший крок до мети. (ПУСКУ) [Текст] : день знань / / Вiстi ЦССТУ. – 2002. -  5 верес. - С.6.

 

Шовкопляс, Л.

Троянди смачної професiї [Текст] / Л. Шовкопляс / / Зоря Полтавщини. –2002. 8 трав. − С.3.

 

 

2003 рік

 

 

Алiман, М.В.

Продовольчий ринок України [Текст] : питання, яке було розглянуте на Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї “Актуальнi аспекти формування нацiонального продовольчого ринку України” / М.В. Алiман / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003. − 13 черв. − С.2.

 

Балабан, П.Ю.

Вiдбулися вибори ректора [Текст]: за результатами таємного голосування ректором ПУСКУ обрано проф., доктора iстор. наук - Олексiя Нестулю / П.Ю.  Балабан / / Вiстi ЦССТУ. – 2003. − 4 груд.  С.1.

 

Борт, I.

Поповнюються лави студентської держави [Текст]: посвячення студента-першокурсника в Полтавському нацiональному технiчному унiверситетi та ПУСКУ / I.  Борт / / Зоря Полтавщини. – 2003.  2 верес.− С.1.

 

Бурлаков, О.

Кооперативнi заклади - серед кращих [Текст]: результати перевiрки, проведеної в мережi вищої освiти щодо впровадження нових iнформацiйних технологiй / О. Бурлаков / / Вiстi ЦССТУ. – 2003. − 12 січ.− С.11.

 

Дорохiн , В.О.

Чому зросла плата за навчання? [Текст]: вiдповiдає ректор ПУСКУ В.Дорохiн /

В.О. Дорохiн / / Полтавський вiсник. – 2003. − 10 січ. − С.11.

 

Завтра без фахiвцiв iз мiжнародної економiки не працюватиме жодна фiрма [Текст]: навчання в ПУСКУ / / Вечiрня Полтава. – 2003. − 17 квіт. − С.4.

 

 

 

Зелик, О.

Гiдне мiсце на  ринку освiти [Текст] : шоста мiжнародна виставка навчальних закладiв рiзних рiвнiв i форм власностi «Сучасна освiта в України» / О.  Зелик, Т.  Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003.  21 лют. − С.4.

 

Зелик, О.

Сучасна освiта в Українi - 2003 [Текст]: шоста мiжнародна виставка навчальних закладiв / О.Зелик.; Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2003. − 13 лют. − С.1-7.

 

Кондратюк, Н.

Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї виховує не тiльки кадри спецiалiстiв, а й чемпiонiв свiту [Текст]  / Н. Кондратюк / / Зоря Полтавщини. – 2003. -  25 листоп. - С.2.

 

Корягiн, О.

Без вiдриву вiд виробництва [Текст]: семiнар “Споживча кооперацiя: соцiально-економiчна природа та актуальнi проблеми розвитку”, що проходив на базi Мiжгалузевого iн-ту пiдвищення квалiфiкацiї ПУСКУ / О. Корягiн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003.− .13 черв. − С.2.

 

Крупка, Я.

Рецензiя на монографiю Ю.А. Вериги, С.М. Деньги «Еккаунтинг ефективностi вкладення капiталу в торговельну сферу. Частина 1. Теоретичнi аспекти системи еккаунтингу» [Текст] / Я.Крупка, В.Дерiй / / Бухгалтерський облiк i аудит. − 2003. − N10. − С.64-65.

 

Мар'їн, Ю.

На озброєннi - найсучаснiшi методи [Текст]: Мiжгалузевий iн-т пiдвищення квалiфiкацiї при ПУСКУ / Ю. Мар’їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003. − 21 лют. − С.5.

 

Матяшова, З.

Харчуємося - по можливостi, хоча треба - “по уму” [Текст] : науково- практична конференцiя “Проблеми харчування населення України”, що вiдбулася в Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України / З.  Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2003. − 9 трав. − С.14.

 

Найкращий у Полтавi [Текст] : гуртожиток ПУСКУ / / Вiстi ЦССТУ. − 2003.  4  верес. − С.9.

 

Передусiм – кадри [Текст] : на базi Рiвенського кооперативного економiко-правового коледжу вiдбулося засiдання ради ректорiв i директорiв вищих навчальних закладiв Укоопспiлки (в тому числi першого проректора ПУСКУ - Косарiної В.П.) / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003.− 25 лип. − С.1.

 

Про Нестулю О.О. [Текст]: постанова вiд 12 груд. 2003 р. N 97-К / Україна. Укоопспiлка / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003. − 26 груд. − С.1.

 

Пустовгар, Г.

Чи рiдна нам наша мова ? [Текст] : 9 листопада - День української писемностi та мови.( Про виданий РВВ ПУСКУ посiбник з цивiльної оборони (з помилками) / Пустовгар Г. / / Полтавський вiсник. – 2003. 7 листоп. − С.5.

 

Рiшення з'їзду - керiвництво до дiї [Текст] : доповiдь голови ЦК профспiлки працiвникiв споживчої кооперацiї України Володимира Левицького / Україна. Президiя центрального комiтету профспiлки працiвникiв споживчої кооперації  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003. −19 груд. − С.1-4.

 

Семено, В.

Наш земляк Драгоманов був ще й кооператором [Текст] : Першi мiжнароднi Драгоманiвськi читання вiдбулися в ПУСКУ / В. Семено / / Зоря Полтавщини. – 2003.− 26 листоп. − С.5.

 

Технолог - людина творча [Текст] : День технолога у  ПУСКУ / / Вiстi ЦССТУ. – 2003. − 3 лип. − С.25.

 

Федяй, Т.

Iдеальний метод навчання менеджменту [Текст] : інтерв’ю  з доцентом ПУСКУ Людмилою Шиамновськой-Дiанiч / Т. Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003.  21 мар. − С.21.

 

Федяй, Т.

Мови рiзнi - справа спiльна [Текст] : англiйська мова в ПУСКУ вiдповiдно до партнерської програми « Вивчення мiжнародного бiзнесу» / Т. Федяй / / Вiстi ЦССТУ. –2003.  25 верес. − С.7.

 

Федяй, Т.

Науковець, жiнка, мати [Текст]: Тетяна Костишина - к.е.н., декан ф-ту пiдвищення квалiфiкацiї мiжгалузевого iн-ту пiдвищення вкалiфiкацiї та перепiдготовки спецiалiстiв при  ПУСКУ/ Т. Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2003. − 6 берез. − С.1.

 

Федяй, Т.

Сила кооператорiв - у єдностi [Текст]: Рада ректорiв кооперативних ВНЗ країн СНД. У ПУСКУ проведено мiжнародний семiнар проректорiв з навчальної i методичної роботи на тему: “ Управлiння якiстю освiтньої дiяльностi вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї” / Т. Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2003. − 4 лип. − С.23.

 

 

2004 рік

 

 

Акредетовано за IV рівнем [Текст] : за рiшенням Державної акредитацiйної комiсiї Мiнiстераства освiти i науки України ПУСКУ акредитовано за IV рiвнем. / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 15 лип. − С.2.

 

Алiман, М.В.

Iсторiя в експонатах [Текст]: музей в ПУСКУ / М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 19 серп. − С.11.

 

Вiд факультету ЛТЕI до самостiйного унiверситету [Текст] : історiя ПУСКУ / / Унiверситетський вiсник. − 2004. − N1. − С.11.

 

 

Вiценя, Л.

Реальнi кроки в XXI столiття [Текст] : 10-12 червня в Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України вiдбулась Мiжнародна науково-практична конференцiя “Проблеми європейської та євроатлантичної iнтеграцiї України: освiтнiй вимiр” / Л. Вiценя / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 16 черв. − С.2.

 

Вiценя, Л.

Щоразу iнший, а все ж той самий - Олексiй Нестуля [Текст]: бесiда з ректором ПУСКУ О.О. Нестулею / Л.Вiценя  / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 15 жовт. − С.5.

 

Вусик, Л.

30 рокiв технологiчному факультету! [Текст] / Л.Вусик / / Унiверситетський вiсник. − 2004. − N1. − С.8-9.

 

Вусик, Л.

Зручно, затишно, привiтно [Текст]: бiблiотека ПУСКУ / Л. Вусик / / Унiверситетський вiсник. − 2004. − N1. − С.10.

 

Дiденко, Н.

Перший в iсторiї мiста конкурс « Мiс Реклама-2004» закiнчився перемогою студентки кооперативного унiверситету [Текст] : Христина Пальянова - студентка ПУСКУ /

Н.Дiденко / / Вечiрня Полтава. – 2004. − 15 лип. − С. 8.

 

Данилець, О.

Полтавська елiта навчатиметься у полтавських вузах... [Текст]: у Полтавi вiдбулося засiдання регiональної ради ректорiв вищих навчальних закладiв. Учасники засiдання визначилися iз потребами Полтавської областi у фахiвцях iз вищою освiтою / О.Данилець / / Вечiрня Полтава. – 2004. − 22 квіт. − С.2.

 

Данилець, О.

Студенти-технологи Полтавського кооперативного унiверситету впевненi в завтрашньому днi. Їхнiй вуз уклав договiр про спiвпрацю iз Торговим Домом «Полагросервiс» [Текст] 

/ О.Данилець; В.Стадник / / Вечiрня Полтава. – 2004. − 5 лют.− С.2.

 

Єгоричева, С.Б.

Болонський процес та Україна: особливостi, перспективи [Текст] / С.Б.Єгоричева / / Полтавський вiсник. – 2004. − 10 верес. − С.16.

 

З кооперативної династiї [Текст]: Андрiй Кисельов - студент ПУСКУ / / Вiстi ЦССТУ. –2004.− 23 груд. − С. 8.

 

Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї України [Текст]: Львiвська комерцiйна академiя, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 25 черв. − С.20-21.

 

Засiдання ради ректорiв i директорiв вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї України [Текст] : Головою Ради ректорiв i директорiв вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї України обрано О.О. Нестулю - професора, ректора ПУСКУ / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 14 трав. − С.1.

 

Засiдання  ради ректорiв i директорiв вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї України [Текст] : на виконання розпорядження правлiння Укоопспiлки вiд 16.04.2004   N76 р. 28-29 квiтня 2004 року на базi Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України проведено засiдання Ради ректорiв i директорiв вищих навчальних закладiв споживчої кооперацiї України / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 13 трав.− С.1.

 

Зелик, О.

Блiц-iнтерв’ю на межi років [Текст] : з ректором Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї, доктором iсторичних наук, професором, заслуженим працiвником народної освiти України Олексiєм Нестулiєю / Зелик О. / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 8 січ. −

 С.2.

 

Зелик, О.

Блiц-iнтерв'ю на межi рокiв [Текст] : з ректором ПУСКУ О. Нестулею / О.Зелик  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 9 січ. − С.2.

 

Зелик, О.

Євроiнтеграцiя: освiтнiй процес [Текст] : на базi ПУСКУ вiдбулася мiжнародна науково- практична конференцiя “Проблеми європейської та євроатлантичної iнтеграцiї України: освiтнiй вимiр” / О.Зелик; О.Шаповалова; Ю.Мар’їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 13 серп. − С. 20-21.

 

Iнформацiя про розмiри плати за повний перiод навчання у вищих навчальних закладах Укоопспiлки I рiвня акредитацiї, III-IV рiвня акредитацiї [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 4 черв.−  С. 20-21.

 

Клочко, О.

Конкурс “Мiс Донбас open” полтавцi Веронiцi Бондаренко пiдкорився “без бою” [Текст] : Студентка ПУСКУ / О.Клочко/ / Вечiрня Полтава. – 2004. − 13 трав. − С. 8.

 

Козельська, Г.

Студенти Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї опановуватимуть професiю на однiй з провiдних бiрж України [Текст] / Г.Козельська / / Вечiрня Полтава. – 2004. − 6 трав. − С. 6.

 

Коломiєць, П.

Джерело сили та енергiї [Текст] : 2 березня 2004 року в ПУСКУ вiдбувся « круглий стiл» на тему:» Кооперативнi цiнностi та принципи - надiйний орiєнтир подальшого розвитку у XXI столiттi» / П.Коломiєць / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004.− 2 лип. − С. 4-5.

 

Кооперативний унiверситет подружив з банками, щоб готувати для них фахiвцiв [Текст] : в  ПУСКУ вiдбувся науково-практичний семiнар «Удосконалення пiдготовки фахiвцiв для банкiвської системи» / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 8 черв. − С. 2.

 

Костишина, Т.

На часi - пiдвищення заробiтної плати [Текст] : ринок працi / Т.Костишина / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 21 трав. − С. 6.

 

Крамаренко, Є.

Працюватимемо чесно i самовiддано [Текст] : з виступу Євгена Крамаренка, студента IV курсу Полтавського унiверситету Споживчої кооперацiї України / Є.Крамаренко / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 2 квіт. − С.13.

Курочка, I.

Полтавка Веронiка Бондаренко стала « Мiс Донбас Open» i незабаром, можливо, стане зiркою кiно [Текст] : студентка ПУСКУ / І.Курочка / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 21 трав. − С.1,3.

 

Мазур, М.

Олексiй Нестуля, ректор Полтавського унiверситету Споживчої кооперацiї України, доктор iсторичних наук, професор : “Запрошуємо до спiвробiтництва” [Текст]  /

М.Мазур / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 8 жовт.− С.5.

 

Майбутнi майстри смачної iндустрiї [Текст] : студентка 3- го курсу технологiчного факультету ПУСКУ Олена Стрижак - вiдмiниця навчання, майбутнiй магiстр зi спецiальностi «Технологiя харчування» / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 6 лют. − С.1.

 

Майбутнє кооперацiї [Текст] : «Круглий стiл» - « Майбутнє споживчої кооперацiї - квалiфiкованi кадри» / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004.− 13 лют. −С.1.

 

Мар'їн, Ю.

Вона готує професiоналiв [Текст] : Цвєткова Л.О. /Ю.Мар’їн / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 29 січ. − С.1.

 

Мар'їн, Ю.

День кафедри [Текст] : у ПУСКУ вiдбувся традицiйний «День кар'єри» / Ю.  Мар'їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 25 черв.− С.5.

 

Матяшова, З.

“Входженню України до європейського освiтнього простору немає альтернативи” [Текст]  : 10-12 червня в Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї вiдбулась мiжнародна науково-практична конференцiя на тему: “ Проблеми європейської та євроатлантичної iнтеграцiї України: освiтнiй вимiр” / З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2004. − 18 черв. − С.20.

 

Матяшова, З.

Комп'ютерну грамотнiсть - сiльським учителям [Текст] : ПУСКУ лишається лiдером у галузi економiки / З.Матяшова/ / Полтавський вiсник. – 2004. − 27 лют. − С.6.

 

Матяшова, З.

Студенти - за чесного i надiйного Президента [Текст] : бліц-опитування студентiв ПУСКУ / З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2004. − 17 верес. − С.5.

 

Матяшова, З.

Темпи розвитку освiти вселяють упевненiсть у майбутньому України [Текст] : як впливає передвиборча кампанiя на настрої студентської молодi й викладачiв? Розмова з ректором ПУСКУ,  доктором iсторичних наук, професором Нестулею Олексiем Олексiйовичем / З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2004. − 17 верес. − С.5.

 

Матяшова, З.

Унiверситет i банки [Текст] : спiвпраця заради успiху : 27 червня в ПУСКУ вiдбувся науково-практичний семiнар “Удосконалення пiдготовки фахiвцiв для банкiвської системи” / З.Матяшова/ / Полтавський вiсник. – 2004. − 4 черв. − С.7.− Вкладка.

 

На всеукраїському чемпiонатi iз кулiнарного i кондитерського мистецтва студенти Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї показали високий клас [Текст]  / / Вечiрня Полтава. – 2004. − 23 груд. − С.8.

 

На основi iнновацiйних технологiй [Текст]: на базi ПУСКУ вiдбулося засiдання президiї Науково-методичної комiсiї з торгiвлi Мiнiстерства i науки України / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004.− 22 жовт.− С.22.

 

Наш унiверситет - найкращий! [Текст] : абiтурiєнту / / Унiверситетський вiсник. − 2004. − N1. − С.6-7.

 

Нестуля, О.

Дiяльнiсть унiверситету спрямована у майбутнє [Текст] / О.Нестуля / / Зоря Полтавщини. –2004. − 6 лип.− С.2.

 

Онiпко, Т.В.

Найголовнiшi цiнностi [Текст] : у 2003 роцi в ПУСКУ вiдбулося засiдання з питань теорiї та iсторiї кооперацiї / Т.В.Онiпко / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 16 січ. − С.1.

 

Освiта в Українi – 2004 [Текст] : сьома мiжнародна виставка « Сучасна освiта в Українi» (в т.ч. виступ ректора ПУСКУ Нестулi О.) / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 19 лют.− С.9.

 

Основна вимога - пiдвищувати особисту вiдповiдальнiсть [Текст] :  10 червня вiдбулося розширене спiльне засiдання правлiння Укоопспiлки та ЦК профспiлки працiвникiв  споживчої кооперації України / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 18 черв. − С.1.

 

Позачерговий набiр [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 20 лют. − С.1.

 

Про замовлення на пiдготовку фахiвцiв у 2004 роцi [Текст]  / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2004. – 20 лют. − С.1.

 

Самойлова, Л.

Враховуючи потреби ринку [Текст] : угода про спiвпрацю мiж ПУСКУ й Українською унiвесальною бiржею / Л.Самойлова / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 14 трав. − С.1.

 

Самойлова, Л.

Студенти кооперативного унiверситету виграють в Українi олiмпiади, а на ринку Форекс - тисячi доларiв [Текст]  / Л.Самойлова / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 18 трав.− С.3.

 

Стипендiатка «Приватбанку» [Текст]: Костяник Марина, призер наукових конференцiй, -студентка ПУСКУ / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 24 берез. − С.1

 

Точка опори [Текст] : ПУСКУ та Полтавське головне регiональне управлiння Приватбанк уклали угоду про спiвпрацю щодо вiдкриття фiлiї кафедри банкiвської справи / / Голос України. – 2004. − 21 квіт.− С.5.

 

Федяй, Т.

Життя сповнене любовi [Текст] : Ю. Строчихiн; Л. Цвєткова / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. –2004. − 8 січ.− С.1, 21.

 

 

 

Федяй, Т.

Менеджер - професiя майбутнього [Текст] : мiжнар. наук.-практ. конф. в ПУСКУ на тему: «Методологiя i практика менеджменту на початку XXI столiття: загальнодержавнi, галузевi та регiональнi аспекти» / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2004. − 11 черв.− С.21.

 

Федяй, Т.

Менеджмент XXI столiття [Текст] : на базi ПУСКУ вiдбулася мiжнар. наук.- практ. конф. на тему «Методологiя та практика менеджменту початку XXI столiття: загальнодержавнi, галузевi та регiональнi аспекти» / Т.Федяй  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 21 трав. − С.1.

 

Федяй, Т.

Осередок науки й iнтелекту [Текст] : розробки нових технологiй та обладнання для харчової промисловостi. Дослiження  в ПУСКУ / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2004. − 17 верес. − С.21.

 

Федяй, Т. 

Слово - за молоддю [Текст] : виїздне засiдання “круглого столу” на тему: “Майбутнє споживчої кооперацiї - квалiфiкованi кадри”, яке вiдбулося у Мiжгалузевому iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї при ПУСКУ / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 14 трав. − С.20-21.

 

Федяй, Т.

Спiвпраця тiльки на користь [Текст] : Владислав Гончаренко  - проректор з мiжнародних зв'язкiв, завiдувач кафедри кооперацiї ПУСКУ,  професор / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. 1 жовт. − С.21.

 

Федяй, Т.

Усмiшки чарiвна сила [Текст] : подружжя науковцiв i педагогiв Карпенкiв з ПУСКУ / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. −30 верес.− С.8.

 

Шаповалова, Л.

З багажом знань - у європейський простір [Текст] : на базi ПУСКУ вiдбулася мiжнародна науково-практична конференцiя “Проблеми європейської та євроатлантичної iнтеграцiї України: освiтнiй рiвень” / Л.Шаповалова / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 18 черв. − С.1.

 

Ярмоленко, Ю.

Вiднинi фахiвцiв з банкiвської справи готуватимуть i в Полтавi [Текст] : спiвробiтництво ПУСКУ з “ПриватБаном” / Ю.Ярмоленко, В.Черкас / / Зоря Полтавщини. – 2004. − 30 січ. − С.3.

 

Ярмоленко, Ю.

Про майбутнє своїх студентiв в унiверситетi споживчої кооперацiї думають вже сьогоднi [Текст] : спiвробiтництво ПУСКУ з ТД “Полагросервiс” / Ю. Ярмоленко / / Зоря Полтавщини. –2004.− 10 лют.− С.2.

 

Ярошенко, Г.Я.

Олексiй Нестуля: « Жодна посада не успадковується i не дається нам пожиттєво...» [Текст] / Г.Я.Ярошенко / / Вечiрня Полтава. − 2004. – N 39. - С.4.

 

2005 рік

 

Артеменко, А.

Праця майбутнього : перспективи спецiальностей та галузей працi  [Текст]  / А.Артеменко / / Унiверситетський вiсник. − 2005. − N6. − С.6.

 

Безпалько, М.

Шведський досвiд у львiвському виконаннi [Текст] : Жидачiвський i Рудкiвський маркети можуть конкурувати зi шведськими - таку оцiнку далиекспери Проектного центру кооперацiї Швецiї, ознайомившись iз ходом модернiзацiї торговельних обєктiв споживчої кооперацiї на Львiвшинi / М.Безпалько // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. –  28 жовт. –

С.4-5.

 

Брусенський, О.

Наша сила у спiвпрацi [Текст] : 15 листопада в ПУСКУ провели засiдання “круглого столу”, де обговорювали подальшу спiвпрацю колективу навчального закладу та Української унiверсальної бiржi / О.Брусенський / / Полтавський вiсник. – 2005.− 18 листоп.− С.3.

 

Глобалiзацiя - проблема молодих [Текст]: про органiзацiю i проведення Мiжнародної студентської науково - практичної конференцiї подiлився планами Євген Крамаренко, голова студ. ради ПУСКУ / / Вiстi ЦССТУ. –  2005. −  24 берез. − С.2-3.− Вкладка”Студентська хвиля”.

 

Гончаренко, А.Л.

Студенти України обрали для себе Приватбанк [Текст] : подарунки вiд ПриватБанку в номiнацiї «Найбiльше транзакцiй 2005 року» одержали студенти, в тому числi й студентка 2- го курсу ПУСКУ / А.Л.Гончаренко / / Зоря Полтавщини. – 2005. − 25 листоп. − С.13.

 

Дiденко, Н.

Олексiй Нестуля: «Наш унiверситет навчає конкурентоспроможних фахiвцiв справдi європейського рiвня» [Текст] : день унiверситету / Н.Дiденко / / Вечiрня Полтава. –2005. − 2 черв. − С.5.

 

Дiденко, Н.

Студенти вимагають звiльнити керiвникiв ВУЗів, причетних до фальсифiкацiї виборiв [Текст] / Н.Дiденко / / Вечiрня Полтава. – 2005. −24 лют. − С.2.

 

Дяченко, I.

Операцiя «прохiдний бал» [Текст] : вступна компанiя у ПУСКУ / І.Дяченко / / Полтавський вiсник. – 2005. − 5 серп. − С.16.

 

Запрошуємо на навчання: Правила прийому [Текст] : Львiвська комерцiйна академiя Укоопспiлки, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї, технiкуми, коледжi / Упр. кадрової полiтики, кооп. освiти i науки Укоопспiлки / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 17 черв. −  С.20-22.

 

Iнформацiя про розмiри плати за повний перiод навчання у вищих навчальних закладах Укоопспiлки 1 рiвня акредитацiї [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 3 черв.−  С.20-21.

 

 

Козельська, Г.

Студенти рятували ВУЗ вiд пожежi. Навчальної [Текст] / Г.Козельська / / Вечiрня Полтава. – 2005. − 20 жовт. − С.5.

 

Коломiєць, П.

Чудесна iсторiя, схожа на казку [Текст]: 21 жовтня в примiщеннi Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї вiдбулось урочисте святкування з нагоди 10-рiччя кредитної спiлки “Каса взаємодопомоги” / П.Коломiєць / / Вiстi ЦССТУ. – 2004. − 11 листоп. − С.8-9.

 

Кооперативнi цiнностi: конкурентоспроможний внесок у глобалiзовану економiку [Текст]: Генеральна Асамблея Мiжнародного кооперативного альянсу, 17-23 вересня у м. Картахена де Iндiас, Колумбiя / / Вiстi ЦССТУ. – 2005. − 29 верес. − С.1-2.

 

Кооперативнi цiнностi: конкурентоспроможний внесок у глобалiзовану економiку [Текст]: Матерiали генеральної асамблеї мiжнародного кооперативного альянсу, що вiдбулася 17-23 вересня у м. Картахена де Iндiас, Колумбiя / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 21 жовт. − С.6,19.

 

Кооперативнi цiнностi: конкурентоспроможний внесок у глобалiзовану економiку [Текст]: Матерiали генеральної асамблеї мiжнародного кооперативного альянсу, що вiдбулася 17-23 вересня у м. Картахена де Iндiас, Колумбiя / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 14 жовт. − С.6.

Кооперативнi цiнностi: конкурентоспроможний внесок у глобалiзовану економiку[Текст]: Матерiали генеральної асамблеї мiжнародного кооперативного альянсу, що вiдбулася 17-23 вересня у м. Картахена де iндiас, Колумбiя / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 7 жовт. −  С.5-6, 19.

 

Кооперативнiй банкiвський системi – бути [Текст]: 11-12 листопада 2004 року у Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України вiдбувця всеукраїнський семiнар на тему «Перспективи створення кооперативної банкiвської системи в Українi» / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 19 листоп. − С.1, 2.

 

Костишина, Т.

Колективний пошук резервiв  [Текст] : у ПУСКУ був проведений семiнар для керiвникiв Кримспоживспiлки i Луганської облспоживспiлки / Костишина Т. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 23 верес. − С.1.

 

Максюта, В.

Михайло Драгоманов - громадський дiяч та кооператор [Текст]  / В.Максюта / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2004. − 24 груд. − С.10-21.

 

Мар'їн, Ю.

У дружбi з наукою [Текст] : науково - дослiдна робота викладачiв на кафедрi технологiї та органiзацiї харчових виробництв ПУСКУ / Ю.Мар'їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2005. − 2 верес.− С.2.

 

Матяшова, З.

Країна контрастiв  [Текст]: 17-23 - вересня у м. Картахена де Iндiас ( Колумбiя) вiдбулася Генеральна асамблея Мiжнародного кооперативного альянсу. У складi делегацiї був ректор ПУСКУ, доктор iсторичних наук О.О. Нестуля / З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2005. − 28 жовт. − С.19.

 

Матяшова, З.

Про кооперацiю на повний голос [Текст] : бесiда з ректором ПУСКУ Олексiєм Нестулею, який нещодавно повернувся з Колумбiї, де брав участь у роботi генеральної асамблеї Мiжнародного кооперативного альянсу / З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2005. − 4 листоп. − С.20.

 

Найкращi умови для розвитку студентської науки створенi в Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України [Текст] : наукова конференцiя студентiв / / Вечiрня Полтава. - 2005. – 21 квіт. − С.15.

 

Нестуля, О.О.

Запрошуємо до дiалогу з ректором унiверситету, доктором iсторичних наук, професором Олексiєм Олексiйовичем Нестулею [Текст]  / О.О.Нестуля / / Унiверситетський вiсник. − 2005. − N6.− С.2-3.

 

Нестуля, О.О.

На порозi принципових змiн [Текст] : з виступу Олексiя Нестулi, ректора Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України на других зборах ради Укоопспiлки XIX скликання / О.О.Нестуля / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 4 берез. - С.10.

 

Нестуля, О.О.

Пора поставити питання руба [Текст] : із виступу ректора Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї Олексiя Нестулi / О.О.Нестуля / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 23 груд. −  С.20.

 

Новi умови - новi вимоги [Текст] : на базi ПУСКУ вiдбувся семiнар «Визначення перспективних напрямiв заготiвельної дiяльностi та створення сучасних пiдприємств в нових умовах господарювання» / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 4 листоп. − С.2.

 

Пам'ятi професора О.В. Зайця [Текст]  / / Вiстi ЦССТУ. –2005. − 18 серп. − С.16.

 

Педагогiчнi читання [Текст] : коли студенти Полтавського кооперативного технiкуму складають зимову сесiю, для викладачiв розпочинаються педагогiчнi читання з колегами ПУСКУ, Пед. унiверситету та iнш. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 4 лют. − С.20.

 

Передерiй, Л.

Фальсифiкаторам -“no passaran!” [Текст] : у День захисту споживачiв в ПУСКУ вiдбувся “круглий стiл” / Л.Передерiй / / Полтавський вiсник. – 2005. − 18 берез. − С.6.

 

Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України вiдтепер дипломований “лiдер сучасної освiти” [Текст]  / / Вечiрня Полтава. – 2005. − 7 квіт. − С.2.

 

Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України оголошує конкурси на замiщення посад [Текст]  / / Полтавський вiсник. – 2005. − 2 верес. − С.17.

 

Почуватися впевнено у маркетинговому середовищi [Текст] : у  ПУСКУ пройшла мiжнародна науково-практична конференцiя « Iнфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України» / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 18 берез. − С.1,21.

 

 

Самойлова, Л.

Мiй досвiд - твiй досвід [Текст] : студентське самоврядування.У ПУСКУ 24 i 25 лютого вiдбулася науково - практична конференцiя, на який було розглянуто соцiально - економiчнi проблеми розвитку регiонiв в умовах глобалiзацiї / Л.Самойлова / / Зоря Полтавщини. – 2005. − 4 берез. − С.4.

 

Усе це було i знову буде... [Текст] : святкування «Дня унiверситету» (Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України) / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. −  27 трав. − С.21.

Федяй, Т.

Генерал Полтавського унiверситету [Текст] : Петро Латун - бойовий генерал, працював заступником ректора з адмiнiстративної роботи / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2005. − 16 черв. − С.5.

Федяй, Т.

Маркетинговi технологiї - вимога сьогодення [Текст] : Наталя Карпенко - завiдувач кафедри маркетингу Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / Т.Федяй  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 9 груд. − С.21.

 

Федяй, Т.

Наталя Тягунова [Текст] : декан товарознавчого фак-ту, проректор з гуманiтарної освiти i виховання Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2005. − 11 серп. − С.1.

 

Федяй, Т.

Освiта – 5 [Текст] : мiжнародна виставка «Сучасна освiта в Українi» / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 8 квіт. − С.2.

 

Федяй, Т.

Популярна, перспективна [Текст] : спецiальнiсть «Товарознавство i комерцiйна дiяльнiсть» / Федяй Т. / / Вiстi ЦССТУ. – 2005. − 11 серп. − С.4.− Вкладка.

 

Федяй, Т.

«Ректор-не вождь, а слуга колективу» [Текст]: ректор Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України - О.О. Нестуля / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 6 січ. −  С.1,6.

 

Федяй, Т.

Данина модi чи необхiднiсть? [Текст]: студентське самоврядування в ПУСКУ / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2005. − 23 черв. − С.1,4.− Вкладка.

 

Чепiль, О.

Кооперативний унiверситет обрав свою королеву [Текст] : шоу краси «Мiс унiверситет - 2005» в ПУСКУ / О.Чепiль / / Полтавський вiсник. – 2005. − 16 груд. −  С.4.

 

Чорне море збагатилося Полтавською перлинкою [Текст]: мiжнародний конкурс краси «Перлина Чорного моря - 2005» / / Вечiрня Полтава. – 2005. − 4 серп. − С.8.

 

 

 

 

Чугуєвець, Ю.

Над майбутнiм української економiки розмiрковують школяри й студенти [Текст] : пiдсумки регiонального етапу V Всеукраїнського конкурсу “Молода економiка” / Ю.Чугуєвець / / Вечiрня Полтава. – 2005. − 3 лют. − С.2.

 

Ювiлей Алiмана М.В. - кандидата економiчних наук, доцента кафедри кооперацiї ПУСКУ [Текст]/ ПУСКУ, Ректорат / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2005. − 23 верес. − С.2.

 

2006 рік

 

Алiман, М.В. Час братися за руки [Текст] / М.В.Алiман / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 30 листоп. − С.8-9.

 

Артеменко, В.

Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України - європейський унiверситет ХХI столiття [Текст] / В.Артеменко / / Вечiрня Полтава. – 2006. − 20 квіт. − С.5.

 

Артеменко, В.

Розширюємо географiю освiтнiх послуг [Текст] : навчання студентiв з iнших країн та мiст України в ПУСКУ/ В.Артеменко / / Унiверситетський вiсник. − 2006. − N 9 − С.10.

 

Артеменко, В.

Роль кооперативних вiдносин власностi у становленнi соцiального суспiльства [Текст] / В.Артеменко / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 27 жовт. − С.18-19.

 

Бабенко, С.

Викладачам, студентам, випускникам i працiвникам Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України [Текст] : з нагоди 45- рiччя вiд дня заснування Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / С.Бабенко,; В.Левицький / / Вiстi ЦССТУ. –2006. − 18 трав. − С.1.

 

Барибiна, Я.

Не бiйтеся мрiяти [Текст]: Янiна Барибiна - асистент кафедри менеджменту органiзацiй та зовнiшньоекономiчної дiяльностi , аспiрант ПУСКУ / Я.Барибiна / / Вiстi ЦССТУ. –2006. −16 листоп. − С.2-3.− Вкладка “Студентська хвиля”.

 

Визначено прiоритетнi завдання споживчої кооперацiї [Текст] : 25 сiчня у м. Києвi вiдбулися третi збори Ради Укоопспiлки дев’ятнадцятого скликання / Третi збори Ради Укоопспiлки дев’ятнадцятого скликання / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 3 лют. − С.1.

 

Вiценя, О.

Друга освiта: вибiр, продиктований життям [Текст]: Мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки спецiалiстiв при Полтавському iнститутi споживчої кооперацiї / О.Вiценя / / Зоря Полтавщини. – 2006. − 11 жовт. − С.3.

 

Волкова, Г. 

Модель Веронiка Бондаренко: «Михайло Горбачов говорив менi, що в цьому свiтi йому вже нiчого робити, а Вальдис Пельш зiзнався, що заради подальшої кар'єри зробив пластичну операцiю» [Текст] / Г.Волкова / / Вечiрня Полтава. – 2006. − 22 черв. − С.8.

 

Гармонiзацiя освiти [Текст] : у Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України вiдбулася науково - практична конференцiя « Гармонiзацiя вищої освiти України в умовах європейської iнтеграцiї» / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 5 трав. − С.3.

 

 

 

Голобородько, Т.

Iсторiя роду - в iсторiї села [Текст] : бесiда зi студентом ПУСКУ Анрiєм Паламарчуком / Т.Голобородько / / Полтавський вiсник. – 2006. − 8 груд. − С.22.

 

Гончаренко, В.

Кредитiвки набирають вагу [Текст]  / В.Гончаренко / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 2 листоп. −  С.4.

 

Добринiна, В.

Освiта України - 2000 [Текст] : мiжнародна виставка / В.Добринiна / / Вiстi ЦССТУ. –2006.−  23 лют. – [б/с].

Другий пленум ЦК профспiлки [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 21 груд. − С.1.

 

Жук, Ю.

Товар як концентрований об'єкт ринкової економiки [Текст]  / Ю.Жук / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 24 листоп. − С.21.

 

Жулинська, О.

Гiмн ПУСКУ [Текст]  / О.Жулинська / / Унiверситетський вiсник. − 2006. − N 7 − С.6.

 

Запрошуємо до унiверситетської родини: [Текст]  Вступнi iспити до ПУСКУ / / Унiверситетський вiсник. − 2006. − N 9 С.12-13.

 

Запрошуємо на навчання до навчальних закладiв Центральної спiлки споживчих товариств України [Текст] : Львiвська комерцiйна академiя Укоопспiлки, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України, технiкуми, коледжи / Упр. кадрової полiтики, кооп. освiти i науки Укоопспiлки / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 23 черв. − С.20-22.

 

Iгнатенко, О.

Олексiй Нестуля: “Прiоритет нашої роботи - висока якiсть освiти i демократинiсть навчального процесу” [Текст] : 45-рiччя Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї / О.Iгнатенко / / Зоря Полтавщини. – 2006. − 19 трав. − С.3.

 

Iнформацiя про розмiри плати за повний перiод навчання у вищих навчальних закладах Укоопспiлки IV рiвня акредитацiї у 2006 роцi [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. −  2 черв. −  С.20-21.

 

Iщенко, В.

Студенти Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї практикуються за кордоном i часто зустрiчають у  себе зарубiжних гостей [Текст] / В.Iщенко / / Вечiрня Полтава. – 2006. − 16 листоп. − С.7.

 

Кiсь, В.

Кредитнi спiлки - повернення в майбутнє [Текст] / В.Кiсь / / Персонал. − 2006. − N8. − С.8-10.

 

Карцева, В.В.

Вони були першими... [Текст] : інтерв'ю  з першим проректором ПУСКУ, професором - Валентиною Петрiвною Косарiною / В.В.Карцева / / Унiверситетський вiсник. − 2006. − N8 − С.2.

 

Козельська, Г.

Мiфи про НАТО намагалися розвiяти представники Польщi й Словаччини [Текст]: Засiдання круглого столу “Членство України в НАТО : долаємо мiфи - будуємо нове майбутнє”, що вiдбулося 1 лютого в Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї України / Г.Козельська; В.Чепiль / / Вечiрня Полтава. – 2006. − 2 лют. − С.5.

 

Кооперативи: альтернативна модель бiзнесу для кращого керiвництва та сталого розвитку [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 24 листоп. − С.1-2.

 

Косарiна, В.П.

Моя доля - унiверситет :  ПУСКУ [Текст]  / В.П.Косарiна / / Освiта. – 2006. − 19 лип. − С.6.

 

Костишина, Т.

Оплата працi в контекстi європейської iнтеграцiї [Текст]  / Т.Костишина / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 2 листоп. − С.10.

 

Левицький, В.П.

Шлях до визнання [Текст] : до 45- рiччя вiд дня заснування Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / В.П.Левицький/ / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 18 трав. − С.1-6.

 

Майбутнє: за нами, або кiлька вражень з конференцiї [Текст] : 30-31 березня 2006 року на базi Iвано-Франкiвського фiнансово-комерцiйного коледжу iм. Степана Граната вiдбулася третя науково - практична конференцiя студентiв вищих навчальних закладiв Укоопспiлки “Iнновацiйнi процеси i їх вплив на ефективнiсть дiяльностi пiдприємства” / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 20 квіт. − С.2-3.

 

Мар’їн, Ю.

У колi друзiв [Текст]: 45-рiк народження Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / Ю.Мар’їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 26 трав. − С.2.

 

Маркiна, I.А.

Як адаптуватися  до  ринку [Текст]  / І.А.Маркiна / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 2 листоп. −  С.4.

 

Матяшова, З.

Джерело знань - у комп'ютерi [Текст] : інтерв'ю з  Садовою С.В.- директором бiблiотеки  ПУСКУ/ З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2006. − 26 трав. − С.1.− Вкладка.

 

Матяшова, З.

Ще молодий, а здобутки - вагомi [Текст]: Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї святкував ювiлей / З.Матяшова / / Полтавський вiсник. – 2006. − 26 трав. − С.1.− Вкладка.

 

Мироненко, В.С.

Життєвий шлях, присвячений споживчiй кооперацiї [Текст] : Маслова А.Д., Нiкiтiна Г.О., Левченко В.А. / В.С.Мироненко / / Унiверситетський вiсник. − 2006. − N 8.− С.3.

 

 

Непийпиво, В.

Велика наука починається зi студентства [Текст] : у Полтавському унiверситетi споживчої кооперацiї вiдбулася конференцiя “Iноземна мова як складова професiйної пiдготовки” / В.Непийпиво / / Полтавський вiсник. – 2006. − 28 квіт. − С.20.

 

Нестуля, О.О.

Гарантувати права громадян на небезпечне життя та здоров’я [Текст]  : із виступу Олексiя Нестулi, ректора Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України на третiх зборах Ради Укоопспiлки дев’ятнадцятого скликання / О.О.Нестуля / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 3 лют. − С.4-5.

 

Нестуля, О.О.

Разом з дипломом - «ключики» до успiху [Текст] : до 45- рiччя ПУСКУ / Нестуля О.О. / / Освiта. – 2006. − 19 лип. − С.2.

 

Нестуля, О.

Реорганiзацiя освiти потребує конкретних крокiв [Текст] : виступ на II пленумi Профспiлки працiвникiв споживчої кооперацiї України / О.Нестуля / / Вiстi ЦССТУ. –2006. − 28 груд. − С.8.

 

Нестуля, О.О.

Соцiальна роль кооперацiї [Текст]/ О.О.Нестуля / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 27 жовт. − С.8,17.

 

Перебийнос, В.

Логiстичне управлiння виробничо - комерцiйною дiяльнiстю підприємств [Текст] / В.Перебийнос / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 2 листоп. − С.6.

 

Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України  [Електрон. ресурс] / / Електроннi ресурси ПУСКУ: Освiта. − 2006. − N 1.− Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Полтавському унiверситету споживчої кооперацiї України - 45! [Текст] / / Освiта. − 2006. – 19 лип. − С.1,3.

 

Про вiдзначення державними нагородами працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй Полтавської областi [Текст] : указ вiд 20 січ..2006 р. N 22/2006 / Україна. Президент / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 3 лют. − С.1.

 

Про затвердження  “Порядку оцiнювання знань студентiв ПУСКУ з урахуванням вимог Болонської декларацiї”  i  “Порядку лiквiдацiї академiчних заборгованостей студентiв ПУСКУ” [Електрон. ресурс] : наказ від 20 квіт..2006 р. N 60-Н / / Електроннi ресурси ПУСКУ: Освiта. − 2006. − N1. − Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Про пiдготовку до конференцiї [Текст] : розглянуто хiд пiдготовки i органiзацiйнi проблеми, повязанi з проведенням Всеукраїнської науково - практичної конферецiї “Споживча кооперацi: iсторiя, сучаснiсть, перспективи” / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 20 лип. − С.1.

 

Скляр, Г.

Економiчнi умови i протирiччя розвитку споживчої коопераiї в соцiально орiєнтованiй економiцi [Текст] / Г.Скляр / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 2 листоп. − С.6.

 

Споживча кооперацiя: iсторiя, сучаснiсть, перспективи [Текст] : 17-18 жовтня в Києвi проходила Всеукраїнська науково-практична конференцiя на тему «Споживча кооперацiя: iсторiя, сучаснiсть, перспективи» / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 26 жовт. − С.1.

 

Спочатку було слово.., або Дещо про iнформацiйнi потужностi унiверситету [Текст] : Бiблiотека ПУСКУ / / Унiверситетський вiсник. − 2006. − N 3 − С.6.

 

Студентська хвиля [Текст] : інформацiя про iспити на товарознавчому факультетi Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 19 січ. − С.1.− Вкладка.

 

Тягунова, Н.М.

Робота буде в кожного [Текст] : пiдготовка товарознавцiв - комерсантiв / Н.М.Тягунова / / Освiта. – 2006. − 19 лип. − С.4.

 

Усi дороги ведуть до бiблiотеки [Текст] : бiблiотека Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 20 січ. − С.1-2.

 

Федяй, Т.

Наталя Омельченко [Текст] : викладач Полтавського унiверситету споживчоїх кооперацiї України / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. − 18 трав. − С.1

 

Федяй, Т.

Становлення молодi [Текст] : про залучення до системи споживчої кооперацiї молодi роздуми Володимира В'юницького та Петра Балабана / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 28 квіт. − С.20.

 

Федяй, Т.

Учений, цiнний послiдовниками [Текст] : портрет професора Дорохiна, написаний зi слiв його учнiв / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 29 верес. − С.21.

 

Фiнансовий менеджмент: шляхи вiдродження [Текст] : на базi Мiжгалузевого iнституту пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки спецiалiстiв споживчої коопеарцiї вiдбувся семiнар «Проблеми i шляхи вдосконалення фiнансового менеджменту на пiдприємствах i в органiзацiях системи Центральної спiлки споживчих товариств України» / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 16 черв. − С.22-23.

 

Хто починає, той виграє. Та чи варто починати? [Текст] : огляд доповiдi ректора Львiвської комерцiйної академiї д.е.н. Я.Гонарука та I.Ярової, аспiрантки ПУСКУ на мiжнароднiй науково - практичнiй конференцiї “Структурнi трансформацiї та iнвестицiйно - iнновацiйний розвиток торгiвлi” / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006. − 7 квіт. − С.6.

 

Членство України в НАТО: долаємо мiфи - будуємо майбутнє [Текст] : круглий стiл, проведений з Полтавським кооперативним унiверситетом споживчої кооперацiї / / Економiчний часопис -XXI. − 2006. − N 1-2. − С.16-17.

 

Шкарупа, В.

До всього - творчий пiдхiд [Текст] : Технологiчний факультет ПУСКУ / В.Шкарупа / / Освiта. – 2006. − 19 лип. − С.5.

 

 

2007 рік

 

 

Артеменко, А.В.

Про «чорний пiар» на теренах освiтнiх послуг [Текст] / А.В.Артеменко / / Полтавський вiсник. – 2007. − 26 жовт. − С.19.

 

Артеменко, В.М.

Щоб не втратити визнання: проблеми розвитку унiверситетської освiти на Полтавщинi [Текст] / В.М.Артеменко / / Полтавський вiсник. – 2007. − 13 квіт. − С.17.

 

Безрукова, Н.В.

Глобалiзацiя свiтової економiки: передумови, рушiйнi сили та наслiдки [Текст] / Н.В.Безрукова / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. − 2007. − N2. − С.11-15.

 

Бондар, О.В.

Iмiтацiйне моделювання як ефективний метод розвитку персоналу та пiдвищення рiвня економiчної безпеки органiзацiй у механiзмi ситуацiйного управлiння [Текст] / О.В.Бондар / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України:. − 2007. − N2. − С.69-75.− (Серiя : Економiчнi науки).

 

Брiтченко, I.Г.

Пiдвищення конкурентоспроможностi банкiвської системи України за допомогою операцiй з цiнними паперамим [Текст] / І.Г.Брiтченко, Р.К.Перепелиця / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України.− 2007. − N2. − С.128-132. −(Серiя : Економiчнi науки).

 

Вiценя, Л.

ПУСКУ - унiверситет ХХI столiття, “Лiдер сучасної освiти України” : йти - i встигати за життям ! [Текст] / Л. Вiценя / / Зоря Полтавщини. – 2007. − 10 лип. − С.2.

 

Вiценя, Л.

Час брати i - час вiддавати... [Текст] : бесiда з Нестулєю О.О., ректором Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї / Л.Вiценя / / Зоря Полтавщини. – 2007. − 23 берез. −  С.4.

 

Волкова, О.В.

Розвиток соцiального партнерства як чинник забезпечення економiчної безпеки на регiональних ринках працi України [Текст] / О.В.Волкова / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.33-36. − ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Все починається з концепцiї [Текст] : так вважає завiдуюча кафедрою непродовольчих товарiв товапрознавства та експертизи ПУСКУ Наталiя Омельченко / Омельченко Н.В. / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 12 січ. − С.40-41.

 

 

Галям, Т.

У Полтавi з'явилося ще одне футбольне мiнi – поле [Текст]  / Т.Галям / / Вечiрня Полтава. – 2007. − 1 листоп. − С.14.

 

Герасименко, В.С.

Глобалiзацiя - головна рушiйна сила сучасного свiтового розвитку [Текст] / В.С.Герасименко / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N 2. − С.15-18. − (Серiя : Економiчнi науки).

 

Гончаренко, А.

Випускникiв яких ВНЗ цiнують роботодавцi України [Текст] / А.Гончаренко / / Полтавський вiсник. – 2007. − 14 верес. − С.23.

 

Гончаренко, А.

Дочекалися! [Текст]  : вiдкриття спортивного майданчика в Унiверситетi споживчої кооперацiї України / А.Гончаренко / / Полтавський вiсник. – 2007. − 2 листоп. − С.25.

 

З нагоди 50- рiччя О.О. Нестулi - ректора Полтаського унiверситету споживчої кооперацiї України [Текст] : вiтання / Правлiння. Укоопспiлки / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 30 берез. − С.1.

 

Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладiв центральної спiлки споживчих товариств України. Львiвська комерцiйна академiя Укоопспiлки, Полтаський унiверситет споживчої кооперацiї України [Текст] : правила прийому (загальнi положення) / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 8 черв. − С.1-14.− ДВ вкладка.

 

Зелик, О.

Наталiя Ємець [Текст]  / О.Зелик / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 25 січ. − С.1.

 

Iнновацiї у кооперативному бiзнесi [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 25 жовт. − С.1-3.

 

Iщенко, В.

Полтавський кооперативний визнано одним iз найкращих вузiв України [Текст] / В.Iщенко / / Вечiрня Полтава. – 2007. − 5 квіт. − С.1.− Вкладка.

 

Iщенко, В.

Технологiчнi новинки студентiв ПУСКУ невдовзi застосовуватиме вся Україна [Текст] / В.Iщенко  / / Вечiрня Полтава. – 2007. − 26 квіт. − С.1.−Вкладка.

 

Костишина Т.А.

Проблеми формування конкурентоспроможної системи управлiння оплатою працi на пiдприємствах споживчої кооперацiї Кримспоживспiлки [Текст] / Т.А.Костишина / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.81-85.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Кредитнi спiлки як вони є [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 16 берез. − С.8-11.

 

 

Макарова, М.В.

Розвиток електронної комерцiї i “технологiзацiя” економiчного шахрайства [Текст] / М.В.Макарова, Л.Л.Климко / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.29-32.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Мар'їна , Ю.

Олена Клепач [Текст] / Ю.Мар’їна / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 12 квіт. – [б/с].

 

Маца, К.А.

Производственные отношения как фактор экономической и социальной безопасности страны [Текст] / К.А.Маца / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. − 2007. − N2. − С.3-5.

 

Мелащенко, Г.

Вищiй освiтi - висока якiсть [Текст] / Г.Мелащенко / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 2 серп. −С.7.

 

Методи оцiнки ефективностi рекламної кампанiї [Текст] / А.М. Захаренко-Селезньова / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.92-97.− (Серiя: Економiчнi науки).

 

Нагiрняк, О.

Лiтописець кооперацiї [Текст] : Мирослав Алiман / О.Нагiрняк / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 5 лип. − С.11.

 

Надiя науки кооперативної [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 12 квіт. − С.2-3.− Вкладка «Студентська хвиля».

 

Нестуля, О.О.

Борис Мартос повертається на батькiвщину [Текст] / О.О.Нестуля / / Полтавський вiсник. – 2007. − 28 верес. − С.5.

 

Нестуля, О.О.

Вельмишановнi полтавцi, учнi шкiл, гiмназiй, лiцеїв, коледжiв i технiкумiв, студенти вищих навчальних закладiв! [Текст] : 19 травня - День заснування Полтавського унiверситету споживчої кооперації України / О.О.Нестуля / / Полтавський вiсник. –2007. −18 трав. − С.19.

 

Онищенко, О.

Якiсна пiдготовка фахiвцiв - прiоритетне завдання  [Текст] : у Полтавському нацiональному унiверситетi iм. Юрiя Кондратюка вiдбулося засiдання ради ректорiв вищих навчальних закладiв III- IV рiвнi в акредитацiї / О.Онищенко / / Зоря Полтавщини. – 2007. − 13 лют. − С.2.

 

Освiта бухгалтерiв - свiтовий рiвень [Текст]  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 16 лют. − С.12, 37.

 

Петрова, Т.

Навчає й навчається [Текст] / Т.Петрова / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 23 берез. − С.37.

 

Пожар, А.А.

Роль соцiально активних середовищ в органiзацiйному розвитку кредитної кооперацiї України [Текст] / А.А.Пожар / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007.− N 2. − С.97-101.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України оголошує набiр на пiдготовку бакалаврiв, спецiалiстiв та магiстрiв на денну i заочну форми навчання [Текст] / / Вечiрня Полтава. – 2007. − 22 берез. −С.4.

 

Приймак, Л.

Перша в Полтавi кафедра, яка вчить управляти персоналом, вiдсвяткувала рiчницю [Текст] / Л.Приймак / / Вечiрня Полтава. – 2007. − 22 листоп. − С.7.

 

Рогоза, М.Є.

Iнновацiї в унiверситетi споживчої кооперацiї [Текст] / М.Є.Рогоза / / Зоря Полтавщини. –2007. − 14 верес. − С.4.

 

Сучасна освiта в Українi – 2007 [Текст]  / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 16 берез.− С.2.

 

Тiхонов, Ю.В.

Концептуальнi основи формування дизайну бенчмаркiнгового проекту в процесi пiдвищення конкурентоспроможностi ведення бiзнесу [Текст] / Ю.В.Тiхонов / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. −N2. − С.88-92. − (Серiя : Економiчнi науки).

 

Тарасенко, С.

Весняне новосiлля ПУСКУ [Текст] / С.Тарасенко / / Зоря Полтавщини. – 2007. − 6 квіт. − С.3.

 

Тренiнговi технологiї навчання [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 30 берез. − С.3.

 

У контекстi вимог Болонського процесу [Текст] : матерiали Мiжнародної виставки «Освiта в Українi». Iнтерв'ю ректора ПУСКУ Нестулi О.О. / / Вiстi ЦССТУ. – 2007. − 1 берез. − С.1, 8.

 

Фiлософiя кооперацiї  [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 26 січ. − С.14-24.− ДВ-вкладка.

 

Федяй, Т.

Їй усмiхається свiт [Текст] : Ірина Маркіна / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. −23 берез. − С.12, 37.

 

Чайка, I.П.

Особливостi цiноутворення на ринку консалтингових послуг [Текст] / І.П.Чайка / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.102-105. − (Серiя : Економiчнi науки).

 

Шановний друже! [Текст] : додатковий набiр до Подтавського унiверситету споживчої кооперацiї України / / Полтавський вiсник. – 2007. − 17 серп. −  С.17.

 

Шкурупiй , О.В.

Захист iнтелектуальної власностi: свiтова практика та проблеми України [Текст] / О.В.Шкурупiй; Ю.С.Радченко / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.5-8. − (Серiя : Економiчнi науки).

 

Щербатюк, О.

«Бiлоруський слiд» у черкаськiй глибинцi [Текст] / О.Щербатюк / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007. − 9 лют. − С.37.

 

Яловегiна, Г.

Вдалий дебют на серйозному конкурсi [Текст] : студентське самоврядування / Г.Яловегiна / / Зоря Полтавщини. – 2007. − 11 груд. − С.2.

 

 

2008 рік

 

 

Бабенко, С.

Готувати потрiбних країнi спецiалiстiв [Текст] : з виступу голови правлiння Укоопспiлки на зустрiчi з науково-педагогiчними працiвниками та студентами ПУСКУ / С.Бабенко / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 11 груд. − С.2-3.

 

Балабко, О.

Тут вчать красивому й корисному [Текст] : гостини на кафедрi культурологiї та iсторiї ПУСКУ / О.Балабко / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 2 жовт. − С.12-13.

 

Галицька, О.

З досвiду органiзацiї ВРI (вибiркового розповсюдження iнформацiї ) у автоматизованому режимi [Текст] /О.Галицька, Л.Лисенко / / Бiблiотечний форум України. − 2008. − N4. − С.16.

 

З електронки «СХ» [Текст]: Полтава / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 10 квіт. − С.4.− Вкладка «Студентська хвиля».

 

Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладiв Центральної спiлки споживчих товариств України [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 5 черв. − С.7-9.

 

Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладiв Центральної спiлки споживчих товариств України [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 6 черв. - С.1-8.-ДВ - вкладка.

 

Зелик, О.

«Сучасна освiта України-2008» [Текст] : виставка / О.Зелик / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 6 берез. − С.1.

 

Зелик, О.

Новий напрям - новi перспективи [Текст] / О.Зелик / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 15 трав. − С.6.

 

Зелик, О.

Новий напрям - новi перспективи [Текст] : кафедра соцiальної iнформатики ПУСКУ / О.Зелик / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 16 трав. − С.8-9.

 

Иваненко, Р.

Полтавский бой [Текст] / Р.Иваненко; В.Ткаченко / / Контракты. − 2008. − N18. − С.44-47.

Iнформацiя про розмiри плати за повний перiод навчання у вищих навчальних закладах Укоопспiлки IV рiвня акредитацiї у 2008 р. [Текст] / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 16 трав. − С.21.

Кадри для кредитiвок [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 31 січ. − С.3-4.

 

Конкурс «Мiс ПУСКУ» [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 14 лют. − С.1.− Вкладка «Студентська хвиля».

 

Мар'їн, Ю.

Весняна молодiсть [Текст] / Ю.Мар'їн / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 6 берез. − С.2.

 

Мар'їн, Ю.

Смачно пообiдати за 10 грн. вам запропонують у кафе «Юнiсть» Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї [Текст] / Ю.Мар'їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 1 серп. − С.12.

 

Мар'їн, Ю.

Мiжнародна науково-практична конференцiя на тему «Управлiння персоналом у 21 столiттi: кадрова полiтика, мотивацiя, оплата працi».конференцiя [Текст] / Ю.Мар'їн / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008.− 1 лют. −С.4.

 

Нестуля, О.

Про спiвробiтництво кооперативних вищих навчальних закладiв з Кримспоживспiлкою та облспоживспiлками щодо забезпечення працевлаштування випускникiв та їх ефективне використання в органiзацiях i на пiдприємствах споживчої кооперацiї [Текст] : з виступу ректора ПУСКУ / О.Нестуля / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 4 груд. − С.8.

 

Новiтнi iнформацiйнi технологiї в унiверситетськiй бiблiотецi [Текст] / Л.Габова; С.Гришко; Л.Дмитренко; [та iн.] / / Бiблiотечний форум України. − 2008. − N4. − С.17-18.

Передерiй, Л.

Зовнiшнє тестування: репетицiя перед авралом [Текст] : погляд матерi цьогорiчної випускницi / Л.Передерiй / / Полтавський вiсник. – 2008. − 11 квіт. − С.5

 

Український волонтер [Текст]: Студент ПУСКУ продовжує навчання в Китаї / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 11 верес. − С.2.− Вкладка «Студентська хвиля».

 

Унiверситет споживчої кооперацiї України [Текст] / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 17 квіт. − С.7.

 

Федяй, Т.

Вiват, побратиме! [Текст]: Бєлгородський унiверсистет споживчої кооперацiї Росiйської Федерацiї 20 червня вiдзначив своє 30-рiччя / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 4 лип. −С.24-25.

 

Федяй, Т.

Вони залишилися в унiверситетi [Текст] / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 24 лип. − С.2.− Вкладка «Студентська хвиля».

 

Федяй, Т.

Енциклопедiя знань [Текст] / Т.Федяй / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. − 14 лют. − С.2.− Вкладка «Студентська хвиля».

 

Федяй, Т.

Кооперативна елiта обирає науку [Текст] / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 18 січ. − С.12-21.

 

Федяй, Т.

Свято унiверситету [Текст] / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008. − 30 трав. −С.5.

 

Федяй, Т.

Сьогоднi випускник - завтра керiвник [Текст] / Т.Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. –2008. – 8 лют. − С.12, 21.

 

Шелудько, В.

Тестування - пробне, хвилювання - справжнє [Текст] / В.Шелудько / / Зоря Полтавщини. –2008. − 26 берез. − С.2.

 

Ярошенко, Г.

Тестування: перший млинець нанiвець? [Текст] / Г.Ярошенко / / Вечiрня Полтава. –2008. − 2 квіт. − С.3.

 

 

 

Іменний покажчик

 

Алiман, М.В.

Артеменко, А. В.

Артеменко,  В.М.

Атаманчук, М.

Бабенко, С.

Балабан, П.Ю.

Балабко, О.

Барибiна, Я.

Безнос, М. 

Безпалько, М.

Безрукова, Н.В.

Бондар, О.В.

Борт, I.

Брiтченко, I.Г.

Брусенський, О.

Бурлаков, О.

Вiценя, Л.

Валентинова, Н.I.

Волкова, Г. 

Волкова, О.В.

Вусик, Л.

Галицька, О.

Галям, Т.

Герасименко, В.С.

Голобородько, Т.

Гончаренко, А.

Гончаренко, А.Л.

Гончаренко, В.

Дiденко, Н.

Данилець, О.

Добринiна, В.

Дорохiн , В.О.

Дяченко, I.

Єгоричева, С.Б.

Жулинська, О.

Зелик, О.

Иваненко, Р.

Iгнатенко, О.

Iщенко, В.

Кiсь, В.

Карцева, В.В.

Клочко, О.

Козельська, Г.

Коломiєць, П.

Кондратюк, Н.

Кордон, М.В. 

Корягiн, О.

Косарiна, В.П.

Костишина, Т.

Крамаренко, Є.

Крупка, Я.

Курочка, I.

Левицький, В.П.

Мазур, М.

Макарова, М.В.

Максюта, В.

Мар'їн, Ю.

Мар'їна , Ю.

Маркiна, I.А.

Матяшова, З.

Маца, К.А.

Мелащенко, Г.

Мироненко, В.С.

Нагiрняк, О.

Непийпиво, В.

Нестуля, О.

Онiпко, Т.В.

Онищенко, О.

Перебийнос, В.

Передерiй, Л.

Петрова, Т.

Пожар, А.А.

Приймак, Л.

Пустовгар, Г.

Рогоза, М.Є.

Самойлова, Л.

Семено, В.

Скляр, Г.

Тiхонов, Ю.В.

Тарасенко, С.

Тягунова, Н.М.

Федяй, Т.

Чайка, I.П.

Чепiль, О.

Чугуєвець, Ю.

Шаповалова, Л.

Шелудько, В.

Шеляков, О.П

Шкарупа, В.

Шкурупiй , О.В.

Шовкопляс, Л.

Щербатюк, О.

Яловегiна, Г.

Ярмоленко, Ю.

Ярошенко, Г.

Ярошенко, Г.Я.