ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Бібліотека

 

 

 

Упорядник

Л.В. ЛИСЕНКО

 

 

 

НЕСТУЛЯ
ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА - 2009

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Розділ I. Життєвий та творчий шлях Олексія Олексійовича Нестулі

Основні дати життя і діяльності О.О. Нестулі

Матеріали про науково – творчу діяльність О.О. Нестулі

Розділ II. Охорона культурної спадщини - один з основних напрямків наукової діяльності О.О. Нестулі

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ III. Науковий доробок Нестулі О.О. з питань педагогіки , методики викладання, виховання молоді та управління університетом

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ IV. Праці О.О. Нестулі з питань історії України та історії рідного краю

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ V. Праці вченого з питань розвитку споживчої кооперації

Розділ VI. Праці з соціології

Статті із збірників та періодичних видань

Методичні рекомендації, тексти лекцій

Розділ VII. Посилання на роботи Нестулі О.О. в дослідженнях інших науковців

Інтернет−джерела

Іменний покажчик

 

 

 

 

 

[Вгору]

Від упорядника

 

В цьому біобібліографічному покажчику представлено науково-педагогічну діяльність Нестулі Олексія Олексійовича, доктора історичних наук, професора, ректора Полтавського університету споживчої кооперації України.

Матеріали покажчика розкривають постать Олексія Олексійовича Нестулі як фахівця високої компетентності в галузі охорони пам’яток культури, історії, успішного менеджера, який здійснює ефективне управління університету.

Покажчик містить 123 бібліографічних описів публікацій. Творче надбання вченого складають монографії, книги, тексти лекцій, методичні матеріали, численні публікації у наукових вітчизняних збірниках та у фахових періодичних виданнях.

У покажчику представлено результати наукової діяльності вченого за 24 роки плідної праці, які згруповано у 7-ми розділах.

Розділ І «Життєвий і творчий шлях Олексія Олексійовича Нестулі» складається з автобіографії наданої вченим,основних дат життя і діяльності, а також містить матеріали про його науково – творчу діяльність.

До розділу ІІ « Охорона культурної спадщини - один з основних напрямків наукової діяльності О.О. Нестулі» увійшли книги та статті із збірників та періодичних видань, що охоплюють великий період пам’яткоохоронної діяльності в Україні, розкривають проблему повернення культурних цінностей до нашої держави.

Джерела подані в розділі ІІІ « Науковий доробок О.О. Нестулі з питань педагогіки, методики викладання, виховання молоді та управління університетом» висвітлюють питання якісної підготовки студента, входження України в європейський освітній простір, ефективного управління ВНЗ. Розділ містить переважно матеріали науково-практичних конференцій.

У розділі IV «Праці Нестулі О.О. з питань історії України та історії рідного краю» представлено матеріали, що стосуються увічнення найтрагічнішої сторінки нашої історії - голодомору 1932-1933 рр. а також висвітлюють історію нашого краю - Полтавщини.

Працюючи в Університеті споживчої кооперації України, Олексій Олексійович Нестуля не може стояти осторонь від проблем розвитку споживчої кооперації України, його науковий доробок з цього питання зібрано в розділі V «Праці вченого з питань розвитку споживчої кооперації».

Розділ VI «Праці з соціології» містить методичні рекомендації, завдання для самоконтролю знань студентів, тексти лекції з питань соціології.

У VII розділі покажчика «Посилання на роботи Нестулі О.О. в дослідженнях інших науковців» міститься перелік робіт, автор яких використовували наукові факти з робіт О.О. Нестулі.

У межах розділів матеріал згруповано в хронологічному порядку.

Покажчик адресований науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться пам’яткоохоронною діяльністю, історією, питаннями педагогіки та управління ВНЗ, соціологією та проблемами споживчої кооперації в Україні.

 

 

[Вгору]

Розділ I. Життєвий та творчий шлях Олексія Олексійовича Нестулі

 

Якщо немає впевненості, гріх братися за будь – яку справу

О.О. Нестуля

 

Нестуля Олексій Олексійович народився 25 березня 1957 р. в с. Веселе Липецького району Харківської області. В 1974 році закінчив середню школу селища Руська Поляна Черкаського району Черкаської області й поступив на навчання до Полтавського державного педагогічного інституту (нині університет) ім. В.Г. Короленко на історичний факультет. В студентські роки був ленінським стипендіатом, очолював раду відмінників інституту, брав активну участь у художній самодіяльності та роботі студентських будівельних загонів. В 1978 р. з відзнакою закінчив інститут і отримав направлення на кафедру історії КПРС Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна.

З листопада 1978 р. по травень 1980 р. служив у Збройних Силах СРСР.

Після демобілізації приступив до роботи на посаді асистента кафедри історії СРСР та УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім.. В.Г. Короленка. З листопада 1981 р. по січень 1985 р. навчався в аспірантурі Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Після її закінчення повернувся на кафедру історії, де працював до 1992 р. на посадах асистента, старшого викладача, доцента. В 1985-1987 рр. виконував обов’язки проректора педінституту з виховної роботи. В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію з історії України.

В 1992-1995 рр. Олексій Олексійович Нестуля перебував у докторантурі Інституту історії України Національної Академії наук України. У 1996 р. захистив докторську дисертацію “Церковна старовина України 1917-1941 рр.”

В 1997-1999, 2003 рр. Працював заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації, в 2000-2003 рр. - завідувачем кафедри філософії і політології Полтавського університету споживчої кооперації України. З 2003 року є головним редактором „ Наукового вісника Полтавського університету споживчої України”. 28 листопада 2003 р. Олексія Олексійовича Нестулю було обрано ректором Полтавського університету споживчої кооперації України..

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності О.О. Нестулі

 

1957

Народився 25 березня в с. Веселе Липецького району Харківської області

1974

Закінчив середню школу селища Руська Поляна Черкаського району Черкаської області

1974-1978

Студент Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленко

1978-1980

Служба в лавах Радянської Армії

1980-1981

Асистент історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка

1981-1985

Аспірант Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка

02.1985-10.1985

Асистент кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка

1985-1988

Старший викладач кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка

1988-1992

Доцент кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка

1992-1995

Докторант Інституту історії України НАН України

1993

Заслужений працівник освіти України

1995-1999

Заступник голови Полтавської державної обласної адміністрації

2000- по цей час

 Професор, завідувач кафедри філософії та політології Полтавського університету споживчої кооперації України

2003- по цей час

Ректор Полтавського університету споживчої кооперації України

2007

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

2008

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

[Вгору]

Матеріали про науково – творчу діяльність О.О. Нестулі

 

1.Вiценя, Л. Щоразу iнший, а все ж той самий − Олексiй Нестуля : бесiда з ректором ПУСКУ− О.О. Нестулею [Текст] / Л.Вiценя / / Зоря Полтавщини. − 2004. – 15 жовт. − С.5.

 

2.Мазур, М. Олексiй Нестуля, ректор Полтавського унiверситету Споживчої кооперацiї України, доктор iсторичних наук, професор:" запрошуємо до спiвробiтництва" [Текст] /М. Мазур / / ВIСТI. Дiловий випуск. −2004. – 8 жовт .− С.5.

 

3.Ярошенко, Г.Я. Олексiй Нестуля: " Жодна посада не успадковується i не дається нам пожиттєво..." [Текст] / Г.Я. Ярошенко / / Вечiрня Полтава. − 2004.− N39. − С.4.

 

4.Федяй, Т. "Ректор-не вождь, а слуга колективу": Ректор Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України — О.О. Нестуля [Текст]

/Т. Федяй / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 2006.− 6 січ. − С.1,6.

 

5.Ігнатенко, О. Олексiй Нестуля: "Прiоритет нашої роботи − висока якiсть освiти i демократичнiсть навчального процесу" : 45-рiччя Полтавського унiверситету споживчої кооперації [Текст] /О. Iгнатенко / / Зоря Полтавщини.− 2006. – 19 трав. − С.3.

 

[Вгору]

Розділ II. Охорона культурної спадщини -
один з основних напрямків наукової діяльності О.О. Нестулі

 

Книги

 

6.Нестуля, О.О. Пам’ятники закордонним інтернаціоналістам активним учасникам боротьби за радянську владу на Україні [Текст] / О.О. Нестуля, В.А. Войналович: методичні рекомендації.− Київ: Знання, 1987.− 24 с.

 

7.Нестуля, О.О. Увічнення пам’яті Т.Г.Шевченка – справа всенародна [Текст]: методичні рекомендації / О.О. Нестуля, В.А. Войналович,

Ю.З. Данилюк.− К.: Знання, 1989. – [80 друк. с.].

 

8.Нестуля, О.О. Визвольні змагання українського народу і охорона пам’яток культури (1917 – 1920 р.р.) [Текст] / О.О. Нестуля.− Полтава, 1993.− [115 с.].

 

9.Нестуля, О.О. Культурна комісія при делегації України на мирних переговорах з Росією 1918 р.: хроніка діяльності [Текст] / О.О. Нестуля.− Полтава, 1993.− [63 с.].

 

10.Нестуля, О.О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні ( Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії [Текст] / О.О. Нестуля.−К.;Полтава, 1994.− [340 с].

 

11.Нестуля, О.О. Доля церковної старовини в Україні 1917 -1941 рр.: монографія / О.О. Нестуля.− К., 1995− .–

Ч.1: 1917- середина 20-х років.– 390 с.

 Ч.2: Кінець 20-х – 1941 роки.− 305 с.

 

12.Кот, С. І. Українські культурні цінності в Росії: перша спроба повернення [Текст] / С.І. Кот, О.О. Нестуля.− К.: Соборна Україна, 1996.− 300 с.− (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 1).

 

13.Українські культурні цінності в Росії : на шляху до діалогу, 1926—1930 рр. [Текст] / уклад. О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. − Полтава: ПУСКУ, 2002. – 333 с.

 

14.Українські культурні цінності в Росії: спроба діалогу про повернення. 1930 р. [Текст] / упоряд. О.Нестуля, С.Нестуля. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. – 331 с. – (Серія „Повернення культурного надбання України: документи свідчать”; Вип. 4).

 

15.Нестуля, О.О. Федір Людвигович Ернст і його щоденник „Художній відділ” 1925 – 1933 рр.: науково – документальна книга [Текст]

/ О.О. Нестуля, С.Ж. Верезомська . – Полтава. – РВВ ПУСКУ, 2008.– 242 с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

16.Нестуля, О.О. Висвітлення пам'яток історії робітничого класу і селянства в "Звод і пам'яток історії і культури" [Текст] / О.О. Нестуля // Матеріали до зводу пам'яток історії та культури народів СРСР по Українській РСР. − К., 1984.− [3 друк. с.].

 

17.Нестуля, О.О Охорона історико-культурної спадщини в Українській РСР в довоєнний період [Текст] / О.О. Нестуля // ІV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доповідей і повідомлень. – К., 1989.− [3 друк. с.].

 

18.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток історії та культури. 1921-1926 рр. [Текст] /О.О. Нестуля // Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСР: збірник методичних матеріалів: в 6 ч. К., 1989. – Ч.1.– [170 друк. с].

 

19.Нестуля, О.О. Перші кроки в діяльності пам’яткоохоронних органів 1917 –1920 рр. [Текст] /О.О. Нестуля // Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСРбірник методичних матеріалів: в 6 ч. К., 1989. – Ч.1.– [30 друк. с.].

 

20.Нестуля, О.О. Висвітлення питань охорони пам’яток історії та культури в 20-30-ті роки в курсі історичного краєзнавства [Текст] / О.О. Нестуля // Проблеми вивчення краєзнавства у вищій школі: матеріали республіканського “круглого столу”. – Кіровоград, 1990.−[ 5 друк.с.].

 

21.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток археології Полтавщини в перші роки Радянської влади [Текст] / О.О. Нестуля // Охорона і дослідження пам’яток археології Полтавщини: третій обласний науково-практичний семінар: тези доповідей. – Полтава, 1990.− [4 друк. с.].

 

22.Нестуля, О.О. Проблеми збереження історико-культурної спадщини в житті та творчості О.П. Довженка [Текст] / О.О. Нестуля // Минуле Cосниці та її околиць. – Чернігів, 1990.− [4 друк. с.].

 

23.Нестуля, О.О. Проблеми збереження історико-культурної спадщини малих і середніх міст в діяльності пам’яткоохоронних органів [Текст]

/ О.О. Нестуля // Дослідження історії малих та середніх міст України в контексті дальшого розвитку історичного краєзнавства. – Чернігів, 1990.− [12 друк. с.].

 

24.Нестуля, О.О. Роменский музей и охрана памятников края в довоенное время [Текст] / О.О. Нестуля // Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи: тези доповідей та повідомлень до науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Роменського краєзнавчого музею, (Суми, листоп. 1990 р.). – Суми; Ромни, 1990.− [4 друк. с.].

 

25.Нестуля, О.О Ценный документ по истории охраны историко-культурного наследия на Сумщине [Текст] / О.О. Нестуля //Тезисы докладов и сообщений первой Сумской областной научной историко-краеведческой конференции, (Сумы, 5-6 апр. 1990 г.). – Сумы, 1990.− [3 печат. с.].

 

26.Нестуля, О.О. Жодному обговоренню чи оголошенню не підлягає [Текст]

/ О.О. Нестуля // Українська культура. – 1991. − №2.− [12 друк.с.].

 

27.Нестуля, О.О. З історії охорони пам’яток запорізького козацтва в 1920 – 30 – ті роки [Текст] / О.О. Нестуля // Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму: матеріали респ. наук.− теорет. конф.,( Запоріжжя, 8-10 січ. 1991 р.). – Запоріжжя, 1991.− [3 друк. с.].

 

28.Нестуля, О.О. Маловідомі сторінки біографії пам’яткоохоронця

К.В. Мощенка [Текст] / О.О. Нестуля // Полтавський краєзнавчий музей: сторінки історії та колекції: зб. наук. праць. – Полтава, 1991.− [18 друк.с.].

 

29.Нестуля, О.О. Роль Всеукраїнської Академії наук в становленні системи охорони пам’яток історії та культури [Текст] / О.О. Нестуля // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: V Всеукраїнська конференція: тези доповідей та повідомлень. – Київ; Кам. – Подільський, 1991.− [3 друк. с.].

 

30.Нестуля, О.О. Роль музеїв в охороні пам’яток історії і культури Радянської України в період з 1919 року до початку 30-х років [Текст]

/ О.О. Нестуля // Завдання краєзнавства у дослідженні та популяризації пам’яток історії і культури: тематичний зб. наук. праць. – К., 1991.− [14 друк. с.].

 

31.Нестуля, О.О. Центральний пролетарський музей Полтавщини і охорона пам’яток краю в першій половині 20-х років [Текст] / О.О. Нестуля // 100 – річчя Полтавського краєзнавчого музею: матеріали ювілейної наукової конференції. Історія музею, колекції. Питання експозиційної роботи.– Полтава, 1991.−Ч.1.– [4 друк. с.].

 

32.Нестуля, О.О. В. Щербаківський і охорона пам’яток Полтавщини [Текст] / О.О. Нестуля // Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею. – Полтава, 1991. – Вип.2 .– [6 друк. с.].

 

33.Нестуля, О.О. Як вирішувались питання охорони історико-культурної спадщини Полтавщини в 1919-1941 рр.? [Текст] / О.О. Нестуля // Наш рідний край. Сторінки про пам’ятки історії та культури Полтавщини. – Полтава, 1991.− [12 друк. с.].

 

34.Нестуля, О.О. Виховання бережливого ставлення до історико-культурної спадщини українського народу в ході туристсько-екскурсійної роботи [Текст] / О.О. Нестуля // Туризм і завдання національно-культурного відродження України: Всеукр. наук.− практ. конф., (Київ,12-14 трав. 1992 р.). – Київ; Черкаси, 1992.− [3 друк. с.].

 

35.Нестуля, О.О. До питання про створення і діяльність Полтавської окружної комісії охорони пам’яток культури і природи [Текст] / О.О. Нестуля // Друга Полтавська наук. конф. з історичного краєзнавства: тези доповідей і повідомлень. – Полтава, 1993.− [3 друк. с.].

 

36.Нестуля, О.О. Затонський В.П: проблеми збереження історико-культурної спадщини українського народу роботи [Текст] / О.О. Нестуля // Дунаївці: їх роль і місце в історії Поділля: тези доповідей республіканської наукової конференції.– Дунаївці, 1993.− [3 друк. с.].

 

37.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток культури за доби Центральної Ради [Текст] / О.О. Нестуля // Український історичний журнал.−1993.−№ 10.− С.104-117.

 

38.Нестуля, О.О. Проблема повернення культурних цінностей з Росії в Україну [Текст] / О.О. Нестуля // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства, (Луцьк, верес.-жовт. 1993 р.). – Київ, 1993.− [3 друк. с.].

 

39.Нестуля, О.О. До питання про музейне будівництво в Білій Церкві в 1918 – на початку 20-х років [Текст] / О.О. Нестуля // Проблеми збереження та відродження пам’яток історії та культури: матеріали наук.-практ. конф.( Біла Церква, 25 – 27 трав. 1994 р.). – Біла Церква, 1994. – С. 17–20.

 

40.Нестуля, О.О. До питання про охорону пам’яток культури за Директорії [Текст] / О.О. Нестуля // Український історичний журнал.− 1994.−№ 6.− С.98-114.

 

41.Нестуля, О.О. Організатор пам’яткоохоронної роботи на Миргородщині (В.Д. Омельченко) [Текст] / О.О. Нестуля // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: матеріали. – Полтава, 1994.− [11 друк. с.].

 

42.Нестуля, О.О. Охорона культових пам’яток України за доби Центральної Ради [Текст] / О.О. Нестуля // Православ’я і культура: історія і сучасність: матеріали Всеукр. наук. конф., (Полтава, 16-18 черв. 1994 р.). – Полтава, 1994.− [3 друк. стор.].

 

43.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток України за гетьманату (1918 р.) [Текст] / О.О. Нестуля // Український історичний журнал.−1994.−№ 1.− С.101-112.

 

44.Нестуля, О.О. Александрович Ю.С. Про стан охорони культових пам’яток Поділля на початку 20-х років ХХ ст. [Текст] / О.О. Нестуля // Поділля і Волинь в контексті історії українського відродження: наук. зб.– Хмельницький. 1995.− [3 друк. с.].

 

45.Нестуля, О.О. До питання про охорону монастирських пам’яток Черкащини в середині 20-х років ХХ ст. [Текст] / О.О. Нестуля // Видатний державотворець України: матеріали конференції до 400-річчя з дня народження Б.Хмельницького. – Полтава, 1995.− [3,2 друк. с.].

 

46.Нестуля, О.О. Документи про пам’яткоохоронну діяльність

В.М. Щербаківського у 1917 р. [Текст] / О.О. Нестуля // Полтавський археологічний збірник.− Полтава, 1995. – Ч.4.– [5 друк. с.].

 

47.Нестуля, О.О. Дослідження культових пам’яток України в середині 20-х років ХХ ст. [Текст] / О.О. Нестуля // Історія релігій в Україні: тези повідомлень Міжнародного V круглого столу.– Львів, 1995. – Ч.3.– [3 друк. с.].

 

48.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток культури на Харківщині в роки української революції та громадянської війни [Текст] / О.О. Нестуля // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 1995. − № 1.−C. 91-98.

 

49.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток культури Полтавщини в 1917-1918 рр. [Текст] / О.О. Нестуля // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917-1920 рр.): матеріали конф., (Полтава, 25 трав. 1995 р.). – Полтава, 1995.− [24 друк. стор.].

 

50.Нестуля, О.О. З історії охорони пам’яток культури Харківщини в 1917 – 1920 рр. [Текст] / О.О. Нестуля // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины: тезисы докладов, (Харьков, 1-3 марта 1995 г.). – Харьков, 1995.− [3 друк. с.].

 

51.Нестуля, О.О. До питання про охорону культових пам'яток в Українській державі [Текст] / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події, факти: збірник статей.− К., 1996.− [24 друк. с.].

 

52.Нестуля, О .О. До питання про охорону церковної старовини в Україні в 1917-1941 рр. [Текст] / О.О. Нестуля // Історія релігій в Україні: тези повідомлень VІ Міжнародного круглого столу, (Львів, 3-8 трав.1995 р.). – Львів, 1996.− [ 4 друк. с.].

 

53.Нестуля, О.О. Актуальні проблеми організації охорони та дослідження церковної старовини в Україні [Текст] / О.О. Нестуля // Історичне краєзнавство і культура (наукові доповіді та повідомлення): VІІІ наукова конференція. – К.–Харків: Рідний край, 1997. – Ч.1.– [6 друк. с.].

 

54.Нестуля, О.О. На ниві збереження пам’яток історії культури [Текст]

/ О.О. Нестуля, В.Б. Врублевська // Юхим Михайлів: матеріали міжнародної конференції. – К.: Абрис, 1997.− [32 друк. с.].

 

55.Нестуля, О.О. Погром історико - мистецьких скарбів Софії Київської в 30-х роках [Текст] / О.О. Нестуля // Народна творчість та етнографія. – 1997. − №1. – С.56-58.

 

56.Нестуля, О.О. Українська революція і проблеми збереження історико-культурної спадщини [Текст] / О.О. Нестуля // Національна революція в Україні: правда і вигадки: доповіді науково-теоретичної конференції: 80 –річчю національної революції в Україні присвячується. – Полтава, 1997.− [3 друк. с.].

 

57.Нестуля, О.О. Пам’яткознавець за покликанням (С.Л. Дроздов) [Текст] / О.О. Нестуля // Архівний збірник до 80-річчя Державного архіву Полтавської області: матеріали наук. конф. − Полтава, 1998.− [24 друк. с.].

 

58.Нестуля, О.О. Роль державних пам’яткоохоронних органів у збереженні церковної старовини Полтавщини (1917 – 1918 р.р.) [Текст] / О.О. Нестуля // Четверта Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: матеріали до 825-річчя з часу першої літописної згадки міста Полтава та 1100-річчя появи перших поселень на її території. – Полтава, 1998.− [4 друк. с.].

 

59.Нестуля, О.О. До історії створення Польського товариства охорони пам'яток старовини в Україні [Текст] / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події , факти. − К.: Рідний край, 1999. – Вип. 8.– [10 друк. с.].

 

60.Нестуля, О.О. Доля церковних іконостасів-пам’яток культури за умов антирелігійної істерії доби “Великого перелому” (кінець 1920-х – початок 1930-х років) [Текст] / О.О. Нестуля // Християнські старожитності Лівобережної України: зб. наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999.− [6 друк. с.].

 

61.Нестуля, О.О. Інтелігенція України в пам’яткоохоронному русі першої половини 1917 р. ) [Текст] / О.О. Нестуля // Інтелігенція – гуманна об’єднувальна сила сучасного суспільства: збірник. – К.: Стилос, 1999.− [24 друк. с.].

 

62.Нестуля, О.О. Організаційні підвалини пам’яткоохоронної роботи в Українській Державі П.Скоропадського [Текст] / О.О. Нестуля // Наукові записки: збірник. − Полтава: АСМІ, 1999.− [6 друк. с.].

 

63.Нестуля, О.О. Пам'яткоохоронна діяльність на Полтавщині: традиції та сучасність [Текст] / О.О. Нестуля // Збірник матеріалів студентської міжвузівської наук. конф., присвяченої 825-літтю першої літописної згадки та 1100-літтю з часу заснування міста Полтава. – Полтава, 1999. – [3 друк. с.].

 

64.Нестуля, О.О. Експорт музейних цінностей України у 1928-1929 рр. [Текст] / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. − К.; Донецьк, 2001. − Вип.17.– С.15-20.

 

65.Нестуля, О.О. Кампанія по ліквідації монастирів та хатніх церков і доля культових пам’яток України (початок 1920-х р.р.) [Текст] / О.О. Нестуля // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.−2001.−№ 2.−C. 52-56.− (Гуманітарні науки).

 

66.Нестуля, О.О. Музеї Наддніпрянської України в контексті підготовки українсько-російських переговорів про взаємний обмін культурними цінностями (друга половина 1920-х років) [Текст] / О.О. Нестуля // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2001. – №2. – С.161-165.

 

67.Нестуля, О.О. Охорона культових пам'яток за Директорії Української Народної Республіки [Текст] / О.О. Нестуля // Полтавська петлюріана: матеріали п’ятих петлюрівських читань. – Полтава: "РіК", 2001. – Число 4.– С.33-42.

 

68.Нестуля, О.О. Охорона культових пам'яток в Українській державі Павла Скоропадського [Текст] / О.О. Нестуля // Полтавські єпархіальні відомості .– 2001. – Ч.7. – С.90-97.

 

69.Нестуля, О.О. Охорона культових пам'яток Полтавщини (1917 - початок 20-х років) / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К., 2001. – Вип.12.– С.170-184.

 

70.Нестуля, О.О. Становлення державних органів охорони пам'яток історії та культури в радянській Україні (1918-1919рр.) [Текст] / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К.; Донецьк, 2001. – Вип.19.– С.381-392.

 

71.Нестуля, О.О. Створення музею культу і побуту в Києві [Текст] / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля // Історія релігій в Україні: праці XІ міжнародної наук. конф., (Львів,16-19 трав. 2001 р.).– Львів: Логос, 2001. – Ч.1.– С.291-298.

 

72.Нестуля, О.О. Українські культурні цінності в Росії: шляхи до діалогу (друга половина 1920-х років) / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події факти: зб. статей. – К.,2001. – Вип.13.– С.317-338.

 

73.Нестуля, О.О.Українські культурні цінності в Росії: діалог про повернення (кінець 1920-х рр.) [Текст] / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події факти: зб. статей. – К., 2001. – Вип.14.– С.78-100.

 

74.Нестуля, О.О. Виявлення та дослідження культових пам’яток [Текст] / О.О. Нестуля // Історична пам’ять. – 2002. − №1-2.− С. 4-6.

 

75.Нестуля, О.О. Державні органи охорони памяток історії та культури Радянської України (1919-1920 р.р.) [Текст]/ О.О. Нестуля // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.−2002.− № 6.−С.79-82.− (Гуманітарні науки).

 

76.Нестуля, О.О. Охорона пам’яток історії та культури в роки української революції (1917-1920) [Текст]/ О.О. Нестуля // Навчально-методичний посібник до спецкурсу. − Полтава: АСМІ, 2003.− [128 друк. с.]

 

77.Нестуля, О., Нестуля, С. Пам'ятки історії та культури Полтавщини в контексті проблеми повернення українських культурних цінностей із Росії (1917-1930 рр.) [Текст] / О. Нестуля, С. Нестуля // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії. − Полтава, 2003.− С. 18-25.

 

78.Нестуля, О.О. Пам’яткоохоронний рух на Полтавщині 1917-1941 рр. [Текст] / О.О. Нестуля // Наукові та технологічні засади шкільного курсу “Історія Полтавщини”: зб. наук. праць. – Полтава: Оріяна, 2003. – [11 друк. с.].

 

79.Нестуля, О.О. Особливості пам’яткоохоронного руху в Україні в перші місяці після повалення російського самодержавства (березень-квітень 1917 року) [Текст] / О.О. Нестуля // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.−2004.− № 3. – С.69-73.– (Гуманітарні науки).

 

80.Нестуля, О.О Охорона пам’яток культури в радянській Україні (кінець 1919 – 1920 рр.) [Текст] / О.О. Нестуля // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. наук. статей.− К., 2004. – Вип.25.– С.173 – 182.        

 

 

[Вгору]

Розділ III. Науковий доробок Нестулі О.О. з питань педагогіки , методики викладання, виховання молоді та управління університетом

 

 

81.Нестуля, О.О. Інноваційні технології підготовки фахівців - запорука конкурентної спроможності випускників університету [Текст] / О.О.Нестуля, В.П. Косаріна.− Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006.−110 с.

 

82.Соцiальнi та морально-психологiчнi важелi вдосконалення навчально-виховного процесу : Звiт про науково-дослiдну роботу / В.М. Артеменко, О.О. Нестуля , С.М. Варв'янський, М.О. Сидоренко [та ін.].− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. − 104 с.

 

83.Нестуля, О.О. Розвиток громадських форм пам'яткоохоронного руху в Українi у квiтнi - липнi 1917 р. [Текст] / Нестуля О.О. / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України.– 2006. – № 3. – С.30-34.– (Гуманiтарнi науки).

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

84.Нестуля, О.О. Использование идей А.С. Макаренко о роли истории в подготовке будущего учителя [Текст] / О.О. Нестуля, Ю.З. Данилюк // Творческое наследие А.С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров: тезисы докл. и выступлений. – Полтава, 1988.– [6 печат. с.].

 

85.Нестуля, О.О. До питання про виховання молоді на історичних традиціях рідного краю [Текст] / О.О. Нестуля // Виховання молоді на історико-культурних традиціях рідного краю: матеріали міської наук.-практ. конф.− Полтава, 1999.− [3 друк. с.].

 

86.Нестуля, О.О Розбудова суверенної України і виховання громадянина [Текст] / О.О. Нестуля //Розбудова суверенної України і проблеми виховання молоді у вищих навчальних закладах: матеріали міжвузівської наук.-практ. конф.− Полтава. 1999.− [4 друк. с.].

 

87.Нестуля, О.О. Активізація пізнавальної діяльності студентів - важлива умова підвищення ефективності навчального процессу [Текст] / О.О. Нестуля //Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою: матеріали XXVI міжвузівської наук.-метод. конф. присвяченої 10-й річниці незалежності України, (Полтава, 21-23 берез. 2001 р.). − Полтава, 2001. – С.10-12.

 

88.Нестуля, О.О. Економiко-органiзацiйнi засади розвитку системи управлiння Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України [Текст] / О.О. Нестуля, В.П. Косарiна // Регiональнi перспективи.−2004.− Вип. 3-5. − С.431-433.

 

89.Нестуля, О.О. Ціннісні характеристики вищої освіти та європейський освітній простір. Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір [Текст] / О.О. Нестуля., В.П. Косаріна // Матеріали міжнародної наук .- практ. конф., ( Полтава, 10-12 черв. 2004 р.). – Полтава: ПУСКУ, 2004. – 104 с.

 

90.Нестуля, О.О. Впровадження інтерактивних методів навчання як засіб підвищення пізнавальної активності студентської молоді в курсі „Соціологія” (з досвіду роботи) [Текст] / Нестуля О.О., Нестуля С.І.// Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвузівської наук. - практ . конф., ( Полтава, 26 берез. 2005 р.). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – С.105-107.

 

91.Нестуля, О.О. Європейський освітній простір: шляхи набуття нових конкурентних переваг і досягнення нового рівня конкурентоспроможності випускників університету [Текст] / О.О. Нестуля // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвузівської наук. - практ. конф., (Полтава, 26 берез. 2005 р.). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – С.12-18.

 

92.Нестуля, О.О. Качество подготовки специалистов: результаты анкетирования студентов [Текст] /О.О. Нестуля, В.П. Косаріна // Фундаментальные и прикладные исследования.−2005.− №1-2. − С.33-35.

 

93.Нестуля, О.О. Об опыте подготовки управленческого резерва высших учебных заведений в школе управленческого персонала Полтавского университета потребительской кооперации Украины [Текст] / О.О. Нестуля, В.П.Косаріна // Материалы международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потребительской кооперации России по итогам научно-исследовательской работы в 2005 г., (Москва, 7 февр. 2006 г.). – Москва: Изд-во Московского университета потребительской кооперации «Наука и кооперативное образование», 2006. – С.255-256.

 

94.Нестуля, О.О. Проблеми якості вищої освіти і Болонський процес [Текст] / О.О. Нестуля // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції: матеріали ХХХІ міжнародної наук.-метод. конф. присвяченої 45-річниці університету, (Полтава, 30-31 берез. 2006 р.). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С.12-15.

 

95.Нестуля, О.О.Разом з дипломом - "ключики" до успiху : до 45- рiччя ПУСКУ [Текст] / Нестуля О.О. / / Освiта. – 2006. – 19 лип. – С.2.

 

96.Нестуля, О. Реорганiзацiя освiти потребує конкретних крокiв : виступ на II пленумi Профспiлки працiвникiв споживчої кооперацiї України [Текст] / О. Нестуля / / Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 28 груд. – С.8.

 

97.Нестуля, О.О. Вельмишановнi полтавцi, учнi шкiл, гiмназiй, лiцеїв, коледжiв i технiкумiв, студенти вищих навчальних закладiв! : 19 травня - День заснування Полтавського унiверситету споживчої кооперації України [Текст] / О.О. Нестуля / / Полтавський вiсник. – 2007. – 18 трав.– С.19.

 

[Вгору]

Розділ IV. Праці О.О. Нестулі з питань історії України та історії рідного краю

 

Книги

 

 98.Нестуля, О.О. 60-річчя визволення Полтавщини. [Текст] / О.О. Нестуля, М.І.Лахижа // Методичні матеріали для викладачів, учнів та студентів.− Полтава: ПОІ ППО, 2003. – [ 22 друк. с.].

 

99.Нестуля, О.О Реалізація на Полтавщині заходів до 70-річчя голодомору 1932-1933 років в Україні: [Текст] / О.О. Нестуля, М.І Лахижа – К.: НАДУ, 2004. – (Актуальні проблеми внутрішньої політики. Вип. 1).−208 с.

 

100.Вони захищали Вiтчизну!: 1941-1945: книга пам'ятi / Уклад. О.О. Нестуля [та ін.].– Полтава : РВВ ПУСКУ , 2005. – 44 с.

 

101.Нестуля, О.О. Полтавщина в добу української революції (1917-1920 рр.) [Текст] / О.О. Нестуля. − Київ: “Фенікс”, 2006.−[ 3,0 д.а.].

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

102.Нестуля, О.О. Державне забезпечення трудящих України продовольством у 1920 р. [Текст] / О.О. Нестуля // Український історичний журнал. – 1984. – № 7.– [16 друк. с.].

 

103.Нестуля, О.О. Розвиток громадського харчування на Україні в роки громадянської війни [Текст] / О.О. Нестуля, В.Я. Ревигук // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР: респ. міжвід. зб. наук. праць. - К.: Наукова думка, 1985. – Вип.19.– [12 друк. с.]

 

104.Нестуля ,О.О. Видатна подія в історії України [Текст] / О.О. Нестуля // Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 р.р. : матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції. 350-річчю визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. присвячується. – Полтава, 1998.− [3 друк. с.].

 

105.Нестуля, О.О. Духовний поступ Полтавщини у незалежній Україні [Текст] / О.О. Нестуля, М.І. Лахижа // Регіональні перспективи. – 1999. − № 2-3.− [14 дук. с.].

 

106.Лис, В. Двiчi розстрiляний, але не воскреслий : розповiдь про трагiчну долю наймолодшого комбрига громадянської вiйни, полтавця Шарого-Богунського / В. Лис, О. Нестуля / / Зоря Полтавщини. − 2001. – 24 квіт.− С.4.

 

107.Нестуля, О.О. До питання про причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні. до 70-річчя голодомору в Україні. 1932-1933 роки [Текст]

/ О.О. Нестуля //Матеріали наукової конференції. – Полтава, 2002.− [ 0,2 друк.с.].

 

108.Нестуля, О. Пам'ятати минуле в iм'я майбутнього: голодомор 1932-1933 рокiв в Українi [Текст] / Нестуля О. / / Зоря Полтавщини.−2003. – 19 листоп.− С.1.

 

109.Нестуля, О.О. Попередній аналіз бази даних жертв політичних репресій 1920-1950-х років на Полтавщині [Текст] / О.О. Нестуля // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Т.9.− [10 друк. с.].

 

110.Нестуля, О.О. Володимир Анатолійович Грінченко;. Федір Людвігович Ернст.; Феодосій Тимофійович Каменський; Феодосій Миколайович. Мовчанівський.; Борис Кузьмич Пилипенко;. Яків Омелянович Рижинко;. Михайло Якович Рудинський [Текст] / О.О. Нестуля // Зневажена Кліо. – К.,2005. – С.142-147; 182-191; 203-217; 352-359;390-412.

 

[Вгору]

Розділ V. Праці вченого з питань розвитку споживчої кооперації

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

111.Нестуля, О.О. Політичне забезпечення трансформації відносин власності та економічного розвитку споживчої кооперації України в перехідний період [Текст] / О.О. Нестуля, І.А. Артеменко // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XX століття: зб. наук. праць учасників міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 2001 р.). − К.: Укоопосвіта, 2001.− С.91-95.

 

112.Нестуля, О.О. Развитие системы управления Полтавского университета потребительской кооперации Украины. Социально-экономические проблемы развития кооперации в условиях рынка [Текст] / О.О. Нестуля // Baki 2004: материалы международной науч.- практ. конф.– Baki: Kooperasiya’ nosriyyati, 2004. − С.517-523.

 

113.Нестуля, О.О. Борис Мартос повертається на батькiвщину [Текст] / О.О. Нестуля / / Полтавський вiсник. – 2007.– 28 верес. – С.5.

 

114.Нестуля, О.О. Споживча кооперацiя України у 1929-1933 роки великого перелому [Текст] : про її роль у народно - господарському державному комплексi та основнi напрями дiяльностi досягнення [Текст] /О.О. Нестуля

 / / Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 7лют.– С.4.– Вкладка "Пайовик".

 

[Вгору]

Розділ VI. Праці з соціології

 

Методичні рекомендації, тексти лекцій

 

115.Соціологія: методичні рекомендації з самостійної роботи, плани семінарських занять та завдання контрольних робіт для студентів денної та заочної форми навчання [Текст] // В.М. Артеменко, С.Ж. Верезомська, Сідоркіна О.М., Нестуля О.О [та ін.].Полтава: РВВ ПУСКУ, 2001. – 60с.

 

116.Нестуля, О.О. Соціологія особистості, сім’ї та молоді [Текст]: текст лекції / О.О. Нестуля.− Полтава: ПУСКУ, 2002. – 19с.

 

117.Соціологія: завдання для самоконтролю знань студентів [Текст] /В.М. Артеменко, С.Ж. Верезомська, О.О. Нестуля , М.О. Сидоренко [ та ін.]. − Полтава: ПУСКУ, 2002.− Ч.І.– 35с.

 

118.Соціологія: завдання для самоконтролю знань студентів. [Текст] / С.Ж. Верезомська., О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, О.М. Сідоркіна О.М. [та ін.]. − Полтава: ПУСКУ, 2004.−Ч.ІІ.– 27с.

 

119.Нестуля, О.О. Соціологія : практикум. Модульний варіант [Текст] : навч. посібник / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С. Ж. Верезомська .− К. : Центр учбової літератури, 2009.− 269 с.

 

[Вгору]

Розділ VII. Посилання на роботи Нестулі О.О. в дослідженнях інших науковців

 

Інтернет - джерела

120.Білокінь, С. Соціальна революція в СРСР і пам'ятки золотоверхого Києва [Електронний ресурс].− Режим доступу: http://www.ukrmuseum.org.ua/ua/main/publications/show/1644.html. Заголовок з титулу екрану.

 

121.Сторчай, О. Діяльність київських мистецтвознавців 1917-1920 рр. у справі збереження художніх колекцій та збірок старовини (за архівними документами та літературними матеріалами) [Електронний ресурс].− Режим доступу:

http://www.etnolog.org.ua/vyd/studmyst/2003/N3/Art06.htm.− Заголовок з титулу екрану.

 

122. Сторчай, О. З історії мистецтвознавчої та викладацької діяльності Григорія Павлуцького [Електронний ресурс].− Режим доступу:

.http://www.etnolog.org.ua/vyd/studmyst/2004/N1_5/Art07.htm.− Заголовок з титулу екрану.

 

123.Трембіцький, А. Наукова та громадськаа діяльність Павла Жолтовського [Електронний ресурс].− Режим доступу:

http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/izjaslav/34trembicky.html.− Заголовок з титулу екрану.

 

[Вгору]

Іменний покажчик

 

Александрович, Ю.С. (про нього) 44

Артеменко, А.І. 111

Артеменко, В.М. 82, 115,117

Білокінь, С. 120

Варв'янський, С.М. 82

Верезомська, С.Ж 15, 115, 117,118

Вiценя, Л. 1

Войналович, В.А. 6, 7

Врублевська, В.Б. 54

Грінченко, В. А. (про нього) 110

Данилюк, Ю.З. 7, 84

Довженко, О.П. (про нього) 22

Дроздов, С.Л. (про нього) 57

Жолтовський П. (про нього) 122

Затонський, В.П (про нього) 36

Ернст, Ф. Л. (про нього) 15, 110

Ігнатенко, О. 5

Каменській,Ф.Т. (про нього) 110

Косаріна, В.П. 81, 88, 89, 92, 93

Кот, С.І. 12

Лахижа, М.І. 98, 99, 105

Лис, В. 106

Мазур, М. 2

Макаренко, А.С. (про нього) 84

Мартос, Б. 113

Михайлів, Юхим (про нього) 54

Мовчанівський Ф.М. (про нього) 110

Мощенко, К.В. (про нього) 28

Нестуля, С.І. 13,14,77, 90

Омельченко, В.Д. (про нього) 41

Павлуцького Г. (про нього) 121.

Пилипенко Б.К. (про нього) 110

Ревигук, В.Я. 103

Рижинко Я.О. (про нього) 110

Рудинський М.Я. (про нього) 110

Сідоркіна О.М. 115,118

Сидоренко, М.О. 82,117

Сторчай, О. 121,122

Трембіцький, А. 123

Ярошенко, Г.Я. 3

Федяй, Т.4

Шарий-Богунський, А.С. (про нього) 106

Щербаківський, В.М. 46