Полтавський університет споживчої кооперації України

 

Бібліотека

 

 

 

Н.Є. Шляхова

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ :
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

Рекомендаційний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА - 2008

 

 

 

 

Передмова

 

 

В умовах економічної кризи, періоду нестабільності та соціальних потрясінь саме торгівля, як одна з ключових галузей національної економіки, здатна задовольнити потреби споживачів, підтримати українського товаровиробника, стати конкурентоспроможною та ефективною.

При переході до ринкової економіки роль торгівлі як основної частини товаровиробничої ланки, ще більше зростає. Впроваджуються інформаційні технології, інноваційні форми роботи та прогресивні формати, створюються логістичні системи

Успіх діяльності торговельних підприємств на ринку значною мірою залежить від швидкості реакції на зміни конкурентного середовища свого функціонування, уміння пристосуватися до змін та при цьому активно на нього впливати.

Література, яка представлена у цьому покажчику, надійшла до бібліотеки ПУСКУ в 2007-2008 рр. Вона призначена для викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться цією темою.

Ознайомитися з цими виданнями можна в читальних залах, абонементах наукової та навчальної літератури. Крім цього, електронна бібліотека надає можливість доступу до електронних версій підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та періодичних видань через локальну мережу ПУСКУ та мережу Інтернет

 

 

Розділи бібліографічного покажчика :

 

1. Правові засади організації торгівлі

2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

2.1. Оптова торгівля

2.2. Роздрібна торгівля

2.3. Електронна торгівля

2.4. Дистанційна (позамагазинна) торгівля

2.5. Торгівля в кредит

3. Зовнішня торгівля

4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

1. Правові засади організації торгівлі

 

Бондаренко, Е.

Брать или не брать ?! [Текст] : Правовые и налоговые аспекты услуг мерчандайзинга /Е.Бондаренко // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N11. - С.30-37

 

Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства щодо захисту прав споживачiв [Текст] + [Електрон. ресурс] //Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. -2008. - N10. - С.80-82.

 

Водоп'янова, О.

Якщо товар повертається з-за кордону / О.Водоп'янова  // Контракты. - 2007. - N42. - С.18-21.Д-т-т.

 

Дашковська, Т.

Iнструменти формування споживчої полiтики [Текст] /Т.Дашковська //Юридичний вiсник України . - 2008. - N11. - С.13.

 

Занько, Б.

Запатентовано: что следует знать о торговых патентах [Текст] = Запатентовано: що слiд знати про торговi патенти /Б.Занько //Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N4. - С.10-14.

 

Іваницька, Н.

Вдосконалення законодавства що регулює вiдносини за лiцензiйним договором на використання торговельної марки [Текст] + [Електрон. ресурс] /Н.Iваницька // Право України. - 2008. - N9. - С.107-113.

 

Кловская, Ю.

Розничная торговля : в правилах есть изменения [Текст] + [Електрон. ресурс] /Ю.Кловская //Контракты. - 2008. - N9. - С.16-19.Д-т-т.

 

Ненiч, Т.

Обязательный сервис [Текст] + [Електрон. ресурс] = Обов'язковий сервiс [Текст] : гарантийный ремонт товаров; гарантiйний ремонт товарiв /Т. Неніч // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N3. - С.22-27.

 

 

Орищенко, Л.I.

Правовi аспекти торгiвлi послугами через мережу Iнтернет у рамках ГАТС [Текст] + [Електрон. ресурс] : Суспiльнi вiдносини мiж суб'єктами мережi телекомунiкацiй /Л.І. Орищенко // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N4. - С.75-78.

 

Орищенко, Л.I.

Правовi основи та проблеми способiв регулювання i облiку зовнiшньої торгiвлi послугами в рамках СОТ [Текст] + [Електрон. ресурс] /Л.І. Орищенко //Зовнiшня торгiвля: право та економiка.

- 2008. - N1. - С.108-112.

 

Правила работы мелкорозничной торговой сети [Текст] : утв. приказом МВЭСторга Украины от 08.07.96 г. N 369 //Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N4.

- С.56-59.

 

Правила розничной торговли мясом и птицей, колбасными изделиями и копченостями [Текст] + [Електрон. ресурс] // Товаровед продовольственных товаров. - 2007. - N10. - С.22-24.

 

Регуш, Л.В.

Оцiнка ефективностi сучасного стану та прогноз правозастосовчої дiяльностi i спiвпрацi податкових органiв України щодо мiжнародних договорiв у сферi оподаткування та їх вплив на зовнiшню торгiвлю України [Текст] /Л.В. Регуш // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2008. - N1. - С.57-63.

 

Реклама [Текст] : Тематична добiрка //ГоловБух.-2007 - N67. - С.3-47.

 

Сокол, В.

Застосування торгових сертифiкатiв [Текст] /В.Сокол // ГоловБух. - 2007 - N71. - С.18-19

 

Правила работы мелкорозничной торговой сети [Текст] : утв. приказом МВЭСторга Украины от 08.07.96 г. N 369 //Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N4. - С.56-59.

 

Тематична добiрка: захист прав споживачiв [Текст] //Юридичний вiсник України . - 2008. - N16. - С.1-26.

 

Українаiнекономiки

Правила роздрiбної торгiвлi непродовольчими товарами [Текст]: затв. наказом вiд 19.04.2007 р. N 104 /Українаiнекономiки // Контракти. - 2007. - N49. - С.55-73.Д-т-т.

 

Українаiнекономiки

Рекомендацiї щодо органiзацiї роботи фiрмового магазину [Текст] : затв. наказом вiд 18.01.2001 р. N 12 / Україна. Мiнекономiки // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N11. - С.28-29.

 

Щекина, Ю.А.

Особенности договора поставки [Текст] /Ю.А. Щекина

 // Товаровед продовольственных товаров. - 2008. - N7. - С.39-43.

 

[Вгору]

2.Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

 

Арасланова, А.

Супермаркетное нашествие. Рост товарооборота в стране за счет расширения сетей супермаркетов [Текст] /А. Арасланова // Экономические известия. - 2008. - 18 сент.

 

Бакалинская, А.

Показуха [Текст] : рынок обуви : раскрутка торговых марок /А. Бакалинская // Бизнес. - 2008. - N15. - С.104-107.

 

Бузукова, Е.

Особенности национальной торговли в новогодний период [Текст] + [Електронесурс] /Е. Бузукова // Управление магазином. - 2007. - N12. - С.5-15.

 

Буй, Т.

Из первых рук [Текст] + [Електрон. ресурс] : особенности фирменной торговли /Т. Буй //Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N11. - С.22-27.

 

Выбор продовольственного магазина [Текст] // Управление магазином. - 2008. -N1. - С.31-35.

 

Гаврилова, Н.

И продавцу нужна защита [Текст] : как вести себя с покупателем, желающим вернуть товар /Н. Гаврилова // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N8. - С.26-28.

 

Голошубова, Н.

Визначення потреби у продовольчих магазинах та їх розмiщення у мiстi [Текст] /Н. Голошубова // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N5. - С.72-80.

 

Дикаленко, М.

ВосТОРГ уместен [Текст] : грядущее расширение продовольственного ассортимента за счет импортных товаров поможет снизить потребительские цены и ускорит экспансию международных торговых сетей на отечественный рынок / М. Дикаленко, Э.Московчук // Бизнес. - 2008. - N8. - С.129-131.

 

Канаян, К.

Освещение и световые эффекты в магазине [Текст] /К. Канаян, Р. Канаян, А. Канаян // Управление магазином. - 2007. - N12. - С.16-31.

 

Кацал, I.

Кiндермаркет [Текст] + [Електрон. ресурс] : особливостi продажу товарiв для дiтей /І. Кацал // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N9. - С.60-65.

 

Кацал, I.

Обирають не лише бiлявок [Текст] : особливостi продажу товарiв для чоловiкiв /І. Кацал // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). -2008. - N10. - С.60-65.

 

Короп, А.

Возврат товара супермаркетом [Текст] / А. Короп // Контракты. - 2008. - N35.- С.36-42.

 

Короп, А.

Плата за размещение товара в супермаркете [Текст] /А. Короп // Контракты. -2008. - N47. - С.26-32.Д-т-т.

 

Кравченко, Е.

Антология развития ритейла [Текст] + [Електрон. ресурс] /Е. Кравченко //Магазин готового бизнеса & франчайзинг. - 2008. - N5. - С.40-44.

 

Красовська, I.

Виїзна торгiвля: що потрiбно знати[Текст] /І. Красовська //ГоловБух. - 2008. - N27. - С.10-16.

 

Красовська, I.

Все про закупiвлю товару [Текст] + [Електрон. ресурс] / І. Красовська //ГоловБух. - 2008. - N12. - С.19-25.

 

Красовська, I.

Дистанцiйна торгiвля [Текст] /І. Красовська // ГоловБух. - 2008. - N19. - С.13-18.

 

Красовська, I.

Продаж некондицiйного товару [Текст] + [Електрон. ресурс] /І. Красовська // ГоловБух. - 2008. - N17. - С.16-21.

 

Криворучко, Н.Ю.

Наличие пассивных внемагазинных форм продаж как показатель уровня развития ответственности и сознательности современного общества [Текст] + [Електронесурс] /Н.Ю. Криворучко // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N3. - С.132-137.

 

Кувшинов, Н.

22 диалога с покупателем [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. Кувшинов //Управление магазином. - 2007. - N12. - С.32-44.

 

Кучмеева, О.

Как стать магазином-брендом? [Текст] / О. Кучмеева //Магазин готового бизнеса & франчайзинг. - 2008. - N3. - С.16-20.

 

Лахно, М.

Рiзнi рiзнощi [Текст] : що потрiбно знати про товарний асортимент / М. Лахно // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N9. - С.4-9.

 

Лахно, М.

Тайны Страны полок [Текст] + [Електрон. ресурс] = Таємницi Країни полиць : как правильно выложить товар в магазине; як правильно викласти товар в магазинi /М. Лахно // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N3. - С.10-14.

 

Лебедько, С.

Место под солнцем [Текст] + [Електрон. ресурс] : как найти привлекательный и успешный торговый центр ? / С.Лебедько // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N11. - С.16-20.

 

Лісіца, В.В.

Технологiя торгiвлi та послуг [Електрон. ресурс] : навч-метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / В.В. Лiсiца, О.М. Михайленко, Ю.В. Iванов ,2008.- Заголовок з титулу екрану

 

Мельник, А.

Критерии успешной работы отдела продаж [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Мельник // Практика продаж. - 2008. - N8. - С.48-51.

 

Мельник, А.

Федорина радость, или ода посуде [Текст] /А. Мельник  // Практика продаж. -2008. - N10. - С.68-73.

 

Миннугарайев, Н.

В булочную на такси: как выжить одиночным магазинам "у дома" [Текст] /Н. Миннугарайев // Товаровед продовольственных товаров. - 2008. - N2. - С.31-34.

 

Мэттссон, А.

Современные тенденции в торговле специями [Текст] + [Електрон. ресурс] /А. Мэттссон / / Мясные технологии. - 2008. - N2. - С.30-31.

 

Наговицин, А.А.

Варианты создания торговых сетей [Текст] /А.А. Наговицин // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2008. - N2. - С.206-211.- (Экономические науки).

 

Нагребельная, А.

Торговля становится ароматной /А. Нагребельная // Торговый эксперт. - 2007.- N11. - С.54-57.

 

Органiзацiя торгiвлi [Текст] : пiдручник / за ред. В.В. Апопiй, I.П. Мiщук, В.М. Ребицький, С.I. Рудницький, Ю.М. Хом'як . - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ , 2008. - 632 с.

65.421-803я73 О-64

 

Остащенко, М.

Товар на учете /М. Остащенко // Торговый эксперт. - 2007. - N11. - С.34-37.

 

Попова, О.

Развитой специализм [Текст] : даже в эру сетевого ритейла у специализированных магазинов есть право на безбедную жизнь /О. Попова // Бизнес. - 2008. - N36. - С.90-92.

 

Самарченко, О.

Супермаркет: суперторгiвля i супервтрати [Текст] /О. Самарченко //Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2008. - N19. - С.39-45

 

Сардиев, Д.

АВС-анализ в оптимизации товарного ассортимента [Текст] /Д. Сардиев //Маркетинг. - 2008. - N1. - С.119-126.

 

Система мерчандайзинга в магазине [Текст] // Управление магазином. - 2007. -N11. - С.23-29.

 

Стаценко, Е.

Магазинное застеколье [Текст] /Е. Стаценко // Власть денег. - 2008. - N7. -С.54-57.

 

Ступак, Ю.

Реализация товаров "под заказ" [Текст] + [Електрон. ресурс] /Ю.Ступак // Практика продаж. - 2008. - N4. - С.30-33.

 

Тимофєєва, О.

Проблеми розвитку продовольчих торгових мереж в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] /О. Тимофєєва // Вiсник Київського нацiонального торговельно- економiчного унiверситету. - 2007. - N6. - С.69-76.

 

Формы сотрудничества с поставщиками [Текст] // Товаровед продовольственных товаров. - 2007. - N11-12. - С.35-37.

 

Хасанова, В.

Iсторичнi аспекти становлення i розвитку державного регулювання у галузi внутрiшньої торгiвлi в Українi [Текст] /В. Хасанова // Пiдприємництво, господарство i право. - 2008. - N2. - С.107-111.

 

Черкашина, Д.

Парфюмер из Детского мира [Текст] : богатый опыт советской торговли помог превратить мелкую фирму по продаже дешевой косметики в сеть дорогих магазинов /Д. Черкашина // Контракты. - 2008. - N15. - С.54-58.

 

Щербанская, Д.

Пять языков любви к клиенту [Текст] /Д. Щербанская // Практика продаж. -2008. - N5. - С.46-50.

 

[Вгору]

2.1. Оптова торгівля

 

Балабан, М.П.

Оптова торгiвля в ринковому середовищi: ефективнiсть функцiонування та стратегiя розвитку [Текст] /М.П. Балабан // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2008.-7 берез. ДВ-вкладка.

 

Бобович, А.П.

Система управления складом - основа эффективной работы оптовой торговой организации в современных условиях [Текст] /А.П. Бобович // Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.19-24.

 

Васильєв, Г.

Як розрiзнити оптову торгiвлю вiд роздрiбної та навiщо це потрiбно [Текст] /Г. Васильєв //Все про бухгалтерський облiк.-2008.– 27 серп.

 

Скурихина, Т.Г.

Механизм управления качеством человеческих ресурсов организации оптовой торговли + [Електрон. ресурс]

/Т.Г. Скурихина, П.Ю. Видмер // Управление персоналом. - 2007. - N19. - С.43-45.

 

 

[Вгору]

2.2 Роздрібна торгівля

 

Андрущак, Б.

Учет торговых наценок в розничной торговле [Текст] /Б. Андрущак // Контракты . - 2008. - N39. - С.16-19.Д-т,К-т.

 

Боровик, С.

Рынок розничной торговли Украины [Текст] /С. Боровик // Практика продаж. -2008. - N2. - С.68-73.

 

Бурмистров, Н.А.

Оценка качества обслуживания в розничной торговле [Текст] /Н.А. Бурмистров // Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.25-32.

 

Голошубова, Н.

Визначення потреби у продовольчих магазинах та їх розмiщення у мiстi [Текст] /Н. Голошубова // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N5. - С.72-80.

 

Гончарук, Н.

Мэтры розницы [Текст] : крупные розничные сети вынуждены диверсифицировать бизнес, отдавая предпочтение высокорентабельному строительству торговых центров /Н. Гончарук // Контракты. -2008.-N31-32. - С.30-35.

 

Гончарук, Н.

Уязвимые точки [Текст] : продвижение продукции в розничных сетях /Н. Гончарук // Контракты. - 2008. - N47. - С.28-32.

 

Граковський, Ю.

Iнвентаризацiя товарiв у роздрiбнiй торгiвлi [Текст] /Ю. Граковський //ГоловБух. - 2008. - N61. - С.28-33.

 

Граковський, Ю.

Списання товарiв у роздрiбнiй торгiвлi [Текст] /Ю. Граковський // ГоловБух.- 2008. - N41. - С.20-25.

 

Громова, Н.А.

Развитие и совершенствование методологии и инструментов статистических обследований в розничной торговле [Текст] /Н.А. Громова // Вопросы статистики. - 2008. - N11. - С.28-30.

 

Деветьярова, И.

Управленческий учет в рознице : теория и практика [Текст] /И. Деветьярова // Управление магазином. - 2008. - N5. - С.22-33.

 

Дудник, М.

В кармане у покупателя [Текст] + [Електрон. ресурс] : Проводя экспансию, розничные сети все больше внимания уделяют качеству предоставляемых покупателям услуг / Дудник М. ; Алексеева А. / / Компаньон. - 2008. - N12. - С.44-46.

 

Жукова, Е.

Магазин будущего : тенденции в мировом ритейле [Текст] + [Електрон. ресурс] /Е.Жукова / / Управление магазином. - 2008. - N9. - С.48-57.

 

Иванова, Д.

Геоинформационный маркетинг для розничных сетей при выходе на региональные рынки [Текст] + [Електрон. ресурс] /Д.Иванова // Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - N1. - С.36-39.

 

Ивченко, А.

Технологии розничных продаж: формирование внутреннего пакета инструментария /А. Ивченко // Управление магазином. - 2007. - N7. - С.27-32.

 

Канаян, К.

Розничный "магнит" + [Електрон. ресурс] /К.Канаян, Р.Канаян // Управление магазином. - 2007. - N6. - С.6-19.

 

Кацал, И.

Сделано с любовью [Текст] + [Електрон. ресурс] : составляющие бренда розничного магазина /И. Кацал // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N1. - С. 10-15.

 

Кирейсейл, М.

Преобразования в розничной торговле продуктами питания [Текст] /М. Кирейсейл ; М.Стоун // Управление магазином. - 2008. - N2. - С.46-57.

 

Кирковский, А.

Технологии и задачи еффективного управления предприятием розничной торговли [ Текст] /А. Кирковский // Товаровед продовольственных товаров . - 2008. - N3. - С.27-39.

 

Колесников, П.

Системы управления в современной розничной торговле [Текст] / П. Колесников, В. Гарват // Справочник экономиста. - 2008. - N11. - С.15-18.

 

Кравченко, Е.

Антология развития ритейла [Текст] + [Електрон. ресурс] /Е. Кравченко //Магазин готового бизнеса & франчайзинг. - 2008. - N5. - С.40-44.

 

Кузнецова, А.

Оптимизация. Ритейлеры перестраивают бизнес [Текст] /А. Кузнецова //Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов. - 2008. - N7. - С.8-12.

 

Куцмiдова, Н.

Акцiйнi знижки i звичайнi цiни в роздрiбнiй торгiвлi [Текст] /Н. Куцмiдова // Контракты. - 2008. - N24. - С.34-40.Д-т,К-т.

 

Литвиненко, Л.

Технопарк для ретейла [Текст] : современная розница и рынок торгового оборудования - как иголка с ниткой : куда бы ни двигалась первая, вторая всегда следует за ней /Л. Литвиненко // Практика продаж. - 2008. - N12.- С.66-69.

 

Макарова, Г.В.

Концепция развития реализации товаров в розничной торговле [Текст] /Г.В. Макарова, Г.Г. Пахомова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2008. - N3. - С.87-95.- (Экономические науки).

 

Можаровский, И.

Сильные и слабые стороны качества обслуживания в торговых сетях [Текст] /И. Можаровский // Управление магазином. - 2008. - N10. - С.14-18.

 

Недякин, М.

Теория автоматизации розницы + [Електрон. ресурс] /М. Недякин // Управление магазином. - 2007. - N7. - С.51-54.

 

Облiк на пiдприємствах торгiвлi та ресторанного господарства [Текст] : навч. посiбник /за ред. Л.Нападовська, А. Алєксєєва, О. Бакурова [та iн.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2007. - 378 с.

65.052.9(4Укр)242я73 О-17

 

 

Олійник, В.П.

Ефективнiсть економiчних вiдносин пiдприємств i органiзацiй роздрiбної торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.П. Олiйник . - : Полтава , 2008. - 278 с. + CD

65.9(4Укр)421.8 О-54

 

Пахомова, Н.Г.

Мерчандайзинг как основа организации услуг розничной торговли [Текст] /Н.Г. Пахомова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2008. - N3. - С.215-223.-(Экономические науки).

 

Попова, Я.Г.

Алгоритм формирования и оптимизации комплекса услуг предприятия розничной торговли [Текст] /Я.Г. Попова, // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.117-122.

 

Прушковская, Е.Е.

Разработка программы лояльности предприятий розничной торговли [Текст] + [Електрон. ресурс] /Е.Е. Прушковская, Н.А.Бойченко // Вестник Белгородського университета потребительской кооперации. - 2008. - N1. - С.215-222.- ( Экономические науки).

 

Резоглазова, О.

Анализ выполнения бюджета продаж предприятия розничной торговли [Текст] /О.Резоглазова // Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N4. - С.70-74.

 

Резоглазова, О.

Забегая наперед [Текст] + [Електрон. ресурс] : прогноз продаж в розничной торговле /О. Резоглазова // Управленческий учет и бюджетирование. - 2008. - N3. - С.58-62.

 

Сидоров, Д.

Практика применения мерчандайзинга на точке сбыта + [Електрон. ресурс] /Д. Сидоров // Управление магазином. - 2007. - N7. - С.42-46.

 

Тайны засланных казачков [Текст] + [Електрон. ресурс] // Управление магазином . - 2008. - N10. - С.19-25.

 

Тамберг, В.

Оформление торговой точки и фирменный стиль [Текст] + [Електрон. ресурс] /В. Тамберг, А. Бадьин // Управление магазином. - 2008. - N6. - С.23-32.

 

Фишман, Ч.

Стратегия Wal-Mart : могущество нескольких центов + [Електрон. ресурс] /Ч. Фишман // Управление магазином. - 2007. - N5. - С.25-32.

 

Храмцова, Е.Р.

Внемагазинная торговля как элемент логистической торгово - розничной системы региона [Текст] + [Електрон. ресурс] /Е.Р. Храмцова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.136-140.

 

Шереметьева, Е.Н.

Организационные аспекты применения прямого маркетинга в розничной торговле [Текст] /Е.Н. Шереметьева // Вестник Российского государственного торгово- экономического университета. - 2008. - N1. - С.156-161.

 

Щербина, С.

Iнвентаризацiя в роздрiбнiй торгiвлi [Текст] /С. Щербина // ГоловБух. – 2008 . - N19. - С.8-12.

 

[Вгору]

2.3. Електронна торгівля

 

Бабурин, С.Н.

Инновационные процессы в современной торговле [Текст] /С.Н. Бабурин // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. -2008. - N3. - С.6-10.

 

Боднарчук, А.

Магазины переходят в Интернет. Или нет ? [Текст] /А. Боднарчук // Маркетинг и реклама. - 2008. - N4. - С.60-62.

 

Гриньков, Д.

Реальная виртуальность [Текст] : отечественные банки начали кредитовать население на покупку товаров в Интернет-магазинах /Д. Гриньков // Бизнес. -2008. - N17-18. - С.38-41.

 

Демченко, Д.

Неощутимая прибыль [Текст]: четыре этапа создания и продвижения интернет-магазина /Д. Демченко // Бизнес. - 2008. - N6. - С.64-66.

 

Електронна торгiвля: краще майбутнє незабаром [Текст] // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2008.- 27 черв.

 

Карась, Г.

Iнтернет-торгiвля : документальне оформлення та податки [Текст] /Г. Карась // ГоловБух. - 2008. - N10. - С.36-39.

 

Копецкая, Н.

Потребитель vs. качества услуг интернет-магазинов [Текст] /Н. Копецкая //Потребитель + рынок. - 2008. - N9-10. - С.20-23.

 

Криворучко, Н.Ю.

Наличие пассивных внемагазинных форм продаж как показатель уровня развития, ответственности и сознательности современного общества [Текст] +[Електрон. ресурс] /Н.Ю. Криворучко // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N3. - С.132-137.

 

Макарова, М.В.

Iнтернет-технологiї в бiзнесi [Електрон. ресурс] : навч.-метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / М.В. Макарова , 2008 .- Заголовок с титулу екрану

 

Малiнова, I.В.

Ринок електронної продукцiї України: стан, проблеми та основнi напрями розвитку + [Електрон. ресурс] /І.В. Малiнова / / Економiка та держава. - 2007. - N6. - С.37-39.

 

Манукян, Г.С,

Виртуальная витрина [Текст] /Г.С.Манукян //Практика продаж. - 2008. - N3.- С.36-40.

 

Супермаркет в Интернете [Текст] // Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов. - 2007. - N11. - С.58-71.

 

Сухомлина, Е.

Торговля под знаком Интернет [Текст] /Е. Сухомлина // Торговый эксперт. -2008. - N2. - С.70-74.

 

Федоровський, Є.

Iнтернет - торгiвля: реальнi товари через вiртуальний магазин [Текст] /Є.Федоровський // Все про бухгалтерський облiк. – 2007.- 26 жовт.

 

Чернышова, Н.

Продажа через Интернет [Текст] /Н. Чернышова // Практика продаж. - 2008. -N3. - С.25-29.

 

Щеглов, М.

"Черные" промоутеры Интернета [Текст] : раскручивать сайты можно разными способами: белыми, серыми и ... черными /М. Щеглов // Практика продаж. -2008. - N11. - С.60-63.

 

Юрасов, А.В.

Основы электронной коммерции [Текст] : учебник /А.В. Юрасов .  - М.: Горячая линия-Телеком , 2008. - 480 с., ил.

 

[Вгору]

2.4. Дистанційна (позамагазинна) торгівля

 

Алиев, Т.

Магазин на диване [Текст] : продажа товаров вне торговых или офисных помещений /Т. Алиев // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N12. - С.26-29.

 

Алиев, Т.

Получите бандероль ! [Текст] : продажа товаров по почте /Т. Алиев //Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N10. - С.26-31.

 

Бондаренко, Е.

Соблюдай дистанцию [Текст] : особенности торговли по заказу /Е. Бондаренко // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). - 2008. - N2.- С. 22-25

 

Грач, Е.

Технологии для дистанционной торговли [Текст] /Е. Грач // Современный склад. - 2008. - N4. - С.52-57.

 

Красовська, I.

Дистанцiйна торгiвля [Текст] /І. Красовська // ГоловБух. - 2008. - N19. - С.13-18.

 

Салова, Т.

Визуальная продажа [Текст] : За счет каких механизмов дистанционные продажи становятся все более востребованными ? /Т. Салова //Практика продаж. - 2008. - N4. - С.38-43.

 

Храмцова, Е.Р.

Внемагазинная торговля как элемент логистической торгово - розничной системы региона [Текст] + [Електрон. ресурс] /Е.Р. Храмцова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.136-140.

 

[Вгору]

2.5. Торгівля в кредит

 

Беспроцентные кредиты таят в себе массу подвохов[Текст] // Финансовая консультация. - 2007. - N3. - С.42-43.

 

Розстрочка як альтернатива кредиту [Текст] // ГоловБух. - 2008. - N66. - С.26-31.

 

Тарутина, А.Е.

Использование модельного подхода при разработке стратегии продаж товаров в кредит [Текст] + [Електрон. ресурс] /А.Е.Тарутина // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. - 2008. - N1. - С.122-126.

 

[Вгору]

3. Зовнішня торгівля

 

Болдир, Г.М.

Роль торгово-промислових палат в iнформацiйному забезпеченнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств [Текст] /Г.М.Болдир //Економiчний вiсник Донбасу. - 2008. - N3. - С.73-78.

 

Гончаренко, Н.I.

Iнтеграцiйний вектор України : гравiтацiйна модель зовнiшньої торгiвлi країн Європейського Союзу та України [Текст] /Н.І. Гончаренко // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N1. - С.78-84.

 

Зеркальные сопоставления импорта в статистике внешней торговли [текст] //Деньги и кредит. - 2008. - N2. - С.32-35.

 

Касич, А.О.

Структурнi характеристики зовнiшньої торгiвлi України [Текст] + [Електрон. ресурс] /А.О. Касич, С.В. Дiдур // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. -N1. - С.85-94.

 

Кузнецова, А.

Что заботит IT - отделы американских магазинов [Текст] /А. Кузнецова //Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов. - 2008. - N3. - С.14-19.

 

Лихолоб, С.

Шоколадные устремления [Текст] : Динамика развития украинского шоколадного рынка и отрасли. Внешняя торговля /С. Лихолоб // Food & Drinks. - 2008. - N6. - С.32-38.

 

Малыхин, В.

Синергетические эффекты внешней торговки [Текст] /В. Малыхин, Н. Дроздов //Международная экономика. - 2008. - N5. - С.72-74.

 

Матвеєва, В.

Деякi аспекти зовнiшньої торгiвлi України в контекстi Євроiнтеграцiї [Текст] /В. Матвеєва // Журнал європейської економiки. - 2007. - N3. - С.280-293.

 

Матвєєва, В.

Зовнiшньоторговельна детермiнанта iнтеграцiї України до системи свiтового господарства [Текст] + [Електрон. ресурс] /В. Матвєєва  // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2008. - N2. - С.24-31.

 

Москалик, Р.Я.

Проблеми розвитку зовнiшньої торгiвлi регiону в умовах вступу України до СОТ (на прикладi Львiвської областi) /Р.Я. Москалик, О.Т. Чорний // Регiональна економiка. - 2007. - N1. - С.71-78.

 

Найденов, В.С.

Экономическое обоснование интеграционных векторов Украины [Текст] /В.С. Найденов, М.В. Найденова // Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N4. - С.74-83.

 

Пiсьмаченко, Л.М.

Митно-тарифне регулювання як засiб захисту економiчних iнтересiв держави у сферi зовнiшньої торгiвлi [Текст] /Л.М. Пiсьмаченко // Економiка та держава. - 2007. - N12. - С.49-52.

 

Рудольф, С.

Орiєнтацiя зовнiшньої торгiвлi України [Текст] /С. Рудольф // Журнал європейської економiки. - 2007. - N4. - С.422-431.

 

Сухоруков, А.I.

Система забезпечення зовнiшньоторговельної безпеки [Текст] /А.І. Сухоруков // Науково-технiчна iнформацiя. - 2008. - N1. - С.18-21.

 

Тамашевич, В.Н.

Оценка эффективности товарной структуры внешней торговли [Текст] /В.Н. Тамашевич, В.В. Лешкевич // Статистика України. - 2008. - N2. - С.29-35.

 

Фомiн, I.С.

Вдосконалення механiзмiв спецiальних заходiв у контекстi поглиблення участi України у процесах мiжнародної iнтеграцiї та глобалiзацiї + [Електрон. ресурс] /І.С.Фомiн // Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.21-26.

 

[Вгору]

4.Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Алябьева, М.В.

Обоснование методики оценки конкурентоспособности предприятия розничной торговли потребительской кооперации [Текст] /М.В. Алябьева // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2008. - N2. - С.43-47.- (Экономические науки).

 

Байхаджиев, Р.Э.

Специфика формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли потребительской кооперации [Текст] /Р.Э. Байхаджиев // Вестник Белгородського университета потребительской кооперации. - 2008. - N2. - С.202-206.- (Экономические науки)

 

Буробина, В.

Сильное звено. Торговая сеть потребительской кооперации России [Текст] /В. Буробина, И. Павлова // Российская кооперация. – 2008. - 4 сент.

 

Германович, Г.В.

Торговая деятельность потребительской кооперации Республики Беларусь: оценка, тенденции и перспективы развития [Текст] /Г.В.Германович // Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.10-14.

 

Грищенко, I.М.

Комерцiйна дiяльнiсть у роздрiбнiй торгiвлi /І.М. Грищенко  // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N3. - С.103-107.

 

Грищенко, I.М.

Розвиток комерцiйної дiяльностi пiдприємств гуртової торгiвлi + [Електрон. ресурс] /І.М. Грищенко //Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. - С.4-8.

 

Данильченкова, В.В.

Развитие торговли потребительской кооперации в сельской местности [Текст] /В.В. Данильченкова // Потребительская кооперация. - 2007. - N4. - С.86-95.

 

Крупнейшая торговая сеть-кооперативная // Российская кооперация. - 2007. – 5 сент.

 

Маркіна, I.А.

Система управлiння якiстю в галузi торгiвлi органiзацiй та пiдприємств споживчої кооперацiї [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографiя /доцент,к.е.н. I.А. Маркiна, Л.А. Рибалко-Рак . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. - 163 с.

65.9(4Укр)421.8-823.2-21 М27

 

Нагiрняк, О.

Сiльськi супермаркети: було три, стало вiсiм [Текст] /О. Нагiрняк // Вiстi ЦССТУ. - 2008. –21 лют.

 

Олійник, В.П.

Ефективнiсть економiчних вiдносин пiдприємств i органiзацiй роздрiбної торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /В.П. Олiйник . - : Полтава , 2008. - 278 с. + CD.

65.9(4Укр)421.8 О-54

 

Олiйник, В.П.

Механiзм економiчних вiдносин кооперативних пiдприємств у сферi роздрiбної торгiвлi [Текст] /В.П. Олiйник // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. - 2007. - N3. - С.105-109. – (Економічні науки).

 

Пасенко, В.

Удосконалення дiяльностi коопмаркетiв [Текст] /В. Пасенко // ВIСТI. Дiловий випуск. - 26/ 9/2008. – 26 верес.

 

Польская, Г.А.

Совершенствование материального стимулирования труда в торговле потребительской кооперации [Текст] + [Електрон. ресурс] /Г.А. Польская //Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. -2008.-N1.-С.249-255.(Экономические науки).

 

Рекомендацiї щодо оформлення в кооперативних торговельних об'єктах "Куточка покупця" / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 2007. – 15 черв. ДВ- вкладка.

 

Скляр, Г.П.

Економiчнi умови i протирiччя розвитку споживчої кооперацiї в перехiднiй економiцi [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія/Г.П. Скляр . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. - 279 с.

65.9(4Укр)421.8 С43

 

Стоянова, Я.

Iнновацiйнi процеси та їх вплив на ефективнiсть дiяльностi роздрiбної торговельної мережi [Текст] : на прикладi розвитку мережi маркетiв Кiровоградської облспоживспiлки /Я.Стоянова // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2008.- 12 верес. ДВ-вкладка.

 

Через колiно реформи не впровадиш [Текст] : [сучасне обличчя кооперативної торгiвлi на селi] // Вiстi ЦССТУ. - 2008. – 27 берез.